Фінансове планування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2015 в 16:15, реферат

Краткое описание

Фінансове планування — це науково обґрунтований процес визначення джерел створення і напрямків використання фінансових ресурсів в економіці держави з метою забезпечення стабільного економічного й соціального розвитку. За своїм змістом це особлива сфера економічної діяльності держави, господарських суб'єктів і окремих громадян з обґрунтування ефективності управлінського вирішення з питань господарської діяльності в напрямі їх фінансового забезпечення, оптимізації передбачуваних витрат і одержання високих фінансових результатів.
Фінансове планування — суб'єктивна діяльність людей, тому воно тільки тоді дає позитивні результати, коли базується на пізнанні об'єктивних законів розвитку суспільства, тенденцій руху фінансових ресурсів, вивченні наявного економічного становища, результатів заходів, що вживалися раніше, цілей, які поставлені на сьогодні.

Прикрепленные файлы: 1 файл

12.12.12.docx

— 100.01 Кб (Скачать документ)

v аналіз виконання бюджету  у минулому році та очікуване  виконання в поточному бюджетному  періоді;

v визначення загального  рівня доходів і видатків бюджету, оцінка обсягу фінансування бюджету  для складання пропозицій щодо  проекту Державного бюджету України;

v методично-нормативна робота  щодо особливостей складання  розрахунків до проекту бюджету  на наступний рік;

v визначення основних  напрямів бюджетної політики  на наступний бюджетний період.

Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:

■       проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;

■       проект кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.

Не пізніше 1 червня (або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України) у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає прем'єр-міністр України або за його дорученням міністр фінансів України.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період подає до Верховної Ради України Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за чотири робочі дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих та оптових цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні в середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:

1)   граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

2)   частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через Зведений бюджет України;

3)   граничного обсягу державного боргу та його структури;

4)   питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;

5)   питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;

6)   взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;

7)   змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;

8)   переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;

9)   захищених статей видатків бюджету;

10)обґрунтування необхідності  поділу бюджету на загальний  і спеціальний фонди.

За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Стадія 2. Розробка і розгляд  пропозицій проекту Державного бюджету України 

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Мі-Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетнихзапитів для подання Міністерству фінансів України, несуть відповідальністьза своєчасність, достовірність і зміст поданих бюджетних запитів, якімають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників  Державного бюджету України.

Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетної запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, розглядає і вживає заходи щодо усунення розбіжностей з головним розпорядником бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України подає проект Державного бюджету на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Стадія 3. Прийняття Державного бюджету

Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України міністр фінансів подає його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з пі тань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державну бюджет України вимогам Бюджетного Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Державний бюджет України на повторне подання з обґрунтуванням внесених змін, пов'язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів повторно представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України.

¨                     Перше читання

Після прийняття до розгляду представленого проекту закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, проект закону про Державний бюджет України розглядається народними депутатами України,  а також у комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України формують свої пропозиції до проекту закону і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  та призначають представників для участі в роботі цього Комітету.

Пропозиції щодо збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків, пропозиції щодо зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела компенсації втрат доходів Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до збільшення державного боргу і гарантій у порівнянні з їх обсягом, передбаченим у представленому проекті закону про Державний бюджет України. Не допускається внесення пропозицій щодо змін до прогнозу податкових надходжень.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України і готує Висновки та пропозиції до нього, а також таблиці пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи,які пропонується підтримати чи відхилити, і приймає з цього приводу відповідне рішення. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.

Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України. В обговоренні цього питання беруть участь представники комітетів Верховної Ради, депутатських фракцій та груп, народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України та Рахункової палати.

Прийняття рішення щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні.

Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня (25 жовтня) року, що передує плановому.

¨                     Друге читання

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України в двотижневий термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада) року, що передує плановому, проект закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до Висновків Верховної Ради України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями про невраховані пропозиції.

Цифрові показники можуть бути змінені у випадку, якщо основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період змінились на час розгляду в другому читаннібільше ніж на два відсотки.

При  розгляді проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції щодо змін до проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються, крім висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Друге читання проекту закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада. При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України на наступний бюджетний період, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, повиннібути прийняті у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.

¨                     Третє читання

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доопрацьовує проект закону і вносить його на розгляд Верховної Ради України в третьому читанні не пізніше 25 листопада.

Третє читання починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету та співдоповіді міністра фінансів України. Після цього Верховна Рада України проводить голосування за пропозиціями щодо статей проекту закону.

Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.

Термін перебування прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України на розгляді в Президента України, а також термін повторного розгляду Верховною Радою України,  разі повернення його Президентом України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями доцього закону з наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний розгляд, не включаються до загального терміну перебування проекту закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України з наступними обмеженнями:

1) витрати Державного бюджету  України можуть здійснюватись  лише на цілі, визначені в законі  про Державний бюджет України  на попередній бюджетний період  і одночасно передбачені в  проекті закону про Державний  бюджет України на наступний  бюджетний період;

2)   щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про Державній бюджет України на попередній бюджетний період;                                                       

3)   до прийняття закону про Державний бюджет України на поточні бюджетний період проводити капітальні видатки забороняється крім окремих випадків.     

До прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період позичання можуть здійснюватись лише з метою погашення основної суми державного боргу.                                                       

До прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження справляються відповідно до закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів.

Стадія 4. Бюджетний розпис.Ця стадія пов’язана зі складанням відповідними фінансовими органами робочих документів щодо контролю за виконанням бюджету – бюджетного розпису.

Стадія 5. Виконання бюджету. Заключним етапом бюджетного планування є виконання бюджету, в ході якого забезпечується надходження передбачених доходів, безперебійне фінансування витрат бюджету. 

 

2.6. Класифікація  видатків бюджету

Витрати бюджету виражають економічні відносини, що виникають у зв'язку з використанням коштів суспільного грошового фонду. Формою прояву цих відносин виступають конкретні види бюджетних витрат, причому їхнє різноманіття обумовлене дією цілого ряду факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку країни, розгалуженістю зв'язків бюджету з національною економікою, адміністративно-територіальним устроєм держави і т.п. Різне сполучення названих факторів породжує ту чи іншу систему витрат конкретного бюджету на певному етапі суспільного розвитку. За своїм матеріальним втіленням бюджетні витрати являють собою грошові кошти, що направляються на фінансове забезпечення заходів і функцій держави і органів місцевого самоврядування.

З метою з'ясування ролі й значення витрат бюджету в соціально-економічному житті, а також раціоналізації бюджетного процесу в країні фінансовою теорією і практикою вироблений цілий ряд ознак класифікації витрат держави.     

Информация о работе Фінансове планування