Шпаргалка по "Стратегічниму аналізу"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2013 в 18:06, шпаргалка

Краткое описание

Суть, зміст стратегічного аналізу та його місце в управлінні підприємством.
Стратегічний аналіз -- це спосіб дослідження і перетворення бази даних, одержаних внаслідок аналізу середовища, на стратегію підприємства. Стратегія інтегрує багато конкурентоспроможних дій та підходів до бізнесу, від яких залежить успішність діяльності підприємства. В цілому, стратегія -- це план управління підприємством, спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення передбачених цілей

Прикрепленные файлы: 1 файл

Суть.doc

— 275.00 Кб (Скачать документ)

40.Стратегічний  аналіз як основа прийняття  стратегічних управлінських рішень.

Стратегічне планування є інструментом, що допомагає приймати правильні ( скоріше мається на увазі „ефективні рішення” – Ред. EconoMix) управлінські рішення. Його головне завдання - забезпечити нововведення та зміни з ціллю подальшого ефективного розвитку організацій. Виділяють чотири основні види управлінської діяльності в межах процесу стратегічного планування. До них відносяться: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація та організація розробки стратегії.  
Процес розподілу ресурсів включає себе розподіл обмежених організаційних ресурсів, таких як фонди, досвідчені керівні кадри, які користуються підвищеним попитом на ринку та технологічний досвід. Адаптація до зовнішнього середовища охоплює всі дії стратегічного характеру, які покращують відносини, що входять в склад організації з її оточенням. Адаптація є необхідною як до зовнішніх сприятливих можливостей, так і до загроз. Стратегічне планування створює нові сприятливі можливості через розробку більш досконалих виробничих систем, вирішення завдань шляхом взаємодії з урядом та суспільством в цілому, в тому числі за рахунок реального розуміння потреб останнього.  
Внутрішня координація включає координацію стратегічної діяльності для відображення сильних та слабких сторін організацій з ціллю досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій. Забезпечення ефективних внутрішніх операцій є невід‘ємною частиною управлінської діяльності. 
Розробка стратегії передбачає забезпечення систематичного розвитку мислення керівників усіх рівнів шляхом аналізу та оцінки ефективності попередніх стратегічних рішень з чітким виділенням їх сильних та слабких сторін. Здатність вчитися на досвіді дає можливість організації правильно скоригувати свій стратегічний напрям та підвищити професіоналізм в сфері стратегічного управління. Роль керівника вищої ланки зводиться до здійснення об‘єднання та оцінки цього процесу, а не просто його ініціювання.  
Перед тим, як розпочати розгляд різних елементів процесу стратегічного планування доцільно розглянути модель цього процесу. При цьому слід чітко усвідомлювати, що динамічна природа функціонування організації виключає впровадження тільки однієї моделі процесу планування [6].  
Процес стратегічного планування розпочинається з чіткого визначення призначення організації, що дозволяє визначити її цілі і відповідним чином проаналізувати та оцінити те зовнішнє середовище в якому ця організація функціонує. Наступними кроками стратегічного планування є: дослідження сильних та слабких сторін діяльності організації, аналіз стратегічних альтернатив розвитку, вибір стратегії, розробка планів її реалізації та оцінка стратегії у відповідності з основним призначенням (місією) організації.[5, с.70]  
Стратегія передбачає собою всебічний комплексний план призначений для того, щоб забезпечити реалізацію місії та досягнення її цілей. Стратегія, як правило, формулюється та розробляється вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління.  
Стратегічний план повинен базуватися на глибоких дослідженнях та фактичних даних. Щоб ефективно конкурувати в світі бізнесу необхідно постійно займатися збором та аналізом великої кількості інформації майбутній стан середовища. 

 

 

 

 


Информация о работе Шпаргалка по "Стратегічниму аналізу"