Қоршаған ортаға өндіріс орындарының әсері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2015 в 23:32, дипломная работа

Краткое описание

Жоғарғы индустриалдық қоғам пайда болғалы бері адамзаттың табиғат тіршілігіне қауіпті араласқаны кенеттен күшейіп кетті, бұл араласудың көлемі де ұлғайды, ол әралуанды болды және қазір адамзат үшін ғаламдық қауіп ретінде төніп тұр. Қазіргі таңда қоршаған ортаны аса көп ластайтын көзі өнеркәсіп өндірісі екені баршаға мәлім.
Ең алуан және маңызды ластану ол ортаның өзіне тән емес химиялық заттармен химиялық ластануы болып табылады. Олардың ішінде өнеркәсіптік-тұтынудан пайда болған газообраздық және аэрозольдық ластағыштар.

Содержание

Кіріспе..........................................................................................................

І Әдебиетке шолу........................................................................................
1.1. Қоршаған ортаның ластануы мен классификациясы.............................
1.2 Химиялық ластану....................................................................................
1.3 Қоршаған ортаның физикалық ластануы...............................................

ІІ Негізгі бөлім................................................................................................
2.1 Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары және олардың адам ағзасына тигізетін әсері............................................................................
2.2 Отын-энергетика өндірісінің қоршаған ортаға әсері..................................
2.3 Химия өнеркәсібінің қоршаған ортаға әсері................................................
2.4 Тамақ және жеңіл өнеркәсіптерінің қоршаған ортаға әсері.......................
2.5 Машина жасау кәсіпорындарының қоршаған ортаға тигізеті әсері.........
2.6 Ауыл шаруашылығы өндірісінің қоршаған ортаға әсері...........................
2.2 Өндірістік қалдық түрлері және оларға сипаттама......................................
2.8 Өндіріс қалдықтарының улылық немесе уыттылық (қауіптілік) класын
анықтау...........................................................................................................
2.3 Улы өндіріс қалдықтарын залалсыздандыру жолдары...............................
2.4 Қалдықтарды көму полигондарына және ұзақ мерзімді сақтау................
қоймаларына қойылатын экологиялық талаптар.......................................
2.11 Қалдықтар-потенциалды шикізат көзі.........................................................

ІІІ Тәжірибелік бөлім....................................................................................
3.1 Атомды–абсорбциялы анализ әдісімен топырақ үлгілерінен ауыр металдардың массалық үлесін анықтау
3.1 Өлшеу құрылғылары, құрал-жабдықтар, реактивтер....................................
3.2 Үлгі алу және анализге дайындық....................................................................
3.3 Өлшеу жұмыстарына дайындық......................................................................
3.2 Зерттеу нәтижесі...............................................................................................

Прикрепленные файлы: 1 файл

дипломдық жұмыс қоқластаушы заттар06.doc

— 654.50 Кб (Скачать документ)

1.3.10. Алдымен бос бюкс массасын  өлшеп жазып аламыз (Ро), сосын сол бюкске топырақ үлгісін салып өлшеп, жазамыз(Рауа құр).

1.3.11. Коэффициентін (К) мына формуламен табамыз:

                            

                                 K =  (2)

q – топырақ үлгісіндегі гигроскопиялық ылғал мөлшері, %.

1.3.12. Топырақтың  гигроскопиялық ылғалын анықтау үшін  - топырақтың ауа-құрғақ массасын, бюкстің қақпағын ашып, температурасы 105-тен 115°С-ке дейін болатын кептіру шкафына қоямыз. Үш сағат бойы қыздырылғаннан кейін, бюкстің қақпағын жауып ангидриді бар эксикаторға 20 минутқа қойып, суытамыз. Кейін аналитикалық таразыда өлшеп, екі сағат бойы қыздырып, эксикаторда суытып қайта өлшейміз. Алынған нәтижелерді жазып аламыз.

Топырақтағы гигроскопиялық ылғалды анықтау үшін мына формуланы пайдаланамыз:

                                                                    (3)

мұндағы, Рқұр – топырақтың абсолютті-құрғақ массасы, г; Рқұр – мұны мына формуламен есептейміз:

                                         Рқұр = Рқұр - Ро        (4)

мұндағы, Рқұр – абсолютті-құрғақ топырағы бар бюкс массасы, г.

                       

3.3 Өлшеу жұмыстарына дайындық

 

2.4.1. Өлшеу жұмыстарын жүргізген  жағдайда ГОСТ 22261 сәйкес шарттар  сақталуы қажет:

қоршаған орта температурасы, °С.........................................................20 ± 10

ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %...............................................30 - 80         

атмосфералық қысымы, кПа (мм.рт.ст.)..........................84 – 106 (630 – 795)

ток көзінің күші (50 Гц), В ................................................................ 220 ± 4,4

Топырақ үлгілерінен металдарды атомды – абсорбциялық әдісімен анықтағанда қолданылатн жұмысшы және калибрлік стандартты ерітінділерді дайындау:

2.4.2. Жұмысшы стандартты ерітінділерді  Мемлекеттік стандартының комплексті металл тұздарының ерітінділеріне (ГСОРМ-16, ГСОРМ-17, ГСОРМ-18, ГСОРМ-19) сәйкес жасалады.

2.4.3.  Элементтер концентрациясы  бар металл тұздарының ерітіндісін (50 мкг/мл аз болса) қолданылатын  күні дайындау қажет.

 

3.4 Зерттеу нәтижесі

Топырақ сынамалары 0-10см тереңдіктен алынды.

Топырақ сынамаларынын хром+6 , мыс, марганец қорғасын, цинк, никель  сияқты элементтердің құрамына химиялық талдау нәтижелері 8- кестеде келтірілген.

Келтірілген деректер талдамасынан қоқыс үйгіштің  шекарасында (№1-9  шурфалардың сынамалары) топырақ  сынамаларындағы никель сияқты элементтердің шамасы 45,0-70,0 мг/кг шегінде , мыс – 35-60,0 шегінде ол ШМК асып кетеді, яғни никель 1,3-2 есеге, ал мыс 1,52-2, 6 есеге асып отыр. Қоқыс үйгіш ауданындағы хром +6 құрамы 585,5 мг/кг құрайтын 9 шурфаның орташа концентрациясы кезінде 280-1004,0 мг/кг арасында ауытқып отыр,  бұл ШМК  анағұрлым жоғары болып табылады.

 

 

 

 Кесте11.

2012 жылы жер топырағының сынамаларының химиялық талдама нәтижелері

№ р/н

Шурф № 

Жердегі микроэлементтердің орташа құрамы,мг/кг

Cr

Cu

Mn

Pb

Zn

Ni

1

Ш- 1

600

40

1000

20

80

60

2

Ш-2

1004

50

1100

25

80

50

3

Ш-3

360

60

900

20

60

60

4

Ш-5

1000

40

1100

15

80

70

5

Ш-6

280

50

800

25

60

45

6

Ш-7

320

60

1000

25

90

50

7

Ш-8

760

35

800

15

60

60

8

Ш-9

360

30

700

15

50

45

9

Ш-10

6600

50

800

25

120

80

10

Ш-11

3740

40

900

15

90

60

11

Ш-12

2360

40

800

18

100

60

12

Ш-13

520

40

1000

16

90

50

13

Ш-14

460

50

800

30

70

50

14

Ш-15

880

45

900

20

70

55


 

Алты валентті хромның ең үлкен концентрациялары (3740-6600 мг/кг) тасшақпаны сақтау учаскесінің ауданында бар

Алтывалентті хромның құрамының жоғарғы концентрациялары АЗХС ауданында табылған, мұнда олар 2360 мг/кг құрады.

Саяжайлар мен Елек өзені жағалауы  ауданында негізгі ластағыштың концентрациялары 460-800 мг/кг шектерінде ауытқиды. Бұл негізгі ластану ошағынан анағұрлым төмен.

    Жерді микроэлементтердің  валдық құрамына зерттеу нәтижелерінің  талдамасы қоқыс үйгіш ауданындағы  жер (№ №1-6 шурфалар) ШМК асқан  хром +6, мыс, никель бар екендігі көрсетеді. Сонда қоқыс үйгіш ауданындағы жерде ШРК асатын мыс және үлкен дәрежеде никель бар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды

 

Ғылыми-техниканың ғарыштап дамуы табиғатты тиімді пайдалану ісін ұйымдастыруда адамзаттың алдына бірқатар жаңа міндеттер қойып, қоршаған ортаны қорғаудың көптеген мәселелерін шиеленістіріп жіберді. Табиғат ресурстарын пайдалану көлемінің артуы, қоршаған ортаның өндіріс және тұтыну қалдықтарымен ластануының өсуі, адамзаттың энергиямен қарулануының артуы, жаңа заттар жасап өндірістің жаңа салаларының пайда болуы, ауыл шаруашылығын интенсивтендіру, халқы көп ірі қалалардың көбеюі негізгі шешімін тезірек табатын мәселелердің қатарына жатады.  
Дипломдық жұмысты жазу барысында төмендегідей қорытынды жасауға болады:

- Ластану дегеніміз ауаның, жер мен судың біз қаламайтын қолайсыз өзгерістерге ұшырауы, ол қазір немесе болашақта өсімдіктердің, жануарлардың, адамның өміріне, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығындағы өндіріс процестеріне, табиғат ресурстарының жай-күйіне қолайсыз ықпалын тигізеді; 
         - Қоршаған ортаның физикалық, химиялық ластануы адамдардың табиғатқа антропогендік әсерінен болып отыр. Атмосферадағы көмірқышқыл газдардың концентрациясының артуына байланысты климат өзгеріп, температураның жоғарлауына әкеліп соқты. Энергия көзі ретінде көмір, мұнай, табиғи газды пайдалану нәтижесінде және машиналардың көбейіп индустриялық революцияның өркендеуіне байланысты бұл процесс тезірек жүруде;

- Адамдарда кездесетін кейбір патологиялық аурулардың таралуына, өндірістік факторлар тікелей әсер етеді. Мысалы, жүйке, қан айналым  жүйесінің, асқорыту мүшелерінің патологиясына  ішетін су сапасының төмендігі, атмосфераның ауыр металдар мен мұнай өнімдері буымен ластануынан болатындығы анықталды. Қатерлі ісік ауруларының 75-80%-ы химиялық заттардың (асбест, полициклді көмірсулар, ауыр металдар) әсерінен пайда  болады. Аяқ-қолдарының дамуы тежелген, мүшелері жетілмеген сәбилердің туылуы, өлі туу мен төтеннен іш тастаудың  жиілігі ластанған ауадағы кейбір заттар мен дәрілік препараттарға  да байланысты. Олай болса, халықтың денсаулығына экологиялық қауіп-қатерді азайту үшін қоршаған ортаны тазарту бағытындағы  нақты істерге шындап кірісу қажет;

- Кез-келген өндіріс кешенінің қоршаған орта компоненттеріне әсері жан-жақты. Отын энергетика өндірісі атмосфералық ауа, жер үсті, асты сулары мен  топыраққа жаңымсыз әсер етсе, химия өнеркәсібі тікелей беткі су ағынына, машина жсау өндірісі топыраққа, жеңіл өнеркәсіп аз мөлшерде болса ауаға, өсімдік топырақ жамылғысына әсер етеді;

- Қалдықтар шығаратын негізгі көздерге өнеркәсіп, ауыл-шаруашылығы, үй-жай шаруашылығы жатады. Өнеркәсіп қалдықтарының мөлшері бір адамға шаққанда тұрмыс калдықтарының 20 еседен артық келеді;

- АФЗ және қож шөгінділер аумағында, өнеркәсіп орындары айналасындағы топырақ құрамынан атомды – абсорбциялы анализ әдісімен (Ph , Zn , Cn, Ni , Co , Mn ,Ti , V, In , Ba , Ca) массалық  үлесін анықтау барысында мыс, никель, хром концентрациясы ШМК 2-6 есе аралығында жоғары болды.

Экономиканы жаһандандыру және экономиканы экологияландыру, халықаралық  экономикалық байланыстарды кеңейту  жағдайында қоршаған ортаны қорғау біздің елімізді дамыту үшін салмақты болып  келе жатыр.Сондықтан да өндірістік ортаның  жобалары:

1) өндiрiсте зиянды немесе  зияндылығы аз заттарды қолдануды;

2) зиянды өндiрiстiк факторлардың  интенсивтiлiгiн, сонымен бiрге  шығаратын зиянды заттардың және  қалдықтардың көлемiн жоятын немесе  барынша көп төмендететiн технологияны  және жабдықтарды қолдануды;

3) өндiрiстiк және қоршаған  ортаның гигиеналық нормаларының  талаптарын қамтамасыз ететiн  кешенiн қарастыруы керек;

4)Өндiрiстiк объектiлердiң  алаңдары селитебтiк және рекреациялық  территорияға қатысты желдiң ық  жағына орналасуы керек деген ұсыныстарды берер едім.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

 

 1. Әділов Ж. Қала және қоршаған орта. Жоғары оқу орындары студенттеріне арналға көмекші құрал. Алматы: Ана тілі. 1991.
 2. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан. 24-36 бб.
 3. Акимова Т.А., Куьмин А.П., Хаскин В.В. Экология. Природа – Человек – Техника: М: Юнити-Дана, 2001.
 4. Бейсенова А.С., Шілдебаева Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология. Алматы: Ғылым 2001.
 5. Тарасов А.О. Экология и охрана природы. 1990.
 6. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – Алма-ата.: 1-2000.
 7. Белов С.В. и др. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 1991 г
 8. Альватьев А.М. Табиғи ортаның дамуы, өзгеруі және қорғалуы, Ленинград. 1983.
 9. «Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды». Астана-2005 г. 52-59 ст.
 10. СанПиН РК 3.01.035-97 «Предельно-допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки», 1997 г.
 11. Иваненко Н.С. Охрана природы. М.: 1978 г.
 12. Бертокс П., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды от загрезнений. М.:Мир, 1980 г.
 13. ГОСТ РК «Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля». 
 14. «Промышленность Казахстана » журналы. № 6, 2001.
 15. «Промышленность Казахстана» журналы №8, 2002.
 16. «Промышленность Казахстана» №2, 2002.
 17. «Промышленность Казахстана» №4, 2002
 18. «Промышленность Казахстана» №10, 2002
 19. «Промышленность Казахстана» №11, 2002
 20. Генсирук С.А. Рациональное природопользование. М.: 1979 г.
 21. Беспамятков Г.П., Кротов Ю. А. Предельно – допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л: Химия, 1985.
 22. Мамбетказиев Е., Сыбанбекова Қ. Табиғатты қорғау. Алматы:Қайнар, 1990.
 23. Қалыбеков Т. Экология және ашық кен. Алматы: Қазақстан. 1988.
 24. Смагулов А.С. «Гигиена окружающей среды и здоровье человека» Ақтөбе, 1989.
 25. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация, переработка. М: ФАИР – ПРЕСС, 2002.
 26. Жарменов А.А. «Отходы: пути минимизации и предотвращения» Алматы, 2002.
 27. Экологический кодекс РК, № 212-III ЗРК от 9.04.07г.

 

 

 


Информация о работе Қоршаған ортаға өндіріс орындарының әсері