Проект внутрігосподарського землеустрою

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2013 в 13:47, курсовая работа

Краткое описание

Зростаюча потреба в інформації про землю як основу земельної реформи, планування землекористування, розвитку і управління земельними ресурсами спостерігається в усьому світі. Земля так чи інакше - основне джерело матеріального благополуччя. Як в приватному, так і в громадському секторі інформація про землю є основою для прийняття рішень, пов'язаних з розвитком і управлінням, інвестиціями.

Содержание

Вступ. …………………………………………………………………. 3
Формування землеволодінь різних форм власності. …………… 7
Аналіз змін за обліковий період. ………………………………… 10
Ведення державної статистичної звітності. …………………….. 12
Державний реєстр земель. ……………………………………….. 15
Висновки та пропозиції. ……………………………………………... 22
Список використаної літератури. …………………………………… 24
Додатки

Прикрепленные файлы: 1 файл

Зміст.doc

— 200.50 Кб (Скачать документ)

Зміст

Вступ. …………………………………………………………………. 3

 1. Формування землеволодінь різних форм власності. …………… 7
 2. Аналіз змін за обліковий період. ………………………………… 10
 3. Ведення державної статистичної звітності. …………………….. 12
 4. Державний реєстр земель. ……………………………………….. 15

Висновки та пропозиції. ……………………………………………... 22

Список використаної літератури. …………………………………… 24

Додатки:

  1. Статистична звітність 6-зем.
  2. Статистична звітність 2-зем.
  3. Обмінний файл.

         Графічні матеріали.

  1. План землекористування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Зростаюча потреба в  інформації про землю як основу земельної  реформи, планування землекористування, розвитку і управління земельними ресурсами спостерігається в усьому світі. Земля так чи інакше - основне джерело матеріального благополуччя. Як в приватному, так і в громадському секторі інформація про землю є основою для прийняття рішень, пов'язаних з розвитком і управлінням, інвестиціями. Органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування повинні мати можливість вирішувати складні завдання і приймати рішення з використанням великих обсягів географічно пов'язаних даних. При цьому типові рішення повинні прийматись швидко і професійно на основі даних земельного кадастру.

Земельний кадастр, як ключовий компонент системи управління земельними ресурсами та земельної реформи, є офіційним підтвердженням кількості і вартості об'єктів земельної власності в будь-якому районі. Державний земельний кадастр в Україні містить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, розподіл їх серед власників і користувачів, в тому числі фермерів, за категоріями, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель, а саме:

- дані реєстрації права  власності, права користування  землею та договорів на оренду землі;

- облік кількості та  якості земель;

- бонітування грунтів,  зонування населених пунктів;

- економічну оцінку  земель;

- грошову оцінку земель.

Земельно-кадастрова документація містить відомості про межі адміністративно-територіальних утворень; межі земельних ділянок власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів; правовий режим земель, що перебувають у власності, їх кількість, якість, народногосподарську цінність та розподіл за власниками землі і землекористувачами, населеними пунктами, територіями сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, Автономної Республіки Крим та України в цілому.

Слід зазначити, що земельний  кадастр ведеться на таких рівнях як:

- локальний – по  сільській, селищній, міській раді;

- базовий рівень –  по району;

- регіональний – по  області;

- загальнодержавний (загальнонаціональний) – по території всієї держави.

Земельний кадастр на локальному рівні ведеться з метою  реєстрації землеволодінь, землекористувань на адміністративній території, визначення ставки оподаткування, реєстрації договорів про оренду землі, реєстрації документів прав власності, користування землею, ведення державного обліку кількості і якості земель в межах землеволодінь, землекористувань, а також закріпленої адміністративної території і проведення оціночних робіт, обстежень земель. Дані земельного кадастру локального рівня являються відкритими для всіх державних органів, які в тій чи інший спосіб мають справу у використанні земельних ресурсів.

Завданням ведення земельного кадастру локального рівня являються  забезпечення органів влади, зацікавлених юридичних та фізичних осіб достовірними даними про кількість і якість, господарський стан, правовий статус і оцінку.

Дані земельного кадастру локального рівня являються первинною  основою для ведення державного земельного кадастру вищих рівнів. Державний земельний кадастр локального рівня ведеться в розрізі підприємств, господарств за категоріями земель і земельними формами власності.

Організація ведення  земельного кадастру на локальному рівні  здійснюється сільською, селищною, міською радою на основі Земельного кодексу України, законодавчо-нормативних документів. Основним виконавцем являється землевпорядник відповідної ради. В його функції входить планування земельно-кадастрових робіт, організація збору земельно-кадастрових даних, їх систематизація і аналіз, планування земельно-кадастрових робіт, оціночних робіт, обстеження, а також визначення меж землеволодінь, землекористувань  або їх встановлення і відновлення.

В функції землевпорядника  також входить ведення поточного  обліку кількості та якості земель, внесення в земельно-кадастрову документацію всіх змін, які відбулися на протязі звітного періоду. Основним завданням землевпорядника локального рівня являється  ведення державного контролю за використанням земельних ресурсів.

Державний контроль здійснюється шляхом візуального огляду землеволодінь, землекористувань, при якому виявляються недоліки в використанні землі, а також способи, які ведуть до деградації земель, їх забруднення побутовими, хімічними, радіоактивними елементами.

Землевпорядник локального рівня являється безпосереднім виконавцем ведення земельного кадастру і державного контролю за використанням земель.  

На локальному рівні  ведеться наступна земельно-кадастрова документація:

 1. земельно-кадастрові карти;
 2. кадастровий план населеного пункту;
 3. реєстр громадян;
 4. реєстр землеволодінь, землекористувань;
 5. реєстр документів, які посвідчують право власності або право користування землею  а також реєстр договорів про оренду землі.

Зокрема завданням даного курсового проекту є ведення державного земельного кадастру локального рівня на прикладі Дмитрівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області. Розробка проекту передбачає виконання таких стадій:

 1. сформувати на території сільської ради землеволодіння і провести їх експлікаційний аналіз за формами власності і складом угідь;
 2. провести аналіз змін що відбулися в складі угідь і форм власності;
 3. здобути навички по заповненню форм державної статистичної звітності;
 4. ознайомитись з теоретичними і практичними аспектами державної реєстрації землі;

 

1. Формування землеволодінь  різних форм власності

Формування землеволодінь і землекоритувань різних форм власності здійснюється за допомогою цифрового плану і програмного комплексу Auto CAD 2008. Формування землеволодінь і землекористувань проходить з урахуванням того що, Земельним кодексом України визначено три форми власності на землю: державну, комунальну і приватну. Саме форма власності визначає форму господарювання. Найбільш раціональними формами господарювання сьогодення є: фермерські господарства, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські кооперативи.

В результаті проведених дій на території Дмитрівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області були виділені такі землеволодіння і землекористування:

1) Дмитрівське державне лісове господарство;

2) комунальна підприємство  «Гай»;

3) сільськогосподарський кооператив «Веселка»;

4) акціонерне товариство закритого типу «Нива»;

5) Фермерське господарства «Колос»;

6) відкрите акціонерне товариство «промінь»;

7) молочнотоварна фірма  «Му-му»;

8) державне рибне господарство  «Крапля».

Однією з ключових стадій є стадія визначення площ сформованих землеволодінь і землекористувань. Дана операція проводиться в програмному комплексі Auto CAD 2008.

Також слід зазначити  що програмним комплексом Auto CGT 8.0 були сформовані каталоги координат меж землеволодінь, каталоги координат угідь в межах землеволодінь та землекористувань.

 Наступним етапом проводимо складання експлікації земель за формами власності в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1.  Експлікація  земель за формами власності на землю (га)          

№ п/п

Назва землекоритсувача, землевласника

Загальна площа, га

в т.ч. за формами власності

державна

комунальна

приватна

1

Держ. ліс госп

30,1

30,1 

 

 

 

 

2

Держ. риб госп. « Крапля»

8,9

8,9

 

 

 

 

3

Комунальна підприємство «Гай»

51,90

 

 

51,90

 

 

4

Сільгосп. кооператив «Веселка»

250,1

 

 

 

 

250,1

5

ЗАТ « Нива»

258,4

 

 

 

 

258,4

6

ВАТ «Промінь»

  811,03

 

 

 

 

811,03

7

СФГ «Колос»

43,00

 

 

 

 

43,00

8

МТФ «Му-му»

6,70

   

6,70

9

Населений пункт

48,8

2,8

6,0

40,0

10

Землі транспорту

6,3

6,3

 

 

-

Разом

1515,23

48,1

57,90

1409,23


 

Аналіз таблиці 1 показує що майже 93 % земельного фонду Дмитрівської сільської ради знаходиться в приватній власності, 3,8 % в комунальній, і 3,1- в державній.

  Наступним етапом складаємо таблицю № 2 «експлікація земель за угіддями по кожному землеволодінню і землекористуванню».

Аналіз таблиці 2 свідчить про те що на території  Дмитрівської сільської ради домінують сільськогосподарські угіддя, вони складають 89 % від загальної площі. Найбільшу питому вагу серед сільськогосподарських угідь займає рілля (1270,9 га).

 

Таблиця №2

Експлікація земель за угіддями (га)

 

 

№ п\п

Назва землевласника  і землекористувача

загальна площа

 

с/г угіддя

  в тому чеслі

не

с/г угіддя

 в том числі

рілля

пасовище

н/п та

госп двір

шосе

польові дороги

ліс

лісосмуги

під водою

інші землі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Держ. ліс госп

30,1

 

 

 

 

 

30,1

 

 

 

 

 

 

 

 

30,1

 

 

 

 

 

 

2

ДРГ. «Окунь»

8,9

5,40

 

 

5,40

3,5

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

3,00

 

 

3

Комун.П. «Гай»

51,90

49,9

 

 

49,9

2,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

 

4

СК «Веселка»

250,1

244,4

244,4

 

 

5,7

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

4,1

 

 

 

 

5

СФГ «Колос»

43,00

40,00

13,6

26,4

3,00

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0,7

 

 

2,10

6

ЗАТ«Нива»

258,4

255,6

255,6

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

1,8

 

 

 

 

7

ВАТ «Промінь»

811,03

760,0

757,3

14,00

51,03

 

 

 

 

 

 

5,4

 

 

31,03

 

 

3,30

8

МТФ «Му-му»

6,70

 

 

 

 

 

6,70

 

 

6,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Нас. пункт

48,8

 

 

 

 
 

48,8

48,8

             

10

Землі тран-ту

6,3

 

 

 

 

 

6,3

 

 

 

 

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разом

1515,23

1355,3

1270,9

94,8

159,93

48,8

6,7

6,3

9,7

30,1

38,63

3,00

5,4

Информация о работе Проект внутрігосподарського землеустрою