Проект внутрігосподарського землеустрою СВК "Надія" Ружинського району Житомирської області

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 22:33, курсовая работа

Краткое описание

Виконано роботу роздержавлення земель колгоспу „ Зоря ”. Відмежована територія автомобільної дороги обласного значення, землі сільськогосподарського призначення, які залишилися – передані в користування СВК „ Надія ”.
Складено список членів СВК в установленому порядку, проведено паювання земель господарства, видані сертифікати з визначенням кадастрової площі та вартості паїв. В районному відділі земельних ресурсів погоджено питання розвитку інфраструктури в Ружинському районі.

Содержание

Зміст
Додаток 1. Завдання на складання проекту
Додаток 2. Абрис зйомки території СВК "Надія'
Додаток 3. Каталог координат теодолітних ходів
Додаток 4. Рішення обернених геодезичних задач
Додаток 5. Програма обчислення площ за допомогою МК
Додаток 6. Характеристика земельних угідь
Додаток 7. Обчислення загальної площі СВК
Додаток 8. Обчислення площ секцій
Додаток 9. Обчислення площ земельних угідь
Додаток 10. Склад земельних угідь
Додаток 11. Проектування фермерських господарств
Додаток 12. Проектування багаторічних насаджень
Додаток 13. Проектування ґрунтозахисних сівозмін
Додаток 14. Проектування польових сівозмін
Додаток 15. Склад земельних угідь по проекту
Додаток 16. Експлікація земельних угідь
Додаток 17. Експлікація по полях сівозмін
Графічна частина
Проект землеустрою СВК "Надія'
Калька контурів

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсова Ніколаєнко ОМ кінцевий(2).doc

— 5.83 Мб (Скачать документ)

Міністерство  освіти і науки України

Коледж інформаційних  технологій та землевпорядкування

Національного Авіаційного Університету

 

 

 

Проект

Внутрігосподарського  землеустрою

СВК „ Надія  ”

Ружинського району

Житомирської  області

 

 

Курсовий проект склав

Студент гр. ЗВ - 44

Панфіленко  М.А..

Керівник курсового  проекту

викладач Панчук О. П.

 

 

 

 

2010

Зміст

Додаток 1. Завдання на складання проекту

Додаток 2. Абрис зйомки території СВК "Надія'

Додаток 3. Каталог координат теодолітних ходів

Додаток 4. Рішення обернених геодезичних задач

Додаток 5. Програма обчислення площ за допомогою МК 
            Додаток 6. Характеристика земельних угідь

Додаток 7. Обчислення загальної площі СВК

Додаток 8. Обчислення площ секцій

Додаток 9. Обчислення площ земельних угідь

Додаток 10. Склад земельних угідь

Додаток 11. Проектування фермерських господарств

Додаток 12. Проектування багаторічних насаджень

Додаток 13. Проектування ґрунтозахисних сівозмін

Додаток 14. Проектування польових сівозмін

Додаток 15. Склад земельних угідь по проекту

Додаток 16. Експлікація земельних угідь

Додаток 17. Експлікація по полях сівозмін

Графічна частина

Проект землеустрою СВК "Надія'

Калька контурів

 

 

 

Вступ

 

Село  Нове розташоване в південній  частині Житомирської області, в 8 км на схід від райцентру Ружин. Територію  населеного пункту, де розташована  сільська рада с. Нове, перетинає автомобільна дорога обласного значення Ружин – Житомир. Найближча залізнична станція „Чорнорудка” – в 14 км на північ. Суміжні населені пункти:

 • на сході – с. Софіївка, 7 км;
 • на заході – с. Койколи, 3 км;
 • на північному-заході – с. Андріївка, 10 км.

З півночі прилягають землі СВК „ Світанок ”, зі сходу – СВК „ Промінь ”, з заходу та півдня – СВК „ Прогрес ” Ружинського району.

Ружинський район  входить до складу лісостепової зони України, яка характеризується достатньою кількістю опадів, помірною зимою, досить теплим літом. Переважаючі вітри: влітку – південно-західні, взимку – східні та південно-східні. Ґрунти – чорноземи з шаром гумусу до 5 см; рельєф – рівнинний з невеликою кількістю ярів, глибиною 3 – 5 м, тут мають місце ерозійні процеси. Середня висота біля 140 м над рівнем моря.

На землях господарства СВК „ Надія ” розташовані  невеликі ділянки пасовища та сіножаті, функціонує фруктовий сад. Джерела водопостачання – свердловина на території села, колодязі та річка. В 1930 році на території села Нове була утворена сільськогосподарська артіль „ Зоря ”, яка існувала до початку проведення земельної реформи (1991 р.).

Під час проведення земельної реформи на землях села проведені такі роботи:

Встановлення  меж території земель сільської  ради. На території визначені межі трьох землекористувань:

 • СВК „ Світанок ”;
 • СВК „ Промінь ”;
 • СВК „ Прогрес ”.

Площа території сільської ради становить     33,6     га.  

На  землі землекористування був  складений план масштабу 1 : 10000. Межі землекористування (координати) обчислені  в державній системі координат.

Встановлені межі території населеного пункту Нове, складено план в масштабі 1 : 2000, межі населеного пункту включені ділянки для майбутнього розміщення території села. На території села визначені ділянки користування СВК, господарські двори, ферма та обчислена площа території села 40,0 га.

Виконано  роботу роздержавлення земель колгоспу „ Зоря ”. Відмежована територія автомобільної дороги обласного значення, землі сільськогосподарського призначення, які залишилися – передані в користування СВК „ Надія ”.

Складено  список членів СВК в установленому  порядку, проведено паювання земель господарства, видані сертифікати з визначенням кадастрової площі та вартості паїв. В районному відділі земельних ресурсів погоджено питання розвитку інфраструктури в Ружинському районі.

Визначено, що на землях СВК „ Надія ”  передбачається проведення робіт по будівництву нових доріг, меліорації земель та утворення нових підприємств не сільськогосподарського призначення

 

РОЗДІЛ 1. Підготовчі роботи

 

Підготовчі  роботи являються першою стадією  процесу землеустрою. Їх зміст –  одержання завдання на виконання  робіт землеустрою та детальне вивчення матеріалів, які характеризують об’єкт землеустрою.

Підготовчі  роботи виконують частково камеральним  методом, частково польовими обстеженнями. Головний проектний інститут землеустрою (земпроект) відокремив їх як окремий  вид роботи під назвою землевпорядні вишукування для розроблення проекту землеустрою.

Землевпорядні вишукування складаються з:

 1. збирання і систематизація та аналіз планово – картографічних, вишукувальних та земельно – звітних матеріалів (плани попередніх робіт землеустрою), економічних показників стану сільськогосподарського виробництва, заходів з охорони природи;
 2. польове обстеження території;
 3. виявлення резервів більш ефективного використання земель та їх екологічної охорони.

Плани складають в масштабі 1 : 10000 (залежно від площі масштабу

1 : 25000, 1 : 50000, для населених пунктів 1 : 2000) на планах необхідно нанести рельєф (у випадку його відсутності на планах землеустрою треба перенести горизонталі з топографічних карт). Необхідно зробити оцінку якостей картографічних матеріалів.

Польові обстеження починають з огляду всієї  території об’єкта землеустрою. В натурі встановлюють наявність  межових знаків за їх відсутності  необхідно поновити інструментальним методом. Оформивши складанням відповідного акту з представниками землекористувачів. При виявленні зміни в ситуації на планах виконують коректування планів.

На  копії плану під час обстеження нумерується кожен контур угідь, а  його характеристику та пропозиції щодо можливості трансформування на площі  зазначають у відомості .

На ріллі  визначають склад ґрунту, величину горизонту гумусу, наявність ерозії і дати коротку характеристику рельєфу .

На  сіножаті та пасовищі треба визначити  їх тип, склад травостою, придатність  до обробітку машинами.

На  лісових насадженнях визначають склад порід лісу, висоту та діаметр дерев, можливість випасання худоби.

На  забудованих ділянках визначають стан будівель, можливість подальшої забудови.

На  дорогах дають характеристику проїзної частини та інженерних споруд.

На  об’єктах меліорації визначають стан гідротехнічних споруд, якість води, глибину залягання ґрунтових вод.

Результатом польового обстеження є акт з  визначенням об’єкту виконаних  робіт, складають схеми попередніх сільськогосподарських культур  за 2 попередні роки.

Проектним інститутом землеустрою виконано роботу по землевпорядному вишукуванню і підготовленні матеріалів для складання проекту внутрігосподарського землеустрою:

 • проведено збір, систематизація та аналіз планово – картографічних матеріалів, а також економічних показників стану сільськогосподарського виробництва, що характеризують господарства СВК „ Надія ”;
 • проведено польове обстеження території;
 • перевірені межові знаки на землях СВК „ Надія ”;
 • визначено відповідність плану з місцевістю, в деяких випадках проведено корегування та виправлення плану;
 • на кальці контурів пронумеровано всі контури ситуації, у відповідності дана характеристика кожного контура та його площа. Визначені ґрунти, можливість їх використання в майбутньому, трансформація, рельєф, ухили земельних ділянок, наявність ерозії, на ріллі визначено шар гумусу, для доріг – наявність та стан споруд.

 

Складено схему  сільськогосподарських культур  за два останні роки та пояснювальну записку, у якій визначено:

 • загальна характеристика району розташованих земель СВК;
 • характеристика використаних земель;
 • основні показники раніше розробленої проектної документації;
 • вироблені показники до роздержавлення земель (врожайність, посівні площі сільськогосподарських культур, продукція землеробства та тваринництва);
 • висновки та пропозиції для складання проекту землеустрою;
 • додатки до пояснювальної записки;
 • експлікація земель;
 • карта ґрунтів;
 • матеріали проектних робіт, зведених в окрему книгу.

 

Основні висновки:

 • залишити основним напрямком землеробства – зерновий з головними культурами: пшениця, буряк, кукурудза, багаторічні трави;
 • запровадити раціональну сівозміну на території, що прилягає до яру, організувавши ґрунтозахисну сівозміну;
 • ділянку фруктового саду збільшити до 12 га в цілому;
 • в тваринництві вдосконалити роботу ферми великої рогатої худоби, збільшити коней в господарстві;
 • виділити за рахунок землі поблизу села ділянку під пасовище для громадської худоби.

 

РОЗДІЛ 2. Виробничі центри

 

Складання проекту землеустрою починається  з розгляду організації виробництва  та керівництва ним. Колективні сільськогосподарські підприємста можуть мати такі форми організації:

 1. трьохступенева – центральне керівництво, відділок, бригада - відділок виконує функції основної виробничої функцію – має свою землю, худобу, техніку, населений пункт, центральну майстерню, транспорт – воно керує роботою відділів;
 2. двохступенева – центральне керівництво, бригада - керівництво розташоване в одному населеному пункті разом з тваринницькими фермами, там сконцентровано все виробництво та виробничі бригади;
 3. одноступенева – цехова - в підприємствах цього типу виробництво концентрується в спеціальних цехах (цехи городництва, рільництва), а кожен цех керує роботою спеціалізованих бригад та ланок.

Кожному типу підприємства відповідає певний розмір господарства, його спеціалізація, кількість землі та сільськогосподарських угідь, в тому числі кількість голів тварин, наявність населених пунктів, чисельність населення.

Господарський центр підприємства в умовах України  повинен розташовуватись в існуючому  населеному пункті. На території центру розташовують: автомобільні дороги, ремонтні дороги, тваринницькі ферми, сараї, склади, підприємство переробки продукції та збереження насіння, адміністративні будинки, приміщення для обслуговуючого персоналу.

Деякі сільськогосподарські підприємства мають допоміжні господарські центри: польові стани, літні табори, кошари. Вони можуть мати постійне або тимчасове призначення.

В проектному господарстві обрана існуюча ступенева  організація виробництва (керівництво  – бригада), оскільки господарство має невелику площу землі сільськогосподарського призначення та незначну кількість корів на фермі.

Господарський двір залишається на місці його розташування. Він розташований приблизно в  центрі масиву земель господарства, зв’язаний  з усіма земельними ділянками, дорогами, на його території уже забудовано приміщення для тваринництва, технічні майстерні, кузня, гараж для машин, склади, трансформатор, свердловина, башня Рожновська, сильні траншеї, ізолятор для худоби, приміщення адміністративного управління та інші необхідні приміщення.

Всі будинки  та споруди знаходяться в задовільному стані. Загальна площа господарського двору та ферми, проектування літніх таборів не передбачається.

Розділ 3. Планування сільських населених  міст

 

Районне планування сільських адміністративних районів має враховувати пропозиції щодо оптимізації розмірів господарства, розміщення промислових комплексів, чисельності населення, вибору території для розміщення перспективних населених пунктів, організації системи культурно – побутового обслуговування населення, капітального будівництва та організації будівельних баз, інженерного обладнання території, транспорту, зв’язку, меліорації та інших заходів внутрішньо – районного характеру.

При складанні схем районних планів сільських  адміністративних районів розробляють перелік і проекти розміщення в межах району основних виробничих його центрів, у тому числі ремонтно – технічних станцій, центральних садиб, тваринницьких ферм, підприємств для збереження і первинної переробки сільськогосподарської продукції, для виробництва будівельних матеріалів.

 

Основою для складання схем районних планів є інженерно – економічні умови  району, його ресурси, сучасний стан виробництва  і перспективи.

Информация о работе Проект внутрігосподарського землеустрою СВК "Надія" Ружинського району Житомирської області