Торговельне підприємництво в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2014 в 03:21, курсовая работа

Краткое описание

Метою даної роботи є: вивчення та аналіз торговельне підприємництва в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами (на матеріалах магазину «Домотроніка»).
Для досягнення поставленої мети були запропоновані такі завдання:
ознайомитися з поняттям торгівлі та її складовими;
ознайомитися з реєстрація торговельного підприємництва;
дізнатися, що є важливим при виборі місця розташування підприємства торгівлі.

Содержание

Вступ
Торгівля – важлива галузь економіки країни…………………………..5
Реєстрація торговельного підприємництва……………………………12
Обґрунтування вибору місця розташування підприємства торгівлі……………………………………………………………………15
Організація комерційної діяльності на малому підприємстві торгівлі…………………………………………………………………….20
Особливості торгівлі «Домотроніка» товарами в магазині…………..23
Фінансові результати від торговельної діяльності……………………26
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсова.docx

— 91.29 Кб (Скачать документ)

 

Зміст

Вступ

 1. Торгівля – важлива галузь економіки країни…………………………..5
 2. Реєстрація торговельного підприємництва……………………………12
 3. Обґрунтування вибору місця розташування підприємства торгівлі……………………………………………………………………15
 4. Організація комерційної діяльності на малому підприємстві торгівлі…………………………………………………………………….20
 5. Особливості торгівлі «Домотроніка» товарами в магазині…………..23
 6. Фінансові результати від торговельної діяльності……………………26

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

Торгівля - це особлива діяльність людей, що пов’язана із здійсненням актів купівлі-продажу і є сукупністю специфічних та господарських операцій, направлених на обслуговування процесу обміну. Суть торгівлі полягає не в обміні, а в тому, щоб зробити продукт доступним споживачу (про це писав ще в 1840 р. Ж.-Б. Сей у своєму курсі політичної економії).

Сьогодні в комерційній  діяльності зайнято більшу кількість  людей і організацій, ніж у  виробництві. Крім того, на будь-якому виробничому підприємстві існує комерційна служба, від успішної діяльності якої залежить розвиток конкурентоспроможності всієї організації. Така ситуація склалася завдяки переходу України до ринкових відносин, початок чого стали дії уряду кінця 80-х - початку 90-х. Сучасний ринок створює свої правила й аспекти гри для попиту і пропозиції. І одним з наслідків стала поява жорстокої конкуренції між організаціями. Ринкові закони подібні законом Чарльза Дарвіна: «Виживає найсильніший". Ті організації, які не можуть бути конкурентоспроможними виходять з гри.  Ще одна важлива умова ринкових відносин - у наш час товар не розподіляється державою, як було при командно - адміністративних відносинах. Кінцевий споживач отримує продукт, який пройшов як мінімум через чотири руки: виробник, великий оптовий розподільник, регіональний дилер і роздрібний продавець. І їхнє життя, а особливо, трьох останніх залежить від ефективності комерційної діяльності, а отже ця тема є дуже актуальною.

Метою даної роботи є: вивчення та аналіз  торговельне підприємництва в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами (на матеріалах магазину «Домотроніка»).

Для досягнення поставленої  мети були запропоновані такі завдання:

 • ознайомитися з поняттям торгівлі та її складовими;
 • ознайомитися з реєстрація торговельного підприємництва;
 • дізнатися, що є важливим при виборі місця розташування підприємства торгівлі.
 • вивчити організацію комерційної діяльності на малому підприємстві торгівлі;
 • охарактеризувати особливості торгівлі «Домотроніка» товарами в магазині;
 • провести перевірку фінансові результатів від торговельної діяльності.
 • Зробити висновки та пропозиції.

 

 

 

 1. Торгівля – важлива галузь економіки країни

 

Торгівля - важлива складова економіки будь-якої держави. Саме підприємства торгової сфери створюють розвинену інфраструктуру послуг, вносять вагомий внесок у створення сприятливих умов для її подальшого розвитку. Завдяки ефективній праці сфера торгівлі з року в рік піднімається на новий якісний рівень.

Торгівля - одна з найбільших галузей економіки будь-якої країни, як за кількістю зайнятих у ній  людей, так і за обсягом діяльності та внеску в загальний економічний  потенціал. ЇЇ можна умовно розділити на наступні види:

Зовнішня торгівля - припускає  обіг товарів однієї країни з іншими країнами. Торгівля різних країн між  собою в своїй сукупності являє  собою міжнародну торгівлю.

Внутрішня торгівля - припускає  обіг товарів усередині однієї країни. У рамках однієї країни торгівля виконує  суспільно необхідну функцію - доведення  товарів від виробника до споживача. Внутрішня торгівля, у свою чергу, підрозділяється на оптову та роздрібну  торгівлю. Крім того, одним із каналів  розподілу в торгівлі можна вважати  і комісійну торгівлю, коли товари реалізуються за допомогою посередника.

Під роздрібною торгівлею розуміється підприємницька діяльність з продажу товарів у роздріб, у ході якої продавець передає покупцю товар для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

По суті, такими покупцями  є фізичні особи - кінцеві споживачі  товару. Відносини між продавцем  і покупцем при роздрібній торгівлі завжди носять характер договору купівлі-продажу.

Роздрібна торгівля класифікується в залежності від особливостей торговельного  обслуговування покупців і наявності  торгового приміщення:

 • Роздрібна торгівля через стаціонарну мережу;
 • роздрібна торгівля через пересувну торговельну мережу;
 • Роздрібна торгівля поштою, через Інтернет-магазин (розсилка товарів за замовленнями).

Роздрібна торгівля може здійснюватися  і в різних формах, наприклад, продаж товарів з обслуговуванням покупців на торговому об'єкті (у місці  продажу товарів), продаж товарів  за зразками, продаж товарів тривалого  користування в кредит та інше.

Організації оптової торгівлі реалізують товар господарюючим  суб'єктам, які купують товар для  подальшого перепродажу або для  виробництва будь-якого виду продукції (виконання робіт, надання послуг). Як правило, відносини між продавцем  і покупцем товару у цьому випадку  найчастіше оформляються договорами поставки

Таким чином, основним критерієм, що дозволяє відрізнити оптову та роздрібну  торгівлю, є кінцева мета використання товару, що купується покупцем: при оптовій торгівлі купується покупцями товар призначений для подальшого використання у підприємницькій діяльності;

Якщо ж товар купується  для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного  з підприємницькою діяльністю, то має місце роздрібна торгівля.

В даний час з розвитком  ринкових відносин, з реалізацією  економічних реформ, із забезпеченням  законодавчих норм і правил, торгівля належить до найбільш прогресивним видами діяльності, які зачіпають всі  верстви населення.

З точки зору підприємництва, торгівля являє собою вид діяльності, спрямований на отримання доходу, де об'єктом дій є товарообмін, купівля-продаж товарів, а також  супутні додаткові послуги з  обслуговування покупців у процесі  реалізації товарів і забезпечення доставки товарів, їх зберігання та підготовки до продажу.

Об'єктом будь-якої торгівлі є товар. Невід'ємним ознакою товару є його якісна характеристика, спрямована на задоволення різних потреб і потреб. Інша характерний ознака товару - здатність до динамічного цивільно-правовому обігу. Саме тому, як правило, товаром не визнається нерухоме майно, що не володіє властивістю активно переміщатися в просторі.

Основною функцією торгівлі є реалізація товарів. Однак для  забезпечення конкурентоспроможності з розвитком ринку торговельні  організації повинні надавати ряд  додаткових супутніх реалізації товарів  послуг, пов'язані з доведенням товарів  до кінцевого споживача. До цих функцій  належать такі:

 • маркетингові дослідження;
 • вивчення купівельного попиту на товари;
 • консультаційні послуги покупцям у виборі товарів;
 • надання додаткових сервісних послуг з доставки куплених товарів «додому» покупцеві;
 • прийом замовлень на товари;
 • відсутні в продажу та інші.

Обсяг і характер виконуваних  організацією торгівлі функцій залежить від її відособленості, типу, розміру, технічної оснащеності, місця розташування та інших чинників.

Будучи формою товарного  обігу, у відтворювальному процесі  торгівля виконує властиві зверненням дві основні функції. Перша полягає  в тому, щоб задовольнити платоспроможні потреби у продукції, виробленої з метою обміну і тому приймаючої форму товару, а саме: потреби  підприємств у продукції виробничо-технічного призначення, якщо мова йде про звернення засобів виробництва та особистих потреб усіх членів суспільства, коли мова йде про торгівлю предметами особистого споживання. Шляхом звернення засобів виробництва відбувається формування матеріально - технічної основи виробництва (набувається сировину, напівфабрикати, комплектуючі вироби, закуповується обладнання) необхідної для відшкодування спожитих засобів і розширення масштабів виробничої діяльності. Особливість сфери обігу товарів особистого споживання у відтворювальному процесі виражається в тому, що на стадії купівлі - продажу вона не залежить від виробництва. Товари переходять у сферу споживання для задоволення особистих матеріальних потреб людей, відтворення робочої сили. Інший функцією торгівлі є відшкодування в грошах вартості товарів, залучених до сфери товарного обігу (покриваються витрати підприємств і забезпечується можливість відновлення виробництва). При цьому важливо відзначити, що обидві функції торгівлі виявляються одночасно: в кожному акті обміну товарів здійснюється як задоволення платоспроможної потреби, так і відшкодування вартості спожитих засобів. Виступаючи як єдине ціле, вищевказані функції не позбавлені протиріччя. Дане протиріччя виражається в тому, що перша функція відбиває інтереси споживачів, а друга - виробників товарів, які виступають відповідно носіями попиту і пропозиції.

Проте товари не можуть самі відправлятися на ринок і обмінюватися. Обмін товарів здійснюють люди за допомогою скоєних ними актів  купівлі - продажу. Тому в обміні беруть участь як речі (товари і гроші), так  і люди (продавці і покупці). Таким  чином, на ринку перш за все представлені економічні відносини між виробниками  і споживачами в процесі руху результатів праці, отриманих не для власного споживання, а для  задоволення суспільних потреб. Саме завдяки купівлі - продажу відокремлені товаровиробники та споживачі вступають  в контакти між собою. Таким чином, відносини обміну у вигляді сукупності актів обміну між двома суб'єктами представляють собою ринкові  відносини. Ринок єднає людей, змушуючи їх вступати у певні відносини  між собою.

У міру розвитку суспільного  поділу праці, товарного виробництва  і обігу відбувається відокремлення  торгівлі в самостійну галузь, купівля  і продаж товарів здійснюється за допомогою третіх осіб. Однією з  ознак, на підставі якого торгівля виділяється  в самостійну галузь, є відокремлення  товарного обігу в самостійну сферу діяльності. Як галузь торгівля має свою специфіку, яка виражається у властивих тільки їй торговельно-технологічних процесах (при виконанні робіт із закупівлі, транспортування, зберігання, підготовки товару до продажу, торговельного обслуговування, надання послуг); в матеріально - технічну базу (складський і торгової мережі , спеціальному обладнанні, транспортних засобах і т.д.); в організації торговельного обслуговування.

Відокремлення торгівлі веде також до утворення особливої  групи працівників сфери обігу, що спеціалізуються на виконанні  операцій купівлі та продажу товарів. Таким чином, з'являються нові суб'єкти ринкових відносин крім виробників і  споживачів товарів.

Найважливіше відтворювальні значення торгівлі полягає також  у тому, щоб повніше задовольнити платоспроможний попит населення  на товари. При купівлі - продажу  товари розподіляються між покупцями  відповідно до їх доходами та індивідуальними  потребами.

Вивчення стану та перспектив попиту покупців, а також активний вплив на цей попит шляхом реклами, що випускаються і нових товарів, розширення обсягу та підвищення якості послуг для покупців, зокрема, після  продажного обслуговування, надання  короткострокових знижок і т.д. займає значне місце в діяльності торговельних підприємств.

Таким чином, аналіз сутності торгівлі, як форми товарного обігу, дозволяє визначити її місце в  системі ринкової економіки. Так  як в умовах товарного виробництва  безпосередній контакт між виробництвом і особистим споживанням здійснюється через товарно-грошовий обмін і ринок, то торгівля є допомогою ланкою в процесі відтворення.

Серед характерних особливостей торгівлі необхідно відзначити наступні:

1. Завершення циклу товарного  виробництва, реалізація товарів  кінцевому споживачеві (роздрібна  торгівля).

2. Результати торговельної  діяльності зумовлюють стан грошового  обігу в державі. 

3. Акумулювання готівкових  грошових коштів, необхідність організації  суворо контролю дотримання діючих  норм і правил організації  готівково-грошового обігу 

4. Надання додаткових  супутніх реалізації товарів  послуг у доведення товару  до споживача. 

Информация о работе Торговельне підприємництво в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами