Сутність, принципи і роль страхування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2013 в 21:01, практическая работа

Краткое описание

Мета – надати студентам практичні навички щодо визначення сум страхового відшкодування на основі існуючих систем страхування та у разі наявності франшизи.

Завдання:
- з’ясування об’єктивної необхідності і сутності різних систем страхування;
- засвоєння методів організації процедури страхування за різними системами;
- розгляд умов надання страхових послуг за різними системами.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Практичне заняття.docx

— 40.47 Кб (Скачать документ)

Uk = Un * 0,2

де: Uk - непрямий збиток

Uk = 30750 * 0,2 = 6150 тис. грн.

U = 30750 + 6150 = 36900 тис. грн.

 1. всього збиток страховика:

Q = 41000 тис.  грн.

 Збиток  страховика становить 4100 тис.  грн.

 

Задача №2: Швейна фабрика застрахувала ткацький верстат у страховій компанії «Життя без втрат». Вартість даного пристрою становить 164000 грн., згідно системи відновної вартості страхова сума дорівнює 164000 грн. Скільки становитиме сума страхового відшкодування фабриці в разі виходу з ладу верстату у зв’язку з закінченням строку його корисного використання? (безумовна франшиза становить – 35 % від страхової суми).

Розв’язок:

Страхове відшкодування за данною системою становитиме реальну вартість об’єкта страхування за мінусом франшизи, яку відшкодовує сам страхувальник:

 

СВ = 164000 – (164000* 0,35) =164000 – 57400 = 106600 грн.

 

Система граничного страхового забезпечення

 

Задача №1: Якщо урожай моркви застрахований за системою граничної відповідальності виходячи з нормативної вартості врожаю становив 3,07 тис. рн.. з 1 гектара. Фактична вартість посіву склала 2,39 тис. рн.. з 1 гектара. Площа посіву 1100 га. Збиток відшкодовується в розмірі 70%.

Розв’язок:

 1. Збиток страхувальника становить: (3,07 – 2,39)х1100 = 748 тис. рн.

 

 1. Сума відшкодування:

 

СВ = 748 тис. рн.. х 0,7 = 523,6 тис. грн.

 

Задача №2: Середня врожайність яблук за 5 попередніх років складає 12 т з 1 га. Через страховий випадок ( засуха) врожай яблук становив 8 т з 1 га. Площа садових володінь складає 100 га.  Прогнозована ринкова ціна 1 т яблук 1000 грн, що була прийнята при визначенні страхової суми. Відповідальність страховика – 70% від понесеної шкоди.

Розв’язок:

1) отже збиток страхувальника = (12-8)*100*1000 = 400000 грн.

За межу приймається середня  врожайність культури за 5 попередніх років.

2) сума відшкодування:

 

СВ =  400000* 0.7 = 280000 грн.

 

Франшиза

 

Задача №1: Розглянути умови використання умовної та безумовної франшизи, якщо страхова сума ха договором майнового страхування складала 500 тис. грн.. , а франшиза – 3% цієї суми. Збитки страхувальника дорівнюють: а) 10 тис. грн., б) 150 тис. грн.

 

Розв’язок:

 1. Визначаємо розмір франшизи:

 

Ф = 500*0,03 = 15 тис. грн.

 

 1. Аналізуємо варіант «а» ( збиткт страхувальника- 10 тис. грн.):

СВ не буде сплачено, оскільки збитки є меншими, ніж франшиза.

 1. Аналізуємо варіант «б» ( збитки страхувальника – 150 тис. грн.):
 • За використання умовної франшизи відшкодування становитиме повну суму (150 тис. грн..). оскільки збитки перевищують розмір франшизи;

- За використання безумовної франшизи відшкодування становитиме 138 тис.

грн. , оскільки суму збитків буде зменшено на суму франшизи:

 

СВ = 150 – 15 =135 тис. грн.

 

Задача №2: Визначити розмір страхового відшкодування.

Згідно  договору страхування передбачена  базумовна франшиза складає 8 тис. грн. Дійсна вартість об’єкту страхування складає: 400 тис. грн. Об’єкт був застрахований на 400 тис. грн.. У результаті страхового випадку збиток склав 100 тис. грн.

 

Розв’язок:

Визначаємо  розмір страхового відшкодування:

СВ = Фу- Бф,

 

де: СВ- розмір страхового відшкодування;

Фу - фактичний збиток;

Бф - тбезумовна франшиза

 

Продовження задачі №2:

СВ = 100 – 8 = 92 тис. грн.

Відповідь: СВ = 92 тис. грн..

Задача №3: Визначити розмір страхового відшкодування.

Згідно договору страхування передбачена базумовна франшиза: « звільнено від 3%». Дійсна вартість об’єкту страхування складає 150 тис. грн. Об’єкт був застрахований на повну вартість. У результаті страхового випадку збиток склав 40 тис. грн.

 

Розв’язок:

Страхове  відшкодування повинно складати 40 тис. грн., тому що збиток більше франшизи, яка становить 3 %.

 

Відповідь: СВ = 40 тис. грн.

 

Задача №4: Визначити величину страхового відшкодування, За договором  страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Бф = 1,3 % від суми збитку. Фактичний збиток склав Фу2 = 5150 тис. грн.

 

Розв’язок:

 1. Сума франшизи за договором:

Бф = 5150*1,3 %=66,95 тис. грн.

 

 1. Отже розмір страхового відшкодування:

 

СВ = Фу- Бф,

 

де: СВ- розмір страхового відшкодування;

Фу - фактичний збиток;

Бф - безумовна франшиза

СВ = 5150-66,95 = 5083,05 (тис. грн.).

 

Задача №5: За договором страхування передбачена умовна франшиза «вільно від 1%». Страхова сума - 100 млн грн. Фактичний збиток склав 0,8 млн грн.

Відповідь:  Збиток менше суми франшизи, яка дорівнює 1 млн грн., І тому не відшкодовується.

Задача №6: За договором страхування передбачена умовна франшиза «вільно від 1 млн. грн.». Фактичний збиток склав 1,7 млн. грн.. Тобто більше суми франшизи.

Відповідь: так як збиток перевищує франшизу страхове відшкодування виплачується у сумі 1,7 млн ​​грн.

Задача №7: За договором страхування передбачена безумовна франшиза у розмірі 1% від суми збитку. Фактичний збиток склав 5000 тис. грн. Величина франшизи дорівнює:

Розв’язок: Страхове відшкодування буде виплачено в сумі 4950 тис. грн. (5000 - 50, де 50 грн. - Це 1% франшизи).

 

Задача №8: Страхова сума дорівнює 100 000 грн. У яких випадках буде виплачуватися і в якому розмірі страхове відшкодування якщо збитки склали: 10 000, 18 000, 30 000, 40 000 грн. Розгляньте два випадки якщо в договорі використовувалася умовна та безумовна франшиза в розмірі 30%.

Рішення:

Франшиза складає 30% від страхової суми – 30000грн. (100000*30%/100%)

1) Якщо  в договорі використовувалась  умовна франшиза то при збитку 10000 грн., 18000 грн., 30000 грн. збитки не відшкодовуються зовсім.

Якщо  збиток складає 40000 грн., то відшкодоване буде 40000 грн. (т.к. збиток перевищує розмір франшизи).

2) Якщо  в договорі використовувалася  безумовна франшиза, то при збитках 10000 грн., 18000 грн., 30000 грн. страховик не відповідає перед страхувальником, а при збитку 40000 грн., страховик відшкодує тільки 10000грн. (т.б. 40000-30000)

 

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає основна мета страхування?
 2. Охарактеризуйте форми страхового захисту.
 3. Які функції виконує страхування?
 4. У чому полягають принципи страхування?
 5. Перелічіть основні ознаки страхування.

Информация о работе Сутність, принципи і роль страхування