Сутність, принципи і роль страхування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2013 в 21:01, практическая работа

Краткое описание

Мета – надати студентам практичні навички щодо визначення сум страхового відшкодування на основі існуючих систем страхування та у разі наявності франшизи.

Завдання:
- з’ясування об’єктивної необхідності і сутності різних систем страхування;
- засвоєння методів організації процедури страхування за різними системами;
- розгляд умов надання страхових послуг за різними системами.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Практичне заняття.docx

— 40.47 Кб (Скачать документ)

Практичне заняття № 1

 

Тема 1: Сутність, принципи і роль страхування

 

Мета – надати студентам практичні навички щодо визначення сум страхового відшкодування на основі існуючих систем страхування та у разі наявності франшизи.

 

Завдання:

- з’ясування  об’єктивної необхідності і сутності  різних систем страхування;

- засвоєння  методів організації процедури  страхування за різними системами;

- розгляд  умов надання страхових послуг  за різними системами.

 

Предмет: предметом є системи відносин між сторонами страхової угоди.

 

Студент повинен мати: 1) роздрукований Закон України «Про страхування», 2) папку з презентацією своєї страхової компанії; 3) калькулятор.

 

 

 

Короткі теоретичні відомості

Розширення  самостійності товаровиробників формування ринкової інфраструктури договірних відносин, різке скорочення державного впливу на розвиток процесів виробництва та розподіл матеріальних благ вимагають  нових підходів до використання фінансово-кредитного механізму в управлінні   економікою.   Особливого   значення   набувають   питання страхування  господарської діяльності, які не враховують  інтереси суверенних суб'єктів держави та направлені на створення однакових умов для переходу до ринкових відносин.

Страхування - це наука, об'єктом якої є специфічні економічні відносини, що складаються у процесі передачі юридичними фізичними особами за певну плату ризику матеріальних фінансових втрат спеціалізованій організації, яка уразі настання обумовленої в договорі події здійснює відповідні грошові виплати потерпілим. 

Страхування виконує такі функції: розподільчу, попереджувальну, відновлювальну, ощадну, контрольну, ризикову. До принципів страхування належать: конкурентність, страховий ризик, майновий інтерес, максимальна сумлінність сторін, відшкодування в межах реально завданих збитків.

Франшиза – звільнення страховика від покриття збитків. Вимірюється у відсотках або в абсолютних розмірах стосовно страхової суми, вартісної оцінки або розміру збитків. Розрізняють умовну (інтегральна) та безумовну (ексцедентна) франшизи. Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збитки, які не перевищують встановленої франшизи, і зобов’язує його покривати збитки повністю, якщо розмір їх перевищує франшизу. Безумовна франшиза за будь – яких умов звільняє страховика від компенсації перших відсотків страхової суми, незалежно від величини збитків.

Під умовною, або інтегральної (невичітаемой), франшизою розуміється звільнення відповідальності страховика за збитки, які не перевищують встановленої франшизою суми, і його повне покриття, якщо розмір збитку перевищує франшизу.

Умовна франшиза вноситься в договір страхування за допомогою запису «вільно від Х %», де X - величина відсотків від страхової суми. Якщо збиток перевищує встановлену франшизу, то страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування повністю, не звертаючи уваги на зроблену застереження.

Безумовна, або ексцедентна (віднімається), франшиза означає, що дана франшиза застосовується в беззастережне порядку без усяких умов. При безумовній франшизі збиток у всіх випадках відшкодовується за вирахуванням встановленої франшизи.

Безумовна франшиза оформляється у договорі страхування наступній записом: «вільно від перших Х%», де X - 1, 2,3 і т. д. відсотків, сума яких завжди вираховується із суми страхового відшкодування незалежно від величини збитку.

При безумовній франшизі страхове відшкодування дорівнює величині збитку мінус величина безумовної франшизи.

 

 

 

Методичні вказівки щодо виконання  практичного заняття:

 

У страховій  практиці використовується декілька систем страхування:

 1. повної (дійсної) вартості;
 2. пропорційної відповідальності;
 3. першого ризику;
 4. дробової частини;
 5. за відновною вартістю;
 6. граничного страхового забезпечення.

 

Система повної (дійсної) вартості

 

Задача №1: Страхова вартість яхти становить: 41 тис. грн., страхова сума: 31 тис. грн., прямий збиток: 30 тис. грн., непрямий -  1 тис. грн. безумовна франшиза: 1%, умовна франшиза: 6%.

 

Розв’язок:

 

Передбачається покриття непрямого  збитку в обсязі не більш 10% від прямого.

 1. безумовна франшиза по прямому збитку:

Fb = 30000*0,01 = 300 грн.

 1. визначаэмо, чи покривається непрямий збиток:

Uk< (Un * 10%) / 100%,

де: Uk – непрямий збиток;

Un – прямий збиток

1000 < 3000

 

 Загальна  сума збитків становить: 31000 тис. грн., тобто за даною системою сума виплати дорівнює величині збитків.

S = U – Fb, 

де: S - страхова сума;

Un – прямий збиток;

Fb – безумовна франшиза

S = 31000 – 300 = 30700 грн.

 

 

Задача №2: Страхова вартість автомобілю становить: 51 тис. грн., страхова сума: 43 тис. грн., прямий збиток: 40 тис. грн., непрямий -  3 тис. грн. безумовна франшиза: 2%, умовна франшиза: 4%.

Розв’язок:

Передбачається покриття непрямого  збитку в обсязі не більш 10% від прямого.

 1. безумовна франшиза по прямому збитку:

Fb = 40000*0,02 = 800 грн.

 1. визначаэмо, чи покривається непрямий збиток:

Uk< (Un * 10%) / 100%,

де: Uk – непрямий збиток;

Un – прямий збиток

3000 < 4000

 

 Загальна сума збитків становить: 43000 тис. грн., тобто за даною  системою сума виплати дорівнює  величині збитків.

S = U – Fb, 

де: S - страхова сума;

Un – прямий збиток;

Fb – безумовна франшиза

S = 43000 – 400 = 42600 грн.

 

Система пропорційної відповідальності

 

Задача №1: Страхова вартість яхти становить 41 тис. грн., страхова сума – 31 тис. грн., прямий збиток – 30 тис. грн., непрямий -  1 тис. грн. безумовна франшиза – 1%, умовна франшиза – 6%.

Розв’язок:

 1. сума виплат:

Q = Un * S / W,

де: Q – сума виплат;

Un – прямий збиток;

S - страхова сума;

W – страхова вартість майна

Q=30000 * 31000 / 41000 = 22682 тис. грн.

2) розмір  безумовної франшиза:

Fb = 30000*0,01 = 3 тис. грн.

3) сума  виплат з урахуванням безумовної  франшизи:

Q = Q’ –  Fb,

де: Q – сума виплат;

Fb – безумовна франшиза

Q = 22682 – 300 = 22382 тис. грн.

 

Задача №2: Легковий автомобіль 2007 р.в.,   ринкова вартість 81 000 грн ,   страхова сума 50 000 грн ,   страховий випадок – пожежа,   завданий збиток 30 000 грн

Розв’язок:

 1. визначаємо суму виплат:

Q = Un * S / W,

де: Q – сума виплат;

Un – прямий збиток;

S - страхова сума;

W – страхова вартість майна

Q = 30 000*(50 000/81 000) = 18518,52 грн

 

Задача №3: В СК «РАДУГА»  застрахований автомобіль на суму 90 тис. грн, фактична його вартість складає 110 тис. грн. Ставка страхового тарифу - 3,1%, безумовна франшиза - 5%. Визначити суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності  а також першого ризику, якщо фактичний збиток с настанням страхового випадку склав 74000 грн.

Розв’язок:

1) розмір безумовної франшизи:

Fb = 90 000x5% = 4500 грн;

 1. розмір страхового відшкодування за системою пропорційної

відповідальності:

СВ = (90000:110000) * (74000 - 4500) = 56 295 грн;

3) сума страхового відшкодування за системою першого ризику

Q = Q’  – Fb,

де: Q – сума виплат;

Fb – безумовна франшиза

Q = 74000 - 4500 =695 00 грн.

 

Задача №4: Платіж за страхування майна дійна вартість якого на момент укладання договору страхування дорівнювала 25 млн грн., склала 500 тис. грн. при страховому тарифі 2,5%. Збиток у результаті страхового випадку склав 18 млн грн.

Визначити розмір страхового відшкодування за пропорційною системою страхової відповідальності, якщо в договорі встановлена безумовна франшиза 50 тис. грн.

 

Розв’язок:

1) розмір  страхового відшкодування:

СВ = (СС*У)/СО

СВ – розмір страхового відшкодування;

СС –  страхова сума;

У – фактична сума збитку;

СО –  вартісна оцінка об’єкту страхування.

СВ = 25000*18000/500 = 900000 грн.

 

Задача №5: Підприємство застрахувало автомобіль ГАЗ 3221 у страховій компанії «Життя без втрат». Вартість даного авто становить 35000 грн., страхова сума – 22000 грн. У зв’язку з ДТП, автомобіль зазнав шкоди на суму 13000 грн. Скільки становитиме сума страхового відшкодування підприємству?

 

Розв’язок:

1) Страхове  відшкодування:

,

де  - страхове відшкодування;

  – фактична сума збитків;

  - страхова сума;

 - вартісна оцінка об’єкта страхування.

 

 грн.

 

Система першого ризику

 

Задача №1: Страхова вартість яхти становить 41 тис. грн., страхова сума – 31 тис. грн., прямий збиток – 30 тис. грн., непрямий -  1 тис. грн. безумовна франшиза – 1%, умовна франшиза – 6%.

 

Розв’язок:

Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового ідшкодування у розмірі збитків, але у межах страхової суми.

 1. страхова сума:

U = 30000 + 1000 = 31000 тис. грн.

 1. безумовна франшиза:

Fb = 3 тис. грн.

 1. умовна франшиза:

Fy = 1000 * 0,06 = 60 тис. грн.

 1. страхове відшкодування:

Q = U – Fb

Q = 30700 тис.  грн.

 Так як  сума збитків не виходить за  межі страхової суму, то страхове

відшкодування становитиме 30700 тис. грн.

 

Задача №2: Легковий автомобіль 2007 р.в.,   ринкова вартість 81 000 грн ,   страхова сума 50 000 грн ,   страховий випадок – пожежа,   завданий збиток 30 000 грн

 

Розв’язок:

СВ = 30 000 грн, оскільки сума збитку не виходить за межі першого страхового ризику

 

Задача №3: Страхова оцінка майна склала 120 000 грн. Страхова сума по договору страховання – 90 000 грн. Збиток склав 105 000 грн. Визначити суму страхового відшкодування, якщо укладений договір страховання за системою першого ризику.

Розв’язок:

Визначимо суму страхового відшкодування за наступною формулою :

 
Q=T*(S/W),

де: Т – страховий збиток;

S – страхова сума;

W – страхова оцінка

Q = 105.000*(90.000/120.000)= 78.750 грн.

 
Відповідь: Сума страхового відшкодування (Q) складє 78.750 грн.

 

Задача №4: Майно застраховане за системою першого ризику на 400 грн. Шкода склала 600 грн.

  Розв’язок:

Страхове  відшкодування дорівнюватиме 400 грн. Так як за системою першого ризику збитки відшкодовуються в межах страхової суми зазначеної в договорі страхування. Залишок збитку – 200 грн., являється другим ризиком і відшкодуванню не підлягає.

 

Система дробової частини

 

Задача №1: Страхова вартість яхти становить 41 тис. грн., страхова сума – 31 тис. грн., прямий збиток – 30 тис. грн., непрямий -  1 тис. грн. безумовна франшиза – 1%, умовна франшиза – 6%.

Розв’язок:

 1. оскільки показна вартість менша від дійсної, страхове  відшкодування

становить:

Q = Un*S/W,

де  - страхове відшкодування;

Un – прямий збиток;

S – страхова сума;

W – страхова оцінка

Q = 30000 * 31000 / 41000 = 22682 тис. грн.

 1. розмір безумовної франшизи:

Fb = 30000*0,01 = 300 тис. грн.

 1. розмір страхового відшкодування з урахуванням франшизи:

Q = Q – Fb, 

- страхове відшкодування;

Fb– безумовна франшиза

Q = 22682 – 300 = 22382 тис. грн.

 

Задача №2: Показана вартість (ПВ): 50 000 грн , (ДВ): дійсна вартість 81 000 грн ,

 

Розв’язок:

ПВ < ДВ

Страхове  відшкодування розраховується за системою пропорційної відповідальності

СВ = 18518,52 грн

 

Задача №3: Майно підприємства було застраховане у співвідношенні 2/3 від всієї вартості майна. (показна вартість). Реальна вартість майна становить 2,3 млн. грн. Визначити суму страхового відшкодування?

 

Розв’язок:

СВ = 2,3 * 2/3 = 1,53 млн. грн.

 

Система відновлюваної  вартості

 

Задача №1: Страхова вартість яхти становить 41 тис. грн., страхова сума – 31 тис. грн., прямий збиток – 30 тис. грн., непрямий -  1 тис. грн. безумовна франшиза – 1%, умовна франшиза – 6%.

Розв’язок:

Прямий збиток - 75% від вартості майна, непрямий збиток – 20% від прямого.

 1. сума виплат за прямим збитком дорівнює:

Un = W *0,75,

де: W – страхова оцінка

Un = 41000 * 0,75 = 30750 тис. грн.

 1. сума виплат за непрямим збитком дорівнює:

Информация о работе Сутність, принципи і роль страхування