Шляхи підвищення ефективності роботи Одеського міського центру зайнятості з орієнтації молоді на робітничі професії

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2014 в 15:55, реферат

Краткое описание

Профорієнтація та вірно організована профінформаційна робота є актуальною допомогою з погляду гуманізації суспільства й інтеграції України в економічно розвинене співтовариство європейських країн, в яких завжди цінувалися висококваліфіковані, досвідчені працівники, які люблять і знають свою справу.
Основною проблемою вирішення питання зайнятості є підвищення мотивації безробітних до пошуку роботи. І, саме профорієнтація дає змогу людині визначитися та вірно скоординувати свої професійні потреби та запити.

Содержание

Вступ ……………………………………………………………………………. 3
1. Професійна орієнтація молоді як допомога у виборі професії………………………………………………………………………… 5
2. Профорієнтаційна робота з молоддю в Державній Службі Зайнятості………………………………………………………………………. 9
3. Досвід Одеського міського центру зайнятості щодо орієнтації молоді на робітничі професії…………………………………………………………….. 12
3.1 Організація та проведення профорієнтаційної роботи з молоддю………15
Висновки ………………………………………………………………………. 22
Список використаної літератури ……………………………………………23
Додатки ………………………………………………………………………… 24

Прикрепленные файлы: 1 файл

1 «Шляхи підвищення ефективності роботи Одеського міського центру зайнятості з орієнтації молоді на робітничі професії».doc

— 189.50 Кб (Скачать документ)

 


 


 


 


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

 

 

на тему:

«Шляхи підвищення ефективності роботи Одеського міського центру зайнятості з орієнтації молоді на робітничі професії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2011

 

 

 

П Л А Н

 

Вступ ……………………………………………………………………………. 3

 

1. Професійна орієнтація молоді як допомога у виборі професії…………………………………………………………………………   5

 

2. Профорієнтаційна робота з молоддю в Державній Службі Зайнятості………………………………………………………………………. 9

 

3. Досвід Одеського міського центру зайнятості щодо орієнтації молоді на робітничі професії……………………………………………………………..  12

  

 3.1 Організація та проведення профорієнтаційної роботи з молоддю………15

 

Висновки ………………………………………………………………………. 22

  

Список використаної літератури ……………………………………………23

 

Додатки ………………………………………………………………………… 24


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В С Т У П

 

 

     В останні роки особливо гостро стоїть питання рівня безробіття. Науковці, які займаються вивченням цієї проблеми зазначають, що в сучасних умовах, коли зростає чисельність громадян, які звертаються до центрів зайнятості, діяльність Служби зайнятості має бути переорієнтована з пасивної політики на здійснення інвестицій в людський капітал в організацію професійної орієнтації та переорієнтації.

     У даному випадку профінформування та профорієнтація безробітних виступає як один з найважливіших заходів активної політики зайнятості. Саме тому, вірно організоване профінформаційне обслуговування населення має стати основними методами здійснення активної політики зайнятості в Україні

     Основними причинами безробіття населення  в Україні, з одного боку, є зниження обсягів виробництва внаслідок зміни соціально-економічної ситуації, приватизації, розриву традиційних економічних зв’язків, з іншого – необґрунтований, а часто й помилковий  вибір громадянами професій, спеціальностей, які не мають попиту на ринку праці. Існує така думка : „Немає безталанних людей , є люди, що займаються не своєю роботою”. Кожна людина, коли починає будь-яку справу , сподівається на успіх, але досягає його не кожний , а тільки той, у кого є хист до цієї справи, відповідні здібності, талант.

     Кожному, хто обирає рід занять, професію, важливо перш за все визначитись щодо своїх особистих можливостей. Правильний вибір професії розкриває перед людиною шляхи до самовдосконалення , забезпечує всебічний розвиток особистості , сприяє здійсненню життєвих планів.

     Саме тому, потрібно проводити активну профорієнтаційну роботу з населенням, а особливо з молоддю, з метою, по-перше, орієнтування на правильний вибір професії. По-друге, своєчасне та повне інформування дозволяє людині визначитися зі станом ринку праці, актуальними професіями та  допомагає зорієнтуватися в розмаїтті підприємств, організацій та установ, які пропонують робочі місця. А, головне, профінформаційна робота дозволяє людині ознайомитися з повним спектром соціальних послуг, які надає Служба зайнятості. Профорієнтація та вірно організована профінформаційна робота є актуальною допомогою з погляду гуманізації суспільства й інтеграції України в економічно розвинене співтовариство європейських країн, в яких завжди цінувалися висококваліфіковані, досвідчені працівники, які люблять і знають свою справу. 

     Основною проблемою вирішення  питання зайнятості є підвищення мотивації безробітних до пошуку роботи. І, саме профорієнтація дає змогу людині визначитися та вірно скоординувати свої професійні потреби та запити.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ ЯК ДОПОМОГА У ВИБОРУ ПРОФЕСІЇЇ

 

     В Україні при розробці Концепції державної системи професійної орієнтації населення був покладений підхід, згідно з яким профорієнтація включає такі складові елементи: професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір, професійний добір та професійна адаптація.

     Професійна інформація - система заходів щодо накопичення і розповсюдження відомостей про зміст і перспективи сучасних професій та вимоги, що висуваються до особи, що бажає їх набути, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, можливості професійно-кваліфікаційного зростання, стан та потреби ринку праці, формування професійних інтересів, нахилів і мотивацій особи.

     Профінформація здійснюється в рамках всієї фази формування трудових ресурсів і тому не завершується етапом вибору особою професії. ЇЇ проведення під час вибору особою професії у навчальному закладі ставить за мету розширити перспективи професійно-кваліфікаційного просування громадянина на роботі. Профінформація має місце також на фазах обміну та розподілу трудових ресурсів, особливо коли працевлаштування супроводжується зміною професії.

     Професійна консультація - науково організована система взаємодії психолога - профкосультанта та особи з метою допомоги у виборі професії чи виду діяльності на основі вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я особи та з врахуванням попиту ринку праці.

     Професійний добір - система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення конкретних професій, найбільш придатних для оволодіння особою.

     Професійна адаптація - це комплексна система заходів, котра покликана перевірити правильність вибору конкретної професії, сприяти процесу пристосування особи до психологічних, фізіологічних та організаційно - технічних особливостей професійної діяльності на виробництві, успішному професійно-трудовому самовизначенню особистості.

     Основними науково-методичними засобами, що використовуються у професійної орієнтації, є професіографія (інформаційна, діагностична, коригуючи, формуюча) та професійна діагностика (комплекс психологічних, психофізіологічних, медичних та інших методів вивчення особи. Основним об’єктом профорієнтаційної діяльності є зайняте та незайняте населення, у тому числі молодь, що навчається, вивільнювані працівники та особи з обмеженою працездатністю.

     Профпереорієнтація має свої особливості. По-перше - це наявність сформованих і закріплених у певному виді трудової діяльності знань, навичок, умінь, професійно важливих якостей. По-друге - зменшення з віком можливостей якісних змін особистості, утворення нових психологічних структур, які відповідали б вимогам іншого виду діяльності. Раніше набуті знання, навички і вміння виступають для таких людей як компенсатор зниження працездатності. Тому професійна переорієнтація особистості на новий вид діяльності потребує обов’язкового врахування вже сформованих наявних якостей.

     Професійна орієнтація – це процес, у якому кваліфікований консультант отримує інформацію від окремих осіб про їх здібності, бажання і характер та надає інформацію про відповідні можливості працевлаштування і засоби освіти, і підготовки для робочих місць. Мета полягає у допомозі окремим особам зробити відповідний вибір професії, надаючи їм повнішу інформацію і уявлення про ринок праці, про освітні й підготовчі кваліфікації та про їх власні інтереси та здібності. Цей процес може включати в себе психологічні тести для оцінки їх інтересів та бажань. Проведення таких тестів вимагає кваліфікованого психолога чи принаймні особи, яка пройшла спеціальну підготовку. Оскільки необхідно охопити якомога більше осіб, що шукають роботу, й отримати сприятливий результат, попередній підхід все більше замінюється простішими анкетними й автоматизованими системами. В минулому професійна орієнтація призначалася, в основному, для учнів загальноосвітніх шкіл, але в даний час подібний підхід необхідно використовувати для вирішення проблем людей, що потрапили під скорочення, чи бажали змінити свою професію.

    Ефективна професійна орієнтація дуже вимоглива, адже вона потребує діагностичних засобів, доброго знання системи освіти і професійної підготовки  якісної інформації про стан ринку праці, іншими словами, знання того, на які професії попит зростає, а на які падає.

     Професійна орієнтація базується на передумовах, що становлять інформаційну і методичну основу її заходів та забезпечують усьому процесу профорієнтаційної роботи необхідну конкретність, цілеспрямованість і науково-методичну обґрунтованість.

Профорієнтація покликана вирішувати три основних задачі:

    • зниження неспівпадання між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці в поточний момент та в майбутньому;
    • удосконалення системи працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних та інших категорій незайнятого населення;
    • розвитку системи соціально-психологічного захисту громадян, які стали безробітними, та інших категорій населення.

Професійна орієнтація здійснюється за такими формами:

  професійне інформування - ознайомлення різних категорій населення із станом та динамікою розвитку ринку праці, рівнем актуальності різних професій, професійним вимогам до працівників, соціально-економічним умовам трудової діяльності, перспективам розвитку професій, форм і умов їх засвоєння, можливості професійно-кваліфікаційного росту;

професійне консультування – комплексний вид послуг, який передбачає проведення індивідуальної роботи з людиною з ціллю надання йому допомоги в професійному самовизначенні, побудові професійної кар’єри, виборі оптимального виду заняття або напрямку професійного навчання з врахуванням його потреб, інтересів а також ситуації, яка склалася на ринку праці;

професійний підбір – пропонування рекомендацій людині про можливі напрямки професійної діяльності (професійного навчання), найбільш відповідної його професійній підготовці, психофізичним, психологічним, фізіологічним особливостям, на основі результатів діагностики;

професійний відбір – визначення рівня професійної придатності людини, яка звернулася в службу зайнятості, до конкретної професії (посаді) у відповідності з нормативними вимогами;

профорієнтаційне супроводження професійного навчання – надання допомоги людині:

у виборі напрямку професійного навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) у відповідності з його інтересами, потребами, можливостями, з набутим професійним досвідом, сформованими професійно-значущими якостями;

в оволодіванні професійними знаннями, уміннями, навиками шляхом активізації пізнавальних процесів, формування мотивації до навчання;

в оволодіванні навиками поведінки на сучасному ринку праці з ціллю ефективного працевлаштування після професійного навчання;

професійна, виробнича і соціальна адаптація - система вимог, сприяючих професійному становленню працівника, формуванню у нього відповідних соціальних, професійних якостей, установок та потреб до активної творчої діяльності, досягнення вищого рівня професійності.

 

 

                    

 

 

 

 

 

2. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З МОЛОДДЮ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

 

     Профорієнтація є соціально-економічною проблемою за походженням, сутністю і показниками оцінки ефективності. За методами вирішення профорієнтація - це соціально-економічна, медико-фізіологічна та психолого-педагогічна проблема. Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей і талантів людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я і виступає одним з найважливіших елементів державної політики в сфері соціального захисту та ефективної зайнятості населення.

     У сучасних умовах професійна орієнтація впевнено набуває визначального характеру як серед дорослого незайнятого і зайнятого населення, так і молоді, і стає одним із пріоритетних напрямів державної політики зайнятості, що вимагає кропіткої роботи з її удосконалення.

Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості спрямовується сьогодні на активізацію дій самої людини щодо власної зайнятості і має за мету сприяти громадянам, які до неї звернулися в отриманні допомоги щодо вибору чи зміни професії, працевлаштування відповідно до особистих інтересів кожної особи, її можливостей та потреб ринку праці.

     Профорієнтаційна робота з дорослим незайнятим і зайнятим населенням проводиться спеціалістами з профорієнтації центрів зайнятості. Основними завданнями служби зайнятості з професійної орієнтації різних груп населення є:

—безкоштовне надання на гарантованому державному рівні обсягу 
профорієнтаційних послуг незайнятому і зайнятому населенню, в тому числі молоді та незахищеним верствам населення;

—надання населенню інформації про актуальні професії та спеціальності, потреби ринку праці в кадрах, про послуги, які надає служба зайнятості;

—надання індивідуальних профконсультацій клієнтам служби зайнятості у виборі чи зміни професії, місця роботи з використанням сучасних методів психодіагностики;

—стимулювання активності незайнятого населення до самостійного пошуку місця роботи або професійного навчання;

Информация о работе Шляхи підвищення ефективності роботи Одеського міського центру зайнятості з орієнтації молоді на робітничі професії