Збивальні машини, їх будова, принцип, роботи, правила експлуатації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 18:10, курсовая работа

Краткое описание

У виробництві теплового обладнання нашій країні у протягом останніх двадцяти років відбувалися докорінні зміни, які може бути технологічної перебудовою. У ньому можна назвати три періоду. Перший перебував у переході від використання устаткування, працюючого на твердому паливі, до газовому і електричному устаткуванню. З другого краю стався перехід від універсального устаткування (наприклад, кухар) досекционному, кожен вид якого призначений до виконання окремих операцій теплової обробки продуктів. Третій період відбувається у час. Він залежить від виробництві й впровадженні устаткування, котрий використовує нові методи теплової обробки продуктів, сухим пором чи методомконвективного обігріву.

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсач.docx

— 223.72 Кб (Скачать документ)
Вступ

При конструюванні та проектуванні різного виду устаткування для підприємств громадського харчування враховують різні умови, які забезпечують його найбільшу ефективність виробництва та експлуатації. З цією метою користуються цілим рядом різних показників, які утворюють групу техніко-економічних характеристик електричного обладнання. Техніко-економічні характеристики дозволяють оцінити швидкість обробки, енергозатрати, собівартість та інші показники, які характеризують ефективність роботи того чи іншого устаткування. Як правило, більшість з цих показників указуються в технічному завданні на обладнання, за яким проводять його проектування, а також в технічному паспорті, пред’явленому покупцю на його придбання. Однією з найважливіших техніко-економічних характеристик є його виробництво. Впровадження нової техніки та використання прогресивної організації виробництва дає можливість істотно підняти економічну ефективності роботи підприємств комунального харчування рахунок підвищення продуктивність праці, скорочення витрат сировини й енергії.

Науково-технічний прогрес у  громадському харчуванні не лише у  розвитку й удосконаленні використовуваних знарядь праці і, у створенні  нових ефективніших технічних засобів, а й немислимий без відповідного вдосконалення технологій і організації виробництва, запровадження нових методів праці та управління.

Удосконалення техніки має забезпечувати  як зростання продуктивність праці  та її полегшення, а й зниження витрат праці в одиницю продукції  під час використання нових автомобілів і європейських механізмів. Інакше висловлюючись, нова техніка в тому цьому разі буде ефективної, якщо витрати громадського праці в її створення і використання вимагають менше праці,сберегаемого застосуванням нової техніки. У зниження витрат на одиницю продукції, вироблену з допомогою нової техніки, зрештою і є економічна суть вдосконалення машин і немає механізмів.

Для прискорення темпів НТП у  громадському харчуванні велике значення має тут вдосконалення теплових апаратів, дозволяють інтенсифікувати  процеси теплової обробки сировини шляхом застосування нових засобів  нагріву, автоматичного підтримки заданих режимів, програмування теплового процесу.

У виробництві теплового обладнання нашій країні у протягом останніх двадцяти років відбувалися докорінні зміни, які може бути технологічної перебудовою. У ньому можна назвати три періоду. Перший перебував у переході від використання устаткування, працюючого на твердому паливі, до газовому і електричному устаткуванню. З другого краю стався перехід від універсального устаткування (наприклад, кухар) досекционному, кожен вид якого призначений до виконання окремих операцій теплової обробки продуктів. Третій період відбувається у час. Він залежить від виробництві й впровадженні устаткування, котрий використовує нові методи теплової обробки продуктів, сухим пором чи методомконвективного обігріву.

Для розвитку теплового устаткування найперспективнішим напрямом є створення  нових апаратів:

— з новими видами теплової обробки  продуктів (комбінований нагрівання, обробка  продуктів сухим парою йконвективним обігрівом);

— з автоматичним регулюванням і  програмуванням теплового процесу;

— з безперервним дією для варіння і смаження продуктів (>трансферавтомати);

— з пристроями і пристосуваннями,механизирующими процеси перекидання і перемішування продуктів (>пищеварочние казани з механічноюмешалкой).

Уніфікація і стандартизація технологічного устаткування дозволяють скоротити  значно його номенклатуру і знизити  матеріаломісткість та створюють також реальні передумови зменшення трудомісткості своєї продукції.

На підвищення технічного рівня підприємств комунального харчування, зростання продуктивність праці і поліпшення організації обслуговування населення, важливе значення має вдосконалення роздавального устаткування, впровадження високопродуктивних конвеєрних ліній для комплектування та її реалізації комплексних обідів. Новим напрямом поліпшення роздавального устаткування є створення ліній прилавків самообслуговування, які включають пересувнімармити, прилавки, шафи інші види роздавального устаткування, відповідального санітарно-технічним і екологічним нормативам.

Удосконалення технологічних процесів у громадському харчуванні буде ефективний в тому разі, якщо, впровадження складає  нової технічної основі. У цьому  нова техніка потрібно створювати у  трьох напрямах. Основним є розробка й освоєння техніки, відповідає до сучасного рівня розвитку науки. Постійно повинно бути робота зі створення принципово нових видів техніки. Поруч із слід приділяти багато уваги і технологічної модернізації чинного технологічного устаткування.

Важливим засобом прискорення  науково-технічного прогресу у громадському харчуванні є своєчасна модернізацію устаткування, заміна морально застарілої техніки на сучасну, не поступається за обсягом за якістю, надійності, металоємності і енергоємності найкращим досягненням науки.

Невисока ефективність впровадження нової техніки найчастіше пов'язані  з недосконалістю конструктивних рішень окремих видів машин. Ще недостатньо високі якість і надійність використовуваного устаткування.

Отже, перед розробником й творця нової техніки поставлено завдання помітно поліпшити вагу найважливіші техніко-економічні параметри машин, устаткування й різних механізмів у громадському харчуванні:

— створення машин і апаратів, працівників основі електрофізичних методів теплової обробки продуктів харчування (інфрачервоне проміння ісверхвисокочастотний нагрівання і їх використання з традиційними методами);

— розробка коштів комплексної механізації  і автоматизації виробничих процесів для спеціалізованих і вузькоспеціалізованих  підприємств комунального харчування (>блинних,пельменних,пирожкових тощо.);

— підвищення якості виробленого устаткування — надійності, довговічності іремонтопригодности, і мають стандартні уніфіковані вузли і деталі.

— створення високопродуктивних універсальних  машин та правових механізмів, зручних  від використання їх як і індивідуальному вигляді, а також у складі механізованих чи автоматизованих потокових ліній.

Рішення всіх цих завдань дозволить інтенсифікувати виробничі процеси на підприємствах комунального харчування, помітно поліпшити якість своєї продукції і знизити собівартість їх.

Подальше розширення мережі підприємств громадського та збільшення його технічної оснащеності жадає від обслуговуючого персоналу підвищення технічної грамотності, спеціальних знань і підвищення кваліфікації.

Класифікація машин

Залежно від призначення і виду оброблюваних продуктів, машини підприємств комунального харчування можна підрозділити сталася на кілька груп.

1. Машини в обробці овочів  і картоплі — очисні, сортувальні,  мийні,резательние,протирочние тощо.

2. Машини в обробці м'яса й  — м'ясорубки,фаршемешалки,рихлители м'яса,котлетоформовочние та інших.

3. Машини в обробці страждання  і тосту —просеиватели,тестомесительние,взбивальние тощо.

4. Машини для нарізки хліба  і низки гастрономічних продуктів  -хлеборезка,колбасорезка,маслоделители тощо.

5. Універсальні приводи — з  комплектом змінних виконавчих  машин.

6. Машини миттяподовой посуду  і приладів.

7.Подъемно-транспортние машини.

Машина складається з з трьох  основних механізмів: рухового, передатного  і виконавчого, і навіть механізмів управління, регулювання, захисту та блокування.

>Двигательними механізмами є  переважно електродвигуни змінного  струму зкороткозамкнутимротором (закриті,  асинхронні, трифазні чиоднофазние). Робота в вагонах-ресторанах і  судах використовуються електродвигуни  постійного струму.

>Передаточний механізм служить  реалізації взаємозв'язку рухового  і виконавчого механізмів. Спільно  руховий і передатний механізми  називають приводом машин.

Виконавчий механізм визначає призначення  та найменування машин. Конструкція  його залежить від структури робочого циклу й правничого характеру  технологічного процесу, і навіть виду та фізико-механічних властивостей продукту,подвергаемого обробці: До складу виконавчого механізму входять робоча камера з завантажувальним іразгрузочним пристроями, і навіть інструменти для механічного оброблення продуктів.

З допомогою механізмів управління здійснюються пуск, громовідвід контроль над роботою машини. Механізми регулювання призначені для настройки машини, а механізми захисту та блокування — для запобігання машини безпосередньо від поломки і аварійного її відключення.

Усі машини, застосовувані на підприємствах торгівлі, і комунального харчування, можна класифікувати структурою робочого циклу, ступеня механізації і автоматизації процесів і з функціональному ознакою.

За структурою робочого циклу розрізняють  машини, періодичного і безперервного  дії. У машинах й механізми  періодичної дії продукт обробляється протягом визначеного часу, званого часом обробки, та був видаляється із робітничого камери. Після завантаження нової порції продукту процес повторюється. У машинах безперервного дії процеси завантаження, обробітку грунту і вивантаження продукту відбуваються це й безупинно.

За рівнем механізації і автоматизації розрізняють машининеавтоматические, напівавтоматичні і автоматичні. У машинах неавтоматичного дії завантаження, вивантаження, контроль й допоміжні технологічні операції виконуються оператором. У машинах напівавтоматичного дії основні технологічні операції виконуються машиною; ручними залишаються лише транспортні, контрольні і пояснюються деякі допоміжні процеси. У машинах автоматичного дії все технологічні й допоміжні процеси виконуються машиною.

По функціональному ознакою  машини та механізми підприємств  торгівлі, і комунального харчування поділяються на цілий ряд груп, обумовлених їх призначенням: машини потреби ділити сипучих продуктів  харчування; машини миття овочів та їдальнею посуду; машини очищення продуктів  від зовнішніх покровів; машини для подрібнення продуктів; машини для перемішування продуктів; машини, обробні продукти тиском;весоизмерительние пристрої іконтрольно-кассовие машини; підйомно-транспортне устаткування.

 

 

 

 

 

  2.Огляд аналогічних взбивальних машин

Для отримання збитих продуктів  певної густини і в’язкості, 
достатньо насичених киснем, використовуються збивальні машини і 
механізми.

Відповідні технологічні вимоги задовольняються  за умови 
забезпечення основних параметрів процесу, а саме: тривалості 
збивання, частоти обертання і характеру руху робочого органа, його 
конструктивних особливостей.

Процес збивання здійснюється у  стаціонарних або легкознімних 
бачках із сферичним дном (перевертаються під час розвантаження), у 
які завантажується продукт.

Показники

МВ-

МВ-

35(2М)

РОВ2.05/

/380-40

Серія В 
(Китай)

Серія ВЕ 
(Франція)

Модель

Огіопе

(Італія)

Місткість бачка, л

6

35 
тісто 45 
крем 75

40

10/20/25/

/50/60

5/10/20/

/30/60/80

2/5

Частота обертання 
збивача навколо 
власної осі, об/хв

220-625

200-625

22-900

200-625

 

24000

Частота обертання 
збивача навколо 
осі бачка, об/хв

60-185

60-185

   

15-220

 

Потужність, кВт

0,18

1,1

2,05

0,37/0,75/ 
/1,1/1,5/2,2

0,33/0,37/

/0,75/0,75/

/1,5/2

0,73

Габарити, мм: 
довжина

ширина

висота

450

300

550

750

530

1180

850

570

1550

420/540/6

10//800//1

025

380/540/6

10//800//1

025

750/790/

/820/1130/

/1430

279/430/

/520/500/

/570

416/515/

/650/656/

/1080/

/1030

487/760/

/940/1200/

/1445/

/1445

200/245

200/260

470/540

Маса, кг

35

175

200

70/98/19

2//232/2

80

14/40/

/100/110/

/300/310

5/7


 

 

Машина збивальна ШМВ-20. Призначена для збивання кремів, яєчно-цукрової та білково-цукрової сумішей, вершків, тіста для бісквітів, млинців та оладок.

Машина складається із корпусу, основи, бака місткістю 20 л, привідного механізму, механізму піднімання бачка, трьох змінних збивачок. Машина працює в двох частотах обертів; перемикання частоти обертів проводиться повертанням рукоятки на 180°. Повертанням рукоятки за годинниковою стрілкою частота зменшується, а проти часової стрілки — збільшується. Комплектується машина трьома збивачками: прутковою — для збивання яєчно- та білково-цукрових сумішей, вершків, мусів; плоскорешітчастою — для збивання в'язких кондитерських сумішей (кремів); замкнутою — для замішування тіста. Під час роботи збивачки здійснюють планетарний рух навколо своєї осі і навколо осі бачка.

Информация о работе Збивальні машини, їх будова, принцип, роботи, правила експлуатації