Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2013 в 19:44, реферат

Краткое описание

Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини, в якому є можливість одночасного чи відстроченого особового відношення у відповідь, а спілкування – це інформаційна і предметна взаємодія, в процесі якої проявляються і формуються міжособові взаємовідносини.
Спілкування слід розглядати і як сторону будь-якої спільної діяльності і як особливу діяльність.
У спілкуванні можна виділити три взаємопов’язані сторони:
- комунікативну;
- інтерактивну;
- перцептивну.

Содержание

Вступ
3
2.
Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування
3
3.
Види бесід
4
4.
Підготовка до бесіди як умова її результативності
5
5.
Орієнтування в ситуації та людях
8
6.
Вихід із контакту
10
7.
Особливості бесіди по телефону
10
8.

Правила етикету, яких треба дотримуватись під час
бесід з клієнтами

11
9.
Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими
11
10.
Бесіда виховного характеру
13
11.
Висновки
15
12.
Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

КР.doc

— 606.00 Кб (Скачать документ)

Зміст

 

1.

Вступ

3

2.

Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

3

3.

Види бесід

4

4.

Підготовка  до бесіди як умова її результативності

5

5.

Орієнтування в ситуації та людях                                                                 

8

6.

Вихід із контакту                                                                                            

10

7.

Особливості бесіди по телефону                                                                  

10

8.

 

Правила етикету, яких треба дотримуватись під час

бесід з  клієнтами                                                                                         

 

11

9.

Індивідуальні бесіди керівника  з підлеглими                                              

11

10.

Бесіда виховного характеру                                                                        

13

11.

Висновки

15

12.

Список використаної літератури                                                               

16


-3-

Вступ  

                             

     Спілкування є таким процесом взаємодії людей, в якому особи, які беруть у неї участь своїм зовнішнім виглядом і поведінкою здійснюють більш чи менш сильний вплив на вимоги та наміри, на думки, стани і почуття один одного.

   У різних людей різні способи спілкування. У той час як одні з них,контактуючи з оточуючими, без особливих зусиль зі свого боку чи підтримують,чи просто створюють у інших людей добрий настрій, інші вносять у свої взаємовідносини з людьми напруження й провокують у останніх негативні ємоції.

    Об’єктивні відносини, в які люди змушені вступати в процесі своєї життєдіяльності, і суб’єктивне відображення даних відносин у вигляді думок і почуттів (суб’єктивні відносини) складають два основних шари міжособових відносин.

     Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини, в якому є можливість одночасного чи відстроченого особового відношення у відповідь, а спілкування – це інформаційна і предметна взаємодія, в процесі якої проявляються і формуються міжособові взаємовідносини.

    Спілкування слід розглядати і як сторону будь-якої спільної діяльності і як особливу діяльність.

У спілкуванні можна  виділити три взаємопов’язані сторони:

- комунікативну;

- інтерактивну;

- перцептивну.

     Комунікативна сторона полягає в обміні інформацією.

     Інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між індивидами, що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, і деями, але й діями.

     Перцептивна сторона спілкування означає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння.Однією з форм комунікативної сторони спілкування є бесіда.

    

2. Індивідуальна  бесіда як форма ділового спілкування. Функції бесіди.

     Бесіда — це форма спілкування з метою обміну думками, інформацією,почуттями тощо. Бесіда сприяє також активізації зусиль партнерів для забезпечення співробітництва та впливу одне на одного.

Орієнтовно можна назвати  такі функції бесіди:

-4-

- обмін інформацією, формування перспективних заходів і процесів;    
-  контроль і координація вже розпочатих дій;

- взаємне спілкування людей під час виконання виробничих завдань; -   
- підтримка ділових контактів на рівні виробничих підрозділів, регіонів, держав;

- пошук,висунення і оперативна розробка робочих ідей, стимулювання людської думки в но-юму напрямку;

- розв'язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації,та ін.

Кожна бесіда — це новий акт. Тому не існує загальних рецептів, які б забезпечували високу ефективність бесіди в усіх випадках. Це завжди процес творчий, що приносить радість відкриття нового вжитті, у співрозмовника й у собі. Водночас склалися певні моральні та психологічні вимоги до організації індивідуальної бесіди. Існують загальні положення, принципи, застосування яких сприяє досягненню успіху бесіди.

    

3. Види бесід.

    Існують різні види бесід. Якщо за основу кваліфікації взяти мету спілкування та зміст бесіди, то можна виокремити бесіди ритуальні, глибинно-особистісні та ділові.

Під час ритуальних бесід люди спілкуються, дотримуючись певного мовленнєвого етикету. Як правило, ці бесіди характерні для обрядів, звичаїв будь-якої спільноти людей. Людина, яка звикла до цього, почувається під час виконання обряду спокійно і впевнено.  Вона знає, що і як їй потрібно говорити в різних ситуаціях і чого варто сподіватися від інших. Уміння людини підтримувати ритуальні бесіди свідчить про те, що вона опанувала перший рівень культури спілкування.

   Глибинно-особистісні бесіди відіграють у нашому житті велику роль. Вони, як правило, характерні у спілкуванні між близькими людьми — рідними, коханими, дітьми, друзями та ін. Основна особливість таких бесід полягає в тому, що саме в них найповніше проявляються й реалізуються наші гуманістичні комунікативні установки та моральні норми. Вступаючи в контакт із близькими, людина сподівається на те, що її не лише зрозуміють, а головне, сприймуть, якою вона є, захистять і нададуть допомогу.

       Велику роль у житті людей відіграють ділові бесіди Їх предметом, як правило, є конкретне діло. Серед ділових бесід розрізняють інформаційні: у "конкурентній ситуації"; "підтиском мовника"; з метою викладу своєї позиції.Виходячи з профессійної спрямованості розрізняють бесіди управлінські,педагогічні правові, медичні та ін. Тут основна увага приділяється особливостям саме ділових бесід і їх різновидам. Майже всі справи, трудові акції будь-яка спільна праця людей починаються,

-5-

здійснюються і завершуються за допомогою різних за формою, змістом і функціями ділових бесід.

     Залежно від кількості учасників бесіди поділяються індивідуальні та групові. Характеристики індивідуальної бесіди.

     Індивідуальна бесіда — це діалог двох співучасників, які є значущими одне для одного і прагнуть (обоє або один) досягти певної мети. Індивідуальна бесіда стає такою формою, яка сприяє зближенню поглядів співрозмовників, встановленню між ними контакту, довіри і взаєморозуміння. Відомо, що людина один на один поводиться інакше, аніж в оточенні багатьох людей. Річ у тім, що у присутності інших вона використовує різні ролі, хоче здаватись цікавішою, привабливішою, зберегти почуття власної гідності. Тому нерідко тільки віч-на-віч зустрівшись із людиною, можна визначити її позицію і знайти пояснення її діям. Людина, знаючи і пам'ятаючи про це, завжди намагатиметься надавати право партнерові по спілкуванню залитися самим собою. Вона не маніпулюватиме іншим, а вестиме власну партію і даватиме змогу це робити іншому, тобто "партитуру спілкування" співрозмовники розроблюють спільно. Це визначатиме характер бесіди та її результат.

    Розрізняють такі етапи індивідуальної бесіди: початок,передавання інформації, аргументування, спростування бесідника та прийняття рішення.

Оскільки успіх в  індивідуальній бесіді значною мірою  від контакгу, що встановлюється між співрозмовниками, можна назвати такі її етапи: підготовка до бесіди, встановлення контакту,  орієнтування в ситуації й людях, обговорення питання і прийняття рішення, вихід із контакту. Такий поділ на етапи чіткіше визначає спрямованість у пошуку способів і засобів спілкування, правил проведення бесіди.

 4. Підготовка  до бесіди як умова її результативності.

     При підготовці до індивідуальної бесіди аналізується ситуація, в якій вона відбуватиметься, вивчаються типові та індивідуальні особливості співбесідника, зокрема його інтєреси та установки.

Найчастіше під час  проведення індивідуальної бесіди, зокрема  ділової, намагаються одразу ж досягти мети, жорстко орієнтуючись на остаточний результат. Це хибний шлях, позаяк ігнорується підготовчий етап бесіди. І тому нерідко розмова начебто відбувається, але з самого початку вже запрограмовано її негативний результат.

Виходячії з аналізу  літератури та практичного досвіду  багатьох людей як орієнтовні можна запропонувати такі правила підготовки до бесіди:

- обрати найбільш вдалі момент і місце для проведення бесіди і лише після цього домовлятися про зустріч;

- з'ясувати все про співрозмовника, зокрема його ставлення до ініціатора бесіди та рівень моральної культури;

-6-

- зібрати і систематизувати інформацію, необхідну для розмови;

- створити відповідну атмосферу довіри, щоб схилити до себе співрозмовника;

- визначити мету, стратегію та тактику проведення бесіди, скласти деіальпий план розмови, виділити базові слова, ключові речення;

- уявити собі позицію співрозмовника з цього питання та хід бесіди,

передбачити нюанси, які  можуть вплинути па її перебіг і  результат.

Починаючи спілкування, зокрема індивіуальну бесіду, бажано встановити контакт.

       Контакт – це дотик, поєднання. Психологічний контакт — це духовний зв'язок між людьми, який забезпечує  можливість взаєморозуміння і взаємовпливу.Контакт буває емоційним та інтелектуальним, епізодичним і постійним,усвідомленим і неусвідомленим, поверховим і глибинно-особистісним, вербальним і невербальним, ефективним і неефективним тощо.

       Найчастіше контакт починається із "зустрічі поглядів". Важко бути неввічливим до того, хто дивиться тобі в очі. Перший погляд може бути миттєвим, пристрасним, зацікавленим, відкритим, довірливим. Легка посмішка, нахил корпусу, голови в бік співрозмовника, зацікавленість у виразі очей свідчать про доброзичливе ставлення до співрозмовника.

Після контакту очей треба  привітатися і зробити паузу. Вона потрібна для того, щоб інша людина мала змогу включитися в розмову. Якщо цього не зробити, бесіди як діалогу може не відбутися, бо розмовлятиме лише одна сторона. Після взаємного привітання відбувається знайомство. Під час першої зустрічі дуже важливо запам'ятати  прізвище, ім'я співбесідника, його посаду. Після вербального контакту йде знову невербальний. Партнери розміщуються на дистанції, яка відповідає загальноприйнятим правилам і власним бажанням.

       Несвідоме чуття дає змогу культурній людині зайняти під час спілкування таке положення, яке свідчитиме і про повагу до співбесідника, і про врахування його бажань, нерідко несвідомих. Вважається, що для "інтимного" спілкування дистанція має становити 0,5 м, для розмови з друзями — 0,5-1,2 м, для ділових зустрічей — 1,2-3,7 м. Для того щоб невербальний контакт сприяв спілкуванню, потрібно сидіти спокійно, невимушене (не глибоко у кріслі і не на його краєчку), не схрещувати руки й ноги, бо це свідчить про закритість людини (так звана “поза захисту”).

Після встановлення контакту на рівні очей та дистанції доцільно "приєднатися" до співрозмовника. Можна зайняти позу, схожу на його позу, використовувати найчастіше вживані ним слова, посміхатися до нього, якщо він це робить, і таке інше.

       Із самого початку бесіди треба зробити все, щоб одразу не протиставити себе співбесіднику. Доцільно спочатку поговорити про те, що об'єднує співрозмовників, про спільні інтереси. Можна також сказати партнерові

-7-

щось приємне, цікаве про нього. Це сприятиме створенню доброзичливої атмосфери для подальшого спілкування. Тому не завадить продумати три перші фрази, кілька запитань, на які співбесідник відповість "так". Якщо на початку бесіди відчувається хвилювання в голосі, бажано говорити тихіше, повільніше. Окрім цих порад, можна також використати ще й такі:

-   уникати вступів на зразок "Якщо у вас є час вислухати мене","Вибачте, що я заважаю Вам", "Давайте швиденько розберемося";

- не примушувати співрозмовника одразу захищатися;

- спочатку доцільно поговорити про співбесідника, потім — про тему розмови і лише потім — про себе;

- тон бесіди має бути привітним, доброзичливим. Це допоможе співрозмовникові повірити у вашу щиру зацікавленість його проблемами;

- співбесідник може бути добре проінформований щодо теми розмови, тому краще висловити свої сподівання на це або запитати його.

    

5. Орієнтування в ситуації та людях.

    Орієнтування в умовах спілкування передбачає вивчення особливостей зовнішнього середовища та врахування власного емоційного стану, а також стану співрозмовника. Якщо ви побачили, що співбесідник, скажімо, збуджений, спочатку треба допомогти йому заспокоїтися, бо інакше він вас не зрозуміє.Лише після цього можна розпочати бесіду. Як це зробити? По-перше, можна попросити співрозмовника чимось вам допомогти, бо виконання предметних дій, що потребують уваги, знімає напруження. По-друге, можна пожартувати. Партнер почне посміхатися й розслабиться. По-третє, можна звернути увагу співрозмовника на важливу для нього проблему, котра потребує активного мислення. І, зрештою, можна постачити партнерові запитання на нейтральну тему, переключивши його увагу на проблему, до якої він ставиться спокійніше.

       Звичайно, це лише окремі приклади з тих, що їх можна використати. У кожній ситуації треба виявляти гнучкість, оперативність, творчість. Проте варто пам'ятати, що фрази па зразок "Не хвилюйтесь", "Заспокойтеся", "Чому ви так напружені?" справі не зарадять. Навпаки, людина хвилюватиметься, а відтак й нервуватиме ще більше.

       На етапі орієнтування треба з'ясувати тривалість бесіди. Якщо ви — ініціатор зустрічі, треба дійти згоди із співбесідником щодо її мети. Якщо вас запросили на бесіду, мети якої ви не знаєте, краще одразу запитати: "Чим можу бути корисний?" Це дасть змогу розібратися в очікуваннях співбесідника, бо вони є регуляторами його поведінки під час спілкування. Кожна із сторін сподівається на таку реакцію іншої, яка б відповідала її рольовій позиції.

       Успіх бесіди багато в чому залежить від того, чи вдасться адекватно

-8-

уявити собі образ партнера. Тут нерідко спрацьовують стереотипи, а вони часом бувають неправильними. Як зазначалося, треба мати попередню інформацію про співбесідника, передусім знати його типові, індивідуальні, вікові та статеві характеристики.

       Насамперед важливо встановити тип особистості співрозмовника. Люди, які живуть, керуючись принципом "мати", за Е. Фроммом, бажають обов'язково отримати щось від спілкування: цікаву роботу, знання з метою престижу, грошову винагороду тощо. Тому вони старанно готуються до зустрічі,обмірковують тему розмови, добирають засоби, за допомогою яких можуть вплинути на співрозмовника і досягти своєї мети. Для цього вони готові використати все: і своє становище в суспільстві, і знайомство, і зв'язки, і зовнішність. Такі люди можуть приваблювати, проте це нерідко лише результат програмування обраної для цього ролі. Якщо такий виконавець десь сфальшивить, одразу випливе, що він намагається маніпулювати співрозмовником.

       Цілковитою протилежністю такому типу людей є ті, хто керується в житті принципом "бути". Вони нерідко підходять до конкретної ситуації без спеціальної маніпулятивної підготовки і заздалегідь не добирають засобів, щоб підтримувати впевненість у собі. їхня реакція безпосередня і продуктивна.

       Вони знають: вірність собі сприятиме тому, що під час спілкування обов'язково з'явиться щось нове. І тому в них не виникає занепокоєння, що вони можуть щось втратити. Такі люди — не суперники, а партнери, які намагаються отримати від спілкування радість, а не перемогу будь-якою ціною. Існують люди, які поєднують глибоке знання людини із здатністю добиватися ефективного контакту із співрозмовниками в різних ситуаціях. Їх називають "геніями спілку вания". Поведінку таких людей визначають риси: відсутність тривожності та упередженості, вміння встановлювати зворотний зв'язок, артистизм, передбачення, інтерес до всього, любов до себе (ми не можемо любити інших, якщо не любимо себе) та наявність необхідної захисної агресії (розуміння, що постійні проступки до добра не приводять).

       На встановлення контакту та перебіг бесіди загалом накладає серйозний відбиток темперамент співрозмовників. І його також треба вміти розпізнавати і враховувати.

       Важливо пам'ятати і про вікові особливості співрозмовника. У більшості людей з віком знижується критичність, а потреба у спілкуванні зростає. Старші за віком люди люблять дещо моралізувати, іноді через свою балакучість позбавляють співрозмовника можливості самостійно висловити думку і дійти певних висновків.

        У процесі підготовки до індивідуальної бесіди важливо враховувати також статеві відмінності співрозмовника. У чоловіків переважно більш глобальний погляд на обговорювану проблему, а жінки краще сприймають

-9-

деталі, нюанси.

     Обговорення проблеми і прийняття рішення.

На цьому етапі особливого значення набувають вміння слухати співрозмовника, передавати інформацію та обґрунтовувати свою позицію.

Щоб отримати необхідну  інформацію, потрібно навчитися ставити співрозмовникові запитання.

     Вірне запитання – це вже половина відповіді.

Вони бувають відкритими та закритими, прямими та непрямими, риторичними і т.ін. Так, на початку і наприкінці бесіди краще задавати відкриті запитання на зразок: "Ви підготували для обговорення відповідні дані?" Звичайно, на таке запитання відповідь має бути "так" чи "ні".   Усередині бесіди, щоб зрозуміти позицію партнера і підготуватися до аргументації, бажано поставити запитання закритого типу: "Чому Ви вважаєте, що...?" Я кіно ми хочемо перевірити своє розуміння позиції партнера по спілкуванню, то можна запитати: "Якщо я Вас правильно зрозумів, то Ви хочете...?" Це пряме запитання. Наприклад, щоб перевірити, чи був співбесідник вчора на виставці-продажу товарів, можна запитати в нього: "Яка була вчора вартість японських телевізорів?" Це непряме запитання.

    На етапі обговорення проблеми, як свідчать досвід і аналіз літератури, доцільно дотримуватися деяких правил, які полегшують розуміння співрозмовника і дають змогу обмінюватись інформацією:

- уважно слухати і чути;

- намагатися перейти від монологу до діалогу;

- давати змогу співрозмовникові спокійно висловити свою думку;

- викладати свою інформацію чітко, коротко й послідовно;

- добирати способи й засоби аргументування залежно від індивідуальних особливостей співрозмовника (рівня його мислення, віку, статі, типу темпераменту тощо);

- викладати докази в коректній формі.

     Аргументуючи свою позицію, доцільно навести цифрові дані, факти, виявити суперечності, розглянути їх, вилучити висновки по частинах. Аргументи треба викладати впорядковано, використовуючи правила та закони логіки, підкріплювати логічні апеляції емоційними. При цьому доцільно вживати порівняння та протиставлення типу "так..., проте". Це приверне увагу співрозмовника до висловленої думки. Певний ефект може дати висловлювання видимої підтримки партнера (наприклад, "Ви переконливо розповіли про ці факти...").

       Приймаючи рішення, доцільно керуватися такими рекомендаціями:

- спостерігаючи за співрозмовником, визначити момент для закінчення -бесіди;

- заздалегідь сформулювати мінімальну мету й обміркувати альтернативні варіанти розв'язання проблеми;

-10-

- намагатися добитися добровільної згоди партнера;

- не виявляти невпевненості, розгубленості наприкінці бесіди, навіть якщо її мети не було досягнуто;

- закінчуючи бесіду, доцільно використати свій найсильніший аргумент.

6. Вихід із контакту.

       Роль цього етапу індивідуальної бесіди – “останнього враження” — не менш суттєва, ніж першого, зокрема, для продовження спілкування в майбутньому.Тому прощаючись бажано бути доброзичливим, привітним, взагалі поводитися так, щоб виникло відчуття "ми". Наприкінці бесіди доцільно виказати сподівання на подальше співробітництво, "подати" себе так, щоб лишити у співрозмовника добру згадку про себе. Дотримання правил етикету має велике значення для створення доброго іміджу співрозмовника і продовження ділових відносин.

Якщо співрозмовник  не вирішив своє питання позитивно, треба дати йому змогу зберегти "добрий вираз обличчя при поганій грі". Та й співрозмовник для того, щоб мати змогу ще раз вийти на контакт, не повинен "грюкати дверима".

    7. Особливості бесіди по телефону.

       У напруженому житті ділових людей спілкування по телефону є незамінною можливістю для швидкого розв'язання проблем. Не завжди є час для зустрічі віч-на-віч. А протягом кількох хвилин вміло спілкуючись по телефону, можна вирішити будь-яке питання.

       Однак перш ніж телефонувати у важливій справі, особливо до людини, статус якої вищий, а її рішення матиме важливе значення, треба спочатку добре обміркувати можливий перебіг майбутньої розмови. Для цього треба уявити собі людину, з якою доведеться розмовляти, і розмову будувати, враховуючи її особливості. До того ж треба зважати на те, що в неї обмаль часу і не вона є ініціатором бесіди.

       Звичайно, телефонну розмову спланувати досить важко, особливо з незнайомим абонентом. Ми не бачимо співрозмовника, нам не відомі його жести, міміка і т. ін. Ми лише чуємо його голос, орієнтуємось на інтонацію та паузи. До того ж розмова обмежена в часі (3-5 хвилин).

       Але й ця бесіда має відбуватися поетапно: взаємне представлення, введення співрозмовника в курс справи, обговорення проблеми, заключні слова.

        Викладаючи проблему по телефону, слід дотримуватись максимальної

лаконічності фраз, точності формулювань, однозначності висловлювань, чіткості дикції.

-11-

8. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.

        Якщо керівник організації або її менеджер домовляються про зустріч із клієнтом, важливо пам'ятати, що вона може перерости у подальшу спільну діяльність не тільки через взаємний економічний інтерес, а й завдяки враженню, яке вони справлять на співрозмовника. Це враження формують репутація, манери та дотримання загальноприйнятих правил етикету:

- призначаючи зустріч, треба чітко домовитись про дату та час, повідомити клієнта, як краще до вас дістатися;

- секретарка має знати про цю зустріч, знати ім'я клієнта для того, щоб зустріти його, а в разі потреби — замовити перепустку;

- варто облаштувати місце, де клієнт зможе роздягтися, там обов'язково має бути дзеркало (якщо зовнішній вигляд у порядку, клієнт почуватиметься вільніше);

- бесіду треба розпочати точно в призначений час;

- побачивши клієнта, слід підвестися, потиснути йому руку, запропонувати зручне місце;

треба мати перед собою  інформацію про посаду, ім'я та по батькові клієнта (його візитку). Такою ж інформацією слід забезпечити клієнта;

- обов'язково заздалегідь треба знати тему зустрічі;

- годинник у кабінеті має бути розташований так, щоб його добре бачили як господар, так і клієнт. Це дасть змогу берегти час;

- менше говоріть самі, більше слухайте співрозмовника (у пропорції 40 : 60).

Це дасть змогу краще  його зрозуміти;

- якщо ви прийняли пропозицію клієнта, потрібно йому про це сказати і домовитися про те, як надалі розвиватимуться ваші ділові відносини;

- якщо ви вагаєтесь одразу прийняти рішення щодо пропозиції клієнта, слід йому сказати, що вам потрібен для цього деякий час. Треба домовитися, коли і в якій формі буде дано остаточну відповідь;

- якщо пропозиція клієнта вас не влаштовує, одразу йому про це скажіть. Це зекономить його і ваш час у майбутньому;

- прощаючись з клієнтом, треба дотримуватись загальноприйнятих правил етикету: встати з-за столу, подати руку, провести до виходу, сказати йому добрі слова, побажати успіхів у справах і висловити надію на майбутнє співробітництво. Цим ви не лише підкреслите свою повагу до нього, а й підтримаєте свій авторитет і репутацію.

    

9. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими.

     Керівник організації, фірми, навчального закладу спілкується з підлеглими щоденно; його бесіди з ними бувають коротко- та довготривалими, спокійними і напруженими. Вони відбуваються у формі групових або

-12-

індивідуальних бесід: при прийомі на роботу і при звільненні, з метою заохочення і покарання, для вирішення виробничих питань і для того, щоб ближче познайомитися. Важливими є бесіди, де обговорюються нові ідеї, плани, завдання, відбувається обмін інформацією, стимулюється пошукова активнісгь працівників, обговорюються перспективи їхнього професійного зростання. Такі бесіди керівника сприяють само-реалізації іа творчому зростанню підлеглих.

       В індивідуальних бесідах з підлеглими керівник найчастіше дає розпорядження, щось рекомендує, намагається за допомогою зворотного зв'язку дізнатися про хід і результат виконання завдань, а також оцінити роботу співробітників. Найбільше непорозумінь, а то й конфліктів виникає саме тоді, коли керівник віддає розпорядження, а підлеглий має його виконати. Річ у тім, що нерідко люди неоднаково розуміють одну й ту саму інформацію, по-різному ставляться до виконання конкретного завдання і досягнення мети. Тобто вони мають різні так звані репрезентативні системи. Тому під час зустрічі бажано, щоб керівник сформував у підлеглого бажання виконати розпорядження. Якщо такого бажання не буде, то скоріше за все підлеглий зробить те, що йому сказали, але формально, а то й погано. Для того щоб порозумітися, співрозмовники повинні спілкуватися спільною професійною мовою. Розмовляючи про одне й те саме завдання з різними людьми (скажімо, з робітником та інженером), треба орієнтуватись на тип і рівень мислення кожного. В одному випадку термінологія може бути більш складною, узагальненою, розрахованою на високий рівень мислення, в іншому — розпорядження даються простішою мовою, чіткіше, без використання наукової термінології. Отже, для досягнення взаєморозуміння з підлеглими керівникові потрібно враховувати їхній рівень освіченості та розумового розвитку. Розуміння інформації працівниками залежить також від особливостей її передавання, зокрема від повноти. Так, завідуючий відділом може дати підлеглому завдання: "Напишіть про цей об'єкт щось нове і цікаве". Таке розпорядження, звичайно, виконати добре дуже важко, бо воно неконкретне і незрозуміле. Давати завдання і роз'яснювати його треба спокійним тоном. Це дасть змогу підлеглому сконцентрувати увагу на змісті розмови, а не на поведінці керівника. Для того щоб підлеглий добре зрозумів завдання, бажано запитати, як він хоче його виконувати і чому саме в такий спосіб. Але й цього замало. Важливо, щоб підлеглий прийняв запропоноване завдання. А тому вказівки та завдання, що даються підлеглому, не повинні суперечити його етичним нормам і поглядам. Крім того, бажано, щоб керівник у розмові показав, що виконання завдання сприятиме не лише досягненню загального успіху, а й задоволенню певних потреб, інтересів підлеглого (наприклад, допоможе йому в підвищенні статусу, одержанні винагороди тощо). І, нарешті, завдання сприймається із задоволенням, якщо його дає керівник, якого поважають, цінують, до якого ставляться прихильно, із

-13-

симпатією.Для підлеглого важливо, дає завдання керівник від  свого "Я" чи звертається до його "Ви". Із чотирьох типів розпоряджень "Я вимагаю, щоб завтра...", "Завтра треба зробити...", "Я прошу Вас зробити...", "Чи не могли б Ви до завтра зробити..." найгірше сприймається перше, найкраще — два останніх. Усі люблять, коли помічають і цінують їхні успіхи, певні індивідуальні особливі якості. Тому іноді варто зробити підлеглому комплімент.Не варто забувати, що індивідуальна бесіда — це діалог. Тому треба терпляче сприймати навіть нечіткі думки підлеглого, його сумніви, заперечення. Це лише підвищить прихильність підлеглого до керівника. Не завадить навіть підкреслити, що працівник має для виконання завдання певні переваги перед іншими. Але для цього потрібно по-справжньому цікавитися успіхами і труднощами кожного працівника, їхніми інтересами, звичками. Ніщо так не приваблює людей, як вияв зацікавленості до них, бажання керівника створити умови для самореалізації підлеглих.

    

10. Бесіда виховного характеру.

     Найчастіше такі бесіди відбуваються при знайомстві людей. Нерідко проводяться бесіди навчальної спрямованості (наприклад, керівника з новим працівником). Як правило, вони не викликають занепокоєності, а навпаки, приносять задоволення, бо мають творчий характер.Складнішими є бесіди з людьми, які мають певні труднощі в поведінці або в характері. Найчастіше їх мета — отримати та проаналізувати інформацію про погані, з погляду інших людей, вчинки, міжособистісні конфлікти. Під час таких бесід, що мають, як правило, виховний характер, взаємодіють дві особистості, які мусять цінувати гідність одне одного, зважаючи на неповторність і унікальність кожного. Для успішного проведення таких бесід обов'язково потрібні високий рівень моральної та психологічної культури спілкування, знання загальної та соціальної психології. Іноді під час бесіди виховного характеру хочеться вплинути на співрозмовника,

стимулювати його до поведінки  за готовим рецептом. Інколи саме так і потрібно діяти. Проте варто знати, що майже всі люди, навіть маленькі діти,не хочуть бути об'єктами виховання, впливу, тим більше маніпуляції. Якщо вони цс відчують, бесіда навряд чи буде успішною. Водночас навіть діти стають зацікавленими партнерами у спілкуванні, якщо вони відчувають до себе увагу й повагу. Краще таку бесіду проводити в неофіційних умовах — удома, на прогулянці, на відпочинку тощо. Але ніщо не повинно відволікати увагу співрозмовників, а розмова має бути невимушеною. Головне, щоб не було формалізму, нотацій,менторства, залякування. Якщо в людини виникає відчуття страху, кращою вона не стає. До співрозмовника, який намагався вплинути на неї в такий спосіб, сформується негативна

-14-

установка.

       Як краще висловити свої зауваження, претензії, вимоги і як допомогти іншій людині щось змінити в собі? Зустрівшись з нею, передусім бажано поговорити про спільні інтереси, поцікавитись її справами, де вона досягла успіху,відзначити добрі вчинки, зрештою, сказати щось про її неповторну особистість.

       Найчастіше такий початок сприятиме встановленню контакту, однак слід пам'ятати, що люди мають певну інтуїцію, яка допомагає їм розрізняти добро і зло, щирість і брехню. На любов людина найчастіше відповідає любов'ю, на довіру — довірою. Якщо вона відчує нещире ставлення до себе, то може зреагувати на це дуже негативно.Встановивши контакт, бажано поступово і спокійно перейти до обговорення конкретного факту, який викликав занепокоєння. Важливо звернути увагу на ті почуття, які цей факт пробуджує в інших. Не можна навішувати ярлики. Слід говорити не про особистість загалом ("Ти завжди...", "Ледар є ледар...", "Ти ніколи..."), а про конкретний вчинок людини.

       Від людини не треба вимагати того, що вона не в змозі на даному стані зробити. Пропозиції щодо неї мають бути конструктивними. Річ у тім, що людина може повторити негативний вчинок, і тоді її віра в себе похитнеться ще більше. Фрази на зразок "Ти ж не хуліган", "Ти не дурень", "Ти не скупий" їй не допоможуть. Спеціалісти з нейролінгвістичного программування вважають, що вони, навпаки, наштовхнуть людину на думку, що її мають саме за хулігана, дурня, скупого і т. ін. Люди в цьому разі, як правило, вдаються до психологічного захисту, а також звертаються до свого досвіду та емоцій, які з ним пов'язані. Вони спочатку не реагують на частку "не", чують лише слова "хуліган", "дурень" і т. ін.

Бажано не нав'язувати  співрозмовникові свої поради, а оцінку його вчинківдавати лише в крайньому разі. Розмову треба вести гак, щоб людина сама зробила належний висновок або попросила дати ііі пораду, як діяти в подібних ситуаціях.

       І, нарешті, важливо закінчити бесіду на оптимістичній ноті, висловити свою віру в людину, в її особистість, спільно намітити систему перспективних ліній її розвитку, позитивних змін. Бажано сфоо-мувати почуття "ми" як об'єднання двох людей, які бажають добпа одне одному. Тільки після цього можна будувати спільний прогноз і приймати рішення.

Успішне використання бесіди підвищує моральну культуру людини, її психологічний рівень, сприяє досягненню успіху в діловому житті.

-15-

11. Висновки 

                            

     Бесіда, як одна з форм комунікативної сторони спілкування, є унікальною формою встановлення контакту між людьми, їх взаєморозуміння та взаємодії.

    Поширеною помилкою, що призводить до невдачі під час бесіди, є жорстка орієтація на остаточний результат і тиск на партнера. Це особливо помітно у спілкуванні з іноземцями, насамперед з американцями. Перш ніж розпочинати бесіду, треба добре обміркувати свою поведінку на всіх її етапах: при встановленні контакту, під час орієнтації, при обговоренні проблеми і прийнятті рішення, а також при завершенні контакту.

Час, витрачений на засвоєння  правил і прийомів ведення індивідуальної бесіди,обов'язково принесе користь у розв'язанні багатьох проблем. Успіх індивідуальної ділової бесіди залежить від рівня моральної та психологічної культури спілкування кожного співрозмовника.

-бесіда в усіх її  видах (ритуальна, глибинно-особистісна і ділова) є унікальною формою встановлення контакту між людьми, їх взаєморозуміння та взаємодії.

- поширеною помилкою, що призводить до невдачі під час бесіди, є жорстка орієнтація на остаточний результат і тиск на партнера.

- перш ніж розпочинати бесіду, треба добре обміркувати свою поведінку на всіх її етапах: при встановленні контакту, під час орієнтації, при обговоренні проблеми і прийнятті рішення, а також при завершенні контакту.

- час, витрачений на засвоєння правил і прийомів ведення індивідуальної бесіди, обов'язково принесе користь у розв'язанні багатьох проблем.

- успіх індивідуальної ділової бесіди залежить від рівня моральної та психологічної культури спілкування кожного співрозмовника.

-16-

12. Список використаної літератури

                 

1. Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська, «Етика ділового спілкування», -- К.: МАУП, 1999. – 208 с.

2. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю., Психологический справочник учителя.

–М.: «Просвещение», 1991 г. – 288 с.

3. Основы менеджмента, Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Пер. с англ. – М.: “Дело”, 1992. – 702 с.

4. Мицич П. Как проводить  деловіе беседі: Пер. С серб.-хорв.-М., 1987.

5. Лозиця В.С. Психологія менеджменту.- К., 1997.

6. Лунева О.В., Ворошилова  Е.Л. Психология делового общения.- М., 1987.

7. Чмут Т.К., Чайка Г.Л.  Культура спілкування як шлях  до успіху у бізнесі. Успіх  починається з контакту в спілкування  // Банківська справа.- 1996.-№2.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

 

 

  1. Прізвище, ім’я, по батькові                          Драган Сергій Олексійович

     2.  Посада  і місце роботи, служби                      інженер І категоріїрежимно- 

                                                                                    секретного відділу

                                                                                    Національного авіаційного

                                                                                   університету

  1. Число, місяць, рік і місце народження        21  травня 1953 року,м.Стрий

                                                                               Львівської обл.

                                                                          

  1. Освіта                                                              вища, Саратовськевійськове

                                                                              командне училище, 1976 р.                         

 

  1. Загальний стаж в університеті                      2,5 роки

          Стаж у данному колективі                             2,5 роки

 

 

 

       Драган Сергій  Олексійович  працює в університеті  з 2010 року на посаді інженера  І категорії режимно-секретного  відділу, заступник начальника штабу цивільної оборони (цивільного захисту) з оперативної роботи і захисту особового складу від усіх видів лиха по цивільній обороні. До цього часу проходив службу в лавах Збройних Сил, працював в комерційних структурах.

       За час роботи зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст, працелюбна, доброзичлива, інтелігентна людина. Йому  притаманні такі риси, як порядність,  сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків. Користується  авторитетом і повагою серед працівників колективу.

        Прошу Вас,  за  сумлінну  працю в університеті, значний внесок в організацію  роботи в сфері цивільного  захисту  та у зв’язку з  60-річчям від дня народження,  нагородити інженера І категорії  режимно-секретного відділу Драгана  Сергія Олексійовича  Грамотою Національного авіаційного університету.

   

 

   

 

 

      Начальник   режимно-секретного відділу                                                                              

 

      _____________                        О.Удовенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

                        П О С Т А Н О В А  
                 від 30 листопада 2011 р. N 1242  
                               Київ  

               Про затвердження Типової інструкції  
      з діловодства у центральних органах виконавчої влади,  
            Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  
                місцевих органах виконавчої влади  
 

     Кабінет  Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

     1. Затвердити  Типову інструкцію з діловодства   у  центральних  
органах  виконавчої  влади,  Раді  міністрів Автономної Республіки  
Крим,  місцевих органах виконавчої влади (далі -  Інструкція),  що  
додається.  

     2. Центральним   органам  виконавчої  влади,  Раді  міністрів  
Автономної  Республіки  Крим,  місцевим  органам  виконавчої влади  
розробити  відповідно  до  Інструкції  і  затвердити у тримісячний  
строк за погодженням із  державними  архівними  установами  власні  
інструкції  з  діловодства  та типові інструкції з діловодства для  
однорідних  за   характером   діяльності   підприємств,   установ,  
організацій, що належать до сфери їх управління.  

     3. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування  розробити і  
затвердити  власні  інструкції   з   діловодства   відповідно   до  
Інструкції.  

     4. Визнати  такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету  
Міністрів України згідно з переліком, що додається.  
 

     Прем'єр-міністр  України                              М.АЗАРОВ  

     Інд. 70  
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України  
                                від 30 листопада 2011 р. N 1242  

                        ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ  
      з діловодства у центральних органах виконавчої влади,  
            Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  
                місцевих органах виконавчої влади  
 

                      I. Загальні положення  

     1. Ця   Інструкція   встановлює   загальні   положення   щодо  
функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних  
органах виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  
Крим,  місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги  
до документування управлінської інформації та організації роботи з  
документами   в   установах  незалежно  від  способу  фіксації  та  
відтворення інформації,  яка міститься в документах,  включаючи їх  
підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.  

     2. Порядок   організації   електронного   документообігу   із  
застосуванням   електронного   цифрового   підпису,    роботи    з  
електронними   документами   в  діловодстві  установи,  здійснення  
діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим  
доступом, здійснення діловодства за зверненнями громадян, запитами  
на інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.  

     3. Установи  організовують  діловодство   на  підставі  власних  
інструкцій   з   діловодства   (далі  -  інструкції  установ),  що  
розробляються на підставі цієї Інструкції,  а також регламентів та  
національних  стандартів  на організаційно-розпорядчу документацію  
(далі - регламенти та національні стандарти).  

     Технології  автоматизованого   опрацювання    задокументованої  
інформації  в  установі  повинні  відповідати  вимогам  інструкції  
установи.  

     4. Відповідальність  за організацію  діловодства   в  установах  
несуть їх керівники.  

     За зміст,  якість підготовки та оформлення  на належному рівні  
документів,  що розробляються на виконання завдань,  визначених  у  
законах  України,  постановах  Верховної  Ради  України,  актах та  
дорученнях Президента України,  актах Кабінету Міністрів  України,  
дорученнях   Прем'єр-міністра   України,   актах   Верховної  Ради  
Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки  
Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі - акти  
органів державної влади,  органів влади Автономної Республіки Крим  
та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і  
звернення народних депутатів України та  депутатів  місцевих  рад,  
кореспонденцію  Верховної  Ради України,  Адміністрації Президента  
України,  Кабінету Міністрів України (далі - запити,  звернення, а  
також   кореспонденція   Верховної   Ради  України,  Адміністрації  
Президента  України,  Кабінету  Міністрів   України),   погодження  
проектів   нормативно-правових   актів   відповідають   заступники  
керівника установи згідно з розподілом функціональних обов'язків.  

     За зміст,  якість підготовки та оформлення на належному рівні  
інших  документів,  а  також організацію діловодства та зберігання  
документів у  структурних  підрозділах  установи  відповідають  їх  
керівники.  

     5. Організація   діловодства  в  установах   покладається на їх  
структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, сектори)  
діловодства  (документаційного  забезпечення),  загальні  відділи,  
канцелярії тощо (далі - служба діловодства).  

     6. Основним  завданням служби  діловодства   є  встановлення  в  
установі єдиного порядку документування управлінської інформації і  
роботи з документами  із  застосуванням  сучасних  автоматизованих  
систем,   методичне   керівництво   і   контроль   за  дотриманням  
установленого  порядку  роботи   з   документами   в   структурних  
підрозділах установи.  Служба діловодства відповідно до покладених  
на неї завдань:  

     розробляє  інструкцію установи з діловодства   та  номенклатуру  
справ установи;  

     здійснює  реєстрацію та веде облік документів;  

     організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та  
підготовку  до  передачі  до  архівного  підрозділу   або   особі,  
відповідальній за ведення архіву установи (далі - архів установи);  

     забезпечує  впровадження та контролює дотримання  структурними  
підрозділами  установи  вимог  інструкцій установ,  регламентів та  
національних стандартів;  

     вживає  заходів  до  зменшення  обсягу  службового листування в  
установі  та  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях,  що  
належать до сфери її управління;  

     проводить  регулярно перевірку стану діловодства  в структурних  
підрозділах установи,  а  також  на  підприємствах,  в  установах,  
організаціях, що належать до сфери її управління;  

     бере участь      у      впровадженні      та     використанні  
інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі;  

     здійснює  контроль за  своєчасним  розглядом   та  проходженням  
документів в установі;  

     забезпечує  дотримання єдиних вимог щодо  підготовки документів  
та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;  

     проводить  аналіз інформації про документообіг,  необхідної для  
прийняття управлінських рішень;  

     організовує  збереження  документаційного  фонду   установи  та  
користування ним;  

Информация о работе Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування