Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июня 2014 в 17:27, курсовая работа

Краткое описание

У роботі описані процес і результати проектування Автоматизована інформаційна система формування та друкування «Відомості», призначеної для автоматизації кадрового обліку на підприємствах із середньою кількістю працівників.

Содержание

Вступ
1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми
2. Опис структур та методів обробки даних
2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних
2.2 Опис структур даних
3. Опис алгоритму функціонування програмного забезпечення.
3.1 Інформаційна модель системи.
3.2 Інформаційна модель програми.
Висновок.
Список використаних джерел.
Додаток 1. Технічне завдання.
Додаток 2. Коди програмних модулів.
Додаток 3. Контрольні приклади.

Прикрепленные файлы: 2 файла

StudentBank.ru.html

— 141 байт (Скачать документ)

StudentBank.ru_8370.doc

— 1.06 Мб (Скачать документ)

 


 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж

 

Циклова комісія спеціальності 5.0804050 «Програмування для ЕОТ та автоматизованих систем»

 

 

 

 

 

 

Курсовий проект

з дисципліни

«Проектування автоматизованих інформаційних систем»

Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

 

 

 

Виконав:

студент групи Пзс-604

Лифар Сергій Олександрович

 

Перевірив:

викладач

Якубовський Броніслав Леонідович

 

 

м. Бердичів

2008

 

Зміст

 

Реферат

Вступ

1. Аналіз  предметної області і постановка  задачі на розробку програми

2. Опис структур та методів обробки даних

2.1 Обґрунтування  вибору методів та засобів обробки даних

2.2 Опис структур  даних

3. Опис алгоритму функціонування програмного забезпечення.

3.1 Інформаційна  модель системи.

3.2 Інформаційна  модель програми.

Висновок.

Список використаних джерел.

Додаток 1. Технічне завдання.

Додаток 2. Коди програмних модулів.

Додаток 3. Контрольні приклади.

 

Реферат

 

Курсовий проект, 33 с., 2 мал., 4 табл., 8 джерел, 3 додатків.

Дисципліна: «Проектування автоматизованих інформаційних систем»

Тема: «Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів».

У роботі описані процес і результати проектування Автоматизована інформаційна система формування та друкування «Відомості», призначеної для автоматизації кадрового обліку на підприємствах із середньою кількістю працівників.

Результат розробки оформлений у виді програмної конфігурації і комплекту супроводжувальної документації.

Подальший розвиток роботи можливий у бік поліпшення зовнішнього інтерфейсу ї адаптації програми до більшої області потенційного застосування, за рахунок інтеграції з іншими програмними пакетами призначеними для автоматизації різних сфер діяльності підприємства.

Робота має навчальний характер і тому розрахунок економічної ефективності її впровадження для конкретного підприємства не виконувався.

 

Вступ

 

Автоматизація прибуткова-видаткових операцій у різних областях практичної діяльності є одним із основних напрямків застосування обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів зокрема. На основі сукупності апаратних засобів і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення будуються автоматизовані робочі місця спеціалістів різного профілю.

Однією із форм обліку для підприємств із різною формою діяльності є облік матеріалів на складі. Існують універсальні програмні комплекси які дозволяють вирішувати цю задачу у сукупності із іншими задачами обліку (наприклад «1С склад»), але вони коштують досить дорого і потребують додаткової підготовки спеціалістів – користувачів і проведення значних організаційно – технічних заходів по впровадженню такого програного комплексу на підприємстві. Якщо на підприємстві немає єдиної автоматизованої інформаційної системи, то задачі автоматизації робіт у різних підрозділах можуть вирішуватися із застосуванням окремих спеціалізованих автоматизованих систем, які у перспективі будуть об’єднані у загальну.

Прикладом реалізації саме такої системи є запропонований програмний засіб «ОСВ складу», призначений для автоматизації складського обліку на підприємстві, розроблений у відповідності до завдання на курсове проектування із дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем».

Основною метою даного курсового проекту є розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми: створення зручного графічного інтерфейсу користувача, розробка інтегрованої довідкової системи та супроводжувальної документації, засобів для розгортання програмної системи в інформаційному середовищі користувачів.

Для реалізації поставленого завдання обрано сучасні інструментальні середовища і засоби програмування FoxPro, у яку входять всі сучасні засоби програмування і підтримки процесу розробки програм.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі на підприємствах із різною формою діяльності.

 

1. Аналіз предметної  області і постановка задачі  на розробку програми

 

У відповідності до технічного завдання програма «ОСВ складу» повинна забезпечувати роботу стандартного складу (тобто присутність функцій прийому товар і його видача), а також можливість отримання інформації про залишки матеріалів на складі та можливість отримання інформації, вибраної за певними критеріями, а також формування звітів у вигляді стандартизованих паперових документів.

На основі проведеного аналізу предметної області встановлено, що складський облік матеріальних цінностей ведеться у вигляді декількох основних паперових форм:

облік матеріалів (їх назв, одиниць виміру та вартості);

прийом матеріальних цінностей;

видача матеріальних цінностей;

Також для конкретного завдання повинна бути присутня наступна паперова форма:

отримання матеріальних цінностей;

видача матеріальних цінностей;

загальний прийом та видача з підрахуванням залишку матеріальних цінностей.

Якщо на склад приходять нові матеріальні цінності, то вони повинні заноситись у довідник матеріалів та документ приходу. У довіднику матеріалів записуються основні характеристики товару (його назва, одиниці виміру, ціна). У документі приходу матеріалу зазначається його назва та кількість.

При видачі матеріальних цінностей зі складу створюється видаткова накладна у яку заноситься дані про матеріал (назва та кількість).

Для отримання даних про залишки матеріалів на складі формується відомість на складі. У якій зазначається загальне надходження та вибуття матеріалу за місяць та залишок матеріальних цінностей на кінець місяця.

Для спрощення процедур обліку і пошуку потрібної інформації, допускається для кожного типу реєстраційних операцій вести окремий журнал.

Згідно кожної форми формується накладна у якій відображається у друкованій формі основні данні, що тримав у собі документ. Згідно збережених даних про матеріальні цінності будуть створюватись запити з параметрами, які дадуть змогу відсортувати і вивести ті дані, що потребує бухгалтер або інший адміністративний працівник.

У відповідності до аналізу предметної області можна зробити висновок, що задача, яка підлягає автоматизації відноситься то складу типових аналітично - облікових задач і може бути вирішена з використанням програмних та інструментальних засобів, передбачених технічним завданням, а саме з використанням елементів файл – серверних баз даних.

 

2. Опис структур  та методів обробки даних

 

2.1 Обґрунтування  вибору методів та засобів обробки даних

 

Оскільки, у відповідності до технічного завдання і аналізу предметної області, розробка автоматизованої системи складського обліку підприємства проводиться на основі принципів та елементів систем управління базами даних, то логічним є - збереження даних здійснювати у вигляді файлів таблиць бази даних певного типу, вибір і обробку інформації виконувати на основі запитів, для введення і відображення даних використовувати діалогові екранні форми, а вихідні паперові документи формувати у вигляді звітів.

Однією із сучасних універсальних інструментальних систем програмування є FoxPro 6.0, яка має розвинені засоби для програмування та обробки баз даних і ведення бухгалтерського обліку і дає можливість вирішувати відповідні задачі.

Оформлення бази даних у FoxPro 6.0 здійснюється у вигляді конфігурації, яка підключається до основної оболонки програми і завдяки цьому сама конфігурація займає досить малий об’єм, як для готової програми з такими можливостями.

В FoxPro 6.0 є декілька можливостей запуску програмної оболонки. Будь який з цих режимів дозволяє пройти всі етапи розробки готової бази даних або програми. Це починаючи від її виготовлення до самого безпосереднього використання. Для зберігання конфігурації і всіх потрібних файлів даних потрібно вказати тільки головну форму. FoxPro 6.0 саме створить потрібні файли і папки із потрібними назвами.

В FoxPro 6.0 потрібно створювати таблиці і відповідно форми. Сам процес створення бази даних спрощений до мінімуму і вимагає від програміста тільки зосередитись на створенні самої механіки роботи програми і розрахунків.

Роль таблиць і форм виконують наступні елементи конфігурації:

- „Довідник» – використовують для зберігання та введення статичних даних, що не змінюються чи змінюються, але дуже рідко. Сам довідник є таблиця заповнена даними які потрібні користувачу;

- „Операції» – використовують як проміжний етап при збереженні даних. Може мати вигляд як таблиці так може бути представлений у діалоговій формі. Зазвичай дані при вводі вибираються зі довідник. Документ є представником реальних фактів у реальному світі. Таким прикладом може бути прийом матеріалу чи його вибуття;

- „Документи» – чимось схожі на операції, але призначені для виводу тієї інформації, що потрібна користувачу.

 

2.2 Опис структур  даних

 

Як було зазначено вище для збереження даних використовують „Довідники», для введення інформації про рух матеріальних засобів використовують «Операції», а також для ввиведення цих даних використовуватимуться документи. Структура всіх цих елементів буде наведена нижче. Для збереження конфігурації будуть використовувати каталог С:\SclaD.

Структура «Довідника матеріалів» – містить дані про матеріали, які будуть зберігатися на складі, прибувати чи видаватися зі складу. Данні «Довідника матеріалів» зберігаються в окремій таблиці у файлі dovid_material.dbf. Структура полів «Довідника матеріалів» наведена у таблиці 1.

 

Таблиця 1. Структура полів таблиці dovid_material.dbf

Назва поля

Тип

Інформаційний зміст

Kod_mat

Integer

Код матеріалу

Nazva_material

Character

Назва матеріалу

Od_vymir

Character

Одиниця виміру матеріалу

Cina_material

Currency

Вартість однієї одиниці виміру матеріалу


 

Поле «Код матеріалу» заповнюється автоматично. Поле «Одиниця виміру» вибирається із списку. Інші поля заповнюються вручну.

Таблиця zalyshok.dbf – довідник який зберігає відомості про залишки матеріальних цінностей на складі. Дані потрібні для внесення початкових даних наявності матеріалу. Структура полів наведена у таблиці 2.

 

Таблиця 2. Структура полів таблиці zalyshok.dbf

Назва поля

Тип

Інформаційний зміст

Kod_mat

Integer

Код матеріалу

dd

Date

Дата

Kilk_material

Numeric

Кількість матеріалу

Vartist_material

Currency

Загальна вартість матеріалу


 

Таблиця prybutok.dbf – довідник який зберігає відомості про отримання матеріальних цінностей на склад. Дані потрібні для визначення загального надходження матеріалу. Структура полів наведена у таблиці 3.

 

Таблиця 3. Структура полів таблиці prybutok.dbf

Назва поля

Тип

Інформаційний зміст

Kod_mat

Integer

Код матеріалу

dd

Date

Дата

Kilk_material

Numeric

Кількість матеріалу

Vartist_material

Currency

Загальна вартість матеріалу


 

Таблиця vydatok.dbf – довідник який зберігає відомості про отримання матеріальних цінностей на склад. Дані потрібні для визначення загального надходження матеріалу. Структура полів наведена у таблиці 4.

 

Таблиця 4. Структура полів таблиці vydatok.dbf

Назва поля

Тип

Інформаційний зміст

Kod_mat

Integer

Код матеріалу

dd

Date

Дата

Kilk_material

Numeric

Кількість матеріалу

Vartist_material

Currency

Загальна вартість матеріалу


 

3. Опис алгоритму  функціонування програмного забезпечення

 

3.1 Інформаційна  модель системи

 

Інформаційна модель відображує загальний склад інформаційних об’єктів автоматизованої системи, яка проектується та зв’язки між ними. Структура інформаційної моделі системи наведена на малюнку 1.

 

Малюнок 1. Інформаційна модель системи.

 

 

3.2 Інформаційна  модель програми

 

Діалог користувача з програмою виконується за допомогою меню. Головне меню програми призначене для зручного спілкування користувача з програмою.

Структура головного меню програми зображена на малюнку 2.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 2. Інформаційна модель програми.

 

Форми що викликаються відповідними пунктами головного меню призначенні для занесення даних у таблиці описані в п. 2.2.

Самі форми відображенні та описанні в Додатку 3

 

Висновок

 

До початку терміну здачі курсового проекту мені вдалося досягти повної працездатності програмного засобу. В результаті його роботи формується повна відомість по всіх рахунках бухгалтерського обліку у вигляді головної книги.

Информация о работе Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів