ҚР МСЖ-да өнімдерге сертификаттау жүргізудің тәртібімен ережесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Сентября 2013 в 23:17, реферат

Краткое описание

ҚР МСЖ өнімдерді сертификаттау бойынша жұмыс жүргізудің төмендегі кезектілігін анықтайды, қарастырады:
- Сертификаттау жөніндегі органға өтініш берушісінің өтініш беруі;
- Өтінішті қарау нәтижесі бойынша шешімді өтінім берушіге жолдау;
- Өнімді сертификаттау бойынша жұмысты жүргізу үшін өтінім берушімен сертификаттау орган арасындағы шартты рәсімдеу;
- Өнімдерді сертификаттау бойынша жұмысты жүргізуге татылған жұмысқа қатысушылар мен сертификаттау жөніндегі орган арасындағы шартты рәсімдеу;

Прикрепленные файлы: 1 файл

ҚР МСЖ-да өнімдерге сертификаттау жүргізудің тәртібімен ережесі.doc

— 197.00 Кб (Скачать документ)

- Инспекциялық  бақылау жүргізу түрлерімен мерзімін  сертификаттаудың жүзеге асырылған  сұлбасын ескере отырып сертификаттау  жөніндегі орган белгілейді.

1.7.2 Инспекциялық  бақылау сертификаттау жөніндегі  орган басшылығы бекіткен бағдарлама бойынша жүргізеді.

Инспекциялық  бақылау бағдарламасында мыналар  көзделуге тиіс:

- Өзгерістерді  енгізудің дұрыстығы мен дер  кезінде бөлімінде нормативті  құжаттарын сараптамасы және  олардың талаптарын жеткізілімін  сақтау дәрежесі, сондай-ақ сертификаттау – талаптың өнімдер үшін нормативті құжаттарға енгізілетін барлық өзгерістер туралы тиісті сертификаттау жөніндегі органға өз уақытында хабарлау.

- Жеткізу үшін  немесе оның жекелеген элементтерін  сапасының жүйесін бағалау (егер бұл сертификаттау сұлбасында көзделсе);

- Сертификаттың  өнімді сынау;

- Сертификаттың  өнімнің бойынша ақаумен жарнаманы  талдау.

1.7.3 Инспекциялық  бақылауды шарттық негізде инспекциялық  бақылаудың тіркелген органдарын  қажетінше тарта отырып сертификат  берген сертификаттау жөніндегі органдар жүргізеді.

1.7.4 Егер инспекциялық  бақылауды бағдарламаларын өнімдерді  сынау жүргізу көзделсе, олар  ҚР МСЖ тіркелген немесе мойындалған  сынау зертханада (орталықта) жүргізілуге  тиіс.

- Жекелеген  жағдайда (4.4.5 тармақты қараңыз) инспекциялық бақылауға тек өнімнің бұрынғы сыналған өнімге сәйкестігін анықтайтын қарапайым сынақтарды жүргізуге немесе тексеруге жол беріледі.

- Мұндай сынақ  сертификаттау жөніндегі орган  әзірлеген арнайы тәртіптермен  реттелуге тиіс.

1.7.5 Инспекциялық бақылау нәтижесі бойынша 2 дана болып акт жасалады.

Ал инспекциялық бақылау органы тексеріс жүргізген  жағдайда 3 дана болып жасалады, оған инспекциялық бақылауға қатысушылар  және сертификат ұстаушынын жауапты  өкілі қол қояды. Актінің бір  данасы сертификат ұстаушыға екіншісі сертификаттау жөніндегі органға жолданады.

1.7.6 Бақылау  нәтижесі бойынша сертификаттау  жөніндегі орган сертификаты  қолдануды немесе сәйкестік белгісін  қолдану құқығын мына жағдайларда  тоқтата алады:

- Сертификаттау  кезінде бақыланатын нормативті техникалық құжаттын талаптары бұзылса;

- Сертификаттау  жөніндегі органның келісімінсіз  өнімнің нормативті құқығы немесе  сынақ мерзімі өзгертілсе;

- Сертификаттау  жөнінде органының келісімсіз  өнім құрлымы (құрамы); жалпы, өндірісті  ұйымдастыру және техникасы өзгерітілсе;

- Техникалық  талаптары орындалмаса (процестермен  қызметтерді сертификаттау кезінде);

- Бақылау мен  сынақ әдістері, сапа жүйесі сертификаттау  жөніндегі органның келісімсіз (өзгеру  орындалмау);

- Сертификаттың  қолданушы немесе сәйкесті белгісінің қолданудың тоқтату туралы шешімді ант берген органмен келісілген түзету шаралары жолымен қабылданса, өтініш беруші анықталған сәйкестік себептерін жоя алады және қайта тексеру кезінде өнімнің нормативті құқығында сәйкестігін тіркелген зертханасында (орталықта) қайталама сынауын айғақтай алады. Егер бұны жасай алмаса, онда сертификат жойылады.

- Қайталап тексерістін  өтініш берушінің қортынша төлейді;

- Сертификат  күші қатар осы бұйым өндірістің  тоқтатуына немесе өзге себептерге  байланысты сертификаттау жөніндегі орган мен өтініш беруші арасындағы өзара келісім бойынша.

1.7.7 Сертификат  күші және сәйкестік белгісінің  қолданылу мына жағдайларда жойылу  мүмкін:

- Егер бұйымның  анықталған сәйкестігі түзелмейтін  болса;

- Егер даярлаушты сертификаттау жөніндегі органға қатысты өзінің қаржылық міндеттерін орындамаса;

- Егер даярлаушы сертификат күші уақытша тоқтатылған кезде тиісті шараларды қабылдап алмаса;

- Егер өтінім  беруші сертификаттың қолдану  мерзімін ұзатқысы келмесе;

- Егер бұйым өндірісі тоқтатылса өзге өндіріске берілсе сыртынан немесе кәсіпорын таратылса.

1.7.8 Сертификаттау  жөніндегі орган даярлаушыға және аумақтық ЦСМ және барлық тұтынушылар мен нақты өнім сертификаттау жүйесіне мүлдем қатысушыларына жазбаша сертификат күшінің тоқтағандағы немесе жойылғандығы және сәйкесін белгісінің тоқтаған туралы қабылдайды.

Сертификатты  жою ҚР МСЖ Мемлекеттік тізбесінен оны шығарған сәттен бастап күшіне енеді.

Сертификаттау жөніндегі орган сертификатын жойылғандығы хабарда жария алады.

1.7.9 Жеткізілімші өнімдерге сертификаты немесе ҚР МСЖ сәйкестік белгісін заңсыз қолданғандығы анықталған жағдайда (мысалы:) сертификат пен лицензиясын күші тоқтатылса немесе жойылса; Сертификат немесе лицензия күшінің мерзімі бітсе өнім ҚР МСЖ сертификаттаудан өтпесе (өтпей қалса және т.б.) оның мәніне айналады.

1.7.10 Сертификатталған  лицензиялық шарты жойылған өнімді  өтінім беруші инспекциялық бақылау  кезінде анықталған бұзушылықты  жоюға нақты түзету әрекеттерін  жүзеге асырғаннан кейін қайталанса  сертификаттауға бере алады. Бұл жағдайда сертификаттау жөніндегі жұмыс осы өнімнің бұрынғы сертификаттау нәтижесін ескерусіз жаңа шаруашылық лицензия шарт бойынша жүргізіледі.

1.10 Өнімді сертификаттау  нәтижесі туралы ақпарат.

- Сертификаттау  жөніндегі орган арнайы журналда өзі берген барлық сертификатқа міндетті тіркеуді жүргізеді және РД 50 ҚР 3.6-94 белгіленген тәртіппен оларды ҚР МСЖ мемлекеттік тізбесіне енгізу үшін тіркеу мәліметпен ҚР Мемстандартына қабылдайды.

Өнімнің сертификаттаудың айғақтайтын құжаттармен материалдар сертификаты берген сертификаттау жөніндегі органның сақтауында болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

  1. Аскаров Е.С., Стандартизация, метрология и сертификация.   Учебное пособие . Алматы 2005г.
  2. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб. Изд.3-М.: изд Стандартов 1990, К1528с, К2.427с.
  3. Зябрева Н.И. и др. Пособие к решению задач по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» - М.: Высшая школа, 1977, 207с.
  4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация : Учебник – М: Юрайт, 2002, 296с.
  5. Никитин В.А., Филанчева В.В. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. 2изд. – СПб.: Питер, 2004, 127с.
  6. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация

и сертификация – М.: Высшая школа, 2002, 428
Информация о работе ҚР МСЖ-да өнімдерге сертификаттау жүргізудің тәртібімен ережесі