Історія створення та розвитку, принципи діяльності, організаційна структура та фінансові продукти Групи Світового банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2015 в 21:21, реферат

Краткое описание

Актуальність теми дослідження обумовлена ​​декількома обставинами.
· По-перше, із зростанням масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну в умовах все більш відкритою, інтегрованої, яка не визнає кордонів світової економіки, зростає і роль міждержавних організацій, у тому числі в сфері валютно-фінансових відносин.
· По-друге, з 1998 року Світовий банк починає грати все більш важливу роль у світовій економіці (особливо у сфері боротьби з бідністю), ніж МВФ.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………….. 3
1. Історія створення та розвитку Світового банку………………………. 4
2. Принципи діяльності………………………………………………….... 8
3. Організаційна структура………………………………………………... 9
4. Фінансові продукти Групи Світового банку…………………………. 14
Висновок…………………………………………………………………... 19
Список літератури………………………………………………………... 21

Прикрепленные файлы: 1 файл

МФО Реферат.docx

— 88.15 Кб (Скачать документ)

 

Міністерство освіти, науки молоді та спорту України ДВНЗ

«Київський Національний Економічний університет  ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

Реферат

з дисципліни «Міжнародні фінансові організації»

на тему «Історія створення та розвитку, принципи діяльності, організаційна структура та фінансові продукти Групи Світового банку.»

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірив

 

 

Київ КНЕУ 2015

Зміст


Вступ………………………………………………………………………..  3

1. Історія створення та  розвитку Світового банку………………………. 4

2. Принципи діяльності…………………………………………………....  8

3. Організаційна структура………………………………………………... 9

4. Фінансові продукти  Групи Світового банку…………………………. 14

Висновок…………………………………………………………………... 19 

Список літератури………………………………………………………... 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ


Актуальність теми дослідження обумовлена ​​декількома обставинами.

· По-перше, із зростанням масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну в умовах все більш відкритою, інтегрованої, яка не визнає кордонів світової економіки, зростає і роль міждержавних організацій, у тому числі в сфері валютно-фінансових відносин.

· По-друге, з 1998 року Світовий банк починає грати все більш важливу роль у світовій економіці (особливо у сфері боротьби з бідністю), ніж МВФ.

· По-третє, в сучасних умовах зростання населення і глобального зниження темпів економічного зростання, що призвели до різкого спаду в торгівлі і скорочення припливу капіталу в країни, що розвиваються, проблема бідності виходить на перший план.

Мета курсової роботи полягає у виявленні та аналізі ролі Світового банку в розвитку системи міжнародних відносин.

Для реалізації поставленої мети необхідно здійснити всебічний аналіз політики, що проводиться Банком, що передбачає вирішення наступних основних завдань:

- Розгляд історії створення  і функціонування Всесвітнього  банку, а також процесу адаптації  його діяльності до змін, що  мали місце у світовій економіці;

- Визначення основних  етапів і ключові тенденції  в його розвитку;

- Вивчення організаційної  структури Групи Світового банку  та функції, що їх окремими  її членами;

- Виявлення ключових цілей  і стратегій роботи Банку;

- Аналіз основних напрямків  діяльності та їх значення  в системі міжнародних відносин.

Об'єктом даної курсової роботи є Всесвітній банк як міжнародна фінансова організація, а предметом - його роль у розвитку системи міжнародних відносин.

 

1. Історія  створення та розвитку Світового  банку


Всесвітній банк або група Світового банку - це міжурядова фінансово-кредитна організація, найпотужніший світовий інвестиційний інститут, який об'єднує 182 країни-акціонера. Створений одночасно з МВФ. ВБ спочатку був покликаний за допомогою фінансових ресурсів країн-членів і капіталів американських інвесторів, що акумулювалися, стимулювати приватні інвестиції в західноєвропейські країни, економіка яких була підірвана Другою світовою війною.

Із середини 50-х pp., коли економічний стан в західноєвропейских країнах стабілізувався і почався розпад колоніальної системи, Всесвітній банк змінює напрям своєї діяльності. Його основною метою стає збереження держав, що звільнилися, у межах світової системи господарства шляхом розвитку в них ринкових відносин.

Згідно зі статутом Всесвітнього банку його членами можуть стати тільки члени МВФ. Сферами діяльності Банку є:

  • - надання позичок, грантів і технічної допомоги, в першу чергу в інфраструктури их галузях економіки;
  • - надання консультаційно-аналітичних і тренінг-послуг;
  • - стимулювання притоків інвестицій у країну з інших міжнародних фінансових джерел.

Основними завданнями Всесвітнього банку можна вважати:

1) координацію руху капіталу  у світовому масштабі;

2) усунення політичних і економічних  відмінностей між розвиненими  країнами та країнами, що розвиваються;

3) заходи щодо стабілізації світової  економіки;

4) роботу як провідного інтелектуального  центру.

Напрями поточної діяльності Банку полягають у:

1) розробці стратегії зі скорочення  рівня бідності;

2) роботі в галузі трудових  ресурсів;

3) організаційному розвитку;

4) захисті навколишнього середовища;

5) розгляді проблем заборгованості;

6) розвитку приватного сектору.

Всесвітній банк надає позички країнам, що розвиваються, з метою зниження бідності та фінансування капіталовкладень, які б сприяли економічному зростанню. Надані засоби вкладаються в дороги, електростанції, школи і зрошувальні мережі, а також використовуються для здійснення такої діяльності, як пропаганда сільськогосподарських знань і впровадження досягнень в області сільського господарства, підготовка викладачів і реалізація програм поліпшення якості харчування дітей і вагітних жінок.

Деякі позички Всесвітнього банку призначаються для фінансування змін в економічній системі країн з метою підвищення їх економічної стабільності і ефективності, орієнтування на ринкову економіку. Крім того, Всесвітній банк надає "технічну допомогу", або консультації своїх фахівців урядам країн з тим, щоб сприяти їм у підвищенні ефективності певних секторів економіки і посилення значення цих секторів для національного розвитку.

Структура управління Всесвітнього банку (на початку свого існування Міжнародного банку реконструкції і розвитку - МБРР):

1. Усі повноваження Банку покладені  на Раду керівників. Кожна держава-член  ВБ представлена в Раді одним  керівником. Зазвичай ним є урядова  посадова особа на рівні міністра. За винятком певних повноважень (прийом нових членів, збільшення  або скорочення статутного капіталу, припинення членства якої-небудь  держави), керівники делегують свої  повноваження Раді директорів-виконавців.

2. Рада директорів-виконавців відповідає  за здійснення основної операційної  діяльності - політики Банку, пропозиції  про позички і кредити, аудиторську  перевірку рахунків, адміністративні  бюджети, щорічні доповіді про  політику й операції Банку.

3. Комітет з розвитку - спільний  міністерський комітет Рад керівників  ВБ і МВФ з питань передачі  реальних ресурсів країнам, що  розвиваються. Він розглядає такі  питання, як скорочення бідності, розвиток приватного сектору, дію  політики промислово розвинених  країн на країни, що розвиваються, скорочення заборгованості.

4. Президент Банку, кандидатура  на пост якого (за традицією) висувається  виконавчим директором, що представляє  Сполучені Штати Америки. Але  він обирається Радою виконавчих  директорів.

Президент Всесвітнього банку несе відповідальність за повсякденне управління діяльністю Банку і - при здійсненні загального керівництва Радою директорів - за організаційну структуру Банку, за призначення і звільнення його співробітників. Президент керує штатом співробітників, що включає понад 7 100 осіб із більше 100 країн, за допомогою трьох директорів-розпорядників, які здійснюють нагляд за діяльністю співробітників Банку в певних сферах.

Сьогодні директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові є Пол Бермінгхем.

                                 Президенти Світового банку

 

Президент

Час на посаді

Юджин Мейєр (Eugene Meyer)

липень 1946 — грудень 1946

Джон Макклой (John Jay McCloy)

березень 1947 — червень 1949

Юджин Р. Блек (Eugene Robert Black)

липень 1949 — грудень 1962

Джордж Д. Вудс (George D. Woods)

січень 1963 — березень 1968

Роберт С. Макнамара (Robert S. McNamara)

квітень 1968 — червень 1981

Елден В. Клозен (Alden W. Clausen)

липень 1981 — червень 1986

Барбер В. Конэбл (Barber B. Conable)

липень 1986 — серпень 1991

Льюїс Т. Престон (Lewis T. Preston)

вересень 1991 — травень 1995

Джеймс Д. Вулфенсон (James David Wolfensohn)

червень 1995 — травень 2005

Пол Вулфовіц (Paul Wolfowitz)

червень 2005 — липень 2007

Роберт Зеллік (Robert Zoellick)

червень 2007 — липень 2012

Джим Йонг Кім (Jim Yong Kim)

липень 2012[1] —


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принципи  діяльності


В даний час відповідно до Декларації тисячоліття Світовий банк зосередив свою діяльність на досягнення цілей розвитку тисячоліття[2]. У перехідний період до третього тисячоліття під егідою ООН були сформульовані вісім цілей, на досягнення яких повинні бути спрямовані зусилля міжнародних організацій.

Цілі розвитку тисячоліття повинні бути досягнуті до 2015 року і включають в себе наступні:

 • ліквідація бідності і голоду;
 • забезпечення загальної початкової освіти;
 •   заохочення рівності чоловіків і жінок та розширення прав і        можливостей жінок;
 • скорочення дитячої смертності;
 • поліпшення охорони материнства;
 • боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;
 • забезпечення сталого розвитку навколишнього середовища;
 • формування глобального партнерства в цілях розвитку.

Вирішуючи глобальні завдання розвитку людства, Світовий банк, використовуючи механізм надання кредитів МБРР, кредитує країни з середнім рівнем доходу по процентних ставках, відповідним рівню ринку для цих країн. Інша фінансова організація Світового банку МАР кредитує країни з низьким рівнем доходу за мінімальними відсотковими ставками або без відсотків.

 

3. Організаційна структура


Група Світового банку - кредитна установа, головна мета якої полягає у наданні допомоги країнам для їх інтеграції у світову економіку та сприянню тривалому економічному зростанню і зниженню рівня бідності у країнах, що розвиваються. До структури Світового банку входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР) і Багатостороннє агентство гарантій та інвестицій (БАГІ).

 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Головною установою Світового банку є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, що був створений у 1944 році. Це одна з найбільших і найвпливовіших у світі міжнародних фінансово-кредитних установ.

     Згідно зі статей Угоди метою банку є:

 • сприяння реконструкції і розвиткові територій його членів шляхом інвестування капіталу для відродження економік, зруйнованих війною;
 • сприяння інвестуванню іноземного капіталу шляхом гарантування або участі у позиках та інших інвестиціях, що здійснюються іноземними інвесторами;
 • сприяння довгостроковому збалансованому зростанню міжнародної торгівлі та підтримки рівності і збалансованості у розрахункових балансах шляхом заохочення міжнародного інвестування у розвиток виробничих ресурсів своїх членів.

 

    Членство у МБРР є відкритим для всіх членів МВФ. 

 

 

 

Організаційна структура МБРР 

 

 

 

Україна вступила до МБРР 3 вересня 1992 року відповідно до Закону України від 3 червня 1992 року №2402-XII “Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”. 

 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

Міжнародна фінансова корпорація поряд з МБРР входить до групи Світового банку. Ця міжнародна організація була створена 1956 року з ініціативи США.

Корпорація має на меті сприяти економічному розвиткові шляхом підтримки зростання продуктивності приватного підприємництва у країнах-членах корпорації, передусім у найменш розвинених регіонах, що доповнює діяльність МБРР. У співпраці з приватними інвесторами корпорація допомагає фінансувати створення, вдосконалення і розширення приватних підприємств з високою продуктивністю, що сприятиме розвиткові країн-членів корпорації завдяки капіталовкладенням без гарантій їх погашення відповідними урядами.

Членами корпорації можуть бути лише члени МБРР.

МФК за організаційною структурою і методами управління побудована аналогічно до МБРР.

МФК має Раду керуючих, Раду директорів, голову Ради директорів, президента і персонал для виконання зобов’язань корпорації.

 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

Міжнародна асоціація розвитку була створена як філія МБРР у 1960 році.

Метою асоціації є підтримка економічного розвитку, збільшення продуктивності і життєвих стандартів життя у менш розвинутих країнах світу, що є членами асоціації, в особливості запровадження фінансування для задоволення важливих потреб їх розвитку на сприятливіших умовах для балансу платежів, ніж надаються звичайними кредитами і таким чином продовження завдання розвитку МБРР та підтримки його діяльності.

Для досягнення поставленої мети МАР надає безпроцентні кредити на 35-40 років. Погашення кредитів починається з 11-го року після початку їх використання. МАР стягує 0,75% комісійних.

Членами асоціації можуть бути лише члени МБРР.

МАР за організаційною структурою та методами управління побудована аналогічно до МБРР.

Асоціація має Раду керуючих, виконавчих директорів, президента і персонал, необхідний для виконання визначених зобов’язань.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)

Информация о работе Історія створення та розвитку, принципи діяльності, організаційна структура та фінансові продукти Групи Світового банку