Податкова система, податкові органи і управління податковою системою Швеції та України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2015 в 18:19, реферат

Краткое описание

До системи органів державної податкової служби України належать (Рис.1):
Державна податкова адміністрація України;
державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).

Прикрепленные файлы: 1 файл

Виклад матеріалу ІНДЗ ФСЗК.doc

— 106.50 Кб (Скачать документ)

 


 


1. Податкова система, податкові органи і управління податковою системою Швеції та України

 

До системи органів державної податкової служби України належать (Рис.1):

  • Державна податкова адміністрація України;
  • державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
  • державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби). 

 
Рис.1. Система органів державної податкової служби України.

Складено автором на основі джерела[5].

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями — податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів) та об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції і у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції[1]. 

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України[5]. 

Податкові органи Швеції, що складаються з національного податкового відомства (ДПС Швеції), мають трирівневу систему (Рис.2). Державна податкова система Швеції підкоряється Мінфіну, але є незалежним від Уряду відомством.

Рис.2. Система податкових органів Швеції.

Складено автором на основі джерела[4]. 

 

Центральному податковому відомству (м. Стокгольм) підкоряються 10 регіональних органів (податкових управлінь) і податкові інспекції (місцеві податкові відділи - інспекції).

У складі регіональних податкових управлінь, очолюваних регіональними директорами, є спеціальні відділення по роботі з великими підприємствами. Обчисленням і сплатою ПДВ займаються відділи непрямих податків, у складі яких обов'язково є фахівці у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Податкові органи Швеції вирішують не тільки питання оподаткування, але і ведуть акти цивільного стану, перепис населення і сприяють забезпеченню загальних виборів[6].

Якщо зібрати всі податки Швеції разом - вийде одна з найвищих відсоткових ставок у світі, яка складає 44% (Табл. 1.) Причиною і наслідком цього є той факт, що в країні за рахунок громадських коштів здійснюється безліч видів діяльності.

Табл.1. Податкове навантаження деяких країн світу.

Країна

Податкове навантаження, %

Данія

48

Швеція

44

Франція

43,6

Норвегія

43,4

Італія

43,3

Фінляндія

43

Австрія

41,9

Україна

40,8

Іспанія

37,2

Німеччина

36,2

Великобританія

35,2

Швейцарія

28,2

США

25,2


Складено автором на основі джерела[].

 

Після вступу до ЄС, Швеція поступово змінювала податкову систему, підлаштовуючись під вимоги Європейського Союзу. В основному, це проявилося в тому, що податками стали обкладатися більше видів доходів і власності, але ставки дещо знизилися[7].

Наслідком високої ставки податкового навантаження для україни(40,8%) є промисловий спад, військові дії, зруйнована інфраструктуру Донбасу, торговельна війна з РФ та девальвація[5].

 

 

2. Особливості податкової  політики Швеції у порівнянні  з податковою політикою України

 

Особливістю державної податкової системи Швеції є її соціальна спрямованість. Близько 60 % усіх витрат бюджету використовується на охорону здоров'я, соціальне забезпечення, освіту та культуру. Наслідком проведення такої політики є високий рівень соціального забезпечення громадян, особливо пенсіонерів та інвалідів, експортна спроможність шведських компаній, що займають помітне місце на світовому ринку.

Використовуючи механізм перерозподілу доходів, держава сприяє не лише вирівнюванню доходів різних груп населення, а й поточному споживанню. Вирішуються соціальні проблеми, насамперед шляхом підвищення зайнятості, на що витрачаються досить значні кошти[4,1].

Система податкової політики в Україні складається з наступних принципів: обов'язковість, рівнозначність і пропорційність, рівність і недопущення податкової дискримінації, а також рівномірність сплати[2].

Розглянемо на реальних цифрах податкову політику в Україні та Швеції.

Для початку, загалом, охарактеризуємо стан країн. Населення у Швеції становить

9 млн чоловік, в Україні - 46 млн. ВВП за 2014 рік в Україні становить 131,8 млн.дол. США , у Швеції – 570, 6 млн. дол. США. Більше того, середня заробітна плата в Україні у липні 2015 року складає 4390грн, а в Швеції – 72866 грн. Помітні істотні відмінності в числових показниках.

 

Хотілося б відзначити, що у випадку зі Швецією, податки - це кошти для того, щоб економіка успішно функціонувала. В умовах України податки - це засіб удушення економіки. Виникає питання, на що йдуть грошові кошти, які мешканці України постійно перераховують державі? Чітку відповідь на нього одержати не вдасться. Можливо, люди будуть більш відповідальніше ставитися до сплати податків, якщо будуть знати конкретно на що йдуть їхні гроші.

 

Щодо Швеції, висока частка податкових вилучень компенсується високою соціальною спрямованістю державних витрат, при цьому фізичні або юридичні особи, які мають великий дохід, втрачають частину свого заробітку, а пенсіонери та самотні батьки з дітьми отримують з бюджету більше, ніж платять у нього[7,1].

 

 

3. Порівняльна характеристика  загальних податкових надходжень до бюджету Швеції та України

 

Тепер подивимося безпосередньо на податки.

Щорічно до бюджету Швеції надходить близько 1000 млрд. швед. крон податкових платежів., до бюджету україни близько 700 млрд. грн.

Прибуткова частина загальних податкових надходжень до бюджету Швеції складається з наступних надходжень (Рис.3):  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Прибуткова частина загальних податкових надходжень до бюджету Швеції.

Складено автором на основі джерела[9].

Вагома роль у доходах бюджету Швеції різних рівнів належить прибутковому податку з громадян.

Фізичні особи вважаються резидентами Швеції для цілей оподатковування, якщо вони присутні в країні понад 183 дні у рік. Резиденти Швеції зобов'язані сплачувати національний і муніципальний прибутковий податок на доход, отриманий як у Швеції, так і за її межами, а нерезиденти — тільки з доходів, отриманих на території Швеції[6,2]. 

В Україні ж, значний вплив на формування доходів у державі справляє ЄСВ (Як видно з рис. 4).

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Прибуткова частина загальних податкових надходжень до бюджету України.

Складено автором на основі джерела[8].

У структурі сплачених у 2014 р. в Україні податків частка ЄСВ склала 37% і займала перше місце за розміром мобілізованих державою фінансових ресурсів.

В Україні ПДВ (податок на додану вартість) з січня 2014 становить  17%, у Швеції - 25% (проте на продукти харчування, послуги, готелі ПДВ = 12%, а на транспорт, книги, газети = 6%).

Податок на прибуток в Україні для фізичних осіб становить 15% (10% - для шахтарів). У Швеції існує більш розширена система, за якою для працівників, що народилися до 1937 р (варто зауважити, що середня тривалість у Швеції = 82 року) прибутковий податок = 0%; люди, що народилися з 1937 по 1947 р. платять тільки пенсійний внесок = 10,21%; для осіб з 1987 року народження = 15,49%; для всіх інших = 31,42%.

Податок на прибуток для фізичних осіб в Україні залежить від кількості робітників і доходу за 1 календарний рік і становить до 20% від мінімальної заробітної плати або до 10% доходу, включаючи ПДВ до складу єдиного податку.

У Швеції, якщо дохід не перевищує 413 200 крон (505 465 грн) податок = 0%; якщо дохід від 413 200 до 591 600 крон (723 700 грн), податок = 20%; якщо понад 591600 крон, він дорівнює 25%.

Податок на прибуток для юридичних осіб також залежить від робітників і доходу і становить до 10% доходу (включаючи ПДВ).  У Швеції = 22%.

Доход у розмірі не більше 209 100 шведських крон обкладається муніципальним податком за ставкою приблизно 32%. Якщо доход перевищує названу суму, з нього стягується ще національний податок у розмірі 25%. Таким чином, максимальна ставка прибуткового податку (муніципального й національного) — 57%.  Доход від капіталу обкладається окремо за ставкою 30%[8,9,3]. 

Таким чином, можна зробити висновок за вказаними податковими ставкам, що в Швеції податки вищі порівняно з Україною, при цьому більший показник ВВП і середньої заробітної плати. Все через справедливу  різнорівневу системи нарахування податків, яка залежить як від віку людей, так і від адекватної зміни відсотків податку, в залежності від доходу.

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Податкова система, податкові органи і управління податковою системою Швеції та України