Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2013 в 17:24, реферат

Краткое описание

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності – це комплексне вивчення діяльності суб’єктів ЗЕД за певний період часу з метою підвищення її ефективності.
Об’єктами аналізу виступають підприємства різних форм власності, регіони, галузі чи країни.
Існує декілька видів економічного аналізу ЗЕД:
1. попередній – застосовується на першому етапі управління, коли розробляють саме рішення про вихід на зовнішній ринок, він тісно пов'язаний із плануванням.

Прикрепленные файлы: 1 файл

8. Аналіз зед підприємства.docx

— 26.51 Кб (Скачать документ)

8. Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності

 

 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності – це комплексне вивчення діяльності суб’єктів ЗЕД за певний період часу з метою підвищення її ефективності.

Об’єктами аналізу виступають підприємства різних форм власності, регіони, галузі чи країни.

Існує декілька видів економічного аналізу ЗЕД:

1. попередній – застосовується на першому етапі управління, коли розробляють саме рішення про вихід на зовнішній ринок, він тісно пов'язаний із плануванням.

2. поточний (оперативний) – застосовується у період виконання рішення і спрямований на вивчення і контроль процесів, що відбуваються під час здійснення заходів і дій у ході експортно-імпортних операцій.

3. заключний (підсумковий) – спрямований на підведення підсумків роботи, що є завершальним етапом управління. Його метою є оцінка результатів діяльності підприємства за відповідний період.

4. комплексний – охоплює всю сукупність показників структурної одиниці, які повністю або частково відображають ЗЕД у господарському, виробничо-комерційному і фінансовому плані.

5. тематичний (локальний) – спрямований на вивчення окремих показників діяльності підприємства, на дослідження відповідного кола функціональних питань у межах однієї структурної одиниці.

Усі види економічного аналізу ЗЕД взаємопов’язані і спрямовані на загальне покращення об’єкта ЗЕД.

 

Аналіз ЗЕД підприємства здійснюється за такими напрямами:

 1. Аналіз виконання зобов’язань з експортних та імпортних операцій.
 2. Аналіз динаміки експорту та імпорту.
 3. Аналіз якості та конкурентоспроможності експортних та імпортних товарів.
 4. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 

 

Аналітичні показники  зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 1. Абсолютні показники:
 • Обсяг експорту / імпорту
 • Обсяг накладних витрат на експорт/імпорт
 • Середній залишок коштів
 • Кількість отриманих рекламацій (претензія до якості товару (послуг), що містить вимоги щодо усунення недоліків, зниження ціни, відшкодування збитків тощо)
 • Сума рекламацій
 • Кількість задоволених рекламацій
 1. Відносні показники:
 • Індекси динаміки (індекс вартості, індекс фізичного обсягу, індекс цін, індекс кількості, індекс структури)
 • Коефіцієнти виконання зобов’язань з експорту та імпорту (за вартістю, фізичним обсягом, ціною)
 • Середня тривалість обороту експортної/імпортної операції
 • Коефіцієнт віддачі коштів від експортної/імпортної операції
 1. Показники структури:
 • Товарна структура експорту або імпорту
 • Географічна структура експорту або імпорту
 • Структура накладних витрат на експорт або імпорт
 1. Показники ефективності (ефекту):
 • Валютна ефективність експорту/імпорту
 • Абсолютна ефективність експорту/імпорту
 • Економічний ефект від експорту/ імпорту
 • Ефективність реалізації експортної продукції внутрішньому ринку
 • Ефективність придбання і використання імпортного обладнання
 • Ефективність придбання та продажу ліцензій

Доцільність ЗЕД підприємства обгрунтовується та визначається на основі аналізу показників економічної ефективності, які традиційно поділяють на показники ефекту та показники ефективності.

Показники ефекту від зовнішньоекономічних операцій підприємства визначаються як абсолюті значення  і відтворюються у грошових одиницях як різниця між результатами цих операцій та витратами на їх здійснення.

Показники ефективності обчислюють відповідно як співвідношення прибутку від ЗЕД підприємства до витрат на її здійснення і відтворюються відносними величинами.  

На сьогодні не існує єдиновизнаної оптимальної системи аналізу ефективності експортно-імпортних операцій, тому багато підприємств проводить його, розглядаючи витрати при здійсненні експортно-імпортних операцій дуже стисло, що призводить до доволі узагальнених коефіцієнтів ефективності. Визначити ефективність зовнішньоекономічних операцій підприємства можна на основі розрахунку показників ефективності торгівлі окремими товарами (чи їх однорідними групами).

Є декілька методик розрахунку цих показників, які дуже подібні між собою. Найчастіше на практиці при оцінці ефективності експортних операцій використовують показник валютної ефективності експорту, що розраховується за наступною формулою:

    

де,  Квале – коефіцієнт валютної ефективності експорту товару;

Цві – зовнішньоторговельна ціна і-го товару (валютних одиниць);

Вді – дисконтовані витрати на виробництво та реалізацію і-го товару.

 

Якщо  підприємство експортує продукцію  широкої товарної номенклатури, то такі показники розраховують по кожній її позиції, що дає можливість підприємству співставити  та вдосконалити структуру експорту.

Показники ефекту та ефективності ЗЕД підприємства дозволяють безпосередньо оцінити ефективність його експортно-імпортних операцій. Проте вони придатні для аналізу лише на окремому ринку і не враховують валютну ефективність зовнішньоекономічних операцій одночасно на декількох різних зовнішніх ринків, які мають свої характерні умови, рівень бар’єрів входження, споживчі вподобання і т.п. Вони також не дають змоги оцінити рівень та ефективність організації і роботи самої системи управління ЗЕД підприємства в цілому, виявити її недоліки та вжити відповідні заходи щодо усунення цих недоліків.

Визначення ефективності експорту можна здійснювати за наступною формулою:

   

 

де, Ееб – базовий коефіцієнт ефективності експорту;

Ве – виручка від експорту;

Ст – собівартість товару;

Тв – транспортні витрати;

Ов – організаційні витрати.

Експорт підприємства є ефективним при умові, що Ееб > 1. Чим вищий цей коефіцієнт, тим більшою є ефективність експорту певного товару.

Під час визначення рівня  виконання зобов’язань підприємства за зовнішньоекономічними договорами потрібно підготувати дані про кількість і загальну суму укладених договорів за період, у якому проводиться оцінка ефективності ЗЕД підприємства, про кількість і суму виконаних договорів та, відповідно, кількість і суму прострочених (невиконаних) договорів. На основі цієї інформації можна розрахувати питому вагу сум контрактів, прострочених (невиконаних) у звітному періоді і порівняти її із попередніми періодами. Для цього використовують наступну формулу:

          

де,  Кпр – коефіцієнт виконання договорів

     К пр. і  – сума договорів, прострочених протягом аналізованого періоду     

      К ук.і  - сума договорів, укладених протягом аналізованого періоду

     п – кількість договорів

 

Для більш  повної характеристики рівня виконання  підприємством  своїх зобов’язань  за зовнішньоекономічними договорами можна розрахувати коефіцієнти виконання зобов’язань за вартістю, за обсягом і за ціною як відносно окремого експортного товару, так і для їх сукупності. Для цього фактичні показники виконання зобов’язань ділять на планові показники виконання зобов’язань за договорами. Такі розрахунки дають змогу виявити основні причини невиконання зобов’язань підприємства по договорах та вжити відповідні заходи.

Ефективність ЗЕД підприємства зумовлюється також цілою низкою зовнішніх та внутрішніх чинників, зокрема:

- можливість  конвертації національної валюти  та умовами формування валютних  курсів;

- рівень  бар’єрів входження на кожний  іноземний ринок;

- методика  проведення аналізу управління  ЗЕД та обчислення показників ефективності;

- рівень  врахування усіх складових елементів  витрат та результатів при  визначенні ефективності експортних  операцій;

- умови розподілу  валютної виручки підприємств;

- умови податкової, інвестиційної та структурної  політики держави;

- варіантність  експортних програм підприємства;

- умови комерційного  кредиту.

 

Аналіз ефективності управління ЗЕД підприємств повинен містити такі етапи:

 


Информация о работе Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності