Аналіз сучасного стану міжнародного кредитування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2013 в 22:11, реферат

Краткое описание

Метою даної роботи є розгляд усіх аспектів, пов'язаних з міжнародним кредитуванням та його аналізом.
Для досягнення зазначеної мети, в роботі було поставлено та вирішено наступні задачі:
Розкрити теоретичні основи дослідження, міжнародного кредиту;
Розглянути сучасні особливості розвитку міжнародного кредитного ринку;

Содержание

Вступ
Міжнародне кредитування
Сутність міжнародного кредиту
Форми та види міжнародного кредиту
Функції міжнародного кредиту
Аналіз стану міжнародного кредитування
Вплив міжнародного кредитування на Україну
Висновки
Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

Аналіз сучасного стану міжнародного кредитування..doc

— 105.00 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра міжнародних

 економічних відносин

 

 

 

Індивідуальне завдання з міжнародної економіки на тему:

«Аналіз сучасного  стану

 міжнародного  кредитування»

 

Варіант №16

 

Виконала 

студентка 1 курсу 11 групи ФЕФ

Чернокнижна К.М.

Перевірив

викл. Кравченко Є. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2013

ПЛАН

Вступ

 1. Міжнародне кредитування

  1. Сутність міжнародного кредиту
  2. Форми та види міжнародного кредиту
  3. Функції міжнародного кредиту
 1. Аналіз стану міжнародного кредитування
 1. Вплив міжнародного кредитування на Україну

Висновки

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Кредит, безперечно, необхідний у функціонуючому товаровиробництві. З розвитком товарного виробництва, особливо коли воно набуває загального характеру, кредит стає обов'язковим атрибутом світового господарювання. Пояснюється це тим, що внаслідок міжнародної спеціалізації на виготовленні певних товарів і спричиненого нею кооперування суспільне виробництво перетворюється у величезний замкнений ланцюг тісно пов'язаних між собою ланок.

Актуальність даної  роботи полягає в тому, що кредит є одним з найважливіших та найвпливовіших фінансових інструментів у світі та аналіз стану сучасного кредитування надає змогу краще зрозуміти тенденції, які на даний момент панують у світі в сфері кредитування.

Об’єктом дослідження  є закономірності розвитку міжнародного кредитного ринку.

Предметом є сучасні  особливості розвитку міжнародного кредитного ринку у сучасних умовах.

Метою даної роботи є  розгляд усіх аспектів, пов'язаних з міжнародним кредитуванням та його аналізом.

Для досягнення зазначеної мети, в роботі було поставлено та вирішено наступні задачі:

 1. Розкрити теоретичні основи дослідження, міжнародного кредиту;
 2. Розглянути сучасні особливості розвитку міжнародного кредитного ринку;
 3. Проаналізувати перспективи розвитку міжнародного кредитного ринку в сучасних умовах.
 4. Виявити особливості міжнародного кредитування в Україні.

 

 

І. Міжнародне кредитування

Термін “кредит”, що походить від латинського сrеdо, означає  “вірю”. Коли ж однієї довіри недостатньо, оскільки існує великий ризик щодо своєчасного та повного повернення кредиту, необхідні певні гарантії того, хто має відповідні кошти, або страхової компанії. В даний час кредит обслуговує більшість видів зовнішньоекономічних зв'язків – обмін послугами, зовнішню торгівлю, зарубіжну інвестиційну діяльність, науково-технічні і виробничі зв'язки і так далі.

Міжнародний кредит став невід'ємною складовою процесів фінансової глобалізації та інтеграції національних фінансових систем країн світу, які набули поширення у 1990-ті роки минулого століття. В умовах фінансової глобалізації кількість фінансових альтернатив для підприємств і банків — реципієнтів іноземного капіталу зростає, а вартість залучення капіталу знижується, розширюється база потенційних інвесторів та підвищується ліквідність фінансових інструментів.

Міжнародне кредитування - це рух позичкового капіталу за національними кордонами держав між суб'єктами міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості та виплати відсотка. Це один з механізмів руху матеріальних і грошових коштів в розвиненому процесі міжнародних економічних відносин. Його форми, функції і сутність визначаються економічними і соціальними умовами, в яких він застосовується. Кожна країна є експортером і імпортером капіталу. Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях, опосередковуючи перехід його з однієї форми в іншу (грошову - у виробничу, виробничу — у товарну, а товарну знову в грошову).

Міжнародне кредитування торгівлі служить засобом збільшення конкурентоспроможності національних компаній, зміцнює фінансові позиції  підприємств і організацій країн, надає стимулюючу дію на розширення зовнішньоекономічної діяльності, створюючи на ринку додатковий попит для підтримки кон'юнктури.

В якості позичальників  і кредиторів виступають підприємства, банки, міжнародні фінансові інститути, держави. Умови міжнародного кредиту  використовуються для вирішення  завдань держави і економічних агентів ринку, відбиваючи його зв'язок з економічними законами ринку. Нерідко також використовується країнами-кредиторами для політичного та економічного тиску на країни, які є кредиторами. В ході зовнішньоекономічної діяльності організації та підприємства одночасно виступають, як правило, і в якості кредиторів і як боржники, надаючи і залучаючи необхідні кредити.

 

  1. Сутність міжнародного кредиту

Міжнародний рух капіталу подекуди ототожнюється з міжнародним  кредитом, який визначається як позика у грошовій або товарній формі, яка надається кредитором країни позичальникові іншої країни на умовах терміновості повернення та виплати відсотків.

Економічний зміст міжнародного кредиту можна розглядати як відносини  між суб´єктами міжнародної економічної діяльності з приводу надання, використання та повернення позики. Безумовно, що головною метою будь-якого кредиту є отримання прибутку шляхом пересування капіталу з менш прибуткового економічного простору в більш прибутковий.

Значення міжнародного кредиту в розвитку світової економіки полягає в тому, що завдяки кредиту відбувається перерозподіл капіталів між країнами у відповідності до потреб і можливостей більш прибуткового застосування.

Такими складовими частинами (елементами) виступають основні принципи міжнародного кредиту. До них належать: терміновість, обов´язкове повне повернення, платність, матеріальна або гарантійна забезпеченість, цільовий характер, що підтверджується бізнес-планом або іншими документами, що містять економічне обґрунтування майбутнього кредиту. Принципи міжнародного кредиту виражають його зв'язок з економічними законами ринку і використовуються для досягнення поточних стратегічних завдань суб'єктів ринку і держави.

Важливе значення для  поняття сутності міжнародного кредиту  має чітке визначення його об´єктів та суб´єктів. Суб´єктами кредитування зазвичай виступають: банки, приватні фірми, урядові кредитні установи, міжнародні кредитні установи та міжнародні організації, транснаціональні корпорації, страхові компанії. Подекуди суб´єктами кредитування виступають змішані установи або організації. До об´єктів міжнародного кредиту належать грошові кошти та товари, а також види підприємницької діяльності та послуг.

До факторів поширення  кредитних відносин у міжнародній  сфері є: інтернаціоналізація виробництва і капіталу, активізація міжнародних економічних зв'язків, зміцнення позицій ТНК, НТР, досягнення у сфері комунікаційних технологій.

Отже, основною сутнісною  ознакою міжнародного кредиту є те, що він являє собою форму руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

 

1.2 Форми та види міжнародного кредиту

Різноманітні форми  міжнародного кредиту загалом можна  класифікувати за кількома головними  ознаками, які характеризують окремі сторони кредитних відносин. За видами кредити можна розглядати як підсистему, до складу якої входять кредити:

 1. за цільовим призначенням:

Зв'язані кредити - надаються  на конкретні цілі, обумовлені в  кредитній угоді. Вони можуть бути:

- комерційні - які надаються  для закупівлі певних видів  товарів і послуг;

- інвестиційні - для будівництва  конкретних об'єктів, погашення  заборгованості, придбання цінних  паперів;

- проміжкові - для змішаних  форм вивезення капіталів, товарів  і послуг, наприклад, у вигляді  виконання підрядних робіт (інжиніринг).

Фінансові кредити - це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі;

 1. за формами надання:

- фінансові (готівкові)  кредити - зараховуються на рахунок  боржника та надходять в його  розпорядження;

- акцептні кредити - застосовуються у формі акцепту тратти імпортером або банком;

- депозитні сертифікати - документи,  які свідчать про вкладення  грошових коштів, поміщення їх  на депозитний рахунок у банк  під оголошену ставку відсотка;

- облігаційні позики та ін.;

3) за характером забезпечення:

- забезпечені кредити - кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;

- бланкові кредити не мають забезпечення, а надаються під зобов'язання імпортера погасити кредит або у визначений строк, або в разі настання певних умов. Такі кредити експортери надають імпортерам при поставках товарів із розрахунком за відкритим рахунком;

4) за терміном використання:

Надстрокові - добові, тижневі, до трьох місяців.

Короткострокові - до 1 року.

Середньострокові - від 1 до 5 років.

Довгострокові - понад 5-7 років.

За джерелами розрізняються  внутрішнє, іноземне та змішане кредитування й фінансування зовнішньої торгівлі. Вони тісно взаємозв'язані й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера, включаючи виробництво експортного товару, перебування його в шляху і на складі, у тому числі за кордоном, а також використання товару імпортером у процесі виробництва і споживання. Чим ближче товар до реалізації, тим сприятливіші, як правило, для позичальника умови міжнародного кредиту.

Традиційно потоки міжнародного кредиту ще розділяються на приватні й державні.

Приватне кредитування в основному направлене на придбання  власності. Це є, перш за все, пряме інвестування підприємницької діяльності. Приватне кредитування відбувається у вигляді довгострокових вкладів на придбання облігацій, акцій, використання патентів, авторських прав тощо. Також існує  пряме і  портфельне інвестування.

Державне кредитування здійснюється тільки за рішенням державних установ і джерелом його є державні бюджети країни.

Характерною особливістю  сучасних кредитних відносин є виникнення таких нових форм кредитування, як факторинг, форфейтинг та лізинг.

Факторинг — купівля  спеціалізованою фінансовою компанією грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасація, тобто збирання боргу з покупця.

Форфейтинг — це купівля  банком-форфейтором на повний строк  і за заздалегідь встановленими  умовами векселів, інших боргових і платіжних документів.

Лізинг — це кредитування у формі оренди устаткування, автомобілів, суден, літаків тощо строком від 3-х до 15 років. Міжнародні лізингові операції впливають і на стан платіжного балансу країни. Сплата орендних платежів іноземним лізинговим компаніям збільшує зовнішні витрати країни, а їх надходження збільшують доходи.

Традиційні форми міжнародного банківського кредиту дедалі більшою  мірою замінюються випуском цінних паперів (акцій, облігацій тощо) —  фінансовий кредит. Процес цей називається  сек´юритизація — (securities — цінні папери). Як основний посередник між позичальниками і безпосередніми кредиторами-інвесторами, які вкладають свої кошти в цінні папери, виступають транснаціональні банки (ТНБ). Вони можуть надавати позики під цінні папери брокерам і дилерам фондових бірж, фінансових компаній та інших кредитно-фінансових установ.

Міжнародний кредит в сучасних умовах здійснюється і за допомогою так  званих нових фінансових інструментів. До них належать євроноти — короткострокові  та середньострокові зобов´язання з  плаваючою відсотковою ставкою, а також регулярно відновлювані гарантії розміщення цінних паперів. Серед короткострокових фінансових інструментів помітне місце займають євро-комерційні папери - зобов´язання приватних корпорацій, що випускаються на строк 3—6 місяців з невеликою маржею і відповідною базовою ставкою міжнародного грошового ринку.

Найбільш поширеним видом міжнародного кредиту нині є синдиковані єврокредити, джерелом яких є ресурси євровалютного  ринку. Як правило, такі кредити організовують  великі комерційні банки, які очолюють консорціуми і погоджують з позичальниками умови кредитування. Строк позики найчастіше становить від 5 до 10 років, єврокредити зазвичай надаються на умовах «ролл овер». Це означає, що відсоткова ставка не фіксується на весь термін кредиту, а регулярно переглядається (кожні 3 або 6 місяців) у відповідності до змін вартості позикових коштів на міжнародному грошовому ринку.

 

1.3Функції міжнародного  кредиту

Информация о работе Аналіз сучасного стану міжнародного кредитування