Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2013 в 15:38, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження – визначити основні складові зовнішньоторговельної угоди з експорту вин з України.
Актуальність та мета курсової роботи зумовили постановку та вирішення наступних завдань:
– проаналізувати стан ринку марочних вин на сучасному етапі;
– визначити правові основи здійснення зовнішньоторговельної угоди з експорту марочних вин;
– скласти зовнішньоторговельний контракт з експорту марочного вина.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………...3
Розділ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару….
1.1Аналіз світового ринку товару………………………………………....5
1.2 Аналіз українського ринку товару………………………………….17
Розділ 2. Правове обґрунтування можливості здійснення угоди на експорт вина………………………………………………………………………………….
Розділ 3. Зовнішньоторгівельний контракт…………………………………..25
Висновки…………………………………………………………………………31
Додатки………………………………………………………………………….25
Список використаних джерел………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

Худайкулієв.docx

— 372.71 Кб (Скачать документ)

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару….

1.1Аналіз світового ринку товару………………………………………....5

1.2 Аналіз українського  ринку товару………………………………….17

Розділ 2. Правове обґрунтування  можливості здійснення угоди на експорт  вина………………………………………………………………………………….

Розділ 3. Зовнішньоторгівельний контракт…………………………………..25

Висновки…………………………………………………………………………31

Додатки………………………………………………………………………….25

Список використаних джерел………………………………………………..33

 

Вступ

Актуальність теми. Високоефективний розвиток вітчизняного ринку винограду в пореформений період можливий за умови його надійного наукового забезпечення. Здійснення останнього потребує приймати до уваги ті характерні особливості ринку продукції виноградарства, що складаються під дією сучасних економічних, соціальних,  правових, демографічних, природно-кліматичних, науково-технічних та міжнародних факторів. Звідси витікає важливість виявлення і дослідження особливостей сучасного вітчизняного ринку винограду.

Об’єктом дослідження виступає зовнішньоторговельна угода.

Предметом дослідження є складові зовнішньоторговельного контракту  з експорту вин України.

Мета дослідження – визначити  основні складові зовнішньоторговельної  угоди з експорту вин з України.

Актуальність та мета курсової роботи зумовили постановку та вирішення наступних  завдань:

– проаналізувати стан ринку марочних вин на сучасному етапі;

– визначити правові основи здійснення зовнішньоторговельної угоди з  експорту марочних вин;

– скласти зовнішньоторговельний  контракт з експорту марочного вина.

Методи дослідження. У процесі курсового дослідження застосовувались загальнонаукові методи пізнання. У роботі використовувалися методи порівняння, групування (для опрацювання статистичних даних про ринок винної продукції, потенціал та інтенсивність конкуренції на ринку винної продукції; структуру, динаміку та функціональні можливості попиту на ринку винної продукції).

Інформаційною базою курсового  дослідження є законодавчі та нормативні акти, наукові праці вітчизняних  і зарубіжних вчених, матеріали наукових конференцій, статистичні дані винної промисловості України.

Розділ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару

1.2 Світовий ринок досліджуваного  товару

Виноградарство існує і розвивається головним чином і, перш за все відповідно до вимог виноробства: адже тільки 10% виробленого у світі винограду  споживається в свіжому вигляді, близько 6% врожаю використовується на сушку (ізюм і кишмиш), а 84% переробляється на вино.  Тому у Франції і в деяких інших країнах урожай враховується не в тоннах або центнерах винограду, а в декалітрах або гектолітрах вина, отриманого з гектара.  Перш за все, кілька слів про нашу країну. Якщо говорити в цілому про розвиток виноградарство в колишньому післявоєнному СРСР, то спочатку все йшло не погано: у всякому разі, за період з 1955-го по 1988-й площі під виноградниками виросли з 455 тисяч га до 1340.

Проте в 1985-му уряд оголосив боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом, в результаті якої в країні розкорчувати 314 000 га виноградників. Істотно знизився і  валовий збір врожаю: з 6626 тисяч тонн в 1980-м до 6486 тисяч у 1986-му; ну а  споживання винограду у свіжому  вигляді відповідно: з 1520 тисяч тонн до 904 тисяч. Втім, схожа картина - і  в інших країнах. Так, за даними Міжнародної  організації виноградарства і виноробства  в Парижі, якщо за 1950 - 1980-і роки у  світі відзначався стабільне  зростання площ виноградників, то потім, до 1986-му, їх, навпаки, стало менше на 12%

 І все-таки їх загальна  площа в світі вже впритул  наблизилася до круглої цифри  - десяти мільйонам гектарів, вкрай  нерівномірно розподілених по  континентах. У Європі зосереджено  72% насаджень, в Азії - 13%, в Америці  - 9%, в Африці - 5%, в Австралії і  Океанії - 1%. Країни - «мільйонери», що  мають більш ніж по мільйону  гектарів виноградників, - це Іспанія  - 1,633 тисяч гектарів, Італія - ??1,108, Франція  - 1,050 іP колишній СРСР - 1,265. За ними  йдуть: Туреччина - 794, Португалія - ??387, Аргентина - 295, Румунія - 301, США  - 341, колишня Югославія - 232, Алжир  - 192, Угорщина - 154, Болгарія - 165, Чилі - 106 тисяч гектарів. До країн промислового виноградарства відносяться також Греція, ФРН, Іран, Марокко, Сирія, Бразилія, Австралія, але кожна з них має менш ніж по 100 тисяч гектарів виноградників (щоправда, ці дані відносяться до кінця вісімдесятих років).

 Таким чином, до країн найбільш  розвиненого виноградарства можна  віднести 21 держава. Загалом плодоягідної  виробництві світу виноградарство  займає перше місце. Найбільш  великі експортери столового  винограду для споживання в  свіжому вигляді - це Італія, Чилі, Греція, Іспанія і Румунія.

Розглянемо обсяг виробництва  та споживання вин в період за 2008-2011 рр. (табл. 1.1) [17].

Таблиця 1.1

Обсяги світового виробництва  та споживання вина (2008-2011 рр.) [17]

Показник

Роки

2008

2009

2010

2011

Обсяги виробництва, тис кг.

28310

26610

26740

26600

Обсяги споживання, тис. кг.

24370

24720

24340

23660


 

 

Рис. 1.1 Виробництво винограду у світі у відсотках для кожної окремо взятої країни в 2005 році порівняно з лідером Італією (100% = 8 553 580 тонн)

 

Рис. 1.1. Країни-виробники  винограду в ЄС [23]

В той же час за споживанням  країни ЄС розподілились наступним  чином: Франція (25%), Італія (20%), Німеччина (17%) та Великобританія (11%), частка Іспанії  становить лише 9% (рис. 1.2) [18].

 

Рис. 1.2. Споживання винограду країнами ЄС [18]

Доля традиційних «виноградних» держав, передусім Італії і Франції, поступово знижується, як з точки зору виробництва, так і споживання. На ринку росте конкуренція з боку нових країн, таких як США, Австралія, Чилі, Південна Африка. В той же час в традиційних країнах-імпортерах винограду – США, Німеччині, Британії, Японії - споживання вина динамічно росте.

Серед країн-лідерів виробництва винограду за межами ЄС можна виділити США (29%), Австралію та Аргентину (17%), а також Чилі (14%). До виробників тут також ввійшла Чехія, хоча її доля складає лише 3% в загальному розподілі (рис.1.3) [11].

 

Рис. 1.3. Країни-лідери виробництва винограду за межами ЄС [11]

ринок вино ньоторговельний україна

Серед лідерів-споживачів можна  відзначити США, частка яких становить  майже половину від загального обсягу (48%), Аргентину (18%) та Австралію (9%) (рис. 1.4) [23].

Рис. 1.4. Країни-лідери по споживанню винограду [23]

На Італію, Францію і  Іспанію зараз припадає близько  половини світового виробництва  і біля третини світового споживання вина (70 млн. гектолітрів

 Проаналізуємо динаміку експорту винограду в світі за період з 2008 по І півріччя 2011 роки (табл. 1.2) [20].

Таблиця 1.2

Світовий експорт вина (2008-2011 рр.) [20]

Країна-експортер

Обсяги експорту, млн. тонн.

Частка в світовому  експорті, %

Рік

Рік

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Франція

14,7

15,2

13,7

12,5

18

17

15

15

Італія

18,4

18,5

17,5

18,6

22

21

20

22

Іспанія

14,3

15,1

16,3

14,4

17

17

18

17

Німеччина

3,2

3,5

3,6

3,7

4

4

4

4

Португалія

2,9

3,4

2,9

2,4

3

4

3

3

Болгарія, Угорщина, Румунія

1,8

1,9

1,7

1,5

2

2

2

2

Південна Америка

7,4

9,7

10,0

9,8

9

11

11

11

США

3,8

4,2

4,6

3,9

4

5

5

5

Південна Африка

2,7

3,1

4,1

4,0

3

3

5

5

Аргентина, Чилі

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

Алжир, Туніс, Мороко

8,2

8,6

7,9

8,9

10

10

9

10

Молдова

1,0

0,6

1,0

1,2

1

1

1

1

Загалом зазначені країни

78,6

83,9

83,5

80,9

93,8

93,9

93,5

94,0

Загальний світовий експорт

83,8

89,4

89,3

86,1

100

100

100

100


Зазначені в таблиці 1.2 країни-експортери є світовими лідерами в постачанні винограду, адже загальна їх участь у світовому експорті оцінюється на рівні 93-94%, дані країни є монополістами світового експорту винограду. Значне місце в світовому експорті винограду займають Італія (більше 18% долі світового ринку), Франція (на рівні 13-14%) та Іспанія (14-15%). Відмітимо, що за період з 2006 по 2009 рік доля Франції в світовому експорті винограду скоротилась з 18% до 14%, при цьому Італія та Іспанія не втратили своїх позицій, лишившись на рівні 14%. Збільшення долі обсягів експорту винограду можна відмітити у Південній Америці (з 9% до 11%) і Південній Африці (з 3% до 5%) [24].

Експорт з основних країн-постачальників винограду в 2010 р. значно виріс в порівнянні з показниками за 2009 рік. Незважаючи на землетрус в лютому 2010 р., Чилі показала найбільший приріст об'ємів постачань винограду в США, завдяки високому урожаю винограду минулого року. Нова Зеландія зайняла друге місце по постачаннях винограду в США. Незважаючи на збільшення світового експорту винограду, ринок як і раніше переживає проблему наявності винограду, об'єми якого перевищують попит.[25].

 В І півріччі 2011 року ЄС скоротив об'єми експорту винограду на 7% , США – на 15%  і ЮАР – на 1%, в той же час Австралія збільшила постачання на зовнішні ринки на 10% , Чилі – на 18% в порівнянні з показниками за2009 рік.

 

Рис. 1.5. Об'єм світового експорту винограду в І півріччі 2011 року [23]

Основними імпортерами винограду у світі в І півріччі 2011 р. були, за даними Минсельхоза США, країни ЄС (доля 32%), США (23%), Росія (11%) і Канада (8%) (рис. 1.6) [13].

Рис. 1.6. Імпортери винограду у світі в І півріччі 2011 року [13]

Основними експортерами винограду є: ЄС (36%), Австралія (17%), Чилі (15%), ЮАР (10%), США (9%) (рис. 1.7) [20].

Рис. 1.7. Основні експортери винограду у світі в І півріччі 2011 року [20]

Росія в 2011 р. збільшить виробництво  винограду до 350-360 тис. т проти 324 тис. т в 2010 р., повідомив президент  Союзу виноградарів та виноробства  РФ Леонід Попович на річних зборах союзу в Абрау-Дюрсо 22 жовтня. «Це  дивно, тому що такі цифри ми проектували  в програмі розвитку виноробства», - заявив він, нагадавши, що в 2009 р. збір винограду становив 299 тис. т. Разом  з тим Леонід Попович заявив, що за останні роки, на жаль, не вдалося відновити площі виноградників, загиблі п'ять років тому через морози. У 2010 р. площі під виноградниками в Росії становили 60,9 тис. га проти 61,3 тис. га в 2006 р.

Відповідно до прогнозів, закладеними у програмі «Розвиток  виноградарства і виноробства», в 2015 р. площі під виноградниками повинні  збільшитися до 68,5 тис. га, в 2020 р. - до 111,5 тис. га.

На сьогоднішній день вже 14 тис. т винограду зібрано, до кінця  тижня планується завершити збирання білих сортів - це ще приблизно 200- т.

Німецькі винороби також  очікують, що вино нинішнього збору  буде відрізнятися гарною якістю. Смак вина врожаю цього року задовольнить найвимогливішого цінителя, зазначив президент Німецького союзу виноробів  Норберт Вебер (Norbert Weber). Дякувати за це, за його словами, слід «казковий  вересень». Обсяг виробництва вина в 9 млн. гол (1 гол = 10 дал) відповідає середнім значенням останніх десяти років. Любителям  вина не варто побоюватися і зростання  цін - винороби прогнозують, що ціни залишаться стабільними.

В Австрії винороби зібрали  найкращий за останні декілька років  врожай винограду.

1.2 Аналіз українського  ринку досліджуваного товару

Основні виноградарські регіони  України - АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Закарпатська й Запорізька області. Згідно з існуючим природним  районуванням на території України  виділено 15 виноградарських зон (макрозон), які є основою для сорторайонування, і 58 природно-виноградарських районів (мікрозони). У Автономній Республіці Крим нараховується 6 макрозон і 12 мікрозон, в Одеській області – 3 і 16, Херсонській  – 2 і 10, Миколаївській – 2 і 7, Закарпатській  – 1 і 12 та в Запорізькій – 1 і 6.

В Україні найбільшу площу  виноградних насаджень має Одеська  область – 38,95 тис. га. (46 % від загальної  по Україні). Виноградники Автономної Республіки Крим займають 31,0 тис. га. (37 %). Решта (17,4 %) зосереджені в Миколаївській (7,1 %), Закарпатській (2,7 %) та Запорізькій (0,4 %) областях

Середня урожайність винограду  у 2005-2007 рр. в основних виноградарських  регіонах УКраїни становить 44,9 ц /га. Найвища в Херсонській області  – 81,6 ц/га, в Миколаївській – 61,2, Одеській – 51,1, АР Крим 32,5, Закарпатській  – 32,2 і Запорізькій – 8,8.

 

 Станом на 2011 рік загальна площа виноградних насаджень в Україні налічує 70,7 тис. га по сільськогосподарських підприємствах та 84,1 тис. га – по всіх категоріях господарств. Валовий збір по цих категоріях відповідно склав у 2011 році 336,96 та 512,85 тис. т при середній врожайності 6,0–6,1 т/га.

Площа виноградних насаджень  у сільськогосподарських підприємствах  України за останні 10 років зменшилася на 22,3 тис. га (з 93 тис. га в 2001 р. до 70,7 тис. га у 2011 р.). Проте, з огляду на показники валового збору, які при наявності коливань все ж таки стабільно зростають (з 224,9 тис. т в 2001 р. до 336,9 тис. т в 2011 р.) можна зробити висновок щодо підвищення ефективності виноградарства, насамперед, ймовірно, за рахунок технологічних новацій. Динаміка показників переробки не співпадає за характером коливань з динамікою валових зборів (так, наприклад, зменшення обсягів переробки до 353,9 тис. т у 2011 р. на фоні одночасного зростання валу свідчить про те, що на обсяги переробки та виробництво виноматеріалів впливає не тільки кількість отриманої сировини, але передусім загальний стан платіжеспроможності населення і відповідно попиту). Баланс виробництва та споживання винограду представлено .

Информация о работе Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару