Регламент 650/2012 и проблемите на трансграничното наследяване в ЕС

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2013 в 15:03, доклад

Краткое описание

Процесът на създаване на нова уеднаквена уредба на наследственоправните отношения с международен елемент в Европейския съюз е много бавен и сложен, тъй като наследствените закони в държавите членки не са хармонизирани и се основават на различни принципи. Законодателствата на отделните държави уреждат наследяването по различен начин и поради националните особености се получават съществени различия в правната уредба на наследствените отношения, включително в институтите на наследственото право.