Інвестиційна привабливість Хмельницького регіону

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2013 в 15:45, контрольная работа

Краткое описание

Інвестиційна привабливість — це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки

Содержание

Вступ
1. Оцінка інвестиційної привабливості Херсонського регіону (методологія Бланка):
1.1. Загальноекономічний розвиток регіону;
1.2. Розвиток інвестиційної інфраструктури регіону;
1.3. Демографічна характеристика регіону;
1.4. Рівень кримінальних, екологічних та інших ризиків.
Висновок
Список використаних джерел

Прикрепленные файлы: 1 файл

Мое ЗАДАНИЕ.docx

— 346.90 Кб (Скачать документ)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

Кафедра економічної теорії і фінансів

 

 

 

Індивідуальна робота

з дисципліни: «Інвестування»

на тему:

«Інвестиційна привабливість Хмельницького регіону»

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка групи  МД 2-09

Танцюра А.В.

 

Перевірила:

старший викладач

Мілєва Т.С.

 

 

Харків – 2013

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Оцінка  інвестиційної привабливості Херсонського  регіону (методологія Бланка):

1.1. Загальноекономічний  розвиток регіону; 

1.2. Розвиток  інвестиційної інфраструктури регіону;

1.3. Демографічна  характеристика регіону;

1.4. Рівень кримінальних, екологічних та інших ризиків.

Висновок

Список використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Інвестиційна привабливість — це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. 
   Інвестиційна привабливість  регіонів − це інтегральна характеристика  окремих регіонів країни з позицій інвестиційного клімату, рівня розвитку продуктивних сил, інвестиційної інфраструктури, можливості залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які суттєво впливають на формування дохідності інвестицій і зменшення інвестиційних ризиків.

  Узагальнюючи існуючі методики, оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів варто здійснювати за такими параметрами: 
• рівнем загального економічного розвитку регіону; 
• рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури; 
• демографічною характеристикою; 
• рівнем розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури; 
• ступенем безпеки інвестиційної діяльності в контексті законодавства, екології тощо. 
 Державне регулювання регіонального розвитку здійснюється на основі створення нормативно-правової бази загальнодержавного масштабу та відповідних їй соціально-економічних програм. Метою їх реалізації має стати організація виробництва в масштабах країни, розв’язання загальнодержавних екологічних і соціальних проблем, організація міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків. Регіональні органи управління реалізують механізм регіональної політики на локальному рівні шляхом оптимізації використання місцевих ресурсів, раціоналізації функціонування господарств, вирішення місцевих проблем економічного, соціального, екологічного характеру. 
 У дослідженні інвестиційної привабливості певного регіону потрібно враховувати такі чинники: загальноекономічний розвиток регіону, економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури, демографічне становище, розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури, інвестиційний ринок.

Тож, застосуємо дану схему для оцінки інвестиційної привабливості Херсонського регіону.

Хмельницька область - область у Південно-Західній Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. До 4 січня 1954 носила назву Кам'янець-Подільська область. До 1941 року адміністративним центром було місто Кам'янець-Подільський. Межує на північному заході з Рівненською, на північному сході з Житомирською, на сході з Вінницькою, на півдні з Чернівецькою, на заході з Тернопільською областями. Адміністративний центр - місто Хмельницький.

Велику  центральну частину області займає Подільська височина (переважні висоти 270-370 м), по якій проходять вододіли Дніпра, Південного Бугу та Дністра. На північному заході в межі області  заходить Волинська височина (висота до 329 м), а на півночі - Поліська низовина (висота 200-250 м). Південний захід перетинає  Товтровий кряж, де знаходиться найвища точка області - гора Велика Бугачиха (409 м). Тут поширені карстові форми рельєфу. По території області протікають 120 річок довжиною понад 10 км кожна. Найбільшими є Дністер (довжина в межах області 160 км) із притоками Збруч, Смотрич, Ушиця, Південний Буг. Озер мало. Зустрічаються переважно в басейні Горині. Найбільше водосховище - Дністровське.

Клімат  помірно континентальний із теплим літом, м'якою зимою й достатньою кількістю опадів.

До складу області входять 20 районів, 6 міст обласного  значення, 7 міст районного значення, 24 селища міського типу, 1415 сільських  населених пунктів.

Економіка Хмельницької області в наші дні успішно розвивається. Цьому сприяють її природні багатства, родовища корисних копалин та мінеральних ресурсів. На сьогоднішній день розвідані близько 260 родовищ корисних копалин, експлуатація яких служить ефективному функціонуванню фарфоро-фаянсової галузі, виробництва будівельних матеріалів. Одним із найбільш перспективних напрямків розвитку мінерально-сировинної бази в області є освоєння родовищ графіту, які виявлені на північному сході області.

У центральній частині області  виявлені родовища червоного й темно-сірого граніту, діориту та лабрадориту, які  мають високі декоративні якості. Хмельницька область - єдиний регіон в Україні, де розвідані родовища сапонітових глин, унікальних за своїм складом і властивостями.

Область має потужні запаси лікувальних і столових вод. Нині розвідані та досліджені родовища мінеральних вод: Збручанське, Зайчиківське, Маківське типу «Нафтуся», Теофіпольське типу «Миргородська», Полонське - родонові води, 10 родовищ столових вод.

У масштабах країни промисловість  області спеціалізується на сільськогосподарському, електротехнічному машинобудуванні, цементній, цукровій, целюлозно-паперовій  промисловості, сільське господарство - на зерновому господарстві й м'ясо-молочному  тваринництві.

Головну роль у виробництві промислової продукції відіграє електроенергетика, насамперед - це Хмельницька АЕС. На другому місці стоїть харчова промисловість. Грунтуючись на місцевому сільськогосподарській сировині, в області отримали розвиток цукрова, спиртова, тютюнова, плодово-овочеконсервна, кондитерська промисловості.

Серед підприємств машинобудування  виділяються ВАТ "Укрелектроапарат", яке спеціалізується на випуску силових трансформаторів, Кам'янець-Подільський завод сільськогосподарських машин та інші.

В області виробляється 2% промислової продукції, 8,4% цукру, 5,5% молока, 4,8% м'яса, вирощується 4,2% зернових, 5,4% картоплі від загального виробництва в країні.

Населення області становить 1 млн.осіб. Щільність населення - 66,7 осіб/км2.

Частка українців у національному складі Хмельницької області досягає 90%. У більшості районів їхня питома вага перевищує 90%, а в деяких наближається до 100%.

Чисельність міського населення - 51%, сільського - 49%. Кількість чоловіків в області - 46,1%, жінок - 53,9%.

Середній вік населення (років): обидві статі - 40,6, чоловіки - 37,6, жінки - 43,2.

Важливе місце серед галузей  промисловості області посідає  машинобудування та металообробка, де зайнято 44,2% загальної кількості  працюючих у промисловості. Підприємства цієї галузі випускають верстати, ковальсько-пресові машини, трансформатори, сільськогосподарські машини для рослинництва, технологічне обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу, кабель, електротехнічні вироби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ (ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ БЛАНКА):

    1. Загальноекономічний  розвиток  регіону

Валовий регіональний продукт 

 

 

Валовий регіональний

продукт

(млн. грн.)

Індекси фізичного

обсягу валового регіонального

продукту

(у цінах попереднього року,

 відсотків)

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу(грн.)

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

Україна

948056

913345

1082569

102,3

85,2

104,1

105,2

20495

19832

23600

Автономна Республіка Крим

27365

27396

32426

106,6

90,7

103,4

100,0

13898

13933

16507

Вінницька

20094

20104

23589

105,1

90,1

103,0

105,1

12061

12145

14332

Волинська

12784

12225

14429

106,1

86,0

100,2

102,5

12340

11796

13916

Дніпропетровська

104687

93331

116136

97,3

83,5

105,8

103,8

30918

27737

34709

Донецька

117646

103739

128986

97,1

81,6

111,1

111,7

26028

23137

28986

Житомирська

15008

14731

18743

104,2

88,9

112,8

101,5

11545

11419

14616

Закарпатська

13208

12542

15299

103,9

82,1

107,7

103,4

10626

10081

12278

Запорізька

42445

37446

42736

101,3

78,9

103,2

102,3

23232

20614

23657

Івано-Франківська

17883

17241

20446

97,5

89,3

100,5

107,9

12940

12485

14814

Київська

35687

37548

44953

104,4

89,2

105,1

109,7

20593

21769

26140

Кіровоградська

13961

13389

15749

113,7

85,8

105,7

106,6

13515

13096

15533

Луганська

42985

38451

45541

98,9

86,7

102,3

108,3

18338

16562

19788

Львівська

35534

35955

41655

100,7

88,3

102,3

106,2

13902

14093

16353

Миколаївська

19410

20336

24055

106,9

92,5

103,2

101,2

16175

17050

20276

Одеська

46994

48647

53878

111,9

86,8

102,4

100,4

19638

20341

22544

Полтавська

34118

33629

44291

94,9

86,8

109,5

100,1

22476

22337

29652

Рівненська

14074

13469

15882

99,5

86,5

106,8

103,7

12217

11699

13785

Сумська

16210

16060

18333

103,6

88,7

98,9

106,5

13622

13631

15711

Тернопільська

10618

11173

12726

105,1

94,5

100,4

109,5

9688

10240

11713

Харківська

59389

58923

65293

102,1

86,3

101,7

105,7

21294

21228

23639

Херсонська

13174

13436

15649

109,8

93,0

101,8

102,8

11944

12256

14346

Хмельницька

16061

15758

18096

99,9

90,6

100,0

106,7

11932

11780

13602

Черкаська

19101

18707

22354

114,9

85,5

105,9

103,9

14581

14393

17325

Чернівецька

8833

8484

9892

105,4

88,6

100,3

103,3

9771

9383

10939

Чернігівська

14918

14636

17008

102,3

89,6

100,0

106,3

13213

13121

15406

м.Київ

169564

169537

196639

104,4

81,7

101,4

104,3

61592

61088

70424

м.Севастополь

6305

6452

7785

106,9

89,6

106,4

100,0

16592

16966

20455


 

По виробництву валового регіонального продукту Херсонська область належить до регіонів з нижче середнього розміром регіональної економіки та темпів зростання серед регіонів України. У 2009 році він склав 15758 млн. грн. і регіон займає 16 місце.  У фактично діючих цінах обсяг валового регіонального продукту, вироблений господарюючими суб’єктами Херсонської області у 2010р., склав 18096 млн. грн., збільшившись порівняно з 2009 р. на 1,7%. 

У 2009 р. на одного мешканця області  припадало 11780 грн. у 2010 р. – 13602 грн. валового регіонального продукту, що більше рівня попереднього року на 2,1%.

Обсяг реалізації промислової продукції

 

У 2010 році підприємствами області реалізовано  промислової продукції (у діючих цінах) на суму 45962,9 млн. грн., що становить 5,4% від загальнодержавного обсягу реалізації промисловості. За цим показником область займала 21 місце серед регіонів України.

У розрахунку на душу населення реалізовано промислової продукції на суму 8837,3 грн.

У 2010 році промислової продукції вироблено на 5,1% більше порівняно з 2009 роком.

Промислове виробництво 
Промислове виробництво за 2008 - 2010 роки:

- 2008 рік – 99,4 %; 
- 2009 рік – 76,4 %;  
- 2010 рік – 104,9 %.

Промисловість

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

 

Добувна промисловість

0,8

Переробна промисловість

67,5

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

31,4

Легка промисловість

1,9

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

0,4

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1,7

Хімічна і нафтохімічна промисловість

6,7

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

10,7

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

3,4

Машинобудування

9,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

31,7


 

Важливе місце серед галузей промисловості  займає машинобудування та металообробка, в якій зайнято 44,2% загальної кількості  працюючих в промисловості області. Провідне місце займає харчова промисловість, обсяги виробництва продукції якої становлять 35,4% загально обласних обсягів.     Харчова промисловість представлена такими галузями, як цукрова, хлібопекарська, кондитерська, макаронна, овочеконсервна, м'ясна і молочна, спиртова, пивоварна, борошномельно-круп'яна, тютюнова та інші, в яких зайнято 22,4% загальної кількості працівників промислових підприємств області.

Рівень доходів населення в  регіоні

 

(млн. грн.)

 

Доходи - всього

Наявний доход

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Україна

894286

   1101175

1266753

661915

847949

988983

Автономна Республіка Крим

32046

39393

45562

23667

30409

35793

області

           

Вінницька

26813

33602

38990

20181

26364

31265

Волинська

15177

19137

22584

11366

14840

17289

Дніпропетровська

72138

88922

101868

55139

69394

80888

Донецька

96596

118223

135599

76284

94860

109968

Житомирська

20655

26124

30069

15712

20231

23884

Закарпатська

16492

20841

24446

12148

15825

18738

Запорізька

37019

45779

52272

28433

36530

42550

Івано-Франківська

21023

26504

31224

16146

20716

24471

Київська

34358

42732

48990

25915

33558

38703

Кіровоградська

16149

20213

23443

11990

15632

18151

Луганська

41916

51338

58619

32670

41080

47648

Львівська

43813

54838

63602

33706

42064

48833

Миколаївська

20723

26034

29800

15689

20161

23664

Одеська

42422

52924

61435

29666

38896

45704

Полтавська

28239

34462

39299

22195

26873

31010

Рівненська

17458

22362

26144

13029

16855

19984

Сумська

20318

24918

28347

15819

19692

22667

Тернопільська

15608

19587

22712

11603

15020

17697

Харківська

54519

67102

77316

40617

50962

59886

Херсонська

16731

20978

24096

12542

16233

19169

Хмельницька

21526

26987

31336

16371

20995

24800

Черкаська

21351

26194

29646

16269

20347

23379

Чернівецька

12619

16114

18682

9054

12211

14470

Чернігівська

18917

23179

26277

14675

18354

21283

м.Київ

122516

143903

164057

76250

103347

119500

м.Севастополь

7144

8785

10338

4779

6500

7589

Информация о работе Інвестиційна привабливість Хмельницького регіону