Аналіз впливу інвестицій на розвиток підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Сентября 2015 в 17:00, реферат

Краткое описание

Державна підтримка вугільної галузі в Україні надається для покриття виробничих витрат та витрат на реструктуризацію галузі й пом’якшення соціально-екологічних наслідків виробництва. Подальший рівень субсидій у вугільну галузь України значною мірою буде залежатиме від політики ціноутворення і стану реструктуризації галузі.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Аналіз 4 впливу інвестицій на розвиток підприємства.doc

— 128.50 Кб (Скачать документ)

Аналіз впливу інвестицій на розвиток підприємства

 

Державна підтримка вугільної галузі в Україні надається для покриття виробничих витрат та витрат на реструктуризацію галузі й пом’якшення соціально-екологічних наслідків виробництва. Подальший рівень субсидій у вугільну галузь України значною мірою буде залежатиме від політики ціноутворення і стану реструктуризації галузі.

Для аналізу можливих шляхів оптимізації застосуємо метод економетричного моделювання.

У файлі priklad3.xls на листі „Вихідні_дані” наведено значення таких показників по шахтах холдингу „Павлоградвугілля” за 2011-2012 рр. :

 – обсяги виробництва  товарної вугільної продукції (тис. т);

 – дохід шахт (тис. грн.);

 – собівартість виробництва продукції шахт (тис. грн.);

 – обсяги державної підтримки (тис. грн.);

, , , – обсяги державної підтримки, що спрямовувалась, відповідно, на покриття витрат за собівартістю, капітальне будівництво, стаціонарне обладнання та обладнання лав;

 – показник, який набуває  значення 1, якщо здобуте на шахті  вугілля збагачувалось, та значення 0, якщо шахта продавала незбагачене вугілля.

Для аналізу ефективності різних напрямів використання державної підтримки шахтами холдингу  створіть нову змінну :

=
+
+
,

та побудуйте рівняння лінійної регресії такого вигляду:

.

Оцініть порядок апроксимації та адекватність отриманої моделі; перевірте значимість коефіцієнтів регресії за допомогою t–критерію Стьюдента. Перевірте модель на мультіколінеарність.

Оцініть середню величину похибки розрахованого показника.

Обчисліть частинні коефіцієнти еластичності на основі середніх значень показників та зробіть економічний аналіз щодо доцільності різних видів державної підтримки.

За допомогою рівняння регресії  отримайте розрахункові значення доходу від виробництва товарної вугільної продукції для умовного випадку, коли зменшити наполовину, а відповідні кошти направити на держпідтримку на капітального будівництва, обладнання лав і стаціонарне устаткування.

Сформулюйте можливий напрямок збільшення доходів від виробництва вугілля та побудуйте гістограми залежності доходів від виробництва товарної вугільної продукції  шахт „Павлоградвугілля” для  2012 р. залежно від напрямів використання держпідтримки .

 

СПРАВКА

1. Зазначимо, що оцінки параметрів лінійного рівняння регресії можна отримати за допомогою вбудованої функції “ЛИНЕЙН” в електронних таблицях Excel. Результати розрахунків за допомогою функції “ЛИНЕЙН” видаються у вигляді такої таблиці:

 

...

...

s

...

#H/Д

#H/Д

#H/Д

k

...

#H/Д

#H/Д

#H/Д

...

#H/Д

#H/Д

#H/Д


 

 

2. Для знаходження критичних значень t-статистики та  
F-статистики в електронних таблицях Excel можна використовувати відповідно статистичні функції:

“СТЬЮДРАСПОБР”,

“FРАСПОБР”.

 

3. Після того, як знайдені оцінки параметрів рівняння  треба проаналізувати якість залежності, яку оцінено.

Оцінка дисперсії відхилень.

Попереду необхідно обчислити розрахункові значення показника та визначити відхилення :

.

 

 

Оцінку дисперсії відхилень знаходять таким чином:

 

,

(4.9)


 

де   – кількість факторів, що розглядаються у моделі.

 Стандартна  помилка регресії.

Якість оцінки середньої величини показника Y характеризує середньоквадратична (стандартна) помилка регресії , яка є мірилом розкиду фактичних значень показника регресії:

.

 

 

Стандартна помилка регресії є розмірною величиною і подає абсолютне стандартне відхилення фактичних значень показника відносно регресії. Аби мати уявлення про масштаб цієї помилки, її можна віднести до середнього значення показника:

.

 

 

4. Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться значення показника , якщо значення фактора зміниться на один відсоток. Коефіцієнт еластичності можна обчислювати також на основі середніх значень змінних:

 

.

 

Для множинної лінійної регресії обраховують частинні коефіцієнти еластичності за формулою:

 

.

 

Частинний коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться значення показника , якщо значення фактора зміниться на 1%, за умови, що значення інших факторів не зміняться.

 


Информация о работе Аналіз впливу інвестицій на розвиток підприємства