Пароніми

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2014 в 20:55, курсовая работа

Краткое описание

Пізнання іноземної і навіть рідної мови – складна наука. Культура мовлення охоплює надзвичайно широке коло проблем, однією з яких є активне оволодіння словниковим багатством. Унаслідок взаємодії між різними мовами, так і під дією внутрішньомовних чинників з’являються слова, що мають однакове написання й звучання, але зовсім різне значення. Терміном паронімія зазвичай називають таке мовне явище, коли два слова, схожі за звучанням, але різні за значенням, помилково вживають одне замість іншого (боцман – лоцман; кремній – кремінь). Саме незнання чи нерозуміння лексичного значення слова стає причиною численних помилок в усній та писемній мові.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЯВИЩЕ ПАРОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 6
1.1. Визначення паронімів як лінгвістичного явища 6
1.2. Класифікація паронімів 7
1.3. Думки українських вчених щодо паронімів 10
1.4. Погляди англійських вчених на явище паронімії 11
Висновок до Розділу 1 13
РОЗДІЛ 2. ПАРОНОМАЗІЯ 14
2.1. Парономазія в українській мовній традиції 14
2.2 . Парономазія в англійській мовній традиції 15
2.3. Стилістичні функції використання параномазії 17
Висновок до Розділу 2 19
РОЗДІЛ 3. МІЖМОВНА ПАРОНІМІЯ 20

Прикрепленные файлы: 1 файл