Сільське господарство франції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2012 в 20:47, реферат

Краткое описание

Останні десятиліття XX століття, як підкреслюють багато спеціалістів-аграрники Франції, - це період «тихої революції», революції технічної та соціальної, яка зробила для французького сільського господарства вирішальними поняття «прогрес» і «продуктивність».
Метою написання моєї роботи є розгляд проблем і особливостей сільського господарства Франції. Джерельною базою моєї роботи є періодичні видання, довідкова та наукова література, а також інтернет-ресурси. Матеріали моєї курсової роботи можуть бути використані як з метою ознайомлення, так і у викладанні.

Содержание

ВСТУП ………………………………………………………………………………….3
1. Динаміка і загальна структура французького сільського господарства;
2. Рослиннисто - основа сільського господарства Франції:
2.1. Зернове господарство…………………………………………………….. 13
2.2. Виноградарство та виноробство ……………………………………….15
2.3Овощеводство і садівництво………………………………………………….2
2.4. інші види рослинництва ……………………………………………………
3. Зростання французького тваринництва:
3.1. Розведення великої рогатої худоби………………………………………….
3.2. Свинарство……………………………………………………………………
3.3. Птахівництво …………………………………………………………………
3.4. Інші види тваринництва………………………………………………………
Висновок …………………………………………………………………………
Список використаної літератури ………………………………………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

Сільське господарство Франції традиції і проблеми.docx

— 2.08 Мб (Скачать документ)

ЗМІСТ:

 
ВСТУП ………………………………………………………………………………….3  
1. Динаміка і загальна структура французького сільського господарства;  
2. Рослиннисто - основа сільського господарства Франції:

2.1. Зернове господарство…………………………………………………….. 13

2.2. Виноградарство  та виноробство ……………………………………….15

2.3Овощеводство  і садівництво………………………………………………….2

2.4. інші  види рослинництва ……………………………………………………  
3. Зростання французького тваринництва:

3.1. Розведення  великої рогатої худоби………………………………………….

3.2. Свинарство……………………………………………………………………

3.3. Птахівництво  …………………………………………………………………

3.4. Інші види  тваринництва……………………………………………………… 
Висновок ………………………………………………………………………… 
Список використаної літератури ……………………………………………… 
 

ВСТУП:

Останні десятиліття XX століття, як підкреслюють багато спеціалістів-аграрники Франції, - це період «тихої революції», революції технічної та соціальної, яка зробила для французького сільського господарства вирішальними поняття «прогрес» і «продуктивність».

Метою написання  моєї роботи є розгляд проблем  і особливостей сільського господарства Франції. Джерельною базою моєї роботи є періодичні видання, довідкова  та наукова література, а також  інтернет-ресурси. Матеріали моєї курсової роботи можуть бути використані як з метою ознайомлення, так і у викладанні.

Франція є найбільшим виробником сільськогосподарської  продукції в Західній Європі та одним  з найбільших її експортерів у  світі. За вартістю сільськогосподарського експорту вона поступається лише США, а як чистий експортер — США  і Нідерландам. Основою цього  стали сприятливі природні умови  і великі площі придатних для  використання земель.

Дослідження саме цієї теми викликано тим, що Франція  є одним з показових прикладів  стабілізації економіки за рахунок  державного впливу, що, у свою чергу, є досить характерним для країн  з розвинутою економікою. Водночас, в економіці країни є достатньо  особливостей, які заслуговують на дослідження і застосування на практиці іншими країнами.

Таким чином, в роботі будуть розглянуті загальні положення, що характеризують економіку  країни, висвітлені деякі особливості  її розвитку та проаналізовано стан українсько-французького економічного співробітництва.

Франція протягом століть була передовою  аграрною країною. На сучасному етапі  в її розпорядженні багатогалузеве високопродуктивне сільське господарство.

 

 

 

 

 

 

1. ДИНАМІКА ФРАНЦУЗЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Розглянуті  зміни аграрного ладу і технічного рівня у своїй сукупності призводять до величезного зростання продуктивності праці в сільському господарстві Франції.

У 1950 р. одна людина, зайнятий у французькому сільськогосподарському виробництві, годував 7 французів. А  сьогодні він забезпечує існування більше 30 чоловік. Можна нагадати приклад, який наводить у роботі «Сільськогосподарська авантюра Франції» відомий французький економіст Шомбар де Лов. «У 1950 р. в господарстві школи Кріньон, - за його розрахунками, - для обробки 1 га посівів і одержання врожаю в 30 центнерів необхідно було затратити 115 годин роботи. У 1975 р. завдяки здійсненню цілого блоку технічних нововведень (механізації всіх видів робіт, використання добрив, інсектицидів, поліпшення насіннєвого фонду, кращої організації праці та загального управління діяльністю підприємства) для обробки тієї ж гектара пшениці і отримання вже не 30, а 50 ц зерна було необхідно затратити не 115, а всього 15 годин роботи. Таким чином, за 25 років загальна врожайність з гектара зросла на 66%, а продуктивність 1 год робочого часу збільшилася в 12 разів, оскільки в 1975 р. було досить затратити 0,3 год для отримання 1 ц пшениці замість 3,8 год в 1950 р. Але ж після 1975 р., зауважує наводячи цей приклад Шомбара де лову Марсель Балест, пройшло ще більше двох десятиліть.

Інтенсивний процес механізації, зростання великого виробництва сприяли підвищенню темпів розвитку сільського господарства Франції. До 1960 р. загальний обсяг продукції сільського господарства не лише досяг довоєнного рівня, але й перевищив його на 20-25%. Між 1960 і 1990 рр.. сільськогосподарський продукт більш ніж подвоївся, тобто середньорічний приріст перевищив 3%, а в період 1830-1880 рр.. він дорівнював 0,9%, між 1880-1920 рр.. - Знизився до 0,6%, в період 1920-1988 становив 1,4%..

У результаті питома вага Франції у світовому сільськогосподарському виробництві збільшився. У середині 90-х рр.., Наприклад, на частку Франції доводилося 22,7% продукції сільського господарства країн Європейського Союзу. Це ставило її на 1-е місце серед країн Європи. А за окремими галузями її місце був ще більш високим.

 

Провідні  сільськогосподарські виробники Європейського  Союзу в 2008

Маючи одну десяту населення зарубіжної Європи, Франція забезпечує в окремі роки приблизно половину європейського  виробництва вина, 1 / 4 частину виробництва  яловичини, 1 / 6 частина виробництва  молока і баранини, 1 / 3 битої птиці. Тут збираються 35% зернових, 26% цукрових буряків, 15-16% овочів, яєць, свинини, фруктів. З виробництва молока і молочних продуктів на душу населення Франція випереджає США.

Не треба, звичайно, забувати, що розвиток має  місце не тільки у Франції. Наприклад, після об'єднання Німеччини вона вийшла на 1-е місце в Європі за деякими видами сільськогосподарської продукції (зокрема, по зборах ячменю, ріпаку, виробництва молока, свинини). Великобританія в останні роки стає експортером зерна, а країни Північної Європи досягають високого рівня продуктивності сільськогосподарської праці.

Але на відміну  від своїх сусідів Франція  має надзвичайною різноманітністю  галузей сільського господарства. Це розмаїття, безсумнівно, - багато в чому результат впливу природних умов, особливо кліматичних і грунтових. Завдяки положенню в середині помірного поясу, на берегах двох морів, Франція з усіх країн Європи представляє найбільшу різноманітність в оброблюваних господарських рослинах. Велика частина французьких сільськогосподарських угідь має багаті грунту, цінні або своїми природними якостями, або стали такими в результаті багатовікового їх поліпшення в процесі обробки.

Багатопрофільність  сільського господарства - результат  не лише природних чинників. Певний вплив зробили і соціально-економічні причини. У минулому господарська замкнутість була правилом, і селянин сам намагався виробляти все йому необхідне і вирощував всього потроху. В останні десятиліття посилюється спеціалізація сільськогосподарської праці. Але залишки колишньої полікультури до цих пір мають місце.

І сучасне  сільське господарство Франції примітно надзвичайною різноманітністю виробництва. На території країни є сусідами зернове  господарство з пшеницею в якості провідної культури і виноробство, інтенсивне і горнопаст-біщное тваринництво, овочівництво, садівництво і навіть вирощування рису. Велике значення мають також птахівництво, посіви цукрових буряків і інші галузі.

Нинішнє розмаїття сільськогосподарського виробництва знаходить вираження  у трьох головних групах явищ: у  високому рівні розвитку одночасно  і землеробства і тваринництва, в  поєднанні різних галузей землеробства і багатогалузевому характері тваринництва.

За останні  десятиліття в галузевій структурі  французького сільського господарства відбуваються зміни. Основним напрямком  їх спочатку було переважний розвиток тваринництва і пов'язаних з ним  галузей рослинництва. Така тенденція  була характерна не тільки для Франції, але і для ряду інших країн. Останнім десятиліттям притаманне певне ослаблення цієї тенденції.

При цьому  треба мати на увазі, що виявлення  відносного значення тваринництва і  землеробства в загальній вартості продукції сільського господарства, як зазначають французькі статистики, - завдання не просте. У Франції відсутня ють точні дані про внутрішньому споживанні сільськогосподарських  продуктів селянами. Іноді не враховується в до-статочндй ступеня та частина продукції галузей рослинництва, яка споживається тваринництвом і т.д. Тому співробітники Національного інституту статистики та економічних досліджень вважають, що дані про співвідношення двох груп галузей носять приблизний характер і допускають можливість помилки з окремих питань до 20%.

З урахуванням цих застережень розглянемо еволюцію вартості продукції сільського господарства Франції. За даними Національного інституту статистики та економічних досліджень: у 1937-1939 рр.. в середньому на частку групи галузей рослинництва доводилося 52,5% вартості сільськогосподарського продукту, а в 1955-1956 рр.. їх питома вага скоротилася до 39,5%. Показники групи тваринництва становили відповідно 47,5% і 60,5%.

В останній період (підрахунки робилися на основі даних 1970-1993 рр..) Темпи зростання галузей землеробства перевищували цифри тваринницьких галузей. За 1970-1993 рр.. вартість продукції рослинництва зросла в 4,5 рази і склала у 1993 р. (у поточних франках) 138 млрд франків. Вартість тваринницької продукції за цей же період зросла у 4 рази і досягла рівня 143 млрд франків. Таким чином, до середині 90-х рр.. співвідношення продукції тваринництва та землеробства дорівнювало 51,1% і 49,9%, тобто було приблизно рівним.

Більш детальну картину еволюції структури і її сучасний вигляд дає наступна таблиця.

Вартість продукції сільського господарства Франції в 1970-1993рр., Млрд франків:

За розрахунками французьких статистиків, питомі ваги різних видів продукції в сільськогосподарському доході в 1993 р. складали: продукція рослинництва - всього 49,0%, у тому числі зернові - 14,1%, фрукти і овочі - 10,5%, вина - 13 , 8%, технічні та інші культури - 10,6%, продукція тваринництва - всього 51,0%, у тому числі яловичина і телятина - 15,8%, свинина - 6,2%, м'ясо птиці та яйце - 8,3 %, молоко - 17,8%, інші види - 2,9%.

Незважаючи  на скорочення питомої ваги рослинництва у вартості сільськогосподарської  продукції в даний час в  порівнянні з кінцем 30-х рр.., Землеробство як і раніше відіграє важливу роль у французькому сільському господарстві, обумовлюючи в тому числі і  розвиток галузей тваринництва. Тому аналіз конкретних галузевих проблем ми починаємо з рослинництва.

 

 

Загальні  дані:

  • 893000 представників працездатного населення зайняті в сільському господарстві, 430000 - у харчовій промисловості й 23500 - у морському рибальстві
  • Сільськогосподарської продукції вироблено на 64 мільярда євро.
  • Економічно активне населення, зайняте в сільському господарстві: 893 600 чоловік , що становить 3,6% від усього економічно активного населення.
  • 590000 професійних фермерських господарств, 26 000 з яких перебувають у заморських департаментах Франції.
  • 2 господарства з 5 зайняті під провідні культури (зернові, олійні, буряк) або відведені під молочне тваринництво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РОСЛИННИЦТВО – ОСНОВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ФРАНЦІЇ

У Франції  галузь рослинництва є однією з найрозвинутіших  у світі.

Найбільш  важливе значення у французькому землеробстві, як свідчать дані про вартість продукції, мають посіви зернових.

 

2.1. Зернове господарство

Франція належить до числа великих зернових держав сучасного світу. По спільному виробництву зерна в останні роки вона займає 3-е місце серед розвинених країн (після США і Канади) і 1-е місце в Західній Європі.

Під зерновими зайнята приблизно половина орних земель, і вони дають близько 14-15% вартості сільськогосподарської продукції.

Основною  зерновою культурою є пшениця (м'яка), яка зазвичай займає половину площ зернових, а за вартістю врожаю перевершує вартість всіх інших зернових.

Збори пшениці  в післявоєнні роки виросли в 4-5 разів (з 6-8 млн т наприкінці 30-х рр.. До 28-30 млн т в даний час). Різко збільшилася врожайність (з 14-15 ц з гектара ф 1934-1938 рр.. До 65 ц в 1993р.).

Важливу роль при цьому грали зміни  технічного рівня сільського господарства Франції, а також підтримка держави (діяльність «Національного міжміністерського управління зернових»).

Пшеницю називають «королевою» в Паризькому басейні і на півночі Франції, які дають основну частину врожаю. Тут найкращі грунту, найбільш високий рівень концентрації, великі високомеханізовані господарства та кооперативи, де вони сприяють, забезпечують найбільший обсяг зборів.

Проте, слід зазначити, що експорт пшениці з Франції скоротився. За інформацією митної служби Франції, у вересні поточного року експорт пшениці з країни склав 1,06 млн. тонн, при цьому обсяг відвантажень з початку сезону-2012/13 досяг 3,3 млн. тонн, що на 26% відстає від результату за аналогічний період роком раніше.

Станом  на 1 жовтня цього року поставки французької  пшениці в країни ЄС скоротилися  на 17% - до 1,55 млн. тонн. Крім того, експорт  в країни, які не є членами ЄС, також знизився - до 1,73 млн. тонн, що на 33% нижче результату за аналогічний  період роком раніше, повідомляє «АПК-Інформ».

На розвиток даної тенденції вплинули несприятливі погодні умови, які затримали  просування збиральної кампанії пшениці. Крім того, висока конкуренція з  боку країн Причорноморського регіону  також зробила негативний вплив  на формування даного тренду.

2-е місце  серед зернових протягом більшості  повоєнних років займав овес. Але площі, зайняті посівами вівса, і збори постійно скорочуються. Таке скорочення є наслідком головним чином зменшення поголів'я коней в результаті збільшеної механізації сільського господарства Франції.

Информация о работе Сільське господарство франції