Қатты дененің физика элементтері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2013 в 21:53, дипломная работа

Краткое описание

Екі өткізгішті бір-біріне түйістірген кезде жылулық қозғалыстың әсерінен электрондар бір өткізгіштен басқа өткізгішке өтеді. Егер түйісетін өткізгіштер әртүрлі материалды болып келсе немесе олардың әртүрлі нүктелеріндегі температуралары бірдей болмаса, онда электрондар диффузиясының екі жақты ағындары бірдей болмайды, осының нәтижесінде бір өткізгіш оң, ал екіншісі – теріс зарядталып қалады. Сондықтан өткізгіштің ішінде және өткізгіштер арасындағы сыртқы кеңістікте электр өрісі пайда болады. Тепе-теңдік күйінде өткізгіштің ішінде диффузия ағындарының айырмашылығын дәл компенсациялайтын өріс тұрақталанады. Осы электр өрістерінің болуына өткізгіш-өткізгіш, өткізгіш-жартылай өткізгіш, жартылай өткізгіш – жартылай өткізгіш түйісулерінде пайда болатын бірқатар құбылыстар негізделінген.

Содержание

Кіріспе................................................................................................................. 2
1. Қатты дененің физика элементтері .......................................................... 6
1.1. Қатты денелердің зоналық теориясы туралы түсінік ............................. 6
1.2. Зоналар теориясы бойынша металдар, жартылай
өткізгіштер және диэлектриктер .............................................................. 7
2. Әртүрлі материалдан жасалған өткізгіштердегі түйісу құбылыстары.... 10
2.1. Түйісу потенциалдар айырымы................................................................... 10
2.2. Термоэлектрлік құбылыс............................................................................. 11
2.3. Пельтье эффектісі......................................................................................... 13
2.4. Томсон эффектісі.......................................................................................... 15
2.5. Термоэлектрлік құбылыстарды пайдалану................................................ 16
3. Негізгі қасиеттері бойынша өткізгіштердің, диэлектриктердің және
жартылай өткізгіштердің бір-бірінен айырмашылықтары........................ 18
3.1. Жартылай өткізгіштердің металдардан және диэлектриктерден
айырмашылығы............................................................................................ 18
3.2. Жартылай өткізгіштердің меншікті кедергілерінің температураға
тәуелділігі .................................................................................................... 19
4. Жартылай өткізгіштердің түрлері ................................................................ 22
4.1. Өзіндік жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі ............................. 22
4.2. Қоспалы жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі ....................................... 25
4.3. р - n ауысуының қасиеттері ....................................................................... 31
5. Жартылай өткізгіштік құралдар ................................................................ 36
5.1. Жартылай өткізгіштік диод ........................................................................ 36
5.2. Транзисторлар ............................................................................................. 40
Қорытынды ......................................................................................................... 47
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі .................................................................... 50

Прикрепленные файлы: 1 файл

Дип.-Қатты-дененің-физика-элементтері.doc

— 341.50 Кб (Скачать документ)

      Наука, 1968.

7. Блудов М.И. Физика  жайлы әңгімелер. 2 бөлім. –   Алматы: Мектеп, 1969.

8. Цидильковский И.М.  Электроны и дырки в полупроводниках. –  М.: 

    Наука, 1972.

9. Тамм И.Е. Основы  теории электричества. –  М.: Наука, 1976.

10. Зеегер К. Физика  полупроводников. –  М.: Мир, 1977.

11. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. –  М.: Наука, 1978.

12. Пикус Г.Е. Основы  теории полупроводниковых приборов. –  М.-Л.: Наука, 

    1978.

13. Смит Р. Поупроводники. –  М.: Мир, 1982.

14. Зи С. Физика полупроводниковых  приборов. –  М.: Мир, 1984.

15. Буравихин В.А., Егоров В.А. Биография электрона. – М.: Знание, 1985.

16. Мустафаев Р.А., Кривцов  В.Г. Физика в помощь поступающим  в вузы. –  

      М.: Высшая  школа, 1989. 

17. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. –  М.: 

    Наука, 1990.

18. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. Учебник для 10 класса 

      общеобразовательных  учреждений. –  М.: Просвещение, 2001.
Информация о работе Қатты дененің физика элементтері