Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2014 в 12:49, курсовая работа

Краткое описание

Мета курсової роботи: виявити умови, методи й засоби активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики.
Об'єкт дослідження: процес навчання фізики в основній школі (7-9 класи). Предмет дослідження: методи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів в процесі вивчення курсу фізики.

Содержание

ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів
Розділ 2. Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності школярів при вивченні курсу фізики в основній школі.
2.1 Розуміння матеріалу як умова активізації пізнавальної діяльності
2.2 Деякі прийоми розвитку логічного мислення учнів при вивченні нового матеріалу
2.3 Прийоми розвитку творчого мислення учнів при вивченні нового матеріалу
2.4 Дидактичні ігри на уроках фізики
2.5 Створення цікавих ситуацій на уроках фізики як умова активізації пізнавальної діяльності учнів
2.6 Застосування іграшок на уроках фізики
2.7 Використання ІКТ на уроках фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсова робота.doc

— 251.50 Кб (Скачать документ)
 1. визначити для даної величини формулу, за якою вона означується;
 2. значення всіх величин (окрім означуваної) прийняти за одиницю;
 3. записати найменування одиниці означуваної величини;
 4. сформулювати потрібне означення;
 5. дати їй назву.

Учні повинні знати  цей прийом введення одиниць вимірювання  та користуватися ним свідомо.

Дослідна  робота учнів при вивченні нового матеріалу

До пояснення нового матеріалу доцільно залучати фронтальні досліди та евристично побудовані фронтальні лабораторні роботи.

Фронтальні  досліди – це короткочасні лабораторні роботи, які виконують всі учні класу під керівництвом вчителя. Ці досліди зазвичай прості за технікою виконання.

Мета проведення фронтальних дослідів полягає в тому, щоб навчити школярів спостерігати та аналізувати явища, сприяти розвитку логічного мислення учнів.

Активізація мисленнєвої  діяльності учнів досягається відповідною  постановкою питань, в яких слід спрямувати увагу учнів на істотні боки питання, яке розглядають.

Разом з використанням  фронтальних дослідів необхідно  проводити евристичні фронтальні лабораторні роботи, які проводять перед вивченням відповідного матеріалу. Прикладами таких робіт є: вимірювання сили струму (напруги) на різних ділянках кола, вивчення паралельного (послідовного) з’єднання провідників.

Методика проведення евристичних фронтальних лабораторних робіт:

 1. Постановка пізнавальних задач уроку.
 2. Запис теми уроку, пізнавальних задач в зошиті.
 3. Підготовка необхідної установки для проведення лабораторної роботи.
 4. Проведення вимірювань.
 5. Під керівництвом вчителя учні порівнюють та аналізують отримані результати.

Евристичні фронтальні лабораторні роботи розвивають пізнавальну  самостійність учнів, знайомлять їх із сутністю досліджень, сприяють міцному засвоєнню навчального матеріалу.

Самостійне  вивчення нового матеріалу учнями

на  основі роботи з підручником

В процесі вивчення фізики на самостійне вивчення матеріалу за підручником доцільно виносити матеріал прикладного характеру. Наприклад, на основі самостійної роботи з підручником можуть бути вивчені такі питання: «Лампа розжарювання», «Електроскоп», «Плавкі запобіжники», «Електричні нагрівальні прилади».

Готуючись до уроку, який містить самостійну роботу учнів  з підручником, вчитель повинен продумати місце самостійної роботи в структурі уроку, спосіб її включення до уроку, зміст самостійної роботи, відповідні вказівки учням. Необхідно підібрати роздаточний матеріал, скласти інструкцію до проведення самостійного досліду (якщо вона не вказана в підручнику). Форми перевірки результатів роботи можуть бути різні:

 • індивідуальне або фронтальне опитування;
 • результати самостійної роботи повинні бути подані у вигляді рисунка, схеми, таблиці;
 • перевіркою засвоєння матеріалу є розв’язування експериментальних, якісних задач.

Розвиток  мислення учнів при розв’язуванні  фізичних задач

Необмежені можливості для розвитку логічного мислення учнів відкриваються  перед вчителем при навчанні розв’язуванню  фізичних задач. Необхідно лише, щоб  навчання розв’язуванню фізичних задач зводилось не лише до запам’ятовування формул, а було спрямовано на аналізування тих фізичних явищ, які складають умову задачі, на пошук розв’язку задачі.

Методика розв’язування  фізичних задач:

 1. Аналіз умови задачі – виявлення фізичного явища, яке описано в умові, умов, в яких воно перебігає, та скриті дані, що містяться в тексті.
 2. Короткий запис умови задачі, переведення величин в одиниці СІ, побудова малюнку до задачі.
 3. Пошук принципу розв’язування задачі за допомогою аналітико-синтетичного, алгоритмічного або евристичного прийому.
 4. Виконання розрахунків: подати всі невідомі величини через відомі та вивести загальну формулу для визначення шуканої величини, перевірити чи співпадають найменування величин у лівій та правій частинах рівняння, підставити дані та отримати відповідь.
 5. Аналіз відповіді.
 6. Розгляд інших способів розв’язування задачі, вибір з них найбільш раціонального.

З метою розвитку логічного  мислення корисно пропонувати учням  завдання на самостійне складання задач. Такі завдання можуть бути досить різноманітними:

  • скласти задачу, подібну до розв’язаної, <span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" styl

Информация о работе Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики