Інфляція: сутність, види, причини. Наслідки інфляції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 12:03, курсовая работа

Краткое описание

Метою згаданої роботи є підставою розкриття сенсу процесу інфляції, у вигляді розгляду поняття інфляції, її про причини і видів.
Досягнення даної мети вирішити такі:
- розглянути історію інфляційних процесів виявити їхнього впливу економіку;
- ознайомитися з поглядами на інфляцію різних економічних шкіл;
- виявити можливі причини інфляції і, проаналізувавши їх, розглянути заходи для їх усунення;

Содержание

Запровадження
I Поняття інфляції. Сутність інфляції у різних економічних школах
1 Поняття інфляції
2 Сутність інфляції
2.1 Марксистська теорія
2.2Кейнсианская теорія інфляції Крива Філіпса
2.3Монетаристская теорія інфляції
2.4 Теорія адаптивних очікувань
3 Механізм на економіку інфляційних очікувань
4 Результати
II Причини інфляції
1 Причини інфляції
2 Результати
III Види інфляції
IV Наслідки інфляції
1 Вплив інфляції різні економічні процеси
1.1 Вплив на фіскальну систему
1.2 Вплив на перерозподіл національного доходу
1.3 Вплив інфляції на накопичення
1.4 Вплив інфляції на економічного зростання
1.5 Вплив інфляції на платіжний баланс
2 Наслідки інфляції.
3Антиинфляционние державні заходи
4 Результати
Укладання
Список літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

міністерство освіти Російської Федерації.doc

— 218.50 Кб (Скачать документ)

>Галопирующая  інфляція завдає серйозний економічних  збитків, як великим корпораціям, і малого бізнесу, насамперед через невизначеності ринкової кон'юнктури. Вона дезорганізує господарство, утрудняє проведення ефективної макроекономічної політики.Неравномерний зростання цін посилює диспропорції між галузями економіки, спотворює структуру споживчого попиту. Ціна перестає виконувати свій головний функцію у ринковому господарстві — бути об'єктивним інформаційним сигналом.

Інфляція  активізує втеча від грошей товарів, перетворюючи цей процес на лавиноподібний, загострює товарний голод, підриває стимули до грошовому нагромадженню, порушує функціонування грошово-кредитної системи, відроджує бартер.

 

Укладання 

 

У світі  є чимало проблем, які ми можемо з  усіма підставами назвати глобальними. Інфляція - одне з них.

Інфляція  – це кризовий стан грошової системи, обумовленедиспропорциональностью розвитку громадського виробництва, що виявляється, насамперед у спільному й нерівномірному зростання цін на товари та. 

Нині  Інфляція - одне із найбільш хворобливих  і найнебезпечніших процесів, негативно які впливають на фінанси, грошову і економічне систему загалом.

Інфляція  існувала з часів економічного розвитку людства, але повністю проявилася порівняно  недавно, уразивши економіки як розвинених, і країн. У разі розвиненою ринковою економіки інфляція можна розглядати, як невід'ємний елемент господарського механізму, там вона представляти серйозної загрози. Тоді як у країнах, здійснюють перетворення господарського механізму, інфляційний процес розгортається, зазвичай, в зростаючих темпах. Це дуже незвичний, специфічний тип інфляції, погано споживач, піддаючись стримування і регулювання.

Інфляція  буває різної за своїм характером, інтенсивності і проявам.

Інфляційний зростання цін перестав бути простим  наслідком «злий волі» чи непродуманих акцій державних чиновників. Це неминучий результат глибинних процесів економіки, об'єктивне слідство наростання диспропорцій між попитом й пропозицією, виробництвом товарів споживання і коштів виробництва, накопиченням і споживанням. Отже, інфляційні процеси що неспроможні розглядатися як прямий результат лише певної політики. З вище сказаного, можна припустити, що інфляції (у різних його проявах) носить не випадковий, а дуже стійкий й практично безумовний характер.

На  момент ми маємо абсолютна правильною і підтвердженої усіма фактами теорії інфляційних процесів, якій одній можна керуватися, оцінюючи інфляцію, її причини наслідки. Кожна з вище перерахованих у цій роботі теорій має як свої сильні, і слабкі боку. Будь-яка сучасна школа технічно нескладне собою єдиного моноліту. Усі теорії та концепції стають взаємопов'язаними, одна доповнює, продовжує іншу або сам є альтернативної їй, забезпечуючи можливість широкого вибору методів пояснення, розуміння і дослідження інфляційних процесів.

Практично в усіх країнах відзначається безліч причин інфляції. Проте комбінація різних чинників цього процесу залежить від конкретних економічних умов.

У першому  кроці інфляція може генеруватися з  цих двох протилежних джерел: із боку попиту, із боку пропозиції, але, продовжити, інфляція потребує зростанні грошової маси, якого більш-менш швидко сходить нанівець.

Єдиний  слід вихідного відмінності джерел інфляції, який остання зберігає протягом усього свого існування - це тривалість періоду дезінфляції. Так період дезінфляції у разі інфляції витрат може істотно тривалішою від, ніж у випадку інфляції попиту.

Усі види інфляції мають складні, різноманітні і дуже значних економічних і  соціальних наслідків всім суб'єктів  господарювання. Невеликі темпи інфляції сприяють зростання цін і норми  прибутку, будучи, в такий спосіб, чинником тимчасового пожвавлення кон'юнктури. З розвитком інфляція перетворюється на серйозну перешкоду для відтворення, загострює економічне й соціальне напруженість у суспільстві. 

До  негативних наслідків інфляційних  процесів ставляться: зниження реальних доходів населення і знецінення заощаджень населення; втрата у виробників зацікавленості у створенні якісних товарів; обмеження продажу сільськогосподарських продуктів у місті сільськими виробниками з падіння зацікавленості, чекаючи підвищення ціни продовольство; погіршення умов життя переважно в представників соціальних груп з твердими доходами (пенсіонерів, службовців, студентів).

Резюмуючи усі наведені вище сказане, можна  сказати: інфляція – це складний економічний  процес, в поміркованих проявах якого є частка користі й можливі вигоди, в критичних само одержувати його висловлюваннях чимала загроза економічну політику держави, та її громадянам, зокрема.

Нормалізація  грошового обігу євро і протидія інфляції вимагають вивірених, гнучких рішень, наполегливо і цілеспрямовано які у життя.

Подолати  інфляцію можна тільки перебудувавши  господарський механізм та виключивши ринкові регулятори, що можливо лише за умови стабільності політичну  ситуацію.

 

Список літератури

1. Дроздов  У. Критика буржуазних теорій регулювання грошової системи капіталізму. М., 1972.С.22

2 Критика  сучасних буржуазних теорій фінансів, від грошей і кредиту.

3 Браунінг  П. Сучасні економічні теорії  — буржуазні концепції. М., 1987.

4. >Чепурин М. Н.. «Курс економічної теорії» Кіров, 1995 р. журнал «Економіка й бізнес» №5 1996 р.

6 Булатів  О.С. «Економіка» М., 1996 р

7 Маркс  До. Економічні рукописи, 1857—1861. М., 1980.Ч.1.

8 РодіоновС.С,  Бабічева Ю.О.Денежно-кредитное регулювання  капіталістичної економіки. М., 1991.

9 Дроздов  У. Критика буржуазних теорій  регулювання грошової системи  капіталізму. М., 1972.

10 КейнсДж.М.  Загальна теорія зайнятості, відсотка  голосів і грошей. М., 1978.

 

 

[1] Дроздов  У. Критика буржуазних теорій  регулювання грошової системи  капіталізму. М., 1972.С.22.

[2] КейнсДж.М.  Загальна теорія зайнятості, відсотка  голосів і грошей. М., 1978.С.298.

[>3].КейнсДж.М.  Загальна теорія зайнятості, відсотка  голосів і грошей. М., 1978.С.321.

[4] КейнсДж.М.  Указ. тв.С.378.

[5] КейнсДж.М.  Указ. тв.С.237.

[6] Див. РодіоновС.С, Бабічева Ю.О. Указ. тв.С.52.

[7] Див.: РодіоновС.С, Бабічева Ю.О.Денежно-кредитное  регулювання капіталістичної економіки.  М., 1991.С.54.

[8]Цит.  по Маркс До. Економічні рукописи, 1857—1861. М., 1980.Ч.1.С.76.

[9] Див. Булатів  О.С. «Економіка» М., 1996 р.стр.251 

[10] Див.Чепурин М.  Н.. «Курс економічної теорії»  Кіров, 1995 р.стр.430

[11] Дані взяті  з журналу «Економіка й бізнес»  №5 1996 р.

[12] Див. докладніше: Браунінг П. Сучасні економічні  теорії — буржуазні концепції.  М., 1987.

[13] Критика сучасних буржуазних теорій фінансів, від грошей і кредиту.С.203-204.


Информация о работе Інфляція: сутність, види, причини. Наслідки інфляції