Види загроз безпеки інформації. Матеріальні носії інформації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2014 в 17:21, реферат

Краткое описание

Після розвалу СРСР, новостворена Російська Федерація стала прямою наслідницею його військового потенціалу – холодна війна закінчилася. Російська Федерація почала реорганізацію системи наступальних озброєнь та оборони. Особливу увагу для дослідження варто надати російській системізахисту інформації. Адже після розпаду СРСР, українська та російська системи почали розвиватися самостійно, але не відокремлено - через близькість географічного розташування та тісність політичних, суспільних і економічних зв’язків. Тому, вони з однієї точки зору подібні, а з іншої мають ряд принципових відмінностей.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Принципи, цілі та завдання захисту інформації. Напрямки робіт із захисту інформації.
І.1. Принципи захисту інформації;
І.2 Цілі захисту Інформації;
І.3 Основні завдання системи захисту інформації;
І.4 Напрямки робіт із захисту інформації.
РОЗДІЛ ІІ. Суб'єкти системи захисту інформації у Російській федерації.
РОЗДІЛ ІІІ. Основні організаційно – технічні заходи щодо захисту інформації. Об’єкти та засобизахисту інформації.
ІІІ.1 Об'єкти захисту;
ІІІ.2 Засоби захисту інформації.
РОЗДІЛ ІV. Види загроз безпеки інформації. Матеріальні носії інформації
IV.1 Матеріальні носії інформації.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Прикрепленные файлы: 1 файл

Реферат.docx

— 26.07 Кб (Скачать документ)

3) Органи державної влади, підприємства, установи, організації і їхні структурні підрозділи позахисту охоронюваної законом інформації.

Державна технічна комісія при Президенті Російської Федерації (Держтехкомісія Росії) - є органом державного управління захистом інформації в Російській Федерації в області оборони, політики, економіки, науки, екології, ресурсів і протидії іноземним технічним розвідкам. Одночасно із цим вона виконує функції Міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці. Рішення Держтехкомісії Росії є обов'язковими для виконання всіма органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами й громадянами.

Держтехкомісія Росії здійснює свою діяльність через Спеціальні центри (Спеццентри Держтехкомісії Росії).

Основними функціями Держтехкомісії є:

1. Здійснення в межах своєї  компетенції керівництва всіма органами захисту інформації.

2. Проведення єдиної державної  політики й координації відомчих  робіт із захисту інформації.

3. Організація й контроль за  виконанням робіт із захисту охоронюваній законом інформації в органах державного керування, організаціях, установах і на підприємствах всіх форм власності.

РОЗДІЛ ІІІ. Основні організаційно – технічні заходи щодо захисту інформації. Об’єкти та засобизахисту інформації

Законодавством Російської Федерації (див. список використаних джерел) визначено ряд основних організаційно – технічних заходів щодо захисту інформації, які регулюють основні інформаційні процеси.

Основні технічні засоби й системи ЗІ - технічні засоби й системи, а також їхні комунікації, використовувані для обробки й передачі охоронюваної законом інформації.

Такими захлдами є:

1. Ліцензування діяльності підприємств в області захисту інформації.

2. Атестування об'єктів по виконанню вимог забезпечення захисту інформації при проведенні робіт з відомостями відповідного ступеня таємності.

3. Сертифікація засобів захисту інформації й контролю за її ефективністю, систем і засобів інформатизації й зв'язки в частині захищеності інформації від витоку по технічних каналах.

4. Присвоєння категорії озброєння  й військової техніки, підприємств (об'єктів) по ступені важливості захисту інформації в оборонній, економічній, політичній, науково-технічній й іншій сферах діяльності.

5. Забезпечення умов захисту інформації при підготовці й реалізації міжнародних договорів й угод.

6. Оповіщення про присутність  космічних і повітряних літальних  апаратів, кораблів і суден, ведучих  розвідку об'єктів (перехоплення  інформації, що підлягає захисту), розташованих на території Росії.

7. Введення територіальних, частотних, енергетичних, просторових і тимчасових  обмежень у режимах використання  технічних засобів, що підлягають захисту.

8. Створення й застосування інформаційних  й автоматизованих систем керування  в захищеному виконанні.

9. Розробка й впровадження технічних  рішень й елементів захисту інформації при створенні й експлуатації озброєння й військової техніки, при проектуванні, будівництві (реконструкції) і експлуатації об'єктів, систем і засобів інформатизації й зв'язки.

10. Розробка засобів захисту інформації й контроль за їх ефективністю (спеціального й загального застосування), їхнє використання.

11. Застосування спеціальних методів, технічних заходів і засобів захисту, що виключають перехоплення інформації, переданої по каналах електрозв'язку.

ІІІ.1 Об'єкти захисту

1. Особи, допущені до роботи з  охоронюваної законом інформації  або що мають доступ до приміщень, де ця інформація обробляється.

2. Об'єкти інформатизації - засоби  й системи інформатизації, технічні  засоби прийому, передачі й обробки  інформації, приміщення, у яких вони  встановлені, а також приміщення, призначені для проведення службових  нарад, засідань і переговорів.

3. Охоронювана законом інформація - інформація, доступ до якої обмежений  відповідно до законодавства Росії (конфіденційна інформація).

4. Матеріальні носії охоронюваної  законом інформації.

5. Засоби захисту інформації.

6. Технологічні відходи (сміття), що  утворилися в результаті обробки  охоронюваної законом інформації.

ІІІ.2 Засоби захисту інформації

Засіб захисту інформації - технічний, криптографічний, програмний й інший

 


Информация о работе Види загроз безпеки інформації. Матеріальні носії інформації