Юридична консультація. Вимоги до неї

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2013 в 16:27, контрольная работа

Краткое описание

Тлумачний словник визначає поняття «консультація» як пораду фахівця з якого-небудь питання. Як певний вид послуг, юридична консультація, має специфічні риси та ознаки, які відрізняють її від інших видів консультацій і при цьому повинна відповідати ряду вимог.
Загалом, всі наші дії, так чи інакше підпадають під сферу правового регулювання. Кожного дня ми взаємодіємо з іншими людьми в правовому полі, часто навіть не усвідомлюючи цього. При виникненні певних проблем, або непорозумінь виникає необхідність у зверненні за допомогою до спеціаліста.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Yuridichna_konsultatsiya_Vimogi_do_neyi.docx

— 178.76 Кб (Скачать документ)

Юридична консультація. Вимоги до неї.

Тлумачний словник визначає поняття «консультація» як пораду фахівця з якого-небудь питання. Як певний вид послуг, юридична консультація, має специфічні риси та ознаки, які відрізняють її від інших видів консультацій і при цьому повинна відповідати ряду вимог.

Загалом, всі наші дії, так чи інакше підпадають під сферу правового регулювання. Кожного дня ми взаємодіємо з іншими людьми в правовому полі, часто навіть не усвідомлюючи цього. При виникненні певних проблем, або непорозумінь виникає необхідність у зверненні за допомогою до спеціаліста. Важливе місце серед способів вирішення багатьох проблемних ситуацій займає консультація юриста. Юридичну консультацію можна визначити, як діяльність спеціаліста у сфері права по наданню ним послуг, які полягають у:

  • наданні порад по юридичним питанням;
  • підготовці роз’яснень правових явищ та положень законодавства;
  • прогнозуванні наслідків певних дій та складання алгоритму вирішення проблем, які при цьому можуть виникнути.

З огляду на наведене визначення,  можна виділити наступні ознаки юридичної  консультації:

1) здійснюється спеціалістом  у сфері права, тобто особою (особами), яка (які) мають необхідну  кваліфікацію та вищу юридичну  освіту;

2) є діяльністю по наданню  певного виду послуг(консультативних);

3) має конкретний характер, тобто полягає у наданні відповідей, порад стосовно конкретного поставленого  питання;

4) має двосторонній характер, адже юрист та клієнт (замовник  консультації) наділені взаємними  правами та обов’язками.

Для характеристики юридичної консультації необхідно визначити її видову класифікацію. За характером надання юридичну консультацію можна поділити на платну та безоплатну. Щодо останньої, то слід зазначити, що надання консультацій та роз’яснень є різновидом безоплатної первинної допомоги, яка гарантується державою згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

За формою, юридична консультація буває усною та письмовою. При  цьому, кожний з цих різновидів має  як спільні вимоги, так і окремі, характерні лише одному виду. Отже, юридична консультація має відповідати наступним вимогам:

1) повинна надаватися  кваліфікованою особою (особами);

2) має містити конкретні  відповіді на конкретні питання;

3) при наданні відповіді,  мають бути враховані всі можливі  для особи юридичні наслідки;

4) надання порад, підготовка  відповідей повинні бути здійснені  на основі повного та комплексного  аналізу законодавства та, за необхідності, судової практики;

5) надання юридичної консультації, як письмової, так і усної,  має відповідати загальноприйнятим  моральним та етичним нормам.

Таким чином, юридична консультація, як діяльність спеціаліста у сфері права по наданню послуг клієнтові, має відповідати ряду вимог, які виступають критеріями оцінки її ефективності та якості.

 максимально точная постановка задачи для юриста - получение необходимой информации от клиента - комплексный анализ проблемы со ссылками на законодательство и правоприменительную практику - предложение всех возможных вариантов решения проблемы с обязательным описанием рисков в каждом из них. «При подготовке юридических заключений мы стараемся избегать формулировок, позволяющих двузначное толкование. Безусловно, примечания вроде «при наличии дополнительных условий, выводы могут быть противоположными…» определённым образом минимизируют риски предъявления клиентами возможных претензий юристам, подготовившим конкретное правовое заключение, однако, необходимо учитывать, что они не решают проблемы клиента. В этом смысле для нас приоритетным является получение клиентом однозначных ответов на поставленные вопросы» - делится специалист.

По словам Виталия Крупельницкого, содержание правовых заключений УЮГ «Оптима» делится на вступительную и содержательную части. Во вступительной части излагается: фабула дела, вопросы поставленные клиентом, перечень документов предоставленных для подготовки правового заключения, источники получения информации и документов в отношении дела клиента, данные о юристе (юристах) составившем правовое заключение, а также информация о времени затраченном на подготовку правового заключения. В содержательной части правового заключения излагается фактическая правовая консультация по вопросам, определенных клиентом. Содержательная часть обязательно должна содержать обоснованное на нормах законодательства и положении фактической судебной практике полное и исчерпывающее заключение, по каждому вопросу клиента.
Андрей Сидоренко утверждает, что любое правовое заключения должно быть правильным, как с точки зрения норм законодательства, так и с точки зрения практики его применения, и при этом давать четкие ответы на поставленные вопросы, т.е. представлять практическую ценность для клиента. Иначе говоря, клиент должен понимать, за что он платит деньги! Помимо этого, по словам эксперта, правовое заключение должно быть максимально просто изложено таким образом, чтобы даже не юристу можно было без труда понять, о чем идет речь - «Как правило, при подготовке правовых заключений мы не злоупотребляем цитированием сложных конструкций правовых норм, стараясь излагать выводы в простой и понятной форме» - добавляет юрист.

В целом, если в былые времена  на запрос о юридической консультации можно было подготовить письменное правовое заключение, основанное на законодательных  предписаниях, объяснить клиенту  его права и возможности, то сегодня  для качественной юридической услуги одной лишь правовой теории будет  маловато. После социально-экономических  потрясений, происходивших в мире с 2008 года, спрос на массово используемые ранее услуги по подготовке правовых заключений существенно снизился. Если до этого правовые заключения предоставлялись  клиенту практически по каждому  текущему вопросу, - резюмирует Марина Саенко, - то со временем к ним стали прибегать лишь в конкретных случаях - перед покупкой бизнеса, осуществлением сделки по слиянию/поглощению, заключением определенного договора и т.д.

Таким образом, по словам юристов, потребности их клиентов претерпели значительных изменений, что  вызвало необходимость адаптации  работы правовых консультантов под  новые экономические и социальные условия. Клиенты стали более практичны и требовательны к своим правовым консультатам, что вынуждает последних непрерывно совершенствовать свои профессиональные навыки, а также искать новые пути для удовлетворения клиентских запросов.

Сергей Саченко, главный редактор портала ЮРЛИГА

 


Информация о работе Юридична консультація. Вимоги до неї