Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 22:59, реферат

Краткое описание

Податки виникли з появою держави як один з методів мобілізації грошових коштів. На ранніх етапах історичного розвитку вони стягувалися з населення і мали або натуральну форму, або форму трудових повинностей. Разом з доходами у вигляді данини, контрибуції (тобто неподатковими доходами) держава покривала податками свої витрати. Але зі збільшенням територій, зростанням економічної та політичної моці держава починає стягувати податки зі своїх підданих. З розвитком товарно-грошових відносин податки набувають переважно грошову форму.

Содержание

Вступ
3
Сучасний стан навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
5
Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища
7
2.1.Фонди охорони навколишнього середовища
7

2.2. Порядок фінансування природоохоронних заходів
9
Джерела фінансування ядерної безпеки України
16
Висновки
19
Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

реферат.docx

— 51.57 Кб (Скачать документ)

Якщо буде забезпечена фінансова стабілізація й у повному масштабі задіяні важелі ринкової саморегуляції економіки, можна порушувати питання про формуванні збалансованої системи стягування податків, яка виконує як фіскальну (задля забезпечення потреб держави), а й у належним чином стимулюючу і регулюючу функції.

 Які  стратегічні цілі у сфері планування  оподаткування повинен мати наша  держава на найближчий період?

 Вочевидь, у відповідь це запитання такий:

1) жорсткість  податкової дисципліни, формування  цивілізованого інституту платників  податків;

2) спрощення  податкової системи;

3) податкове  стимулювання виробництва та  реалізації конкурентоспроможних  вітчизняних товарів;

4) вдосконалення  принципів федералізму, розвиток  країни муніципальних податкових  систем.

 Реформування  чинній податковій системи має  здійснюватися у напрямах створення  сприятливих податкових умов  товаровиробників, стимулювання вкладення  заробітних засобів у інвестиційні  програми, забезпечення пільгового  податкового режиму для іноземних  капіталів, залучуваних з метою  рішення пріоритетних завдань  розвитку російської економіки.  Ці напрями мають безпосередній  ставлення практично всім федеральним  і регіональним податках. У тому  числі ключове значення отримують  податки з прибутку й на  додану вартість, які у вирішальної  мері визначають податкове навантаження  на товаровиробників і таким  чином здатні або придушити виробництво, або стати потужним важелем його стимулювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

 Податки,  будучи особливої сферою виробничих  відносин, є своєрідною економічної  категорією. Податки висловлюють реально існуючі грошові відносини, які виявляються в час вилучення частини національного в користь загальнодержавних потрібностей.

 Економічна  сутність податків характеризується  грошовими відносинами, складаються  в держави з юридичними і  фізичними особами. Ці грошові  відносини об'єктивно обумовлені  й мають специфічне громадське  призначення – мобілізацію коштів  у розпорядження держави.

  Непрямі  податки ставляться до загальнодержавних  податках і діють на території  України.. З появою ПДВ, акцизів  і митних зборів податкової  системи України непрямі податки  стали відкрито вирішальну роль  при мобілізації доходів у  бюджет. У зведеному бюджет України  надходжень від непрямих податків  є основний частиною податкових  надходжень держави. Податок на  додану вартість слід за місці,  перевершуючи за величиною все  податкові доходи.

 Проаналізувавши  діючий механізм оподаткування  непрямими податками України,  стала очевидною, що непрямі  податки надійно ввійшли в  податкову систему України. Вони, безумовно, має гідності й недоліки. У цілому нині податки має  позитивне значення, і тенденції  їх розвитку на останнім часом  дозволяють дійти невтішного  висновку, що з них і далі  збережеться провідна роль серед  інших податків і платежів  до Україні.

 Податкова  система має базуватися на  оптимальному поєднанні інтересів  всіх соціальних верств українського  суспільства - підприємців, працівників,  державних службовців, учнів, пенсіонерів  та інших, які мають велика  різниця в одержуваних доходах.  Така соціальна функція податків  має значення задля забезпечення  соціального рівноваги у суспільстві  Податкова реформа в якості  основи задля забезпечення економічного  розвитку і розширення доходної  частини державного бюджету, має  бути спрямована на:

  • посилення справедливості податкової системи з допомогою вирівнювання умов оподаткування усіх платників податків, передусім з допомогою скасування наявних необґрунтованих пільг і неефективних податків;
  • ослаблення загального податкового навантаження на законослухняних платників податків шляхом більш рівномірного розподілу податкового навантаження усім платників податків, подальшого зниження ставок по основним федеральним загальнодержавних податках і полегшення податкового навантаження на фонд оплати труда;
  • посилення стимулюючої функції податків як інструмент розширення виробництва та зростання інвестиційної активності;
  • спрощення податкової системи з допомогою скорочення загальної кількості податків і зборів, уніфікації діючих режимів обчислення та сплати податків і зборів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  використаної літератури:

 

 1. Податковий Кодекс України. Із змінами і доповненнями, внесеними. Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101.
 2. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін.- К.: НДФІ, 2004. - 712 с.
 3. Кноссен С. Формат ПДВ: уроки міжнародного досвіду // www.sefr.kiev.ua
 4. Лайам Эбрилл, Майкл Кин, Жан-Поль Боден, Виктория Саммерс Современный НДС; Пер. с англ. - М.: Издательство "Весь Мир", 2003. - 274 с.
 5. Лондар С.Л. Фіскальні взаємовідносини в Україні // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 2. - С. 48-59.
 6. Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 89-94.

7.      Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 344 с.

 


Информация о работе Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища