Бюджетний устрій і бюджетна система України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 19:28, контрольная работа

Краткое описание

У державних утвореннях будь-якого типу обов'язковим елементом є бюджетна система. За формою бюджетні системи мало чим різняться одна від одної. Як правило, бюджетні системи є двох типів. В унітарних державах — дворівнева система, яка включає державний та місцеві бюджети. У державах із федеративним устроєм бюджетні системи включають три й навіть чотири рівні — федеральний бюджет, бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земе

Содержание

1. Бюджетний устрій і бюджетна система України………………………………..3
1.1 Поняття бюджетної системи…………………………………………………… 3 1.2 Бюджетний устрій………………………………………………………………...4
1.3. Структурна побудова бюджетної системи……………………………………...5
1.4. Принципи побудови бюджетної системи України……………………………..7
2. Організація державного фінансового контролю………………………………….8 2.1 Сутність фінансового контролю………………………………………………….8 2.2. Функції фінансового контролю…………………………………………….…….9 2.3 Класифікація фінансового контролю……………………………………………10
Завдання №1…………………………………………………………………………..13
Завдання №2…………………………………………………………………………..14
Завдання №3…………………………………………………………………………..15
Завдання №4…………………………………………………………………………..17
Завдання №5…………………………………………………………………………..20
Завдання №6…………………………………………………………………………..21
Список літератури…………………………………………………………………….23

Прикрепленные файлы: 1 файл

контр.doc

— 171.50 Кб (Скачать документ)


ЗМІСТ

 

1.  Бюджетний устрій і бюджетна система України………………………………..3

1.1 Поняття бюджетної  системи……………………………………………………  3 1.2 Бюджетний устрій………………………………………………………………...4

1.3. Структурна побудова  бюджетної системи……………………………………...5 
1.4. Принципи побудови бюджетної системи України……………………………..7 
2. Організація державного фінансового контролю………………………………….8                         2.1 Сутність фінансового контролю………………………………………………….8   2.2. Функції фінансового контролю…………………………………………….…….9       2.3 Класифікація фінансового контролю……………………………………………10

Завдання №1…………………………………………………………………………..13

Завдання №2…………………………………………………………………………..14

Завдання №3…………………………………………………………………………..15

Завдання №4…………………………………………………………………………..17

Завдання №5…………………………………………………………………………..20

Завдання №6…………………………………………………………………………..21

Список літератури…………………………………………………………………….23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

 

1.  Бюджетний устрій і бюджетна система України.

1.1 Поняття бюджетної системи. 
       У державних утвореннях будь-якого типу обов'язковим елементом є бюджетна система. За формою бюджетні системи мало чим різняться одна від одної. Як правило, бюджетні системи є двох типів. В унітарних державах — дворівнева система, яка включає державний та місцеві бюджети. У державах із федеративним устроєм бюджетні системи включають три й навіть чотири рівні — федеральний бюджет, бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земель. 
       Бюджетну систему держави визначають як сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни. Отже, згідно з Бюджетним кодексом бюджетна система України - це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. 
       Правову основу бюджетної системи в Україні становлять: 
       - Конституція України; 
       - Бюджетний кодекс; 
       - Закон про Державний бюджет України на відповідний рік; 
       - інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини; 
       - нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу; 
       - рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Бюджетного кодексу. 
       Економічну основу бюджетної системи держави становить її економічний і науково-технічний потенціал. Складовими бюджетної системи є її структура, принципи побудови та організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. 

1.2 Бюджетний устрій.

 
       Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Він визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України. Бюджетний устрій ґрунтується на принципах єдності,  повноти, достовірності, гласності, наочності та самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України.

Принцип  єдності  бюджету означає існування єдиного  розрахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність  бюджетної системи забезпечується єдиними правовою базою, бюджетною класифікацією, формами бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, грошовою системою, соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня бюджету іншому.   

Принцип повноти  полягає у відображенні у бюджеті  всіх доходів і видатків.                   Принцип  достовірності  —  це формування  бюджету  на  основі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів і видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків. 

Принцип  гласності  забезпечує висвітлення в  засобах  масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання. 

Принцип  наочності  — це відображення показників  бюджетів  у взаємозв'язку з загальноекономічними показниками в Україні і за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

Основами бюджетного устрою є: 
       - виділення видів бюджетів; 
       - установлення принципів побудови бюджетної системи; 
       - розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; 
       - організація взаємовідносин між бюджетами. 

 

1.3. Структурна побудова бюджетної системи. 
       Виділення видів бюджетів ґрунтується на політичному устрої та адміністративно-територіальному поділі кожної країни. Установлено два основні види бюджетів — центральні та місцеві. У країнах з федеральним устроєм існують два різновиди центральних бюджетів: загальнодержавний та центральні для членів федерації. Склад місцевих бюджетів відображає територіальний поділ країни: в Україні — області, райони, поселення. Відповідно місцеві бюджети поділяють на дві групи: централізовані (регіональні) — обласні, районні, міські та бюджети базового рівня — сіл, селищ, міст, районів у містах. 
       Бюджетна система України складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Він використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. 
       Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим. 
       До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування. 
       Бюджет району містить районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. 
       Останні створюються за рішенням районних, міських Рад. народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. 
       Провідне місце в бюджетній системі України належить державному бюджету. З нього фінансуються витрати на здійснення державних заходів у галузі господарського та культурного будівництва, на оборону, утримання центральних органів державної влади й державного управління. Через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між Автономною Республікою Крим, областями й містами республіканського підпорядкування. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, районні, міські, сільські бюджети забезпечують фінансування господарського й культурного будівництва, що здійснюється органами місцевого самоврядування. 
        Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономії Республіки Крим і місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямків їх використання відповідно до законодавства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Принципи побудови бюджетної системи України. 
        Принципи побудови бюджетної системи є визначальною основою бюджетного устрою. Вони визначають характерні ознаки і риси бюджетної системи кожної країни. За основу побудови бюджетної системи прийнято принцип поєднання централізованих і децентралізованих ланок, що дає змогу враховувати як загальнодержавні, так і регіональні потреби. При цьому взаємозв'язок різних ланок бюджетної системи може встановлюватися на основі двох альтернативних принципів; 
- єдності всіх бюджетів; 
- автономності кожного бюджету. 
       Принцип єдності означає, що всі ланки бюджету в сукупності становлять єдиний (зведений, консолідований) бюджет, який складається і затверджується в загальному обсязі. Принцип єдності забезпечується єдиною дохідною базою всіх бюджетів, єдиною системою видатків, а головне — керованістю процесом складання і виконання бюджету з єдиного центру. 
       Принцип автономності означає, що кожний бюджет, що входить до складу бюджетної системи, є відносно відособленою і самостійною ланкою. Автономність бюджетів забезпечується чітким законодавчим розмежуванням доходів і видатків між бюджетами із забезпеченням кожного бюджету досить міцною і стабільною дохідною базою. Кожний бюджет складається, затверджується і виконується відповідними органами влади відособлено і самостійно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Організація державного  фінансового контролю.

2.1 Сутність фінансового контролю.

У країнах із ринковою економікою сфера державного фінансового контролю забезпечує реалізацію фінансової політики держави.

Фактично фінансовий контроль є завершальною стадією управлінського процесу, що складається з трьох взаємопов'язаних елементів: прогнозування або планування, регулювання та контролю. Оскільки фінансовий контроль складова фінансових відносин, він відіграє специфічну роль індикатора розподільних відносин, дія якого втілюється в контрольній функції фінансів.

Формально об'єктами фінансового контролю вважають фінансові показники діяльності всіх суб'єктів економічних відносин: дохід, прибуток, собівартість, витрати  обігу, рентабельність, податкові платежі. Водночас фактичним об'єктом фінансового контролю є сукупний процес фінансово-господарської діяльності.

Суб'єктами фінансового  контролю є, з одного боку, як державні, так і недержавні структури контролю, з іншого боку — підприємства всіх форм власності та фізичні особи.

Фінансовий контроль — специфічний вид діяльності, що здійснюється всіма ланками державної влади й управління, а також недержавними структурами стосовно забезпечення на основі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів у країні.

Фінансовий контроль, як економічна категорія, поділяється на види за певними  критеріями. Залежно від суб'єктів, які виконують фінансовий контроль, вирізняють державний, внутрішньогосподарський, аудиторський (незалежний), громадський, фінансовий контроль.

 

2.2. Функції фінансового контролю.

 Функції державного фінансового контролю розподіляються між вищими органами влади разом із функціями управління фінансовою системою. Державний контроль охоплює загальнодержавний і відомчий контроль.

Загальнодержавний фінансовий контроль здійснює Верховна Рада України, Кабінет  Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України, спеціальні органи державного фінансового контролю, до яких належать Рахункова палата та Державна контрольно-ревізійна служба України.

Особливе місце у  системі органів державного фінансового  контролю посідає Рахункова палата України — постійно діючий орган контролю, утворений Верховною Радою України, він здійснює діяльність самостійно, незалежно від інших органів влади, звітує перед Верховною Радою України. До головних функцій та повноважень Рахункової палати належать:                                                                       — контроль за виконанням законів України, виконанням Державного бюджету та державних цільових позабюджетних фондів;                                                                           — здійснення за дорученням Верховної Ради України контролю за виконанням бюджету за поквартальним розподілом доходів і видатків, видатків з обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргів України, витрачанням коштів цільових фондів;                                                                                                                           — контроль за ефективністю управління коштами Державного бюджету Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів бюджету, загальнодержавних цільових фондів у Національному банкові України, уповноважених банках і кредитних установах;                                                                         — контроль органів місцевого самоврядування, підприємств, банків, організацій стосовно використання ними бюджетних коштів;                                                                     — здійснення комплексних ревізій та тематичних перевірок;                                                — унесення пропозицій щодо удосконалення бюджетного законодавства.

 

2.3 Класифікація фінансового контролю.

Важливим органом державного фінансового  контролю з боку виконавчої влади  є Державна контрольно-ревізійна  служба України, до складу якої входять  Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи та відділи в районах, містах, районах у містах.

Державна контрольно-ревізійна  служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується цьому органу. Контрольно-ревізійні управління на місцях підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню України. Державна контрольно-ревізійна служба України координує свою діяльність із місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою й іншими органами контролю.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль на підприємствах, в установах  та організаціях здійснюють їх бухгалтерії  та фінансові відділи. Такий вид контролю спрямований на виявлення й усунення порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємств, організацій та установ.

Надання самостійності підприємствам  та організаціям, їх приватизація, створення  на їх основі акціонерних товариств, приватних підприємств зумовило потребу створення органу, до обов'язків якого належали б проведення незалежних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності, забезпечення консультацій з фінансових питань. Таким органом незалежного фінансового контролю стала Аудиторська палата України, яка видає ліцензії юридичним та фізичним особам на право здійснення аудиторської діяльності, атестує аудиторів, веде облік аудиторів, їх фірм, розробляє методичні рекомендації, контролює дотримання вимог законодавства з аудиторського контролю.

Аудит — це незалежний фінансовий контроль, що здійснюють незалежні контролюючі організації (аудиторські фірми, окремі аудитори), він передбачає перевірку публічної фінансової звітності, бухгалтерського обліку, первинних документів та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, правильності обліку, повноти й відповідності до чинного законодавства.

Громадський фінансовий контроль — контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави, місцевих органів влади; він не має організованих форм, його виконують представники громадських організацій на засадах добровільності та безоплатності.

Информация о работе Бюджетний устрій і бюджетна система України