Аналіз доходів державного та зведеного бюджетів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2014 в 22:48, контрольная работа

Краткое описание

Рівень виконання річного плану видатків Державного бюджету України і урахуванням міжбюджетних трансфертів зменшився на 1,1 в. п. щодо минулорічного показника і становив 92,7. Обсяг цих видатків збільшився порівняно з 2011 роком на 18,7% і становив 395,7 млрд. грн. Незважаючи на зазначене, видатки зведеного бюджету зростали у 2012 році вищими темпами, ніж у 2011 році: на 118.2 % порівняно з 110.3% . Видатки Державного бюджету України без урахування міжбюджетних трансфертів склали 271,2 млрд.грн., що більше минулорічного показника на 32,7 млрд. грн., або на 13,7%. Рівень виконання річного плану становив 90,8%, що на 1,3 в. п. нижче минулорічного.

Прикрепленные файлы: 1 файл

обмен.docx

— 82.98 Кб (Скачать документ)

 

 

 

Індивідуальне завдання

З дисципліни «Бюджетна система»

 

 

 

 Виконала:                                                     студентка 4 курсу

                                                                               економічного факультету

                                                                    спеціальності «фінанси та кредит»

                                

                        

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ ЗВЕДЕНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ ЗА 2010-2012 РОКИ

Виконання дохідної частини в 2011 році зведеного бюджету становило 398,3 млрд. грн., що на 83,9 млрд.грн. або 26,7 % більше ніж в 2010 році.

Виконання дохідної частини зведеного бюджету за 2012 рік становило 445,5 млрд. грн., що на 47,2млрд. грн.: або на 11,9 %, більше аналогічного показника попереднього року, водночас це становить 92,9 % від планового показника. Виконання доходів Державного бюджету України становило 344,7 млрд. грн., що на 32,9 млрд. грн., або на 10,6%, більше відповідного показника попереднього року.

 Бачимо, що з кожним  роком зведений бюджет збільшується, що є позитивною тенденцією.

Річний план в 2012 році виконано на 92,9%. У 2011 році річний план було виконано на 100,2 %. Невиконання бюджету відбулося в частині податкових надходжень.

Виконання дохідної частини державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів становило 344,7 млрд, грн., що на 32,9 млрд, грн., або на 10,6 %, більше відповідного показника попереднього року (табл.1)

Табл. 1 – Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів у 2010 – 2012 роках

       

2011 рік проти 2010 

2012 рік проти 2011 року

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріс

Темп приросту,%

Абсолютний приріст

Темп приросту. %

Зведеннн бюджет, млрд. грн.. у т. ч.:

314,4

398,3

445,5

83,9

26,7

47,2

11,9

загальний фонд

268,7

334,7

369,7

66

24,6

35

10,5

спеціальний фонд

45,7

63,6

75,8

17,9

39,2

12,2

19,2

Державний бюджет (без урахування міжбюджетянх трансфертів), млрд. грн., у т. ч.:

233,9

311,8

344,7

77,9

33,3

32,9

10,6

частка у доходах  зведеного бюджету, %

74,4

78,3

77,4

   

X

X

загальний фонд

201,1

263,3

288,5

62,2

30,9

25,2

9,6

               

спеціальний фонд

32,8

48,5

56,2

15,7

47,9

7,7

15,9

Місцеві бюджети (без урахування міжбюджетянх трансфертів), млрд. грн., у т. ч.:

80,5

86,5

100,8

6

7,5

14,3

16,5

частка у доходах  зведеного бюджету, %

25,6

21,7

22,6

   

X

X

загальний фонд

67,6

71,4

81,2

3,8

5,6

9,8

13,7

спеціальний фонд

12,9

15,1

19,6

2,2

17,1

4,5

29,8


 

Збільшення доходів бюджету  відбулося майже за всіма статтями, але основним його чинником стало підвищення на 39,2 % неподаткових надходжень. У цілому податкові джерела у 2012 році показали незначний приріст. Так обсяги надходжень виросли за такими статтями: податок на додану вартість - на 8,7 млрд. грн., або 6,7 %; податок на прибуток підприємств - на 0,6 млрд. грн.: або на 1,1 %: акцизний податок - на 4.1 млрд. грн., або на 12,7 %; податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - на 1,4 млрд. грн.: або на 12,0 %. Водночас надходження рентної тати та зборів на паливно-енергетичні ресурси зменшитися порівняно з попереднім роком на 3,5 млрд. грн., або на 16,5 %.

Рівень виконання річного  плану становив 92,5 %, що відповідає прогнозу експертів ІБСЕД (див. «Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень - вересень 2012 року»).

Недовиконання річного плану  сталося, перш за все, в частині податкових надходжень. Зокрема, нижче запланованого  рівня на 25,3 млрд.грн., або 15,5% надійшли доходи від податку на додану вартість, акцизного податку із вироблених в Україні товарів – на 4,0 млрд. грн., або 12,8 %, рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси - на 3,7 млрд, грн., або 17,5 %, податку на прибуток підприємств - на 2,9 млрд. грн., або 5,0 % тощо.

Водночас неподаткові  надходження було перевиконано майже  на 10,0млрд. грн. Причому основною статтею, що забезпечила таке перевиконання, стали кошти, перераховані Національним банком України. Обсяг цих коштів за результатами року становив 26,6 млрд. грн. і виявися майже вдвічі більшими від запланованого.

Динаміку щомісячних доходів державного бюджету за звітний період представлено на графіку 3.1.1. Піки надходжень у лютому, травні, серпні листопаді пояснюються тим, що саме на ці місяці припадають кінцеві терміни сплати податку на прибуток підприємств. Грудневий пік надходжень пояснюється зарахуванням до державного бюджету коштів, перерахованих Національним банком України в обсязі 7,0 млрд. грн.

Найсуттєвішою зміною в структурі доходів як зведеного, так і державного бюджетів стало зменшення частки податкових надходжень (на 3,1 в. п. та 4,2 в. п. відповідно). Це пов’язано, в першу чергу, зі збільшенням обсягу коштів, перерахованих Національним банком України, що належать до неподаткових надходжень.

Крім того: зміни відбулись і в частині самих податкових надходжень, що пов'язано зі зміною ставок оподаткування: зменшенням ставки податку на прибуток підприємств з 23 % до 21 % та збільшенням ставок на деякі підакцизні товари. Крім того, певний вплив на обсяги надходжень податків на зовнішньоекономічні операції справив новий Митний кодекс, який набув чинності з 1 червня 2012 року.

Відповідно, у 2012 році у загальній  структурі доходів зведеного  бюджету спостерігалося зменшення  часток податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість і рентної  плати та зборів на паливно-енергетичні  ресурси. Водночас частки акцизного  податку, податку на доходи фізичних осіб та податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції дещо виросли. Подібні  зміни відбулись у структурі  податкових надходжень державного бюджету.

 

 

 

 

 

Табл. 2  - Структура податкових надходжень зведеного бюджету за 2010-2012роки

Доходи

Зведений бюджет

2011 рік проти 2010 року

2012 рік проти 2011 року

 

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відх.,%

Темп зростання, %

Темп приросту,%

Абсолютне відхилення

Відносне відх.,%

Темп зростання

Темп приросту,%

Податкові надходження, у  т. ч.:

74,60

84,00

80,90

9,40

12,60

88,81

-11,19

-3,10

-3,69

103,83

3,83

— податок на доходи фізичних осіб

16,20

15,20

15,30

-1,00

-6,17

106,58

6,58

0,10

0,01

99,35

-0,65

— податок на прибуток підприємств

12,80

13,80

12,50

1,00

7,81

92,75

-7,25

-1,30

-0,09

110,40

10,40

— збори за спеціальне використання природних ресурсів, із них:

4,00

3,70

3,90

-0,30

-7,50

108,11

8,11

0,20

0,05

94,87

-5,13

— уплата за землю

3,00

2,70

2,50

-0,30

-10,00

111,11

11,11

-0,20

-0,07

108,00

8,00

— податок на додану вартість

27,50

32,70

31,20

5,20

18,91

84,10

-15,90

-1,50

-0,05

104,81

4,81

— акцизний податок

9,00

8,50

8,60

-0,50

-5,56

105,88

5,88

0,10

0,01

98,84

-1,16

— податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

2,90

2,90

3,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,10

0,03

96,67

-3,33

— рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

-

5,30

3,90

5,30

   

-100,00

-1,40

-0,26

135,90

35,90

— інші податкові надходження

2,20

1,90

2,50

-0,30

-13,64

115,79

15,79

0,60

0,32

76,00

-24,00

Неподаткові надходження, у  т.ч.:

23,40

15,00

18,20

-8,40

-35,90

156,00

56,00

3,20

0,21

82,42

-17,58

— доходи від власності  та підприємницької діяльності

9,70

4,40

7,40

-5,30

-54,64

220,45

120,45

3,00

0,68

59,46

-40,54

— адміністративні збори  та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

0,80

1,20

1,60

0,40

50,00

66,67

-33,33

0,40

0,33

75,00

-25,00

— власні надходження бюджетних  установ

9,10

7,80

1,10

-1,30

-14,29

116,67

16,67

-6,70

-0,86

709,09

609,09

— інші неподаткові надходження

3,80

1,60

1,50

-2,20

-57,89

237,50

137,50

-0,10

-0,06

106,67

6,67

Доходи від операцій з  капіталом

1,00

0,60

0,70

-0,40

-40,00

166,67

66,67

0,10

0,17

85,71

-14,29

Цільові фонди

0,90

0,30

0,20

-0,60

-66,67

300,00

200,00

-0,10

-0,33

150,00

50,00

Інші надходження

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

-0,10

-1,00

   

 

 

Табл. 3  – Структура податкових надходжень державного бюджету за 2010 – 2012 роки

Доходи

Державний бюджет

2011 рік проти 2010 року

2012 рік проти 2011 року

 

2010 рік

2011 рік 

2012 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відх.,%

Темп зростання

Темп приросту,%

Абсолютне відхилення

Відносне відх.,%

Темп зростання

Темп приросту,%

Податкові надходження, у  т. ч.:

71,40

83,90

79,70

12,50

17,51

85,10

-14,90

-4,20

-5,01

105,27

5,27

— податок на доходи фізичних осіб

-

2,00

2,00

     

-100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

— податок на прибуток підприємств

17,10

17,50

16,10

0,40

2,34

97,71

-2,29

-1,40

-8,00

108,70

8,70

— збори за спеціальне використання природних ресурсів, із них:

1,30

0,60

0,70

-0,70

-53,85

216,67

116,67

0,10

16,67

85,71

-14,29

— уплата за землю

-

-

-

     

-100,00

     

-100,00

— податок на додану вартість

36,90

41,70

40,30

4,80

13,01

88,49

-11,51

-1,40

-3,36

103,47

3,47

— акцизний податок

11,80

10,60

10,80

-1,20

-10,17

111,32

11,32

0,20

1,89

98,15

-1,85

— податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

3,90

3,80

3,80

-0,10

-2,56

102,63

2,63

0,00

0,00

100,00

0,00

— рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

-

6,80

5,10

     

-100,00

-1,70

-25,00

133,33

33,33

— інші податкові надходження

0,40

0,90

0,90

0,50

125,00

44,44

-55,56

0,00

0,00

100,00

0,00

Неподаткові надходження, у  т.ч.:

27,80

15,60

19,80

-12,20

-43,88

178,21

78,21

4,20

26,92

78,79

-21,21

— доходи від власності  та підприємницької діяльності

12,70

5,50

9,30

-7,20

-56,69

230,91

130,91

3,80

69,09

59,14

-40,86

— адміністративні збори  та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

0,70

0,80

1,60

0,10

14,29

87,50

-12,50

0,80

100,00

50,00

-50,00

— власні надходження бюджетних  установ

9,40

7,40

7,20

-2,00

-21,28

127,03

27,03

-0,20

-2,70

102,78

2,78

— інші неподаткові надходження

5,00

1,90

1,70

-3,10

-62,00

263,16

163,16

-0,20

-10,53

111,76

11,76

Доходи від операцій з  капіталом

0,20

0,20

0,40

0,00

0,00

100,00

0,00

0,20

100,00

50,00

-50,00

Цільові фонди

0,50

0,10

0,10

-0,40

-80,00

500,00

400,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Інші надходження

0,10

0,20

0,00

0,10

100,00

50,00

-50,00

-0,20

-100,00

 

-100,00


 

 

Табл. 4 - Податкові надходження зведеного бюджету за 2010 – 2012 роки

Доходи

Зведений бюджет

2011 рік проти 2010

2012 рік проти 2011 року

 

2010 рік

2011 рік

2012 рік 

Абсолютне відхилення

Відносне відх.,%

Темп зростання,%

Темп приросту,%

Абсолютне відхилення

Відносне відх.,%

Темп зростання,%

Темп приросту,%

Податкові надходження, у  т. ч.:

234,50

334,60

360,40

100,10

42,69

70,08

-29,92

25,80

7,70

92,84

-7,16

— податок на доходи фізичних осіб

50,90

60,50

68,20

9,60

18,86

84,13

-15,87

7,60

12,60

88,71

-11,29

— податок на прибуток підприємств

40,20

55,00

55,70

14,80

36,82

73,09

-26,91

0,70

1,30

98,74

-1,26

— збори за спеціальне використання природних ресурсів, із них:

12,60

14,70

17,40

2,10

16,67

85,71

-14,29

2,60

17,90

84,48

-15,52

— упата за землю

9,40

10,80

11,10

1,40

14,89

87,04

-12,96

0,40

3,60

97,30

-2,70

— податок на додану вартість

86,50

130,20

139,00

43,70

50,52

66,44

-33,56

8,80

6,70

93,67

-6,33

— акцизний податок

28,30

33,90

38,30

5,60

19,79

83,48

-16,52

4,50

13,20

88,51

-11,49

— податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

9,10

11,60

13,40

2,50

27,47

78,45

-21,55

1,80

15,70

86,57

-13,43

— рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

0,00

21,10

17,40

21,10

 

0,00

-100,00

-3,70

-17,70

121,26

21,26

— інші податкові надходження

6,90

7,60

11,10

0,70

10,14

90,79

-9,21

3,60

47,20

68,47

-31,53

Неподаткові надходження, у  т.ч.:

73,60

59,70

81,10

-13,90

-18,89

123,28

23,28

21,30

35,70

73,61

-26,39

— доходи від власності  та підприємницької діяльності

30,50

17,50

33,00

-13,00

-42,62

174,29

74,29

15,40

88,10

53,03

-46,97

— адміністративні збори  та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

2,50

4,80

7,10

2,30

92,00

52,08

-47,92

2,30

49,10

67,61

-32,39

— власні надходження бюджетних  установ

28,60

31,10

4,90

2,50

8,74

91,96

-8,04

-26,20

-84,20

634,69

534,69

— інші неподаткові надходження

11,90

6,40

6,70

-5,50

-46,22

185,94

85,94

0,30

4,90

95,52

-4,48

Доходи від  операцій з капіталом

3,10

2,40

3,10

-0,70

-22,58

129,17

29,17

0,70

30,50

77,42

-22,58

Цільові фонди

2,80

1,20

0,90

-1,60

-57,14

233,33

133,33

-0,30

-25,40

133,33

33,33

Інші надходження

0,30

0,40

0,00

0,10

33,33

75,00

-25,00

0,20

0,60

   

Информация о работе Аналіз доходів державного та зведеного бюджетів