ҚР лизингтің сыртқы жағдайы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2014 в 11:40, курсовая работа

Краткое описание

Менің курстық жұмысымның тақырыбы «Лизингтік операциялар есебі». Лизинг экономика өмірінінің ең қиын кезеңдеріне қатысады, сатып алу және сату қатынастарын және аренда және займдарды қарастырады. Сондықтан да лизинг түсінігі нақты белгілі бір анықтамада болмайды.
Лизинг түсінігі үш негізгі аспектілерді қамтиды:
1. Лизинг маркетингтің белсенді бөлігі ретінде қызмет атқарады:
а) машина –техникалық өндіріс ретінде ұйымдастырылады;
б) материалдық – техникалық өндірісті қамтамасыз етеді;

Содержание

Кіріспе......................................................................................................3
Бөлім 1. Лизинг туралы жалпы түсінік.
1.1.Лизингтің шығу тегі, пайда болуы.................................................5
1.2.Лизингтің негізгі түрлері.................................................................6
Бөлім 2. ҚР лизинг бизнесі.
2.1.Лизингтік операциялар есебі.........................................................12
2.2.Лизингтік келісімшарт....................................................................25

Бөлім 3. ҚР лизингтің сыртқы жағдайы
3.1.ҚР лизингтің даму жолдары. .........................................................27
3.2. Лизингтік қызметтер нарығының сегменттері............................28
3.3.Лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері...........................36
Қорытынды............................................................................................39
Пайдаланған әдебиеттер.......................................................................42

Прикрепленные файлы: 1 файл

лизинг.docx

— 51.10 Кб (Скачать документ)

   Бұл кезде келесі  бухглтерлік жазба жасалады:

   Дт 5922 «Банктік емес  қызметтен өзге шығыстар»

   Кт 2860 «Банктік қызмет  бойынша өзге кредиторлар».

     Лизинг келісімімен  қаралған төлемдерді мерзімінде  алғанда лизинг беруші келесі  бухгалтерлік өткізбелерді жүзеге  асырады:

     а) Лизинг бойынша  қосылған сыйақыны өтеу бойынша:

   Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

   Кт 1730 «Басқа банктерге  берілген қарыздар және қаржы  лизингі бойынша есептелген кірістер»

         1740 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  есептелген кірістер».

     ә) Лизинг затын  алу, жеткізу және оны лизинг  келісімін жасау кезіндегі баға  бойынша лизинг лизинг келісіміне  сәйкес мақсатында қолдану үшін  жұмыс жағдайында келген шығындар  мен басқа да кез келген  шығындарды қапына келтіру бойынша:

   Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

   Кт 1305 «Басқа банктерге  қаржы лизингі»

         1420 «Клиенттерге берілген қаржы  лизингі».

     Лизинг алушы  сыйақы бойынша төлемдерді, сондай  – ақ қаржылық лизинг бойынша  негізгі борыш сомасы кешіктірілгенде, келесі бухгалтерлік өткізбе  құрылады:

     а) Есептен  сыйақы сомасына:

     Дт 1731 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  мерзімі өткен сыйақылар»

           1741 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  мерзімі өткен сыйақылар»

     Кт 1730 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  есептелген кірістер»

          1740 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  есептелген кірістер».

     ә) Негізгі  борыш сомасына:

     Дт 1306 «Банктің  қарыздары бойынша басқа банктердің  мерзімі өткен берешегі»

            1424 «Банк қарыздары бойынша клиенттердің  мерзімі өткен берешегі»

     Кт 1305 «Басқа  банктерге қаржы лизингі»

           1420 «Клиенттерге берілген қаржы  лизингі».

     б) Негізгі  борыш сомасы бойынша Ұлттық  банктің нрмативтік – құқықтық  актілеріне сәйкес құрылатын  мжбүрлі шығын сомасына:

     Дт 5452 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу»

        5455 «Клиенттерге  берілген қарыздар және қаржы  лизингі бойынша арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу»

     Кт 1339 «Басқа  банктерге банктерге берілген  қарыздар және қаржы лизингі  бойынша арнайы резервтерге (мәжбүрлі  шығындар)»

           1439 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындар)».

     Есептелген  сыйақы мен негізгі борыш уақтылы  бір кезде төленбесе (егер бұл  лизинг келісімінде көрсетілмесе) лизинг беруші айып өсімақы  және тұрақсыздық сомасын есептейді. Бұл кезде келесі бухгалтерлік  жазба жасалады:

     Дт 1860 «Банк  қызметі бойынша өзге дебиторлар»

     Кт 4900 «Тұрақсыздық  айыбы (айыппұл, өсімпұл)».

     Лизинг алушыдан  мерзімі ұзартылған төлемдер  қайтарылғанда, келесі бухгалтерлік  жазба жасалады:

     а) Айып, өсімақы  және тұрақсыздық сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 1860 «Банк  қызметі бойынша өзге дебиторлар».

     ә) Мерзімі  ұзартылған сыйақы сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 1731 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  мерзімі өткен сыйақылар»

           1741 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  мерзімі өткен сыйақылар».

     б) Негізгі  борыш сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 1306 «Банктің  қарыздары бойынша басқа банктердің  мерзімі өткен берешегі»

            1424 «Банк қарыздары бойынша клиенттердің  мерзімі өткен берешегі».

     в) Алдын ала  құрылған мәжбүрлі шығындар сомасына:

     Дт 1339 «Басқа  банктерге банктерге берілген  қарыздар және қаржы лизингі  бойынша арнайы резервтерге (мәжбүрлі  шығындар)»

           1439 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындар)»

     Кт 5452 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу»

          5455 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу».

     Лизинг келісімінің  әрекет ету мерзімі аяқталған  соң лизинг заты лизинг шартының  келісіміне сәйкес лизинг алушыдан  лизинг берушіге қайтарылады:

     а) Егер лизинг  заты толық амортизацияланса, онда  лизинг беруші аталған лизинг  затын қабылдау - өткізу акті бойынша  қабылдайды және қажет болса  оны одан әрі қолдану бойынша  жүйеден тыс есепке кірістейді;

     ә) Егер лизинг  заты толық амортизацияланбаса, қалдық құн сомасына лизинг  берушіде келесі бухгалтерлік  жазба жасалады:

     Дт 1652 «Жер, үйлер  мен ғимараттар»

           1653 «Компьютерлік қондырғылар»

           1654 «Басқа да негізгі құралдар»

           1655 «Қаржылық лизингке алынған  негізгі құрал – жабдықтар»

           1658 «Көліктік құралдар»

     Кт 1305 «Басқа  банктерге қаржы лизингі»

           1420 «Клиенттерге берілген қаржы  лизингі».

     Егер лизинг  келісімінің шарты бойынша лизинг  заты қайтарылмаса және аталған  лизинг заты тоық амортизацияланбаса, онда лизинг алушымен лизинг  берушіге қалдық құнды қалпына  келтіруі лизинг келісімшартымен  реттеледі.

     Лизинг алушының  меншікті қаржысы есебінен жүргізген  жақсарту құнын қалпына келтіру  кезінде,изинг берушімен келесі  бухгалтерлік жазба жасалады:

     Дт 2860 «Банктік  қызмет бойынша өзге кредиторлар»

     Кт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары».

     Жаңадан құрылған  мәжбүрлі шығындар есебінен қаржылық  лизинг бойынша негізгі борыш  сомасын лизинг алушы өтеу  кезінде келесі бухгалтерлік  жазба жүзеге асырылады:

     а) Негізгі  борыш сомасына:

     Дт 1339 «Басқа  банктерге банктерге берілген  қарыздар және қаржы лизингі  бойынша арнайы резервтерге (мәжбүрлі  шығындар)»

            1439 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындар)»

     Кт 1306 «Банктің  қарыздары бойынша басқа банктердің  мерзімі өткен берешегі»

            1424 «Банк қарыздары бойынша клиенттердің  мерзімі өткен берешегі»;

     Кт 1305 «Басқа  банктерге қаржы лизингі»

          1420 «Клиенттерге берілген қаржы  лизингі».

     Сол кезекте  кіріс 7130 «Шығынға шығарылған борыштар».

     ә) Мерзімі  ұзартылған сыйақы сомасына:

     Дт 4305 «Басқа  банктерге банктерге берілген  қаржы лизингі бойынша сыйақы  алуға байланысты кірістер»

            4420 «Клиенттерге берілген қаржы  лизингі сыйақы алуға байланысты  кірістер»

     Кт 1731 «Басқа  банктердің ұсынған қарыздары  мен қаржылық лизингтері бойынша  мерзімі өткен сыйақылар»

           1741 «Клиенттердің ұсынған қарыздары  мен қаржылық лизингтері бойынша  мерзімі өткен сыйақылар».

     б) Айып, өсімақы  және тұрақсыздық сомасына:

     Дт 4900 «Тұрақсыздық  айыбы (айыппұл, өсімпұл)» бір кезекте, шығын 7130 «Шығынға шығарылған борыштар».

     ә) Сыйақы сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 4305 «Басқа  банктерге банктерге берілген  қаржы лизингі бойынша сыйақы  алуға байланысты кірістер»

     Кт 4420 «Клиенттерге  берілген қаржы лизингі сыйақы  алуға байланысты кірістер» бір  кезекте, шығын 7130 «Шығынға шығарылған  борыштар».

     б) Негізгі  борыш сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 5452 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу»

          5455 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу» бір кезекте, шығын 7130 «Шығынға шығарылған борыштар».

     Қаржылық лизинг  бойынша берешекті өтеу келесі  жылы жүргізілетін болса, ағымды  жылда мынадай бухгалтерлік жазба  жасалады:

     а) Айып, өсімақы  немесе тұрақсыздық жне сыйақы  сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 4921 «Банк  қызметінен өзге кірістер» бір  кезекте, шығын 7130 «Шығынға шығарылған  борыштар».

     ә) Шығындар  шотында (мәжбүрлі шығындар бойынша) қаржы боған кезде, қаржылық лизинг  бойынша негізгі борыш сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 5452 «Басқа  банктерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу»

          5455 «Клиенттерге берілген қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  арнайы резервтерге (мәжбүрлі шығындарға) ақша бөлу» бір кезекте, шығын 7130 «Шығынға шығарылған борыштар».

     б) Шығындар  шотында (мәжбүрлі шығындар бойынша) қаржы жеткіліксіз боған кезде, қаржылық лизинг бойынша негізгі  борыш сомасына:

     Дт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары»

     Кт 4921 «Банк  қызметінен өзге кірістер» бір  кезекте, шығын 7130 «Шығынға шығарылған  борыштар».

     Лизинг алушы банкіде операциялар келесі ретпен жүргізіледі:

     Жасалған лизинг  келісіміне сәйкес, лизинг алушыға  лизинг заты барлық нәрселерімен  және тиісті құжаттар беріледі. Бұл кезде келесі бухгалтерлік  жазба жасалады:

     Дт 1655 «Қаржылық  лизингке алынған негізгі құралдар»

     Кт 2057 «Басқа  банктерден алынған қаржы лизингі»

           2227 «Алынған қаржы лизингі».

     Ай сайын  айдың соңғы жұмыс күнінен  кешіктірмей лизинг алушы лизинг  бойынша сыйақы сыйақы қосады  және келесі бухгалтерлік жазбаны  жүргізеді:

     Дт 5057 «Басқа  банктерден алынған қаржы лизингі  бойынша сыйақыны төлеумен байланысты  шығындар»

           5227 «Алынған қаржы лизингі бойынша  сыйақы төлеуге байланысты шығындар»

     Кт 2705 «Басқа  банктерден алынған қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  есептелген шығындар».

     Егер лизинг  алушы өзінің меншікті қаржылары  есебінен және лизинг берушінің  жазбаша келісімімен лизинг затына  зиян келтірмейтін жақсарту жүргізсе, лизинг беруші лизинг алушы  алдындағы бұл жақсартудың құнын  өтеу бойынша лизинг келісімінің әрекет ету мерзімі аяқталғанда өз міндеттемелерін мойындайды, бұл кезде келесі бухгалтерлік жазба жасалады:

     Дт 1860 «Банк  қызметі бойынша өзге дебиторлар»

     Кт 4922 «Банктік  емес қызметтен өзге кірістер».

     Лизинг келісімімен  құралған төлемдерді мерзімінде  төлегенде, лизинг алушы мынадай  бухгалтерлік жазба жасайды:

     а) лизинг бойынша  есептелген сыйақыны өтеу бойынша:

     Дт 2705 «Басқа  банктерден алынған қарыздар  және қаржы лизингі бойынша  есептелген шығындар»

     Кт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары».

     ә) лизинг затын  алу, жеткізу және лизинг келісімін  жасау кезіндегі баға бойынша  лизинг келісіміне сәйкес мақсатында  қолдану үшін жұмыс жағдайында  келген шығындар мен басқа  да кез келген шығындарды қалпына  келтіру бойынша:

     Дт 2057 «Басқа  банктерден алынған қаржы лизингі»

           2227 «Алынған қаржы лизингі».

     Кт 1050 «Банктердің  корреспонденттік есепшоттары».

     Тозу құны  банктің есеп саясатына сәйкес  есептеледі. Егер жалдау мерзімінің  соңында меншік құқы лизинг  алушыға өтетініне толық сенімділік  болмаса, өте қысқа екі кезеңнің  бірінде активке тозу құны  есептеледі: жалдау мерзімі немесе  оны тиімді қолдану мерзімінде  бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Информация о работе ҚР лизингтің сыртқы жағдайы