Автоматизація обліку грошових коштів на рахунках в банках в СВК «Вільне козацтво» Білгород-Дністровського району Одеської області

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2013 в 23:46, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є визначення необхідності удосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банках, особливостей його сучасного стану. В курсовій роботі вирішуються наступні питання:
- дослідження сучасного стану автоматизації обліку, аналізу та аудиту;
- проведення аналізу виробничо-господарської діяльності та організації обліку грошових коштів в СВК «Вільне козацтво»;
- організація розрахунків на ЕОМ;
- розрахунок економічної доцільності автоматизації обліку на підприємстві.

Содержание

ВСТУП 3
1. Сучасний стан питань автоматизації обліку, аналізу та аудиту. 5
2. Організаційно-економічна характеристика СВК «Вільне козацтво»та коротка характеристика організації обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на рахунках в банках. 9
2.1 Аналіз основних показників виробничої та фінансової діяльності СВК «Вільне козацтво». 9
2.2 Особливості організації облікової, аналітичної та аудиторської роботи з обліку грошових коштів на рахунках в банках. 15
2.3 Постановка задачі автоматизації обліку грошових коштів на рахунках в банках. 23
3. Організація розрахунків на ЕОМ. 27
3.1 Обґрунтування вибору програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку в СВК «Вільне козацтво». 27
3.2 Підготовчі заходи впровадження управлінських інформаційних систем в СВК «Вільне козацтво». 30
3.3 Склад та характеристика машинної інформаційної бази з обліку грошових коштів на рахунках в банках. 32
3.4 Технологічний процес обробки інформації з обліку грошових коштів на рахунках в банках 35
3.5 Вихідна інформація з обліку грошових коштів на рахунках в банках, її зміст та призначення. 38
4. Розрахунок економічної ефективності автоматизованої обробки економічної інформації в СВК «Вільне козацтво». 40
Висновки і пропозиції 44
Список використаної літератури 47

Прикрепленные файлы: 1 файл

Банк_Селлер.doc

— 318.00 Кб (Скачать документ)

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Одеський державний  аграрний університет

Економічний факультет

Кафедра інформаційних  систем і технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

На  тему: «Автоматизація обліку грошових коштів на рахунках в банках в СВК «Вільне козацтво» Білгород-Дністровського району Одеської області»

 

5 курс, спеціальність  «Облік і аудит»

 

 

Виконала: студентка 5 курсу

Спеціальності «Облік і  аудит»

Селлер В.

 

 

 

Перевірив:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2013р.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

Точність і оперативність  надання економічної інформації є вирішальними факторами успішного розвитку підприємства та економіки країни в цілому. Вирішальне значення при вирішенні цього завдання належить автоматизації обліку, яка значно розширює його можливості. При всій різноманітності бухгалтерських програм, наявних сьогодні на ринку, користувачу комп’ютерних систем потрібно зробити правильний вибір, виходячи із конкретних потреб, запитів та можливостей програмного забезпечення. При цьому необхідно враховувати існуючі відмінності щодо побудови вітчизняного бухгалтерського обліку та країн з розвиненою економікою. Якщо в Україні донедавна бухгалтерська справа обмежувалася обліково-реєстраційними завданнями, то в розвинутих країнах ці питання не є основною частиною бухгалтерського обліку. Головна увага там приділяється фінансовому аналізу та швидкій обробці інформації. Тому дуже важливо правильно оцінити завдання та мету автоматизації бухгалтерського обліку. Завдання автоматизації – це підвищення якості роботи бухгалтерів і бухгалтерії в цілому. Комп’ютер – це тільки інструмент, який дозволяє максимально повно використовувати кваліфікацію спеціаліста та спрощувати щоденну рутинну роботу бухгалтера.

Обчислювальна техніка  суттєво підвищує якість обробки  облікової інформації. При цьому  застосування комп'ютерів змінює зміст  та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення обліку.

Організація та проведення аудиту також суттєво змінюються. Тепер аудитори оцінюють не лише роботу обліковців, а і якість алгоритмів обробки даних, реалізованих у комп'ютерних програмах.

Застосування комп'ютерів дозволило автоматизувати робоче місце  бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер працює на комп'ютері в діалоговому (інтерактивному) режимі, використовує зворотній зв'язок в процесі обробки інформації і отримання відповідних вихідних документів.

Робота написана за даними СВК «Вільне козацтво» Білгород-Дністровського району Одеської області.

Метою дослідження є  визначення необхідності удосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банках, особливостей його сучасного стану.

В курсовій роботі вирішуються  наступні питання:

- дослідження сучасного  стану автоматизації обліку, аналізу  та аудиту;

- проведення аналізу  виробничо-господарської діяльності  та організації обліку грошових коштів в СВК «Вільне козацтво»;

- організація розрахунків  на ЕОМ;

- розрахунок економічної доцільності автоматизації обліку на підприємстві.

Для аналізу господарської  діяльності обрано період 2010 - 2013рр. Джерелами інформації являються фінансові звіти, первинні та зведені документи СВК «Вільне козацтво».

Як програмний засіб  для автоматизованої обробки інформації з обліку грошових коштів на рахунках в банках була обрана спеціалізована конфігурація СПС.АгроКомплекс системи “1С:Підприємство 7.7”, призначена для автоматизації усіх ділянок обліку на сільськогосподарських підприємствах.

 

1. Сучасний стан питань автоматизації обліку, аналізу та аудиту.

 

Сучасні інформаційні системи  призначені для підвищення ефективності управління за допомогою інформаційних  технологій підготовки і прийняття  рішень.

Бухгалтерський облік  є самим складним і трудомістким процесом обліку, тому використання комп'ютерних технологій при обробці інформації просто необхідно. По-перше, автоматизований облік полегшує роботу при обробці документів. По-друге, використання інформаційних систем підвищує ефективність і достовірність обліку, що грає дуже важливу роль в сучасному світі. В автоматизованому бухгалтерському обліку можна досить легко, швидко і точно отримати необхідну інформацію, сформувати форми бухгалтерської звітності, і так далі

По суті бухгалтерський облік – це комплекс взаємопов'язаних простих і рутинних операцій по підготовці звітних або платіжних документів Постійна зміна специфікацій (вимог) до цих операцій і документів викликає потребу в таких системах обробки та зберігання інформації, які легко налаштовуються і адаптуються в нових умовах.

Впровадження автоматизованих  облікових систем на підприємстві надає  не тільки численні переваги, але і  потребує певних затрат для підготовки персоналу, вибору оптимальної облікової  системи підприємства, розробки структури  комп’ютерної бухгалтерії, застосування заходів інформаційної системи [19].

Із застосуванням комп’ютерних технологій значно розширюються можливості аналітичного обліку. Побудова і використання інформаційних систем у середовищі обліково-аналітичного забезпечення управління фінансами передбачає перегляд основних стратегічних та концептуальних принципів ведення обліково-аналітичних робіт на основі комп’ютеризації, а також відповідного організаційно-методичного забезпечення оптимального управління виробництвом у ринковому середовищі [21].

Причина неефективного  використання інформаційних систем в обліку полягає у тому, що процес автоматизації облікових функцій  розглядається окремо від системи  управління. Облік завжди буде залишатися самодостатньою в організаційному та функціональному плані підсистемою управління, оскільки існує реальна необхідність постійного та своєчасного трансформування методики його здійснення у відповідності до змін навколишнього середовища, в якому функціонує підприємство. Використання інформаційних технологій поступово зменшує кількість людей-посередників від моменту збору інформації до прийняття на її основі управлінських рішень, що не тільки полегшує виконання трудомістких ділянок облікової роботи, а й поступово звільняє від не інтелектуальної діяльності [18].

Основним посередником при автоматизованій системі  обліку виступає бухгалтер. Наявність  облікового працівника дозволяє віднести облік до повністю автоматизованих  систем, а не до автоматичних, які  здатні до самоорганізації та самовдосконалення. Адже усі економічно-соціальні системи, в тому числі й облікова потребують обґрунтування, організації, моніторингу, удосконалення й контролю роботи з боку людини. Основним завданням бухгалтерів стає постановка завдання перед розробниками інформаційних технологій, визначення напрямів облікової роботи, ефективне управління та актуалізація системи обліку у відповідності до змін законодавства, здійснення контролю за ефективністю автоматизованого обліку [18].

Сучасний стан автоматизації  обліку характеризується такими ознаками: автоматизація обліку здійснюється локально і як складова інтегрованих систем автоматизації управління підприємствами; рівень автоматизації обробки облікової інформації найвищий порівняно з рівнем автоматизації обробки інформації інших функцій управління;ефективність впровадження значно вища порівняно з іншими підсистемами управління. [17]

На думку Івахненкова  С.В. [7 с.5], поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, у бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. Якщо раніше вважалося, що керівник має достатні знання для того, щоб контролювати всю роботу, то в інформаційному середовищі кожний працівник має специфічні, лише йому притаманні функції і знання. Крім того, використання споріднених інформаційних систем в управлінні різними виробничими системами приводить до єдиних методів ведення бізнесу, фінансів, обліку, діловодства й управління. Отже, технологічне інформаційне середовище руйнує сталу ієрархію, створюючи на її місці більш гнучкі вільні структури.

Обчислювальна техніка  суттєво підвищує якість обробки  облікової інформації. При цьому  застосування комп'ютерів змінює зміст  та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення обліку.

Організація та проведення аудиту також суттєво змінюються. Тепер аудитори оцінюють не лише роботу обліковців, а і якість алгоритмів обробки даних, реалізованих у комп'ютерних програмах [7 с.5].

Перед керівництвом підприємства часто встають завдання аналізу  наслідків прийняття різних управлінських рішень, так чи інакше, що впливають на зміну витрат, виторгу й прибутку підприємства. Оскільки прийняття більшості економічних рішень відбувається в ситуації невизначеності, не існує точних оцінок впливу наслідків прийнятих рішень на основні показники функціонування підприємства. Тому доводиться проводити різноманітні розрахунки при різних оцінках параметрів, що характеризують економічні наслідки заходів, пов'язаних з розвитком бізнесу. У принципі чим більше таких розрахунків проведено, тим більше обґрунтованими можуть бути рішення, тим докладніше подання про можливі варіанти розвитку підприємства при здійсненні планованих заходів. При виконанні такого роду розрахунків можуть бути ефективно використані можливості електронних таблиць [27, с.8].

За останні кілька років у банках поширилося застосування BPM (Business Performance Management (Управління Ефективністю Бізнесу)) -систем, які базуються на сховище даних. Ці системи призначені для підтримки комплексу інтегрованих методик керування, до складу яких входить і ведення кошторису господарських витрат. Бюджет господарських витрат стає при цьому частиною бюджету доходів і витрат банку. У цьому випадку дані планового кошторису включають у фінансовий план, фактичні накладні витрати - у фактичний бюджет доходів і витрат (фінансовий результат). Таким чином, користувачам забезпечується можливість одержувати точні дані про господарські витрати в управлінській звітності, а керівництву банку - оперативно одержувати детальну аналітику по цій видатковій частині бюджету.

Технологічна сторона  такого комплексного проекту автоматизації  керування полягає у впровадженні сховища даних і спеціалізованих BPM-додатків у банку. У ході проекту  в єдину базу акумулюють всю інформацію, необхідну для рішення завдань  керування (дані бухобліку, договори, дані про клієнтів і ін.) і в такий спосіб створюють єдине інформаційне середовище для керування.

Такий підхід був покладений в основу проекту автоматизації  бюджетування господарських витрат у банківській групі «Транскредитбанк» [15, с.8].

Таким чином, автоматизація  бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності  для податкових органів є однією з найбільш важливих завдань. В даний  час існує широкий вибір різних систем автоматизації бухгалтерського  обліку, які мають свої недоліки в переваги, а їх можливості знаходять практичне застосування на підприємствах різного розміру, профілю і роду діяльності. При виборі автоматизованої інформаційної системи керівнику необхідно враховувати завдання системи обліку і наявні ресурси.

2. Організаційно-економічна характеристика СВК «Вільне козацтво»та коротка характеристика організації обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на рахунках в банках.

2.1 Аналіз основних показників виробничої та фінансової діяльності СВК «Вільне козацтво».

 

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Вільне козацтво», розташоване в с. Старокозаче, Білгород-Дністровського району. Господарство розташоване в  південно-степовій частині з помірно-континентальним  кліматом, з умовами, де в зимові місяці температура повітря може знижуватись до 27, 28 С, а в літні місяці збільшується до 35 38С.

Кількість опадів  невелика і визначається середньою величиною  в 370 мм на рік, з коливаннями по окремим  рокам від 500 мм до 230 мм. Біля 80% всіх опадів припадає на літні часи та біля 20% - на зимові роки. Опади випадають нерівномірно, мають місце посухи, ґрунти швидко втрачають влагу.

Рельєф даного господарства рівнино-хвилястий. В структурі ґрунтів  переважають чорноземи південні, з них - тяжко суглинкові на лесових  породах.

Основою діяльності СВК  «Вільне козацтво» є виробництво  сільськогосподарської продукції, результати діяльності відображаються в натуральних та вартісних показниках та представляють його економічне обґрунтування.

Перш за все виявимо  напрям спеціалізації досліджуваного господарства на основі відомостей про реалізацію продукції сільського господарства (табл. 2.1).

 

Таблиця 2.1

Информация о работе Автоматизація обліку грошових коштів на рахунках в банках в СВК «Вільне козацтво» Білгород-Дністровського району Одеської області