Нормування якості повітря

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2013 в 09:52, лабораторная работа

Краткое описание

МЕТА: Ознайомитись з основними показниками, за допомогою яких здійснюється нормування якості атмосферного повітря, а також методами вимірювання фізичних факторів атмосфери.

Прикрепленные файлы: 1 файл

3_Normuvannya_yakosti_povitrya.doc

— 48.00 Кб (Скачать документ)


Основи екології Нормування якості повітря

 

ТЕМА: Нормування якості повітря.

МЕТА: Ознайомитись з основними показниками, за допомогою яких здійснюється нормування якості атмосферного повітря, а також методами вимірювання фізичних факторів атмосфери.

Завдання № 1

Розгляньте і запишіть в зошит основні показники рівня забруднення атмосферного повітря та формули, за якими вираховується рівень та комплексний індекс забруднення

Пояснення до виконання роботи

Атмосфера - газова оболонка, що оточує Землю, є однією з найголовніших умов життя на планеті. Відомо, що без їжі людина може існувати місяць, без води - тиждень, а без повітря не проживе й кількох хвилин. Тому в системі заходів з охорони атмосфери має велике значення встановлення певних показників, які з санітарно-гігієнічних позицій забезпечують необхідну якість атмосферного повітря та обмежують масштаби його забруднення. В якості основного показника рівня забруднення атмосферного повітря в санітарно-гігієнічному контролі використовують гранично допустиму концентрацію – ГДК. Це максимальний рівень забруднення, який людина витримає без шкоди своєму здоров'ю. ГДК затверджуються відповідними органами охорони здоров'я країни. Розрізняють максимально разову (ГДК м.р.) – час врівноважування атмосфери 20-30 хвилин, та середньодобову (ГДК с.д.) - одна доба. Для нормування якості повітря виробничих приміщень використовують значення гранично допустимої концентрації робочої зони (ГДК р.з.) – час врівноважування атмосфери складає встановлену законом тривалість робочого життя.

Для промислових  об'єктів застосовують ще гранично допустимий викид (ГДВ) – норматив, коли концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі повітря від промислового джерела не перевищує нормативів якості повітря для населення, тваринного і рослинного світу. Є ще поняття санітарно-захисна зона (СЗЗ) – відокремлення підприємства від житлової забудови на відстань згідно класу шкідливості (І - 1000м., ІІ-500м., ІІІ - ЗООм., IV -100м., V - 50м.).

Повітря вважають незабрудненим, коли відношення концентрації шкідливої речовини за певний проміжок часу до відповідного значення ГДК (з довідника чи Держстандарту) не перевищує одиницю:

Сі/ГДК< 1

Для територій, що перебувають  під спеціальною охороною (лікарні, санаторії, курорти, спортивні споруди, дитячі заклади, рекреаційні та заповідні зони) це відношення повинно бути не більше 0,8.

Деяким шкідливим  речовинам властивий ефект сумації, тобто здатність підсилювати токсичний вплив на людину при однозначній присутності в атмосферному повітрі. Для таких речовин сума відношень їх концентрації до відповідних значень ГДК не повинна перевищувати одиницю:

С1 /ГДК1 + С2/ГДК2 + ... Сn/ГДКn< 1

Для порівняння ступеня  забруднення в атмосфері в  різних містах або територіях розраховують комплексний індекс забруднення атмосфери (Jm), як суму 5-ти найбільших значень індексів забруднення для окремих речовин.

Індекс забруднення для якоїсь речовини (Ji) визначається шляхом піднесення до ступеня наявної токсичності відношення концентрації даної речовини до ГДК с.д.:

Ji=(q/ГДКс.д.)С,

Де: Jі – індекс забруднення атмосфери для окремої речовини;

q – середньорічна концентрація шкідливої речовини (мг/м3 повітря);

С – ступінь відносної токсичності.

Ступінь відносної  токсичності визначається за класом небезпеки речовини (який в свою чергу знаходять за значенням ГДК р.з.):

 

ГДК р.з.

(мг/м3)

Клас небезпеки

Ступінь відносної токсичності (С)

<0,1

1 (надзвичайно  небезпечні)

1,7

0,1-1,0

2 (високо небезпечні)

1,3

1,0-10,0

3 (помірно  небезпечні)

1,0

>10,0

4 (мало небезпечні)

0,9


 

 

Контрольні завдання та питання  для самоконтролю.

 1. Що таке ГДК?
 2. Які види ГДК ви знаєте та як вони пов'язані з характером дії шкідливої речовини?

3. Як визначити забруднення повітря за допомогою ГДК?

4. Що таке комплексний індекс забруднення атмосфери та як його розрахувати?

 1. Що таке ГДВ?
 2. Що таке санітарно-захисна зона та від чого залежить її розмір?
 3. Чому екологічні проблеми атмосфери є найбільш небезпечними для людини, флори і фауни?
 4. Які найголовніші екологічні проблеми на планеті, що пов'язані з атмосферою?
 5. Чому в  системі заходів з охорони природи показники якості атмосферного повітря є  одним  з самих найважливіших для людини?
 6. Які є найважливіші фізичні фактори атмосфери?
 7. Якими приладами вимірюються фізичні фактори атмосфери?
 8. Як можна оцінити силу вітру за шкалою Бофорта?

 

Список  рекомендованої літератури.

 1. Андрощюк І.В., Крюков В.Л., Фалюш В.В. Практикум з основ екології. -Луцьк: Вежа, 1999. С.39-49.
 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. К.: Либідь, 2004. -408с.
 3. Біологічний словник. -К.: Гол. Рад. УРЕ, 1986. -608с.
 4. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. -М.: Металлургия, 1988.-С.34-59.
 5. Лабораторний і польовий практикум з екології/ І.В.Бойко, М.В.Боголюбов, 
  І.Г.Вишенська та ін. Під ред. В.П.Замостяна та Я.П.Дідуха. К.: Фітосоціоцентр, 2000.-216с.Информация о работе Нормування якості повітря