Электр чайниктің сынау әдістемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2013 в 16:04, курсовая работа

Краткое описание

Материал – материалды шындық, яғни құрылыста, өнімді өндіруде немесе басқа материал, объект немесе зат өндіруде қолданады.
Құрылыс материалдар – материал, яғни ғимарат немесе басқа да үйлердің құрылыстық конструкциялық жасау және де құрылыс бұйымдарын өндіру. Көп түрлі құрылыс материалдары мен бұйымдары олардың әртүрлі химиялық құрамдары мен құрылыстары бойынша әртүрлі саладағы ұйымдарда, бірақ көбіне – социалды жоғары саладағы техникалық өнеркәсіптерде өндіріледі.

Содержание

Кіріспе
1 Бастапқы мәліметтер
2 Электр чайниктің жалпы сипаттамасы
3 Электр чайникке қойылатын талаптар
3.1 Жалпы техникалық талаптар
3.2 Электр чайниктің сынауға жататын сапа көрсеткіштері
4 Электр чайниктің сынау әдістемесін құру
4.1 Сынаудың жіктелуі. Сынау бағдарламасы
4.2 Сынауға арналған құрылғылар мен аспаптар
4.3 Үлгілерді сынауға дайындау
4.4 Электр чайниктің сынау әдістемесі
4.5 Сынау нәтижелерін өңдеу
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

Прикрепленные файлы: 1 файл

Asel_kursavoy.doc

— 266.00 Кб (Скачать документ)

Ал тасушы қабылдағыштарды өлшеген кезде ДВ және СВ дыбыс диапозондары бір рамкалы генератор, яғни ГОСТ 9783-79 сәйкес беріледі. Стереофондық бұйымдарды өлшеген кезде дыбысты екі каналда да берген жөн. Өлшеуіш дыбыстарды өлшеуіш бұйымдарға төменгі және жоғарға жиіліктерді дыбыс түріне келтіреді. Модуляция жиілігін дискритті жилігінде өлшегенде және орташа мәнін анықтағанда ГОСТ 12090-80 бойынша таңдаған дұрыс. өлшеуіш дыбыстың мәні төмендегідей болуы тиіс: 1 мВ эквивалентті антенаның диапазонында ДВ және СВ станцияларының радио қабылдағыштарда; 10 мВ*м-1 тасымалдаушы радио қабылдағыштармен тұрғызылған антенналар ДВ және СВ диапазонында; 10  радио қабылдағыштардың УКВ диапазонында.

4.4 Электрлі чайниктің сынау әдістемесі

 

Электрлі чайниктің параметрін анықтау. Электрлі чайниктің  параметрлерін өлшеуді сынаған кезде генератордан бөлгіш арқылы берілетін көріністі, яғни толық т дыбысты генератордан үлгіленген, әрбір жолында 5 жолды дыбыс дәрежесін 0(қара дәреже) 20;40;60;80; және 100% (ақ дәреже) құрайтын түрлендіргіш бойынша жалғағанда сүзгін өлшеп шуылдың кернеу тербелу шегін Uш 40 немесе 60 % дәреже жағдайында және мөлшерленген дыбысқа Uс тербелу шегін өлшейді. Кіруші дыбыстардың дәрежесін аттенюситоры генераторы бойынша өшу есебімен анықтайды. Сүзгілерді өлшемей-ақ қолдануға рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда  көрінісінің сезгіштігі мөлшерленген дыбыстың тербеліс шегін орташа квадраттық  шуыл кернеуіне 20 дБ тең қылып аламыз. ГОСТ 18198-85 стандартта көрсетілгені бойынша іріктеуді жиілігі өлшейді, яғни берілуші көріністе жиілігінің -1,5-тен -2МГц дейін және +8-10 МГц дейін алады.

Электрлі чайниктің электрлі акустикалық параметрлерін өлшеу. Электрлі чайниктің акустикалық параметрлерін сынаған кезде кедергі дәрежесінің мінездемесіне жазба күшейткішінде шығуында жүргізіледі. Жазылған жиілікті мінездемесін дәлдеп түзетуді бұйымның бірқалыпты емес жиілігінен,яғни кестеге кіретін 400 Гц жилікке сәйкес болуы тиіс.

Электрлі чайниктің  климаттық және механикалық факторларға әсерін анықтау. Электрлі чайниктің климаттық және механикалық әсер етуін анықтағанда аппаратураны қосылған уақытта анықтайды. Аппаратураларды амортизаторсыз немесе қорғалаған амортизаторлармен бекітеді. Бұл жағдайда қорғалуға жататын амортизаторлар деп қоздырушы күштермен бір бағытта жұмыс істейтін күштерді айтамыз. Амортизатор құрылысының орнын бекіту бос аппаратураларын қамтамасыз етуі тиіс. Аппаратураларды сынауда артқықабырғаларынан алынуымен рұқсат етіледі.

Сынауды жиіліктің баяу өзгерісімен синусоилды вибрацияны диапозондағы жиіліктегі, сондай-ақ вибро  ауыстырудың амплитудасын тұрақты  ұстау арқылы өткізеді. Жиіліктің өту диапозонының жылдамдығы минутына жарты октавадан артық болмауы тиіс. Дабыл жаңғырықты микроскоппен, стробоскоппен, әртүрлі түрлендірігіш өлшеуіштермен анықтайды. Дабыл жаңғырықтарды жиілік өлшегіш вибрациялық стендтерде немесе осциллографтарда анықтайды.

Синусоидалдық вибрация әсері кезіндегі тұрақтылыққа сынауды  синусоилды вибрация әсері кезінде  аппаратуралардың өз қызметтерін атқару қабілеттілігін және нормаларға, стандарттарға, техникалық құжаттарға сәйкес параметрлерді  сақтап қалуы тексеру үшін көбейтеді.

Аппаратураларды сынауды  шыдалған деп есептейді егер:

  • сыртқы түрі бұзылмаған болса және аппаратуралардың механикалық бұзылуында болмағанда;
  • сынау барысында мінездемесі мен параметрлері көрсетиілген стандарттарда, ТП көрсетілген стандарттарға сәйкес келсе.

Синусоилды вибрациялардың әсері кезіндегі беріктікке сынауды  қолданылған аппаратуралардың бұзушы іс-әрекетті вибрациялық аппаратураларға  қарсы тұруы, яғни өзінің қызметін атқаруға қабілетін және параметрлердің белгілі  бір стандарттарға сәйкес сақтап қалу үшін өткізеді. Тасымалдау кезінде әр түрлі қалыпта бола алатын аппаратураларды үш байланысқан перпендикулярлы қозғалыс бойынша сынайды.

Көп қайталағыш әрекетті механикалық соққы әсерінен беріктігін және тұрақтығын  сынау аппаратуралардың эксплуатация кезіндегі механикалық соққыларға қарсы тұра алу қасиеті. Аппаратуралар қосылып тұрған жағдайда сынайды.

Құлау кезіндегі беріктікке сынауды тәжірибелі үлгілі аппаратураларды  еркін құлауын сынау үшін өткізеді. Сынауды жақсы климаттық жағдайларда өткізеді. Аппаратураларды екі құлау жағдайы бойынша қарастырады.

 

Кесте-7

Аппаратураның сыну жағдайы

 

Аппаратура салмағы, кг

Сыну көлемі, мм

1,3 –ке дейін

50

1,3-1,5 дейін

25

1,5-2 дейін

10

2,5 жоғары

5


   

Сынаушы бет тегіс, қатты және қатаң қалыңдығы 50 мм кем емес немесе 16 мм кем емес болаттан болуы тиіс. Құлау тәсілі аппаратуралардың бос құлауына, яғни минимаклды ең аз ауытқуы болуы тиіс.

Электрлі чайниктің массасын өлшеу. Электрлі чайниктің массасын өлшеген кезде шаңсорғыштың стационарлы және тасымалдығына байланысты болады. Электрлі чайниктің массасы 4,3 – 0кг аралығында қателікпен 0,2 кг.

Салынылған жүгендер және блок болатын электр чайникт қамтамасыз ететiн қосымша және эргономиялық функционалдық мүмкiндiктерi үшiн тұтынылатын қуат және массаның нормалары, тұтынылатын қуат және кiрiстiрiлген түйiннiң массасы немесе блоктiң мәндерiне үлкейтедi.

Электрлі чайниктің сенімділікке сынау. Электроайдатқышты қолданғанда басқа әдістермен күрделi табылатын дефекттер шығады. Элементтердiң iшкi құрылымының мiнген жақын орналасқан элементтердiң өзара тұйықталуымен сабақтас дефектер олардың сызықты кеңейтуi салдарынан қыздыруда. Мысалы, жаман нашар дәнекерлер өлшегiш аспап тарсылдату, тексерудiң жанында кейде айқындалмайды, монтаждың саралау әдiстерiмен мәлiм болмайды, бiрақ тоқтың ұзақ ағуында анық болып қалыптасады. Сонымен бiрге жол орынды теледидарға техникалық шарт аталып өткен шектердегi қоректенудiң кернеуi өзгертуге әдiстi пайдалана. Егер күн өтiп кетудi бiр уақытта жүзеге асырылса Электропрогон көп тиiмдi және уақыт аз талап етедi. Егер мiн корпустан теледидары және жолды тығыз материямен теледидар жабылып жалғастыру суырып алу керек айқындалса, суырып алу керек. Электрлі чайниктің жөндеуi лазым ұзақтығы: элементтердiң алмастыруларынан кейiн - 4 сағ., реттеу және күйге келтiруден кейiн - 2 сағ. болуы керек. Электроайдатқыш әуесқойдың тұрақты бақылауымен iске асуы керек.

Электрлі чайниктің  су өтпеуін анықтау. Электрлі чайниктің су өткізбеуін сулы ізді әдісте үлгілерді ұяшықтарға салып, бекітеді.судың қысымын ақырындап 0,2 МПа 1-5 минут ұстап, әр дәрежеде 8-ші кестеде көрсетілгендей етіп жоғарылатады. Сынауды үлгінің жоғарғы бетінде филтірлі судың белгісі тамшы немесе сулы із пайда болғанша дейін жүргізеді.

 

Кесте-8

Су өтпеуін анықтау

 

Үлгінің биіктігі, мм

Әр дәрежеде ұстау  уақыты, сағат

45

16

56

12

85

6

95

4


 

Су өткізбеудің филтірлі коэфициентін анықтау әдісін қолданған  кезде бір уақытта алты үлгіні сынайды. Судың қысымын 0,2 МПа баспалдақ секілді 1 сағат ішінде 1-5 минут ұстап, филтрлеу белгісі тамшы сияқты көрінгенше жүргізеді. Үлгіден өткен суды ыдысқа жинап отырады. Судың өлшемін 30 минут сайын өлшейді және әр үлгіге алтыдан кем емес  өлшеу жүргізеді. Судың 96 сағат ішінде тамшылар жоқ болған жағдайда өлшеуді ылғал сіңіруді селикогелмен өлшейді. Селикогелді алдын-ала кептіріп жабылатын сауытқа салып, герметикалық жолмен шетіне жалғанып суды сауытқа жинайды.

 

4.5 Сынау нәтижелерін  өңдеу

 

Тәжірибелік жұмыста шығармаш сенімділігі:

 бастартымдылық жұмыс

Pβ(Tγ)>0,9                 (1)

жұмыс істеу уақыттылығы

Pβ(Tκβγ)>0,6               (2)

Жасаушылар тәуекелі α= 0,2

Тұтынушылар тәуекелі β=0,2

 

Электрлі чайниктің  параметрлерін өлшеу нәтижесін  өңдеген кезде шуылдың кернеудің  орташа квадраттық мәнін Uш2 мына формула бойынша есептейді:

Uш2=

             (3)

Сонымен қатар мөршерленген дыбыстың орташа квадраттық мәнін мына формула бойынша есептейді:

              (4)

 

Орташа квадраттық мәндерін нақты қылдыру үшін өлшеуге дейін  осциллографты түзетіп тексеріп өткізген дұрыс.

 

Электрлі чайниктің  су өткізбеуін фильтрация коэффициенті Кф, (см/с), әр үлгіге келесі формула  бойынша анықтайды:

 
              (5)

мұнда: Q − су салмағы, Н;

             d – үлгі қалыңдығы, см;

             S – үлгі ауданы, см2;

             t – үлгіні сынау уақыты, с;

             р – құрылғыдағы қысым, Мпа;

             h - коэффициент, әртүрлі температурада  судың жабысқақтығын есептегенде, 9-шы кесте сәйкес

 

Кесте-9

Судың температурасы, коэффициенті

 

Судың температурасы, °С

Коэффициент, h

15

1,13

20

1,0

25

0,89


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Осы курстық жұмыста электрлі чайникке талдау өткiзiлді. Оның негiзгi тағайындауы мен сипаттамасы анықталды. Электрлі чайниктің негiзгi сынау әдiстерi сәйкес стандарттармен мен нормативті техникалық құжаттармен сәйкес анықталады. Жұмыста бақылауға жататын негізгі сапа қөрсеткіштері анықталып, өнімге жалпы технологиялық талаптар ГОСТ-тарда көрсетілген. Курстық жұмыста құрал жабдықтар мен аспаптар сипатталады. Электрлі чайниктің сынаудың әдiстемесі бөлiмде сынауларды сынауды өткiзудi тiзбек және әдiстеме, ұзақтық, сапаның негiзгi параметрлерi сипатталған. Электрлі чайниктің параметрін анықтау, климаттық және механикалық факторларға әсерін анықтау, массасын өлшеу, сенімділікке сынау, Су өтпеуін анықтау нәтижелерін анықтадық.

Сонымен бiргелер негiзгi есептеу формулалары көрсетiлетiн  өлшеу нәтижелерiн өңдеу сынауларды өткiзуден кейiн өткiзiлген, пайыздардағы есептеудiң мүмкiн қателiктерi көрсетiлген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

1.Тайманова Г.Қ., «Өнімді сынау, бақылау және өнім қауіпсіздігі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен. Астана 2008

2.ГОСТ 7400-81 «Электрочайники и электросамовары. Общие Технические условия».

3.ГОСТ 9920-89 «Электрочайники. Общие Технические условия».

4.ГОСТ 51318.14.1-99 ««Электрочайники Технические условия».

5.ГОСТ 26138-84 «Электрочайники и электросамовары. Общие Технические условия».

».

 

 

 
Информация о работе Электр чайниктің сынау әдістемесі