Бµлшектеп сатып алу-сату шарты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2015 в 13:55, курсовая работа

Краткое описание

Меніњ Азаматтыќ ќ±ќыќ институттарындаѓы сатып алу-сату шартын дипломдыќ ж±мыс ретінде алѓан себебім таќырыптыќ мєнін кењірек ашып, танысќым келгендігімде.
Сатып алу-сату шарты біздіњ мемлекетіміздіњ µндіріс процесін жєне т±тынуды ќамтамасыз етеді.

Содержание

КІРІСПЕ 3
І. Азаматтыќ ќ±ќыќ бойынша шарттыќ
ќатынастарды реттеу 5
1.1. Шарт ±ѓымы, мазм±ны, формасы .–
1.2. Шарт жасасудыњ ќ±ќыќтыќ жаѓдайы .10
ІI. Сатып алу-сату шарты 17
2.1. Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтерi –
2.2. Сатушыныњ жєне сатып алушыныњ ќ±ќыќтары
мен міндеттері 29
ІІІ. Бµлшектеп сатып алу-сату шарты 47
3.1. Сатып алу-сату шартыныњ негізгі т‰рі ретінде
бµлшектеп сатып алу-сатудыњ ±ѓымы –
ЌОРЫТЫНДЫ 56
ЌОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 58

Прикрепленные файлы: 1 файл

+Дип. Азаматтық құқық бойынша щарттық қатынастарды реттеу,.doc

— 259.00 Кб (Скачать документ)