Якій перелік робіт по прийманню будівельних об’єктів під монтаж

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2013 в 13:02, контрольная работа

Краткое описание

Державні будівельні норми України - ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва” встановлюють вимоги й регламенти щодо організації і технології будівельного виробництва під час будівництва, а також розширенні, реконструкції і технічного переобладнання об’єктів будівництва - підприємств, будівель, споруд та їх комплексів будь-якого призначення. Ці вимоги мають виконуватися всіма учасниками будівництва, незалежно від форми власності та відомчої приналежності.

Прикрепленные файлы: 1 файл

контрольная монтаж.doc

— 355.50 Кб (Скачать документ)

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

 

 

з дисципліни "технологія монтажно-демонтажних робіт"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ  2013

 

 

 

  1. Якій перелік робіт по прийманню будівельних об’єктів під монтаж.

Державні будівельні норми України - ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва” встановлюють вимоги й регламенти щодо організації  і технології будівельного виробництва  під час будівництва, а також  розширенні, реконструкції і технічного переобладнання об’єктів будівництва - підприємств, будівель, споруд та їх комплексів будь-якого призначення. Ці вимоги мають виконуватися всіма учасниками будівництва, незалежно від форми власності та відомчої приналежності.

 ДБН А.3.1-5-96 встановлено, що організація і технологія будівельного виробництва повинні забезпечувати цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов’язань по контрактах (договорах) на будівництво об’єктів - їх введення в дію з відповідними (потрібними) якістю й в обумовлені терміни; при цьому повинні дотримуватися й забезпечуватися виробничо-господарські, економічні і інші інтереси всіх учасників будівництва.

 До початку  будівельно-монтажних робіт на  об’єктах необхідно перевірити комплекс заходів і робіт щодо підготовки будівельного виробництва, які забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності до умов підрядних контрактів (договорів) та взаємопов’язану діяльність всіх виконавців робіт.

 Підготовка  будівельного виробництва включає:

- загальну організаційно-технічну  підготовку до будівництва;

- підготовку до будівництва об’єктів;

- підготовку  будівельно-монтажних робіт.

Технологічна  і організаційно-розподільча документація, заходи і роботи щодо підготовки будівельного виробництва, необхідні для початку й розвертання будівельно-монтажних робіт на об’єкті, мають бути виконані до початку будівництва.

 Будівництво  об’єктів повинно здійснюватися  на основі заздалегідь розроблених  рішень щодо організації будівництва  і технології виконання робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній документації (ПТД). Така документація є невід’ємною складовою частиною робочої документації на будівництво поряд з проектно-кошторисною документацією й робочими кресленнями.

 

 Будівельне виробництво необхідно організовувати, виходячи з умови раціонального використання технологічної спеціалізації будівельних організацій і підрозділів для виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт, надавання окремих видів послуг або будівництву зазначених типів об’єктів. Слід також використовувати комбіновані організаційні форми управління, які базуються на раціональному об’єднанні промислового і будівельного виробництва (наприклад, ДБК), враховують виробничу різноплановість, різницю форм власності учасників будівництва, їх організаційно-економічну самостійність, переваги горизонтальних зв’язків ринкового типу.

 Координацію  діяльності всіх учасників будівництва  здійснює генеральний підрядчик  (генпідрядник). Його рішення питань  виконуваних робіт, обов’язків по контрактах, якості робіт, охороні праці і навколишнього середовища являються обов’язковими для всіх учасників будівництва незалежно від їх відомчої приналежності, структури і форм управління. Рішення проектно-технологічної документації щодо організації і технології виконання робіт мають забезпечувати:

- раціональні  методи організації і технології  виконання будівельно-монтажних  робіт, які відповідають умовам  контрактів (договорів) на будівництво,  виробничим можливостям та інтересам  виконавців, а при достатніх для цього обсягах і техніко-економічній доцільності забезпечують вживання поточних методів будівництва;

- раціональну  технологічну послідовність виконання  робіт, техніко-економічне і технологічне обґрунтування їх суміщення;

- комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожному організаційно-технологічному модулі (будівлі, споруді, вузлі, дільниці, секції, поверсі, ярусі, об’ємно-планувальному комплексі, приміщенні і т.д.) матеріально-технічними, енергетичними і людськими ресурсами в строки, що забезпечують виконання робіт у відповідності до календарних планів і календарних графіків виконання робіт;

- зведення будівель, споруд та їх частин індустріальними  методами на основі комплектної  поставки конструкцій, виробів,  матеріалів, обладнання і блоків підвищеної заводської готовності, а також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному майданчику перед їх встановленням в проектне становище; при цьому повинно бути проведено техніко-економічне обґрунтування вибраного методу;

- виконання  робіт сезонного характеру, включаючи  окремі види підготовчих, в  найбільш сприятливі періоди року;

- використання  сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки  й обміну інформацією під час  рішення інформаційних задач  будівництва - його підготовки, розробки ПТД, планування й управління, забезпечення всіма видами ресурсів, обліку тощо;

- належні умови  праці, санітарно-побутове й медичне  обслуговування робітників у  відповідності до діючих санітарних норм;

- суворе дотримання  правил охорони праці і техніки безпеки у відповідності до Закону України “Про охорону праці”, пожежної безпеки у відповідності до Закону України “Про пожежну безпеку” та Правилами пожежної безпеки в Україні;

- дотримання  вимог щодо охорони довкілля  і узгоджених умов виконання робіт на ділянках діючої міської забудови;

- дотримання  вимог і узгоджених умов сумісного  виконання робіт під час реконструкції,  розширенні і технічного переоснащення  діючих підприємств і виробництв - щодо охорони праці навколишнього  середовища, використання транспортних шляхів, комунікацій, енергетичних і інших ресурсів.

ДБН А.3.1-5-96 встановлюють, що до початку основних робіт по будівництву об’єкта чи його частини  мають бути виконані внутрішні майданчикові й поза майданчикові підготовчі роботи в обсязі, який забезпечує будівництво об’єкта, його частини чи виконання даного виду робіт у встановленій технологічній послідовності. Завершення таких робіт підтверджується актом, що складається замовником і генпідрядником за участю субпідрядних організацій, що виконували роботу підготовчого періоду, і представників територіальних органів Держнагляду з охорони праці (по встановленій формі).

Заборонено  розгортати роботи по зведенню конструкцій  будівель (споруд) або їх частин - секцій, прогонів, ділянок, захваток і т.д. - до повного завершення улаштування підземних конструкцій і зворотної засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням ґрунту.

 ДБН А.3.1-5-96 встановлюють, що при рішенні  питань відносно організації  і технології будівельного виробництва необхідно керуватися діючими нормативними документами, які регламентують:

- договірні  (контрактні) відносини в капітальному будівництві;

- склад, комплектність  і правила оформлення проектної,  конструкторської та кошторисної  документації, а також забезпечення їй виконавців у відповідності до профілю роботи, що ними виконується;

- положень про  авторський нагляд проектних  організацій за будівництвом підприємств, будов та споруд;

- умови виконання  будівельно-монтажних робіт на  об’єкті, порядок і правила їх ведення й приймання, влаштування робочих місць;

- склад робіт  і нормативи затрат ресурсів для їх виконання;

- умови постачання  обладнання під монтаж;

- тривалість будування об’єктів;

- приймання  в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

- охорону праці, техніку безпеки, пожежну безпеку;

- охорону навколишнього середовища;

- ліцензування  учасників інвестиційної діяльності;

- сертифікацію  будівельної продукції.

 Умови, в  яких мають виконуватися будівельні  і, особливо, монтажні роботи на  об’єктах, повинні бути відображеними в проектній конструкторській і кошторисній документації, в ПТД по організації будівництва і виробництва робіт, в контрактах на будівництво і договорах на виготовлення й постачання конструкцій і обладнання.

На кожному  об’єкті будівництва оформлюється й ведеться така документація відповідно формам, встановленим ДБН А.3.1-5-96:

- загальний  журнал робіт, спеціальні журнали  по окремих видах робіт, перелік  яких встановлюється генеральним  підрядником за узгодженням з  замовником і субпідрядними організаціями, а при наявності авторського нагляду проектних - також і журнал авторського нагляду - у відповідності до положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств, будов і споруд;

- акти обстеження  прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти індивідуального й комплексного випробування обладнання, систем і мереж комунікацій і устроїв;

- інша виробнича  документація, що передбачена різними  ДБН; виконавча документація, комплекти  робочих креслень з написами, зробленими відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт особами, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них за узгодженням з замовником і проектною організацією змінам.

 

2.Які області застосування захватів і траверс при монтажі.

Існує цілий  ряд уніфікованих траверс і захватів , що дозволяють спростити та убезпечити проведення такелажних робіт .

 Ось деякі  з них :

• захват для  сходових маршів ;

• захват для  листа;

• захват для  бочок ;

• захват для рейок ;

• струбцини захват;

• торцевої захват для труб;

• захват для  швелера ;

• захват- кантувач листа;

• захват для  монтажу монорейкових балок підкранових  колій ;

• захват для  бруса ;

• захват для  рулонів листової сталі;

• захват для  барабанів з канатом ;

• траверса для  монтажу колон;

• траверса для  евакуації автомобілів;

• траверса для  переміщення труб;

• траверса для  обважнювачів на магістральні трубопроводи ;

• кран- вила ;

• траверса для піддонів;

• універсальна балансирна траверса .

А також вузькоспеціальні пристосування:

• траверса для роторів ;

• траверса для колон  з нижнім розташуванням монтажних  отворів ;

• траверси для вантажів зі зміщеним центром ваги ;

• траверса -захват для установки  зняття труб на токарний верстат;

• захвати для монтажу ферм з обмеженими монтажними умовами;

• спеціальні захвати штирового  типу.

І це далеко не повний список можливих пристосувань , що полегшують працю стропальників , що роблять  такелажні операції максимально безпечними, і застосування яких економічно доцільно .

3.Чому основними монтажними засобами стали самохідні стрілові крани, а не крани інших типів.

Самохідні стрілові крани призначені для ведення  будівельно -монтажних робіт і  механізації вантажно -розвантажувальних , транспортних і складських робіт . Такі крани здатні швидко перебазуватися з одного об'єкта на інший і відразу  приступати до роботи , що забезпечило їх широке впровадження на розосереджених об'єктах з невеликими обсягами будівельно -монтажних робіт.

Самохідні крани  мають автономний привід , хорошу маневреність і мобільність. Вони можуть використовуватися  в різних галузях промисловості , будівництві , сільському господарстві , пересуваючись на великі відстані.

На відміну  від баштових, стрілові самохідні  крани мають значно менший підстріловий простір, що знижує їхні технологічні можливості. Проте вони значно мобільніші, простіше перевозяться з об'єкта на об'єкт, не потребують складних монтажних робіт на робочому місці, вантажопідйомність їх, як правило, вища.

Стрілові самохідні  крани використовують при виконанні  навантажувально-розвантажувальних робіт та монтажу конструкції при малоповерховому будівництві, частому перебазуванні, малих обсягах монтажних робіт.

Як правило, стрілові самохідні крани забезпечуються двигунами внутрішнього згоряння, що значно підвищує їх мобільність.

Позначення  стрілового самохідного крана складається  з двох літер КС (кран самохідний), чотирьох цифр і двох буквених позначень, яких може і не бути.

Перша цифра  означає розмірну групу крана, яка  визначається головним параметром стрілового самохідного крана — максимальною вантажопідйомністю.

Друга цифра  — це тип ходового обладнання: 1 — гусеничне; 2 — гусеничне розширене, тобто таке, "що забезпечує менший питомий тиск на ґрунт; 3 — пневмоколісне (двигун при цьому розташований на поворотній платформі); 4 — на спеціальному шасі; 5 — на шасі автомобіля; б — на тракторі; 7 — на причепі.

Цифрою, що стоїть на третьому місці, кодується влаштування  стрілового обладнання. Цифра 6 означає, що стріла з канатною підвіскою, тобто  використовується канатно-блоковий привод керування стрілою; цифра 7 — підвіска стріли жорстка, тобто застосовується гідравлічний привод для керування стрілою; цифра 8 — стріла телескопічна, тобто секції стріли висуваються одна з одної, найчастіше за допомогою гідроциліндрів. Це дозволяє зменшити транспортні габарити крана й одержати більшу довжину стріли в робочому положенні.

Информация о работе Якій перелік робіт по прийманню будівельних об’єктів під монтаж