Підбір електродвигуна і кінематичний розрахунок електропривода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2013 в 14:59, курсовая работа

Краткое описание

Циліндричні редуктори використовуються для передавання обертального руху між паралельними або співвісними валами за допомогою циліндричних зубчастих передач. Вони мають високий ККД (0,94...0,98 на один ступінь) і великий ресурс роботи (36000...50000 год). Можуть використовуватись у швидкохідних машинах (частота обертання вхідного вала 60с-1 а у спеціальних редукторів до 200 с-1).
Переваги циліндричного одноступінчастого редуктора: висока надійність, малі габаритні розміри, високий ККД, довговічність, порівняно малі навантаження на вали, постійність передаточного числа, простота обслуговування.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Пояснювальна записка!!!.doc

— 542.50 Кб (Скачать документ)


Вступ

 

Редуктором називають  механізм, який складається із зубчастих  або черв'ячних передач, який виконаний  у вигляді окремого агрегату, що служить для передачі обертання від валу двигуна до валу робочої машини.

Циліндричні редуктори  використовуються для передавання обертального руху між паралельними або співвісними валами за допомогою циліндричних зубчастих передач. Вони мають високий ККД (0,94...0,98 на один ступінь) і великий ресурс роботи (36000...50000 год). Можуть використовуватись у швидкохідних машинах (частота обертання вхідного вала 60с-1 а у спеціальних редукторів до 200 с-1).

Переваги циліндричного  одноступінчастого редуктора: висока надійність, малі габаритні розміри, високий ККД, довговічність, порівняно  малі навантаження на вали, постійність передаточного числа, простота обслуговування.

Недоліки: відносно високі вимоги до точності виготовлення і  монтажу, шум при великих швидкостях, що знижуються використанням косозубих та шевронних передач, великі габарити при великих передатних відношеннях.

                      Редуктори класифікують за наступними  ознаками:

а) за типом передач  — зубчасті, черв’ячні або зубчасто-черв’ячні;

б) за числом ступенів —  одноступінчасті, двох-, трьох- або багатоступінчасті;

в) за типом зубчастих  коліс — циліндричні, конічні, конічно-циліндричні;

г) за розташуванням валів  редуктора у просторі — горизонтальні, вертикальні або нахилені;

д) за особливостями кінематичної схеми — розгорнена, співвісна, з  подвоєним ступенем.


В своєму курсовому проекті  я розрахував одноступінчастий циліндричний редуктор з косозубими колесами. Косозубі колеса відрізняються від прямозубих тим, що напрямок до їх повздовжньої гвинтової осі симетрії з напрямком твірної циліндра становить кут β. Передачі складені з косозубих коліс, відрізняються плавністю руху та видають менший шум, ніж передачі з прямозубими колесами. Недоліком є виникнення осьових зусиль.

Редуктор складається  з зубчастої передачі, змонтованої  з шариковими радіальними підшипниками у литому чавунному корпусі. Корпус складається з двох частин: нижньої частини — картера і верхньої – кришки. Роз’єм горизонтальний, у місці з’єднання поверхні пришабрені, при заключному складанні покриті герметиком; складають корпус без прокладок. Кришка з картером скріплюється болтами. Розташування кришки відносно корпуса центрується двома конічними штифтами, розташованими по діагоналі

Редуктор, що проектується, є циліндричним косозубим одноступінчастим, загального призначення. Призначений  для довготривалої експлуатації в нереверсному режимі при однозмінній роботі та постійному навантаженні.

Редуктор призначений  для передачі руху із зміною кутової  швидкості по величині і напрямку. Рух в редукторі передається  за допомогою зубчастих коліс.

Редуктор складається  із корпуса (литого чавунного, або зварного стального), в якому розміщуються елементи передачі - зубчасті колеса, вали, вальниці (підшипники). У зв’язку з малою кількістю зубців шестерні її виготовляють разом з ведучим валом (вал-шестерня). Колесо насаджено на вал за допомогою призматичної шпонки.

Колесо виготовлено зі сталі Сталь45, термообробка — поліпшення, вал-шестерня виготовляються з того ж матеріалу. Змащування передачі здійснюється розбризкуванням індустріального масла И-30А, яке заливають крізь оглядове вікно у кришці корпуса. Рівень масла перевіряють жезловим масловказівником. Відпрацьоване масло випускають крізь отвір, розташований у нижній частині корпуса. Змащування підшипників здійснюється через заповнення камери підшипника змащувальним матеріалом УТ-1.

 

 


1 Підбір електродвигуна  і кінематичний розрахунок електропривода

 

По табл. 1.1 [1] приймаємо:

ККД пари циліндричних зубчатих коліс 

Коефіцієнт враховуючий витрати пари підшипників кочення

ККД відкритої ланцюгової передачі

ККД враховуючий витрати в опорах вала приводного барабана

Загальний ККД привода:

                                                                  (1.1)

Потужність на валу барабана:

                                 кВт    (1.2)

Потужність електродвигуна:

                                  Рдв = Рб/ = 3.5/0.875 = 4 кВт    (1.3)

 Кутова швидкість  барабана:

                                  = 5.0 рад/с   (1.4)

Частота обертів барабана:

                                  = 47,77 об/хв    (1.5)

Рисунок 1- Кінематична  схема привода

В табл. П1 (див. додаток) [1] по вимогам потужності Рвим = 3,5 кВт з врахуванням можливості привода, складеного із циліндричного редуктора і ланцюгової передачі (див. 1.3 розд. І. [1]) можливі значення передаточних відношень для циліндричного зубчатого редуктора Ір = 3… 6 і для ланцюгової передачі.

Іл = 3… 6; Ізаг = Ір * Іл = 9… 36 вибираємо двигун трьохфазний короткозамкнений серії 4А, закритий, обдуваємий, з синхронною частотою обертів 1000 об/хв 4А112МВ6У3, з параметрами Рдв = 4 кВт і ковзанням

S = 2.6% (ГОСТ 19523 - 81).

Номінальна частота обертів:

                                                 nдв= 950 об/хв                                                  (1.6)

 а кутова швидкість:

                                                рад/с                         (1.7)


Перевіряємо загальне передаточне  відношення:

                                                      (1.8)

що можна визнати  дійсним, так як воно знаходиться  між 9 і 36 (більше значення приймати не рекомендують).

Передаточні числа складових  урухомника можна прийняти: для редуктора  по ГОСТ 2185-86 (див. с.36 [1]) Uр =4,0, для ланцюгової передачі

                                               Uц = U/Uзп =19,886/4=4,97                                   (1.9)

Частоти обертів і  кутові швидкості валів редуктора  і приводного барабана:

Вал  В

n1= nдв= 950 об/хв                                   

W1= Wдв= 99,43рад/с

Вал  С

n2= n1/ Uзп= =950/4,0=237,5 об/хв                                   

W2= W 1/ Uр= 99,48/4,0=

= 24,86 рад/с

Вал  А

nб= 48 об/хв                                   

Wб= 5рад/с


 

 

 

 

 

Обертові моменти:

-на валу шестерні

                              Нм =40,23*103 Н.мм     (1.10)

-на валу колеса                 

                                Т2 = Т1* Uр = 40,23*103 *4,0= 160,92*103Нмм           (1.11)


                                       2 Розрахунок передачі

                                      2.1 Вибір допустимих напружень

Оскільки в завданні немає особливих  вимог у відношенні габаритів  передачі, вибираємо матеріали із середніми механічними характеристиками (див. роз. III, табл. 3.3 [1]):

для шестерні – Сталь 45, термічна обробка - покращення, твердість НВ1-230;

для колеса - Сталь 44, але твердість на 30 одиниць нижча НВ2-200.

Допустимі контактні напруження (формула 3.9 [1])

                                                                                                    (2.1)

де - границя контактної витривалості при базовому числі циклів.

По табл. 3.2 розд. III [1] для вуглецевих сталей з твердістю поверхні зубців менше НВ 350 і термічною обробкою (покращення).

- коефіцієнт довговічності при  числі циклів навантаження більше  базового приймаємо  =1 ; коефіцієнт безпечності =1,1.

Для косозубих передач розрахункове допустиме контактне напруження по формулі (3.10) роз. III [І]:

                                            МПа                                                       (2.2)

- для шестерні:

                                                    (2.3)

 

 

 

- для колеса:

                                          (2.4)

 

 

2.2 Проектний  розрахунок передачі

Коефіцієнт  не дивлячись на симетричне розташування коліс відносно опор (див. рисунок 12.22 [1]) приймемо вище рекомендованого для цього випадку, так як зі сторони ланцюгової передачі діють сили, що викликають додаткову


деформацію веденого вала і погіршують контакт зубів. Приймемо попередньо (по табл. 3.1 [І]), як у випадку несиметричного розташування коліс значення

Кн = 1.25.

Приймаємо для косозубих  коліс коефіцієнт ширини вінця по міжосьовій відстані:

                                                                                                                        (2.5)

 згідно (див. стор. 36 [1])

Міжосьова відстань із умови контактної витривалості активних поверхонь зубів  по формулі (3.7) розд. III [1]:

           (2.6)

 

де для косозубих коліс Ка = 43, а передаточне число редуктора Uр = 4,0 Найближче значення міжосьової відстані по ГОСТ 2185-66: аw = 125 мм

(див. стор. 36 [1]).

Нормальний модуль зачеплення приймемо за наступними рекомендаціями:

                           mn= (0,01 -0202) аw = (0.01 -0.02)125 мм                 (2.7)

 

приймаємо по ГОСТ 9563-60 mn= 2 мм (див. стор. 36 [1]). Попередньо приймаємо кут нахилу зубів = 10° і визначаємо число зубів шестерні і колеса (див. форм. (3.16 [1]):

                                        зубця                            (2.8)

 

 Приймаємо  , тоді:

                                      зубців                                                 (2.9)

 

Уточнюємо значення кута нахилу зубів:

                                                 (2.10)


згідно рекомендацій [1,с.53] кута нахилу зубів знаходиться в межах

Основні розміри шестерні і колеса:

- Ділильні діаметри

                                                                                         (2.11)

                                                                                     (2.12)  

 

Приймаємо: d1= 50 мм  d2= 200 мм

Перевірка:

                                        аw=(d1+ d2)/2= (50+200)/2= 125мм                         (2.13)

 

Діаметри вершин зубів:

                                                            (2.14)

                                                        (2.15)

 

ширина колеса:

                                                                                     (2.16)

                                                                                                (2.17)

 

Визначаємо коефіцієнт ширини шестерні по діаметру:

                                                                                         (2.18)

 

 

Колова швидкість колеса і ступінь точності передачі:

                          V = м/с                            (2.19)

При такій швидкості  для косозубих коліс можна прийняти 8-й ступінь точності (с. 32 [1]).

 

2.3 Перевірочний розрахунок передачі на контактну витривалість

Коефіцієнт навантаження

                                                                                           (2.20)

Значення КН дане в табл. 3.5 [І], при , твердості НВ ≤ 350 і несиметричним розташуванням коліс відносно опор з врахуванням згину веденого вала від натягу ланцюгової передачі КН = 1.155.


По табл. 3.4 [1] при  = 2,5 м/с і 8-у ступені точності

Перевірка контактних напружень по формулі 3.6 [1]:

=427,27МПа  (2.21)

 

2.4 Зусилля, що виникають  в передачі

 

Сили діючі в зачепленні визначають з формули 8.3 і 8.4гл.УШ [1]:

-колова:

                                                                      (2.22)

-радіальна:

                                                                               (2.23)

-осьова:

                                                                          (2.24)

 

 

2.5 Перевірочний  розрахунок на витривалість при  згині

 

Перевіряємо зуби на витривалість по напруженням згину по формулі (3.25[1])

                                                                                          (2.25)

тут коефіцієнт навантаження :

                                                     КF = КF ∙ КFV                                                                      (2.26)

(див. стор. 42 [1]) По табл. 3.7 [1] при  , твердості   НВ 350 і несиметричному розташуванні   зубчастих коліс відносно опор КF = 1.30. По табл. 3.8 [1] КFV = 1.24. Таким чином, коефіцієнт:

КF = 1,30∙1,25= 1,65


 - коефіцієнт, враховуючий форму зуба, залежить від еквівалентного числа зубів zv [див. розд. III. поясн, до форм (3.25) [І]].

-у шестерні: 

                                                                        (2.27)        

                                      (2.28)        

, (див; стор.42 [1 ])

 

Допустиме напруження по формулі (3.24 [1]):

Информация о работе Підбір електродвигуна і кінематичний розрахунок електропривода