Құрылыс өндірісін ұйымдастыру

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2015 в 22:32, курсовая работа

Краткое описание

Ішiнде негiзгi жинақтау және жүк көтеретiн механизмдердiң, құрылыс кезеңiнде салынып, пайдаланылатын уақытша үймереттер мен ғимараттардың, жабдықтардың орналастырылуы көрсетiлген құрылыс алаңының бас жоспары құрылыстық бас жоспар.
Ол құрылыс шаруашылығы объектiлерiнiң құрамын анықтау және оларды орналастыру үшiн пайдаланылады. Бас жоспарда құрылыс мүмкiндiктерiн

Прикрепленные файлы: 1 файл

OSP.doc

— 118.50 Кб (Скачать документ)

4. Құрылыс өндірісін ұйымдастыру

4.1. Құрылыстық бас жоспар.

 

          Ішiнде негiзгi жинақтау және жүк  көтеретiн механизмдердiң, құрылыс  кезеңiнде салынып, пайдаланылатын  уақытша үймереттер мен ғимараттардың, жабдықтардың орналастырылуы көрсетiлген  құрылыс алаңының бас жоспары құрылыстық бас жоспар.

          Ол құрылыс  шаруашылығы объектiлерiнiң құрамын  анықтау және оларды орналастыру  үшiн пайдаланылады. Бас жоспарда  құрылыс мүмкiндiктерiн барынша  тиiмдi пайдалану және еңбектi қорғау  талаптарын қамтамасыз етудiң жолдары да мұқият қарастырылады. Ол техникалық құжаттардың өте маңызды құрамды бөлiгi және алаңды ұйымдастыру мен уақытша құрылыс көлемiн реттейтiн негiзгi құжат болып есептеледi.

          Құрылыстың бас жоспар жалпыалаңдық  және объектiлiк болып екi түрге бөлiнедi. Бiрiншiсiн жобалаушы ұйым жұмысшы жоба деңгейiнде құрылысты ұйымдастыру жобасының, ал екншiсiн құрылыс ұйымы жұмысшы  құжаттар деңгейiнде жұмыс өндiрiсi жобасының құрамында жасайды.

         Объектiлiк құрылыстың бас жоспар  жалпыалаңық құрылыстың бас жоспарға кiретiн барлық салынып жатқан үймереттер мен ғимараттарға арналып, бөлек жасалады. Күрделi үймереттер үшiн объектiлiк құрылыстың бас жоспар түрлi кезеңдерге (даярлық, негiзгi т.б.) және жұмыс турлерi (жер жумыстары, жерасты ғимараттарын немесе ғимараттың жерасты бөлiгiн салу, жабын жұмыстары және басқа) арналып жасалуы мүмкiн.

          Құрылыстың бас жоспарды жасау  үшiн пайдаланатын бастапқы құжаттар:

  - құрылысты ұйымдастыру  жобасының құрамындағы құрылыстың  бас жоспар шешiмi;

- кешендi торкөздi график немесе жұмыс өндірiсiнiң мерзiмдiк жоспары;

- технологиялық карталар, үймереттің және ғимараттың жұмысшы  сызбасы.

          Объектiлiк құрылыстық бас жоспарды  мердiгер немесе оның тапсырмасымен  бiрлестiктiң немесе ведомствоның  жобалау — технологиялық ұйымы жасайды.

         Жұмыс өндiрiсiнiң жобасының құрам  ындағы объектiлiк құрылыстың  бас жоспардың графикалык бөлiгi әдетте 1:500, 1:200, 1:100 және 1:50 масшабымен

           

     ДЖ.430140.ПГС51.34.05.07.ТХ.

  Бет

           
 

Өлш

 Сан.

   Бет

 Құж.№

 Қолы

Күні

орындалады және ол негiзінен құрылысты ұйымдастыру жобасындағы құрылыстык, бас жоспар элементтерiнен құралады.

          Құрылыстық  бас жоспар құрылысты  ұйымдастыру  жобасында қабылданған принциптi шешiмдердi дәлдей, анықтай түседi және онда жобалық шешiмдердi нақтылы жүзеге асыруға қажет егжей — тегжейлi талданған және мейлiнше жан — жақты қамтылған мәлiметтер бар. Құрылыстық бас жоспарда нақтылы  үймереттi немесе ғимаратты салумен тiкелей байланысты және объектiге жалғасқан территорияны қамтитын құрылыс шаруашылығы алаңын ұйымдастыру жөнiндегi ойластырылған шешiмдер көрсетiледi.

         Құрылыстық  бас жоспар құрылыс алаңының  шекаралары, оның қоршауларының  түрлерi, пайдаланылып жүрген және  уак,ытша жерасты, жерүстi және әуе жүйелерi мен коммуникациясы, тұрақты және уақытша жолдар, транспорт құралдары мен механизмдердiң қозалту схемалары, құрылыс және жүк көтергiш машиналарды орнататын жерлер мен олардың қозғалу жолдары және пайдалану аймағы, тұрақты салынып жатқан және уақытша үймереттер мен ғимараттардың өткiндерi, энергия қуатымен қамтамасыз ететiн көздер мен құралдардың орналасуы, жерге қосьлған контурлары, материалдар мен түзiлiстердi үйетiн қоймалар мен алаңдар, жұмысшыларға санитарлы - тұрмыстық қызмет көрсететiн

үйлердiң орналасуы, iшетiн су қондырғылары, демалыс орындары, қауiптiлiгi жоғары аймақтар, белгiленген құрылыс алаңын игеру жолдары көрсетiлiп жасалады.

          Құрылыс  шаруашылығының уақытша объектiлерiн  орналастыруды жинақтау және  жүк көтергiш механизмдерден бастау керек, өйткенi құрылыстық бас жоспардың қалған барлық шешiмдерiнiң орындалуы — ең алдымен, солардың қалай орналастырылуына байланысты.

         Жинақтау  крандары мен жүк көтергiштердi орналастыру мен объектiге байлау, құрылыс алаңындағы жұмыстарды тежеу және қауiптi аймақтарды анықтауға байланысты мәселелердi жұмыс өндiрiсiнiң әрбiр нақтылы жағдайын, қауiпсiздiктi сақтаудың техникалық талаптарын, жұмыс өндiрiсiнiң картасын ескере отырып жобалау керек.

           

     ДЖ.430140.ПГС51.34.05.07.ТХ.

  Бет

           
 

Өлш

 Сан.

   Бет

 Құж.№

 Қолы

Күні

         Объектiлiк құрылыстың бас жоспарында  техника қауiпсiздiгi талаптары нақтылана  түсiп, жұмысқа қауiптi деп коршалған  механизмдер орналасқан және  жоғары кернеулi электр желiлерi өтетiн  аймақтар, темiр жол өткелдерi, көлiк қозғалысын реттейтiн белгiлердiң қойылған жерлерi, тағы басқалар көрсетiледi. Осы сияқты құрылыс шаруашылығының басқа да элементтерi аталады.

 

 4.2. Торлы график.

 

          Торлы  график тұрғын үй құрылысына  жоспарланған. Торлы график салу үшiн көлем және еңбек сыйымдылығы жұмысын құрамыз. Оның сығылған түрiнде анықтағыш карточка берiледi.

           Жұмыс көлемiнiң ведомосi және  еңбексыйымдылығы

Жұмыстың атауы

Жұмыс көлемi

Еңбек сый

ымдылығы

1

2

3

4

1. жер жұмыстары.

100 м3

124,91

203,31

2. жерасты бөлiктi жинақтау.

дана

1231

28,5

3. жер үстi бөлiктi жинақтау.

дана

3421

165,52

4. Қорапты орнату.

М2

712.2

100,53

5. есiк және терезе саңылауларын  толтыру.

100 м2

10,72

142

6. Сылақ жұмыстары.

100 м2

94,24

67,8

7. Қабырғаларды керамикалық тақталармен қаптау

100м2

8,92

15,9

8. Қабырғаларды обоймен жапсыру.

9. Едендi орнату.

100м2

100м2

81,7

42,4

255,6

453,6

10. Сыртқы сылақ жұмыстары.

100м2

5,86

104

     

    =1585,66

11. Сантехникалық жұмыстар он процент.

   

1585,66

12. Электр жинақтау жұмыстары.

   

126,85


           

     ДЖ.430140.ПГС51.34.05.07.ТХ.

  Бет

           
 

Өлш

 Сан.

   Бет

 Құж.№

 Қолы

Күні

13. технологиялық құрылғылар 25 процент.

   

396,42

14. Жан - жақты жақсарту жұмыстары  З процент.

   

47,57

15. Көгалдандыру жұмыстары 1 процент

   

15,86

16. объект тапсырылды 1 процент.

   

15,86

17. өзге де жұмыстар 30 процент.

   

773

     

     =2822, 51

       

                                         

                                      Ашық типтегi қоймалар.

     Салынып жатқан  объектiнiң маңында болатын қоймалар  құрылыс бас жаймасында керсетiледi. Көпшiлiк жағдайда бұл ашық  алаңдар, уақытша қойма салуға  арналады.

            Материалдардың ең көп тәулiктiк  шығыны.

 

Qск = К1К2*Qот*п = 1,5*1,5*3526,6/67 = 118,4 м2/дм.

Qск2 = 2575,4*1,5*1,5/67 = 86,48 м2/дм.

QскЗ = 897,4*1,5*1,5/9 = 224,3 м2/дм.

Qск4 = 433,3*1,5*1,5/9 =108,3 м2/дм.

  Қоймада сақтауға бөлiнген  материалдар көлемi (саны).

Qск1 = Qск1*п = 118,4*10 = 1184 м2.

Qск2=86,48*10=864,8 м2.

Qск3=224,3*10=2243 м2.

           

     ДЖ.430140.ПГС51.34.05.07.ТХ.

  Бет

           
 

Өлш

 Сан.

   Бет

 Құж.№

 Қолы

Күні

Qск4= 108,3*10 = 1083 м2.

   

     Материалдар  көлемi. Қойманың толық есеп ауданы 8=Qск/хпд

 

S1=1184/0,7*3,5=483,3 м2.

S2=864,8/0,7*4,8=25,7 м2.

S3=2243/0,7*9=365,1 м2.

S4=1083/0,7*14=1105 м2.

 

 

                                     Сығылған ауаның қолданылатын мөлшерi.

 

 

Q=1Е Кдн=1,1*1*1,4=3,68 м3/мин.

 

 Оттегінiң қолданылатын  саны.

Рр=н*Со*Н=4400*1,26*1,2=11088 м2.

 

              Құрылыс аймағын жарықтандыру үшін жасанда жарық көздерiн жобалау.

Қабылданған жарық берушi құрал ПЗС-45.

Қажеттi су мөлшерi

Qж=бiр сағаттағы максимальдi су шығыны

Qж= Qкр+ Qшар+ Qкон=0,16-i-10+0,1=10,26л/с

              Құбырдың диаметрiн ең көп кернеулi жұмыс уақытына жүргiземiз.

Уақытша су құбырының диметрi

Д=2* Qж*1000/3,14*п=2* 10.26*1000/3.14*0.9=91мм

D=100мм қабылдаймыз

Qесп-есптiк су шығына л/к

V=судың жылдамдығы құбырда V=0.9м/сек2

       Жарықтандырғыш  құрылғылар саны: п=РЕЛ/Ра=0,2*10- 5807/1500=7,78 дана.

           

     ДЖ.430140.ПГС51.34.05.07.ТХ.

  Бет

           
 

Өлш

 Сан.

   Бет

 Құж.№

 Қолы

Күні

       Жарықпен қамтамасыз етушi құралдар  жер деңгейiнен 12 м биiктiктегi матчтың  екi жағынан орнатылған.

 

 

Салынған жолдарды жоспарлау.

 

         Көлiк қозалысының схемасы және жолдардың орналасуы жоспарда мынаны қамтамасыз етедi:

     - тегiс және  жинақталған аймаққа кiру;

     - тұрақты жолдар  мен салынған жолдарды мүмкiндiгiнше  көптеп қолдануды қамтамасыз  етедi;

     - әртүрлi үймереттердiң  қауiпсiз жерде орналасуын қамтамасыз етедi;

     - жол жүретiн  бөлiктiң енiн 3м деп қабылдаймыз.

           

     ДЖ.430140.ПГС51.34.05.07.ТХ.

  Бет

           
 

Өлш

 Сан.

   Бет

 Құж.№

 Қолы

Күні


 

 


Информация о работе Құрылыс өндірісін ұйымдастыру