їЗвіт про проходженя практики в страховій комнанії ПАТ "Гарант-Авто"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 15:42, отчет по практике

Краткое описание

Метою практики є оволодіння сучасними методами, та вміннями організації фінансової роботи з фаху, а саме в економічній сфері та закріплення здобутих знань.

Об’ектом практики виступає страхова компанія ПАТ «Гарант-Авто» . Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання:

- Ознайомлення з діяльністю страхової компанії

- Вивчення планової діяльності страхової компанії

- Оцінка організаційної структури управління страхової компанії

- Дослідження системи менеджменту страхової компанії

- Маркетинг в діяльності підприємства страхової компанії

- Складання схем комунікаційних зв'язків підрозділів страхової компанії

- Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника страхової компанії

- Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності страхової компанії.

Прикрепленные файлы: 1 файл

сделала.docx

— 75.12 Кб (Скачать документ)

 

ВСТУП

 

Проходження  виробничої практики з фаху на 3 курсі є дуже важливою і є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства. У період проходження практики з фаху в страховій компанії  ПАТ «Гарант-Авто» я отримала базовий досвід професійної діяльності, які формують практичні уміння та навички, професійні якості особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення мною, як майбутнього фахівця.

Метою практики є оволодіння сучасними методами, та вміннями організації фінансової роботи з фаху, а саме в економічній сфері та закріплення здобутих знань.

Об’ектом практики виступає страхова компанія ПАТ «Гарант-Авто» . Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання:

- Ознайомлення з діяльністю страхової компанії

- Вивчення планової діяльності страхової компанії

- Оцінка організаційної структури управління страхової компанії

- Дослідження системи менеджменту  страхової компанії

- Маркетинг в діяльності підприємства страхової компанії

- Складання схем комунікаційних зв'язків підрозділів страхової компанії

- Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника страхової компанії

- Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності страхової компанії.

1. Ознайомлення з діяльністю страхової компанії ПАТ «Гарант-Авто»

 

Організація за всіх часів відіграла, безперечно, значну роль у житті суспільства, задовольняючи соціально – економічні потреби широких мас населення. За довгі роки своєї історії компанія отримала високий авторитет і особливу довіру з боку клієнтів.

Підтверджуючи високий статус ПАТ «Гарант-Авто» постійно розширює коло клієнтів, пропонуючи їм послуги  високої якості. Основними принципами діяльності компанії залишається особлива турбота про клієнтів із дотриманням усіх законодавчих норм. Завдяки унікальній представницькій мережі, ПАТ «Гарант-Авто»  надає послуги на всій території України. Близько 10 тис. працівників компанії утворюють єдину налагоджену систему.

У відносинах із діловими партнерами ПАТ «Гарант-Авто»  робить акцент на тривалості стосунків, оскільки вони базуються на взаємовигідних умовах і підтверджуються високим рівнем гарантій, які надає компанія.

Гарантованість страхового відшкодування за страховим випадком вже давно є візитною карткою ПАТ «Гарант-Авто». Працівники компанії намагаються підтримувати конкурентність умов страхування: це стосується і тарифів, і гарантій, і загальних умов. До того ж розгалужена представницька й агентська мережа робить пропоновані ПАТ «Гарант-Авто» послуги фізично доступними у будь-якому куточку нашої держави.

Взагалі регіональна структура ПАТ «Гарант-Авто» — унікальна не лише серед операторів страхового ринку, а й серед національних компаній. I тут сповна використовують цей потужний маркетинговий ресурс, докладаючи чимало зусиль для його збереження та дальшого розвитку, а це і технологічна модернізація підрозділів, і забезпечення високопрофесійними кадрами, і оперативний адміністративний та фінансовий контроль тощо. Адже якість послуг компанії має бути однаково високою незалежно від того, де розташований структурний підрозділ — у столиці чи районному центрі.

ПАТ «Гарант-Авто»  надає страхові послуги з понад 50 видів страхування. ПАТ «Гарант-Авто» має розгалужену регіональну мережу . Крім того, компанія для продажу страхових послуг використовує наступні канали продажу: послуги страхових посередників, банківські продажі, тендери.

Метою діяльності компанії є одержання прибутку шляхом надання  послуг з усіх видів страхового захисту  майнових інтересів громадян і юридичних  осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та статутом страхової компанії.

Ціль компанії – бути універсальною страховою компанією, що лідирує на всіх сегментах страхового ринку, орієнтованою на максимальне  задоволення потреб страхувальників  і надання послуг високої якості.

Предметом безпосередньої діяльності компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Компанія здійснює всі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно із законодавством України, на які вона отримала ліцензії.

Послуги, що надаються юридичним  особам:

- страхування авіаційних  ризиків (авіатранспорту й цивільної  відповідальності авіаперевізників);

- страхування будівельно-монтажних ризиків;

- страхування вантажів (таких, що перевозяться всіма видами транспорту);

- автотранспортне страхування (автокаско, обов’язкове й добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, обов’язкове й добровільне страхування від нещасних випадків на транспорті водіїв і пасажирів);

- страхування майна підприємств;

- страхування заставного майна й майна зданого в оренду;

- обов’язкове й добровільне страхування відповідальності юридичних осіб;

- страхування морських ризиків (суден, відповідальності судовласників і фрахтувальників);

- страхування залізничного транспорту;

- комплексне страхування фінансових установ (страхування фінансових ризиків);

- обов’язкове й добровільне страхування сільськогосподарських ризиків (врожаю, посівів, тварин);

- корпоративне особисте страхування співробітників (від нещасних випадків, на випадок травми, медичне страхування, страхування відповідальності роботодавців).

Фізичним особам надаються  наступні послуги:

- страхування майна громадян (квартири, споруди, побутове майно), власного, заставного й зданого в оренду;

- автотранспортне страхування (автокаско, обов’язкове й добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування від нещасних випадків на транспорті водіїв і пасажирів);

- страхування відповідальності перед третіми особами;

- страхування громадян від нещасних випадків і на випадок хвороби;

- медичне страхування;

- страхування подорожуючих за кордоном або на території України на випадок хвороби або травми (страхування туристів);

- страхування тварин, що належать громадянам.

Компанія для продажу  страхових послуг використовує наступні канали продажу: послуги страхових  посередників, банківські продажі, тендери.

Посередниками страхової  компанії є страхові агенти та страхові брокери, через яких страховики здійснюють страхову діяльність. Страхове законодавство  визначає їхні функції таким чином:

- консультування;

- експертно-інформаційні послуги;

- підготовка, укладення та супровід договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань відповідно із страхувальником або перестрахувальником;

- Інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим уповноваженим органом.

Для фінансування діяльності ПАТ «Гарант-Авто» використовує власні обігові кошти, кошти власного капіталу, кошти залучені в результаті додаткової емісії, кредити банків на вигідних для компанії умовах.

 Диверсифікована структура  каналів продажів і реалізована  програма оптимізації витрат  на ведення бізнесу дали змогу  компанії знизити негативний  вплив поточної економічної ситуації  на її діяльність і зберігати  стабільне становище на ринку. Основні фінансові показники за 2009–2011 роки представлені у табл. 1.1.

Основні фінансові показники  діяльності за 2009–2011 роки (тис. грн.)

Таблиця 1.1

 

31.01.2009

31.01.2010

31.01.2011

Статутний фонд

175032

775125

775125

Власний капітал

411139

775308

801 922,6

Страхові резерви

405946

335050

261569

Частка перестраховиків  в страхових резервах

(103728)

 (39 755)

(17 982,4)

 

2008

2009

2010

Страхові премії

1010151

7180051

643 888,3

Премії, передані в перестрахування, в т.ч.:

236824

198 420,6

63 936,0

резидентам

182293

158 858,1

42 106,1

нерезидентам

54531

39 562,5

21 829,9

Страхові виплати

389 183,5

345400

290 509,3

Виплати, одержані від перестраховиків

105433

11 913,0

26 657,6

Чистий прибуток

7 466

(236 972)

8 570,4


 

По даним, представленим  у табл. 1.1, можна сказати, що діяльність ПАТ «Гарант-Авто» фактично збільшує основні фінансові показники  у декілька разів, що є дуже хорошим  показником рентабельності та може бути прикладом для більшості інших  страхових компаній України. Не дивлячись  на сучасний економічний стан країни, компанія дуже швидко збільшує розміри  страхових премій, хоча кількість  укладених договорів збільшується з непропорційною швидкістю повільно. Також дана таблиця виявляє, що обсяг  власного капіталу більше ніж у два  рази перевищує статутний фонд. Якщо обсяг власного капіталу перевищує  обсяг статутного фонду, то таке співвідношення характеризує прибуткову діяльність страховика. Зростання дає змогу страховій  компанії здійснювати виплати дивідендів, реінвестовувати капітал і т. ін.

Історія

1992

Засновано УСК «ГАРАНТ-АВТО». Перші договори страхування: автокаско, фінансових ризиків.

1993

Початок розвитку мережі філій, зареєстровано 19 філій у містах: Київ, Луцьк, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Кіровоград, Львів, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Херсон, Чернівці, Чернігів.

1994

Розвиток прикордонного  страхування, разом з НАСК «Оранта» створюється Український центр  післяаварійного захисту «Експерт-сервіс». Кількість філій - 27. Також було зареєстровано  філії у містах: Запоріжжя, Біла Церква, Бровари, Обухів та Кримська філія у  місті Сімферополь.

1995

Перереєстрація закритого  акціонерного товариства у відкрите акціонерне товариство та розширення мережі у містах: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Черкаси.

1996

Розширюється представницька та агентська мережа Компанії в обласних та районних центрах країни: Вінниця, Могилів-Подільський, Житомирська філія «Полісся», Запорізька філія «Поліс», Кременчук, Севастополь, Київські філії «Сіті» та «Лівобережна». Компанія стає асоційованим членом Моторного (Транспортного) Бюро України, отримавши свідоцтво №001.

1997

Пропонується понад 30 страхових  продуктів. Компанія отримує диплом переможця фінансового рейтингу у номінації «Краща страхова компанія України», проведеного тижневиком «Бізнес» за результатами 1997 року. Ще більше розширення мережі у містах: Ужгород, Керч, Київські філії «Оптіма» та «Оренда».

1998

«ГАРАНТ-АВТО» стає одним  із лідерів на ринку страхування - «Зелена картка», членом Морського страхового бюро, повним членом Моторного (Транспортного) Страхового Бюро. Розширює мережу у містах: Маріуполь, Бориспіль, Вишгород та Київська філія «Екологія».

1999

Початок співпраці з міжнародним  аудитором «Pricewater-houseCoopers».

2000

Компанія стає співзасновником  корпорації «Страхова група Гарант», прийнята Колективним членом Української академії наук національного прогресу з наданням усіх пільг згідно зі Статутом Академії.

2001

Загальне число страхових  продуктів - 70. Компанія має ліцензії на усі види добровільного страхування  і 9 – на обов’язкові. Вводиться  в експлуатацію Внутрішня Платіжна Система (ВПС), вдосконалюється організційна структура та ІТ підтримка. Створення Центральної філії страхування.

2002

Розпочато навчання управлінських  кадрів за програмою MTP (TACIS). Розроблено новий страховий продукт «Технічний асистанс в Україні». Компанія отримала ще 3 нові ліцензії на обов‘язкові види страхування.

Информация о работе їЗвіт про проходженя практики в страховій комнанії ПАТ "Гарант-Авто"