Страхування депозитів і банківських гарантій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 13:10, курсовая работа

Краткое описание

Страхування від нещасних випадків - це ризиковане страхування, яке, на відміну від накопичувального довгострокового страхування життя, передбачає виплату страхової суми лише в разі настання страхового випадку (у повному розмірі або певної її частини). Виплата страхової суми або повернення сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страхування не передбачається.

Содержание

І. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті……………..2
1.1.Особливості страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті…………………………………………………………………………….2
1.2.Сутність страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті…………………………………………………………………………….3
1.3. Страхування багажу на повітряному транспорті………….……………….5
ІІ. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон……………………….7
2.1. Особливості медичного страхування громадян, які виїздять за кордон…….7
2.2. Сутність медичного страхування громадян, які виїздять за кордон………...9
ІІІ. Страхування депозитів і банківських гарантій……………………………….18
3.1. Депозити ……………………………………………………………………….18
3.2. Банківські гарантії……………………………………………………………..20
3.3. Основи страхування депозитів і банківських гарантій……………………...21
Список використаних джерел……………………………………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

Страхові послуги.docx

— 47.47 Кб (Скачать документ)

                                                            Зміст 

І.  Страхування  від нещасних випадків на повітряному  транспорті……………..2

   1.1.Особливості страхування від  нещасних випадків на повітряному  транспорті…………………………………………………………………………….2

   1.2.Сутність страхування від нещасних  випадків на повітряному транспорті…………………………………………………………………………….3

   1.3.  Страхування багажу на повітряному  транспорті………….……………….5

ІІ. Медичне  страхування громадян, які виїздять за кордон……………………….7

2.1. Особливості  медичного страхування громадян, які виїздять за кордон…….7

2.2. Сутність  медичного страхування громадян, які виїздять за кордон………...9

ІІІ. Страхування  депозитів і банківських гарантій……………………………….18

3.1. Депозити  ……………………………………………………………………….18

3.2. Банківські  гарантії……………………………………………………………..20

3.3. Основи  страхування депозитів і банківських  гарантій……………………...21

Список  використаних джерел……………………………………………………..24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       І.  Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті.

   1.1. Особливості страхування  від нещасних випадків  на повітряному  транспорті 

    Страхування від нещасних випадків - це ризиковане страхування, яке, на відміну від накопичувального довгострокового страхування життя, передбачає виплату страхової суми лише в разі настання страхового випадку (у повному розмірі або певної її частини). Виплата страхової суми або повернення сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страхування не передбачається.

    Страховою подією за договором індивідуального страхування є нещасний випадок, тобто будь-який раптовий вплив на здоров'я застрахованого, який стався не з його волі.

   У разі смерті внаслідок нещасного випадку або насилля страхова сума виплачується правонаступнику, вказаному в договорі, в розмірі 100%.

   Об'єктом страхового захисту в разі страхування від нещасних випадків є майнові інтереси застрахованої особи, які пов'язані з тимчасовим чи постійним зниженням доходу або додатковими втратами через смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку.

   Розглядаючи страхування від нещасних випадків, слід мати на увазі, що Закон України "Про страхування" чітко визначає види та поняття добровільного і обов'язкового страхування.

   За видами страхування від нещасних випадків поділяється так: 
* індивідуальне — у даному разі страхувальником є фізична особа, яка укладає договір стосовно самої себе або іншої фізичної особи, а сплата страхових платежів здійснюється за рахунок застрахованих; 
* колективне — коли страхувальником є юридична особа (підприємство або організація), яка укладає договір страхування на користь своїх працівників, і сплата страхових платежів здійснюється за рахунок організацій, з якими застраховані перебувають у трудових або інших передбачених законом відносинах.

   Обов'язкові види страхування запроваджуються законами України. З метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й усього суспільства в цілому та його складових зокрема здійснюється обов'язкове страхування в порядку та за умовами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України. 
 
 

1.2.   Сутність страхування  від нещасних випадків  на повітряному  транспорті 

   Події та інциденти за участю авіаційного транспорту часто мають масштабний характер і призводять  до значних фінансових витрат власників та експлуатантів цих суден.

   Протягом яких змінювалася її нормативно-правова, методична, організаційна та економічна база. Інтенсивний розвиток страхування від нещасних випадків у Росії та Україні можна віднести до початку XX століття.

   Досвід страхування від нещасних випадків свідчить, що воно може здійснюватись у різних формах, але при цьому зберігається єдиний соціально-економічний зміст

   .Потенційними ризиками під час експлуатації повітряних транспортних засобів є:

- майнові, пов'язані зі збитками внаслідок пошкодження або знищення судна авіакомпанії; 
- ризики, що пов'язані з необхідністю відшкодування шкоди, завданої майну та здоров'ю третіх осіб.

   Страхові компанії укладають договори:

• обов'язкового страхування повітряного транспорту;

• добровільного  страхування повітряних суден.

    Особисте страхування на повітряному транспорті здійснюється за рахунок власників або експлуатантів повітряних суден. Обов'язково підлягають страхуванню члени екіпажу та авіаційний персонал під час перебування на борту повітряного судна, а також пасажири повітряного транспорту. Розмір страхової суми на повітряному транспорті становить 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Інші умови аналогічні страхуванню на решті видів транспорту.

   Незважаючи на те, що Законом України "Про страхування" передбачено обов'язкове страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків, його практичне втілення стримується через відсутність чіткого переліку відповідних професій та умов страхування.

   Виплата страхової суми здійснюється в строки, визначені компетентним органом, після отримання страховиком всіх необхідних документів.

   Страховими випадками при даному виді страхування є:

• подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну  життю і здоров'ю пасажирів  та за шкоду (втрату, пошкодження, зіпсуття), заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу (при страхуванні відповідальності повітряного перевізника);

• авіаційна  подія за участю повітряного судна  страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю  фізичних осіб, та майну фізичних і  юридичних осіб (при страхуванні  відповідальності експлуатанта повітряного);

• подія, внаслідок якої заподіяна шкода  життю і здоров'ю членів екіпажу  повітряного судна та іншого авіаційного  персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова  втрата працездатності) під час виконання  ними службових обов'язків (при страхуванні  членів екіпажу повітряного судна);

• повна  загибель повітряного судна, а також  пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції (при  страхуванні повітряних суден);

• подія, внаслідок якої заподіяна шкода  життю і здоров'ю застрахованих  осіб (смерть, інвалідність, тимчасова  втрата працездатності) під час виконання  ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт. (при страхуванні працівників замовника авіаційних робіт).

   Особисте страхування на повітряному транспорті здійснюється за рахунок власників або експлуатантів повітряних суден. Обов'язково підлягають страхуванню члени екіпажу та авіаційний персонал під час перебування на борту повітряного судна, а також пасажири повітряного транспорту. Розмір страхової суми на повітряному транспорті становить 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Інші умови аналогічні страхуванню на решті видів транспорту. 
 

                 1.3.   Страхування багажу на повітряному транспорті 

   Об'єктом страхування відповідальності власника (користувача, орендатора, експлуатанта) засобу повітряного транспорту, як Страхувальника (Водія), є майновий інтерес, пов'язаний з його обов'язком відшкодувати збиток (шкоду), завданий працездатності, життю і здоров'ю потерпілих осіб, їх майну, багажу, вантажу внаслідок експлуатації (в тому числі використання для перевезень) засобу повітряного транспорту, що належить Страхувальнику або на законних підставах знаходиться в експлуатації, оренді, користуванні у Страхувальника.

   Об'єктом страхування відповідальності Страхувальника як Перевізника є законний майновий інтерес останнього, пов'язаний з обов'язком Перевізника відшкодувати збиток, завданий потерпілим особам внаслідок використання належного йому засобу повітряного транспорту для перевезення пасажирів, вантажу (багажу). При цьому до потерпілих осіб відносяться вантажовідправники та вантажоотримувачі, що користуються послугами Страхувальника як Перевізника.

   Страховим випадком є пред'явлення Страхувальнику Потерпілими особами (пасажирами, третіми особами) претензій, заявлених згідно з нормами законодавства України, про відшкодування завданих ним збитків внаслідок раптової, непередбаченої і неупередженої відносно Страхувальника, Потерпілих осіб випадкової події в період дії договору страхування при виконанні польоту (перевезення) визначеним засобом повітряного транспорту, наслідком якої стало спричинення Потерпілим особам шкоди працездатності, життю, здоров'ю або майну, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика зробити виплату страхового відшкодування цим Потерпілим особам.

   Страховик несе страхову відповідальність, якщо страховий випадок стався внаслідок:

  • непередбаченого аварійного випадку з визначеним в Договорі страхування повітряним транспортом (авіакатастрофа, аварійна посадка, зіткнення з нерухомими або рухомими об'єктами і т.і.);
  • аварії двигунів, навігаційного та іншого обладнання, встановленого на цьому повітряному транспорті, яке забезпечує технічну і технологічну функціональність цього транспортного засобу;
  • протиправних дій будь-яких осіб (крадіжка, пограбування, розбій, озброєний бандитський напад і т.і.), відносно транспортного засобу, відносно осіб, що виконують керування ним, та (або) пасажирів, вантажу, багажу, виконання перевезень тощо;
  • стихійних явищ (удару блискавки, бурі, землетрусу, виверження вулкану, падіння метеориту, урагану, цунамі і т.і.);
  • порушення строків прибуття пасажирів в кінцевий або інший визначений Договором страхування пункт маршруту перевезення і строків доставки вантажу (багажу), за які Перевізник (Страхувальник) несе відповідальність.
 
 
 
 
 

                ІІ. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон

     2.1. Особливості медичного страхування громадян, які виїздять за кордон 

    Важливим  елементом системи страхової  медицини є медичне страхування. Медичне страхування – вид особистого страхування на випадок втрати здоров’я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. Медичне страхування застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників.

    Медичне страхування пов'язане із компенсацією витрат громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також інших  витрат, спрямованих на підтримку  здоров'я.

    Об'єктом страхування є майнові інтереси, які не суперечать чинному законодавству України, пов'язані із здоров'ям страхувальника (застрахованої особи), а саме – витрати, які пов’язані із отриманням медичної допомоги або медичних послуг при порушенні стану здоров’я, хворобою та втратою працездатності застрахованої особи. Отже, об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Мета його проведення полягає в забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів.

    Суб'єктами медичного страхування є страховики, страхувальники, застраховані, медичні  установи.

    Страховики - це незалежні страхові організації, які мають статус юридичної особи  і ліцензію держави на право здійснювати  медичне страхування.

    Страхувальники  – дієздатні фізичні або юридичні особи, які мають право укладати договори страхування на свою користь  або на користь третіх осіб.

    Застраховані  — це громадяни, на користь яких укладаються договори страхування. Якщо фізична особа укладає договір  страхування відносно себе самої, то страхувальник і застрахований є однією особою.

    У медичному страхуванні страховим  випадком є звернення застрахованої особи під час дії відповідного договору до медичної установи (з передбачених у договорі страхування) у разі гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, травми або інших нещасних випадків з метою дістати консультативну, профілактичну або іншу допомогу, яка потребує надання медичних послуг у межах їх переліку, передбаченого договором страхування.

Информация о работе Страхування депозитів і банківських гарантій