Аналіз динаміки урожайності зернових культур в Україні

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2013 в 19:57, лабораторная работа

Краткое описание

Мета роботи: набути навиків обчислення різних видів відносних величин.
1. Визначити:
• Частку посівної площі Івано-Франківської та Кіровоградської областей та України у загальній площі областей та загальній площі України;
• Структуру посівних площ України по областях.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Лабораторна робота №1.docx

— 34.66 Кб (Скачать документ)

 

Мета роботи: набути навиків обчислення різних видів відносних величин.

1. Визначити:

  • Частку посівної площі Івано-Франківської та Кіровоградської областей та України у загальній площі областей та загальній площі України;
  • Структуру посівних площ України по областях.

Результати подано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Структура посівних площ

Назва області

Загальна земельна площа, тис. га

Уся посівна площа

У тому числі в % до посівної площі

тис. га

у % до загальної площі

зернові культури

технічні культури

картопля та овочево-баштанні культури

кормові куль-тури

Івано-Франківська

1393

390

28

38,7

5,1

20

36,2

Кіровогра-дська

2459

1442

58,6

60,3

19,2

5,8

14,7

Україна

60355

27928

46,3

55,8

13,6

7,8

22,8


 

Висновок: Посівна площа Івано-Франківської області становить 28% до загальної земельної площі. При цьому зернові культури становлять -  38,7% до посівної площі області, технічні культури -  5,1%, картопля та овочево-баштанні - 20%, а кормові – 36,2%. Посівна площа Кіровоградської області становить 58,6% до загальної земельної площі. При цьому зернові культури становлять -  60,3% до посівної площі області, технічні культури -  19,2%, картопля та овочево-баштанні – 5,8%, а кормові – 22,8%.

 

2. Визначити:

  • Питому вагу усієї площі області в усій посівній площі України;
  • Визначити питому вагу площі, відведеної під зернові, технічні, картопляні і овочево-баштанні та кормові культури у цій області у посівній площі, відведеній під цю культуру в Україні.

Результати подано у таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2

Питома вага посівних площ регіонів у посівній площі України

Назва області

Уся посівна площа

У тому числі в % до цієї культури по Україні

тис. га

у % до посівної площі України

зернові культури

технічні культури

картопля та овочево-баштанні культури

кормові культури

Івано-Франківська

390

1,4

1

0,5

3,6

2,2

Кіровоградська

1442

5,2

5,6

7,3

3,8

3,3

Україна

27928

100

100

100

100

100


 

Висновок: Посівна площа Івано-Франківської області становить 1,4% до посівної площі України. У тому числі зернові культури становлять - 1% до цієї культури по Україні, технічні – 0,5%, картопля та овочево-баштанні культури – 3,6% та кормові культури – 2,2%. Посівна площа Кіровоградської області становить 5,2% до посівної площі України. У тому числі зернові культури становлять – 5,6% до цієї культури по Україні, технічні – 7,3%, картопля та овочево-баштанні культури – 3,8% та кормові культури – 3,3% . 

3. Порівняти площі, відведені  під кожний тип культури по  Івано-Франківській та Кіровоградській  областях. Результати подано у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Порівняння посівних площ двох областей

Назва області

Відношення посівних площ

У тому числі

зернові культури

технічні культури

картопля та овочево-баштанні культури

кормові культури

Івано-Франківська/ Кіровоградська

0,27

0,17

0,07

0,94

0,67


 

Висновок: Порівнявши Івано-Франківську та Кіровоградську області, відношення їх посівних площ становить 0,27. У тому числі відношення зернових культур – 0,17; технічних – 0,07; картоплі та овочево-баштанних – 0,94; кормових – 0,67.

 

4. Визначити відношення площ, відведених під технічні культури, картоплю, овочево-баштанні та кормові культури, до площі зернових культур в Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Результати подано у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Порівняльний  аналіз площ, відведених під зернові  з іншими видами культур

Назва області

Посівні площі під зернові, тис. га

Відношення відповідних  посівних площ в % до площ під зернові

технічні/зернові

картопля та овочево-баштанні/ зернові

кормові/зернові

Івано-Франківська

151

13,2

5,2

93,4

Кіровоградська

870

31,8

9,5

24,4


 

Висновок: У Івано-Франківській області відношення до зернових становить – технічні культури – 13,2%, картопля та овочево-баштанні – 5,2%, кормові – 93,4%, а у Кіровоградській – технічні – 31,8%, картопля – 9,5% та кормові – 24,4%.

 

5. Враховуючи те, що фактично  урожай зернових зібрано із 94% посівних площ, відведених під  цю культуру, визначити урожайність  зернових (в ц/га) у Івано-Франківській  та Кіровоградських областях  та по Україні за досліджуваний  рік. Результати подано у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Урожайність зернових культур за рік

Назва області

Посівна площа під зернові, тис. га

Площа, з якої зібрано  урожай, тис. га

Валовий збір зерна за рік, тис. т

Урожайність ц/га

Івано-Франківська

151

141,94

3108

218,97

Кіровоградська

870

817,8

17768

217,27

Україна

15586

14650,84

307630

209,97


 

Висновок: У Івано-Франківській області урожайність зернових за рік становила 218,97 ц/га, а у Кіровоградській області – 217,27 ц/га.

6. Обчислити величини  динаміки валового збору зерна  у Івано-Франківській та Кіровоградській  областях і по Україні за  досліджувані 9 періодів. Результати  подано у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Динаміка урожайності  зернових культур за дев’ять періодів

Назва області

Валовий збір зерна за перший період, тис. т

Динаміка валового збору  зерна, в % по відношенню до збору протягом першого періоду

02 до 01

03 до 01

04 до 01

05 до 01

06 до 01

07 до 01

08 до 01

09 до 01

Івано-Франківська

497

101,2

84,9

51,1

70,4

53,7

49,3

50,9

63,8

Кіровоградська

2591

123,9

76,1

43

74,4

59,3

50,1

53,2

106

Україна

47431

107,5

71,5

51,8

74,8

55,8

51,8

51,6

83,7


Висновок: Аналізуючи динаміку урожайності зернових культур за 9 періодів у Івано-Франківській області валовий збір зерна за 2 періоди зріс на 1,2% у відношенні до 1, за 3 періоди зменшився на 15,1%, за 4 періоди зменшився на 48,9%, за 5 періодів зменшився на 29,6%, за 6 періодів зменшився на 46,3%, за 7 періодів зменшився на 51,7%, за 8 періодів зменшився на 49,1 %, за 9 періодів зменшився на 36,2%. А у Кіровоградській області збір зерна за 2 періоди змінився на 23,9% у відношенні до 1, за 3 періоди на 15,1%, за 4 періоди на 57%, за 5 періодів на 25,6%, за 6 періодів на 40,7%, за 7 періодів на 49,9%, за 8 періодів на 46,8 %, за 9 періодів на 6%. В Україні збір зерна за 2 періоди змінився на 7,5% у відношенні до 1, за 3 періоди на 28,5%, за 4 періоди на 48,2%, за 5 періодів на 25,2%, за 6 періодів на 44,2%, за 7 періодів на 48,2%, за 8 періодів на 48,4 %, за 9 періодів на  16,3%.

7. Порівняти рівень та  динаміку урожайності зерна протягом  семи періодів в Україні, Греції, Єгипті та Іспанії. Результати  подано у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7

Динаміка урожайності  зернових культур в країнах за досліджуваний період

Назва країни

01

02

03

04

05

06

07

Україна

100

0,69

0,56

0,7

0,59

0,56

0,55

Греція

100

1,23

1,16

1,18

1,11

1,17

1,08

Єгипет

100

1,04

1,14

1,16

1,19

1,32

1,31

Іспанія

100

0,7

1,33

1,12

1,37

1,09

1,45

Увесь світ

100

1

1,07

1,09

1,11

1,12

1,1


Висновок: Аналізуючи динаміку урожайності зернових культур в Україні за 9 періодів найбільша частка урожайності спостерігається у 4 періоді, а найменша у 7 періоді у порівнянні до 1 періоду. У Греції найбільша частка урожайності спостерігається у 2 періоді, а найменша у 7 періоді у порівнянні з 1 періодом. В Єгипті найбільша частка урожайності спостерігається у 6 періоді, а найменшу частку виявлено у 2 періоді відносно 1. В Іспанії найбільша частку урожайності спостерігається у 6 періоді, а найменша зафіксована у 2 періоді у порівнянні з 1.

 

Рисунок 1.1

Структура посівних площ Івано-Франківської області

Рисунок 1.2

Динаміка валового збору зерна у Івано-Франківській та Кіровоградській областях

 

Висновок

Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що земельні ресурси Кіровоградської області  є більш придатними до сільського господарства, ніж земельні ресурси  Івано-Франківської області, оскільки посівна площа Кіровоградської  області становить 58,6%, а Івано-Франківської – 28%.

Информация о работе Аналіз динаміки урожайності зернових культур в Україні