Визначення конфлікту і конфліктної ситуації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2014 в 20:14, реферат

Краткое описание

Слово «конфлікт» походить від латинського conflictus - зіткнення. Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, загрозами, суперечками, ворожістю і т. п. У результаті існує думка, що конфлікт - явище завжди небажане, що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає. Але в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більше число альтернатив або проблем

Содержание

Вступ 3
1. Визначення конфлікту і конфліктної ситуації 4
2. Технологія дозволу конфлікту 6
3 Управління конфліктами: прогнозування, попередження, регулювання і роздільну здатність 8
Висновок 19
Список літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

Прогнозування конфліктів і їх попередження.doc

— 54.56 Кб (Скачать документ)

Зміст

Вступ 3

1. Визначення конфлікту і конфліктної ситуації 4

2. Технологія дозволу конфлікту 6

3 Управління конфліктами: прогнозування, попередження, регулювання і роздільну здатність 8

Висновок 19

Список літератури

Введення

Слово «конфлікт» походить від латинського conflictus - зіткнення. Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, загрозами, суперечками, ворожістю і т. п. У результаті існує думка, що конфлікт - явище завжди небажане, що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає. Але в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більше число альтернатив або проблем.

Конфлікти є вічним супутником нашого життя. І тому навіть сама послідовна політика гуманізації на підприємствах і в установах і кращі методи управління не захистять від необхідності жити в умовах конфліктів. В основі будь-якого конфлікту лежить протиріччя, яке веде зазвичай або до конструктивних, або до деструктивних наслідків

Завдяки тих установок на конфлікт як негативне явище більшість людей вважає, що вони не можуть ними керувати і намагаються їх уникнути, коли це можливо. Але конфлікт погано піддається корекції, коли він вже придбав руйнівну силу. Це потрібно знати, і розуміти, що конфлікт збагачує життя, якщо їм правильно керувати.

1. Визначення конфлікту і конфліктної ситуації.

Слід розрізняти конфліктні ситуації та конфлікти.

Конфліктна ситуація - це виникнення розбіжностей, тобто зіткнення бажань, думок, інтересів.

Конфліктна ситуація може виникнути в ході дискусії, суперечки. Суперечка - це така дискусія, коли її учасники не просто обговорюють проблему, а «кровно» зацікавлені в її вирішенні на свою користь при незгоді іншого боку. Однак для суперечки, як і для дискусії, характерно повагу обох сторін один до одного, прояв ними такту.

У конфліктній ситуації треба дотримуватися кількох правил:

- Обмежувати предмет спору; невизначеність і перехід від конкретного питання до загального ускладнюють досягнення згоди;

- Враховувати рівень знань, компетентність у даному питанні противника; при великій різниці в рівні компетентності суперечка чи дискусія будуть малопродуктивними, а якщо малокомпетентні сперечальник упертий, конфліктна ситуація може перерости в конфлікт;

- Враховувати ступеня емоційної збудливості, витриманості протилежної сторони; якщо учасники спору емоційно легко збудливі, уперті, суперечка неминуче переросте в конфлікт;

- Контролювати себе, щоб у розпалі суперечки не перейти на оцінку особистісних якостей один одного.

Конфліктна ситуація переростає в конфлікт у результаті дій однієї особи з обмеження можливостей іншої особи реалізовувати свої інтереси.

Для з'ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки та сформулювати необхідні і достатні умови його виникнення. Представляється достатнім виділити два таких ознаки. Конфлікт завжди виникає на основі протилежного напрямку мотивів або суджень. Такі мотиви і судження є необхідною умовою виникнення конфлікту.

Конфлікт - це завжди протиборство суб'єктів соціальної взаємодії, яке характеризується нанесенням взаємного збитку (морального, матеріального, фізичного, психологічного тощо)

Необхідними й достатніми умовами виникнення (настання) конфлікту є наявність у суб'єктів соціальної взаємодії протилежно спрямованих мотивів і чи суджень, а також стан протиборства між ними.

Конфлікт - це взаємні негативні відносини, що виникають при зіткненні бажань, думок; це обтяжені емоційним напруженням і «з'ясуванням відносин» розбіжності між людьми.

Таким чином, будь-який конфлікт відображає зіткнення інтересів, думок, але не всяке зіткнення позицій і протиборство думок, бажань є конфліктом. Незважаючи на емоційний заряд дискусії і суперечки, вони можуть не переходити в конфлікт, якщо обидві сторони, прагнучи до пошуку істини, розглядають суть питання, а не з'ясовують, «хто є хто». Звичайно, в будь-якому обговоренні прихована «іскра» конфлікту, але, щоб «з іскри зайнялося полум'я», потрібні певні умови.

 

2. Технологія вирішення конфлікту

 

З чого починається технологія вирішення конфліктів?

З встановлення причин конфлікту. Складність тут в тому, що справжні причини нерідко маскуються, бо можуть охарактеризувати ініціатора конфлікту не з кращого боку.

Крім того, тривалий конфлікт втягує у свою орбіту все нових учасників, розширюючи і список суперечливих інтересів, що об'єктивно ускладнює знаходження основних причин.

Досвід вирішення конфліктів показав, що велику допомогу в цьому надає володіння формулами конфлікту.

Перша формула конфлікту:

Конфліктна ситуація + інцидент = конфлікт

З формули видно, що конфліктна ситуація та інцидент незалежні один від одного, тобто жодна з них не є наслідком або проявом іншого.

Розв'язати конфлікт - це означає:

- Усунути конфліктну ситуацію

- Вичерпати інцидент.

Друга формула конфлікту:

Сума двох (або більше) конфліктних ситуацій призводить до конфлікту.

При цьому конфліктні ситуації є незалежними, не випливають одна з іншої. Дана формула доповнює першу, відповідно до якої кожна з конфліктних ситуацій своїм проявом грає роль інциденту для інших. Розв'язати конфлікт за цією формулою - значить усунути кожну з конфліктних ситуацій.

У багатьох конфліктах можна виявити не одну конфліктну ситуацію або знайти декілька варіантів її формулювання. Ключову роль у вирішенні конфлікту відіграє правильне формулювання конфліктної ситуації.

Конфліктна ситуація завжди виникає раніше конфлікту. Конфлікт виникає одночасно з інцидентом.

3. Управління конфліктами: прогнозування, попередження, регулювання і дозвіл.

Банальна фраза «попередити простіше, ніж дозволити» в застосуванні до конфлікту не спрацьовує. Не спрацьовує переважно з двох причин:

1. не всі конфлікти треба попереджати (і не можна жити взагалі без конфлікту, свої негативні імпульси ми повинні відреагувати)

2. навіть ті конфлікти, які треба попередити, дуже складно спрогнозувати, складно передбачити їх розвиток і знайти способи попередження (єдиний вірний спосіб - уникнення).

Попередження конфлікту входить до поняття управління конфліктом.

Таблиця № 1

Етап конфлікту

Зміст управління

1

предконфлікт

Прогнозування

Попередження / стимулювання

2

Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б однієї із сторін

Попередження / стимулювання

3

Початок відкритого конфліктної взаємодії

Регулювання

4

Ескалація конфлікту

Регулювання

5

Дозвіл або загасання конфлікту

Дозвіл


У навчальній літературі з конфліктології виділяють наступні етапи управління конфліктом:

1. симптоматика

2. діагностика

3. прогнозування

4. дозвіл

Визнання конфлікту закономірним явищем у суспільстві, більш того, рушійною силою розвитку, розширює та поглиблює проблему поводження з ним. Ця проблема стає багатопланової. Поняття «управління конфліктом» виражає її сутність.

Управління конфліктом є цілеспрямований вплив на процес конфлікту, що забезпечує вирішення соціально значущих задач1.

Управління конфліктами включає в себе:

1. прогнозування конфлікту;

2. попередження одних і разом з тим стимулювання інших;

3. припинення та придушення конфлікту;

4. регулювання і дозвіл.

Кожен з названих видів дій являє собою акт свідомої активності суб'єктів: одного з конфліктуючих або обох, або ж третьої сторони, не включеної в конфліктне дію.

Управління стає можливим за наявності деяких необхідних умов. До таких належать: об'єктивне розуміння конфлікту як реальності; визнання можливості активного впливу на конфлікт і перетворення їх у чинник саморегуляції і самокорректировки системи; наявність матеріальних, політичних та духовних ресурсів, а також правової основи управління, здібності громадських суб'єктів погоджувати своїх позицій та інтересів, поглядів і орієнтацій.

Об'єктивність розуміння - це адекватне, тобто відповідне реальності, його опис. Суб'єкт управління має у ролі об'єкта не безпосередньо реальний конфлікт, а його опис, образ, уявне відображення, вербальну інтерпретацію. Зрозуміло, що такий опис включає певний підхід, прийнятний для тієї чи іншої сторони конфлікту або - для третьої, нейтральної, виступає посередником. Адже кожна сторона прагне представити колізію так, як він її бачить зі своїх позицій, як розуміє цю ситуацію, інакше кажучи, як вона зацікавлена ​​пояснити конфлікт.

Об'єктивне пояснення конфлікту можливе при виконанні таких вимог:

- Аналіз конфлікту враховує тільки ті факти, які актуальні в цій ситуації.

- У пояснювальний контекст і облік попереднього стану конфліктної ситуації та її розвитку в подальшому.

- Пояснення конфлікту підпорядковане успішному вирішенню їх у інтересах цілого суспільства, особи і ін

- Визнання можливості активного впливу на конфлікт також є істотним умова управління ім.

Інтерес до майбутнього пояснюється тим, що людині властива доцільна діяльність, її уявне продовження, узгодження цілей і засобів їх досягнення, очікування результатів і наслідків своїх дій. Передбачення - це знання про майбутнє, тобто про те, чого ще немає в дійсності, але що потенційно міститься в сьогоденні у вигляді об'єктивних і суб'єктивних передумов очікуваного ходу розвитку. Ймовірнісний прогнозування - передбачення майбутнього, засноване на ймовірнісної структурі минулого досвіду та інформації про наявної ситуації. Минулий досвід і наявна ситуація дають підставу для створення гіпотез про майбутній майбутньому, кожної гіпотезі приписується певна ймовірність. Визначеність, достовірність і вірогідність наукового передбачення залежать від того, про яке майбутнє йде мова - безпосереднє, доступному для огляду або віддаленому. Знання про майбутнє в міру віддалення від сьогодення стають менш конкретними і точними, більш загальними і можливим. Зростаюча невизначеність в передбаченні майбутнього пов'язана з природою соціального розвитку, для якого характерна багатоваріантність і альтернативність результату подій, непередбачуваність конкретного ходу окремих подій суспільного життя. Наукове передбачення і соціальне прогнозування повинні містити в собі відповідь на питання, що може відбутися і в якій формі, коли цього слід чекати, яка й міра ймовірності даного прогнозу.

Можна виділити чотири основних типи прогнозов1:

пошукові - складаються для виявлення можливого образу майбутнього, відправляючись від реалістичних оцінок існуючих в даний час тенденцій розвитку в різних сферах суспільної діяльності;

нормативні - орієнтовані на досягнення в майбутньому певних цілей і містять практичні рекомендації для здійснення програм розвитку;

аналітичні - призначені для визначення в наукових цілях пізнавальної цінності методів і засобів дослідження майбутнього;

прогнози-застереження - складаються для безпосереднього впливу на свідомість і поведінку людей з метою примусити їх запобігти передбачуване майбутнє.

Відмінності між цими типами прогнозів умовні. Соціальний прогноз може поєднувати риси відразу декількох типів.

Прогнозування конфлікту - передбачення можливості конфлікту та його можливого майбутнього. Прогноз - це уявлення про майбутнє конфлікті з певною ймовірністю зазначення місця і часу його виникнення. Прогноз відрізняється від утопії тим, що він спирається на результати структурно-динамічного та типологічного аналізу. До основних методів прогнозування конфліктних ситуацій належать:

· Екстраполяція даній ситуації на майбутній стан системи;

· Моделювання можливої ​​конфліктної ситуації;

· Статичний метод;

· Опитування експертів.

Точність екстраполяції різко зменшується в міру просування в майбутнє. Обмежена застосовність до передбачення майбутнього історичної аналогії. Найбільш надійним методом соціального прогнозування є експертна оцінка, що спирається на вірні теоретичні уявлення, що використовує результати інших методів і дає їм правильну інтерпретацію.

Прогнози конфліктних ситуацій, також як і інших соціальних феноменів, можуть бути короткостроковими, середньостроковими і довгостроковими. Прогнозування конфліктної ситуації особливо важливо для запобігання розвитку конфлікту. Пограничность ситуації соціального конфлікту, ситуативність і непередбачуваність наслідків роблять проблематичним вивчення поетапного становлення та розвитку соціального конфлікту.

Структура протиріччя, не перейшло у конфлікт, включає дві групи явищ: об'єктивна життєва ситуація, в якій знаходяться протиборчі сторони, і самі ці сторони - люди, які мають певні інтереси і цінності.

Конфлікти виникають не в силу прояву об'єктивних обставин, а в результаті їх неправильного суб'єктивного сприйняття й оцінки людьми. Зазвичай до конфліктів наводять такі причини:

· Наявність суперечностей між інтересами, цінностями, цілями, мотивами, ролями членів суспільства або групи;

· Присутність протиборства між різними людьми, групами;

· Розрив відносин між певними групами і всередині них;

· Поява і домінування негативних емоцій і почуттів як фонових характеристик взаємодії і спілкування між членами суспільства та групами.

Основними суб'єктами соціального конфлікту є великі соціальні групи. Виразниками інтересів великих соціальних груп у конфліктних ситуаціях є різні політичні організації, що призводить до того, що, в кінцевому рахунку, соціальний конфлікт стає конфліктом не великих соціальних груп, а конфліктом окремих політичних, етнічних та інших лідерів. Але все ж таки соціальний конфлікт породжується боротьбою як результатом суспільних і групових, але не індивідуальних інтересів. Соціальний конфлікт завжди є наслідком соціальної нерівності, тобто неоднакового доступу до різних ресурсів соціальних груп людей.

Информация о работе Визначення конфлікту і конфліктної ситуації