Міфалогія ўсходніх славян

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 21:06, реферат

Краткое описание

Славянская міфалогія і рэлігія фармаваліся на працягу доўгага перыяду ў працэсе вылучэння старажытных славян з індаеўрапейскай агульнасці народаў ва II—I тысячагоддзі да н.э. і ва ўзаемадзеянні з міфалогіяй і рэлігіяй суседніх народаў. Таму, натуральна, у славянскай міфалогіі ёсць значны індаеўрапейскі пласт. Мяркуецца, што да яго ставяцца вобразы бога навальніцы і баявой дружыны (Пярун), бога жывёлы і іншасвету (Велес), элементы вобразаў двайнятнага бажаства (Ярыла і Ярыліха, Іван да Мар’я) і бажаства Неба-Айца (Стрыбог). Таксама індаеўрапейскімі па сутнасці з'яўляюцца такія вобразы, як Маці Сыра-Зямля, звязаная з ёй багіня ткацтва і прадзення (Мокаш), сонечнае бажаство (Даждзьбог), і некаторыя іншыя.

Содержание

Уводзіны 1
Фарміраванне славянскага паганства 2
Сусвет старажытных славян 3
Рэлігія старажытных славян 5
Павучанні супраць паганства 6
Ідалы і капішчы 6
Жрэцтва 7
Каляндарныя святы і абрады 8
Заключэнне 10

Прикрепленные файлы: 1 файл

История.doc

— 101.00 Кб (Скачать документ)

 

Акрамя ідалаў, славяне, відавочна, пакланяліся і святым камяням-валунам. У выпадку з ўсходняй ускраінай славянскай прасторы, праўда, не заўсёды ясна, хто пакланяўся кожнаму канкрэтнаму каменю —  славяне, або фіна-вугорскія плямёны. Цалкам магчыма, што пакланяліся і тыя, і іншыя (да асіміляцыі). Гэта верагодна тым больш, што шанаванне святых камянёў сустракаецца ў рускіх аж да апошняга часу (праўда, у гарадской культуры яно напоўнена зусім іншым сэнсам і зместам, чым у традыцыйнай.

 

 

 

Жрэцтва

 

Славяне ў параўнанні з іншымі народамі Еўропы валодалі меншай хуткасцю грамадска-эканамічнага развіцця, таму развітога і ўплывовай  жрэцкага саслоўя ў іх не існавала. Як лічыць В. В. Сядоў, правадыр (князь) у старажытных славян сумяшчаў у сабе адміністрацыйныя, ваенныя і рэлігійныя функцыі, што наогул характэрна для перыяду ваеннай дэмакратыі. Яркі прыклад таму — былінны Вольга Усяслававіч, князь-чараўнік, які, разам з ваеннай доблесцю, карыстаецца і чараўніцтвам (у прыватнасці — пярэваратніцтвам. Іншы прыклад — Вешчы Алег, мянушку якому далі таксама за нейкія звышнатуральныя здольнасці.

 

Да сярэдзіны I тыс. н. э. славянскія плямёны рассяліліся  на даволі вялікай плошчы, таму ўзроўні  грамадскага развіцця ў іх адрозніваліся. Паўднёвыя славяне вельмі рана патрапілі пад моцны ўплыў Візантыі і, такім чынам, хрысціянства, таму казаць пра жрэцтва ў іх не ўяўляецца магчымым. Заходнія славяне па ўзроўні грамадскага развіцця абганялі ўсходніх, таму, як відаць па крыніцах, жрэцтва ў балтыйскіх славян дасягнула значнага ўплыву, а часам засяроджваецца ў сваіх руках і палітычную ўладу. Мяркуючы па ўсім, жрэцтва як саслоўе ва ўсходніх славян знаходзілася толькі ў працэсе фарміравання, які быў перапынены увядзеннем хрысціянства. Тым не менш, жрацы паганскіх бажаствоў ва ўсходніх славян у дахрысціянскія часы хутчэй за ўсё былі. Аднак іх, відаць, было не так шмат — значна больш было варажбітоў, ведзьмакоў і знахароў. Старажытнарускія крыніцы называюць іх наступным чынам: волхвы, ведуны, обавники, зелейники, наузники, чародеи, кудесники, ворожеи, «бабы богомерзкие» і г. д. Як правіла, асноўнымі іх функцыямі былі знахарства — лячэнне замовамі, рытуаламі і натуральнымі лекавымі сродкамі; бытавая магія — любоўная і ахоўная (з дапамогай рытуалаў, зелляў, амулетаў, абярэгаў і т. п.); прадказанні і варажбы — па крыку птушак і жывёл, застывання волава і воску і т. п.; дапамога пры родах і гэтак далей.

 

 

 

Каляндарныя святы і  абрады

 

Каляндарныя святы і  абрады славян былі цесна звязаны  з гаспадарчымі (і таму жыццёва-важнымі) інтарэсамі селяніна, таму іх даты шмат у чым абумоўлены сельскагаспадарчымі сезонамі. Акрамя таго, гадавы святочны цыкл не мог не вызначацца найважнейшымі астранамічнымі датамі, звязанымі, як правіла, з рухам сонца.

Значная частка агульнаславянскія святаў была звязана з культам продкаў (пра гэта гл. ніжэй). З найстаражытных часоў і да сённяшніх дзён (у прыватнасці, у ўсходнеславянскіх народаў) захаваўся звычай наведваць могілкі і магілы бацькоў у Радаўніцу, Сёмуху (перад Пяцідзесятніцай) і Дзмітрыеўскай бацькоўскай суботай. Такімі ж старажытнымі з'яўляюцца звычаі трапезы на магіле, памінання алкаголем і пакідання на магіле ежы для нябожчыка. Да нядаўняга часу захоўваліся перажыткі паганскіх памінальных звычаяў і ў іншыя хрысціянскія святы, напрыклад Каляды, Масленіцу і Вялікі чацвер. У Каляды, у сувязі з зімовым часам, могілкі не наведвалі, а паміналі продкаў дома. У Вялікі чацвер для продкаў тапілі лазні (каб яны памыліся) і палілі вогнішчы каля брамы (каб яны пагрэліся). Як правіла, памінальныя святы прымяркоўваліся да рубежных перыядаў года — сонцастаяння і раўнадзенства. Мабыць, у гэты памежны час адчынялася (зачынялася) брама паміж светам жывых і светам мёртвых, праз якія ў свет прыходзілі душы памерлых. Яны наведвалі сваіх нашчадкаў, а тыя павінны былі іх належным чынам сустрэць — сагрэць, вымыць, напаіць і накарміць. Душы продкаў маглі дабраславіць, а маглі і наслаць няшчасці — усё залежала ад таго, як іх сустрэнуць, таму так важна было пачытаць продкаў.

Памерлыя продкі, як тыя, што спачываюць у зямлі, у замагільным свеце, звязваліся ў свядомасці чалавека з зямлёй, таму менавіта ад блаславення продкаў шмат у чым залежаў будучы ўраджай. Напрыклад, Масленіца звязана і з ідэяй урадлівасці, і з культам продкаў — менавіта ім прысвячаліся спаборніцтвы (бягі, кулачныя баі, узяцце снежнага гарадка і галоўная ежа на Масленіцы, пры гэтым памінальная — бліны. Урадлівасці зямлі і пладавітасці жывёлы, як асноўным гаспадарчым інтарэсам селяніна, было нададзена асаблівая ўвага ў яго святах і абрадах. У Шчодры вечар (напярэдадні Новага года) гатавалася рытуальная ежа — парася, авечыя ножкі, смажанае і печанае печыва ў выглядзе жывёлы («Казулька») — мэтай усяго гэтага было прыцягненне пладавітасці і дабрабыту для жывёлы. Гэтай жа мэце, а таксама забеспячэнню бяспекі скаціны, служылі шматлікія рытуалы Юр'ева дня бел. вясновага, калі здзяйсняўся першы выган быдла.

 

 

Урадлівасці зямлі спрыялі  шматлікія рытуалы з пудзіламі, якія адлюстроўвалі розных рытуальных персанажаў — гэта Масленіца, Ярыла, Кастрама, Каструбонька. Рытуал уключаў у сябе, як правіла, ушаноўванне і шанаванне пудзіла, хаджэнне з ім па вуліцах, якое суправаджалася весялосцю, а затым праводзіны — пахаванне, спаленне або разарванне. Мабыць, пудзіла ўяўляла сабой цэнтр урадлівасці і пладавітасці, і рытуалы яго провадаў павінны былі паведаміць гэту ўрадлівасць зямлі — тым больш, што праводзіліся падобныя рытуалы амаль заўсёды вясной або ў пачатку лета.

 

 

У Сёмуху і Траецкі  тыдзень ролю пудзіла выконвала  траецкая бярозка, з якой праводзілі практычна тыя ж абрады — упрыгожвалі яе, пакланяліся і ўшаноўвалі, елі пад бярозкай рытуальную ежу, спявалі песні і вадзілі карагоды, завівалі ёй галінкі, праводзілі абрад «кумлення», насілі па вёсцы і, нарэшце, ламалі і раскідвалі галінкі па полі — мэтай усіх гэтых абрадаў было прыцягненне ўрадлівасці і добрага ўраджаю, а таксама пладавітасці і ўдалага мацярынства, як у выпадку з кумлением. Ва ўсіх рытуалах на Сёмуху, якія праводзіліся з бярозкай, удзельнічалі толькі дзяўчыны і жанчыны.

Акрамя таго, забеспячэнню ўрадлівасці і ўраджаю павінны былі спрыяць рытуалы выклікання дажджу (пры засусе, у выпадку ж зацяжных дажджоў рытуал быў накіраваны на дасягненне добрага надвор'я). У рытуале ўдзельнічала дзяўчынка, як правіла, сірата, якую называлі Дадола або Пепяруда. Як лічаць навукоўцы, яе імя і сам вобраз, мабыць, звязаны з Грамавержцам-Пяруном (магчыма, Дадола ўяўляла жонку Грамавержца). Яе вадзілі па вёсцы, упрыгожвалі кветкамі і палівалі вадой, пры гэтым спяваліся песні з просьбамі пра дараванне дажджу.

 

 

Адным з найважнейшых славянскіх святаў была ноч на Івана Купала. У гэтую ноч ўладкоўваліся агульнанародныя гулянні — песні і танцы. З купальскіх абрадаў варта адзначыць распальванне і скачкі праз вогнішчы, купанне ў рэках і катанне са схілаў падпаленых колаў. Нярэдка свята прымала разгульны характар. Акрамя таго, у гэтую ноч збіралі лячэбныя і магічныя расліны.

Згодна з рэканструкцыя, у славян існавалі святы, прысвечаныя  самім бажаствам. У прыватнасці, мог існаваць Пярунаў дзень і  дзень, прысвечаны Вялесу, якія пасля былі замененыя адпаведна Ільіным днём і Уласавым днём або Міколавым днём (зімовым і вясновым). Аднак прамых дадзеных аб гэтых паганскіх святах у нашым распараджэнні няма, таму іх даты і ўтрыманне застаюцца толькі рэканструкцыямі.

 

 

 

Заключэнне.

 

Са «Слова нейкага хрыстолюбца і рупліўца правай веры» XIV — XV стагоддзяў:

…Так і гэты хрысціянін не мог трываць хрысціян, дваяверна  жывуць, якія вераць у Пяруна, Хорса, Мокаш і Сімаргла, у Вілы, якіх, як кажуць невуцкія, трыдзевяць сястрыц, лічаць іх багінямі і прыносяць ім ахвяры і рэжуць курэй, моляцца агню, называючы яго Сварожычам, абагаўляюць часнок, і калі ў каго будзе баль, тады кладуць яго ў вёдры і чары, і так п'юць, весяляцца пра сваіх ідалаў.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спісак літаратуры:

http://www.wikipedia.org/
Информация о работе Міфалогія ўсходніх славян