Қалалық телефон желісінде электрондық талшықты-оптикалық беріліс жүйесін тұрғызудың ерекшеліктері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 22:04, реферат

Краткое описание

Сандық ағындардың артықшылығы, олар ЭЕМ көмегімен жеңіл жүзеге асырылады.
Оптикалық беріліс жүйелерінің металл кабельдерімен жұмыс істейтін жүйелерден айырмашылығы:
- жарық жүргізгіштерді аз өшіп қалу мүкіндігімен және дисперсиямен алу, демек, алыстағы байланысты ұлғайту;
- үлкен ақпараттың сыйымдылықты, демек кең өткізу жолағы бар;
- оптикалық кабельде идуктивтілігі және электр өткізгіштік қасиет болмайды, демек кабельде электромагниттік өрісінің әсерлері кездеспейді;

Прикрепленные файлы: 1 файл

Одноволоконный.каз.doc

— 729.00 Кб (Скачать документ)

Кабельді төсеу кезінде  келесі тәртіп сақталуы керек:

 • елді мекенді емес, ауыл жерлерінде, ең маңызды жол бойында;
 • қалаларда, жұмысшы-саябақтар, саяжайлар-көшенің жаяу жүретін жерлерінде, қызыл сызық жолақтары арасында.

 Кабельді магистраль трассаны таңдау Тараз-ШУ қалалары телеграфиялық картасы негізінде жүргізіледі. Таңдау жасау деректеріне сүйенсек, онда магистраль Тараз-ШУ автомобиль жолдары жолағында өтеді. Кабельді магистраль барлық ұзындығы бойынша үш сулы бөгеттерімен кездеседі және 4 қиылысатын автомобиль жолдары, басқа да қатты нақты жабуы бар денелермен кездеседі.

 Сулы кедергілер арқылы өту, дамбылардан қазылып, құрылыс жасалынып істелінеді. Жолдардан өту үшін, қазу, бұрғылау арқылы пластмассаны және асбест цементті құбыр мен олар арқылы кабельді тарту жүзеге асырылады.

 Магистральдің жалпы ұзындығы 200 метр. Бұл ұзындық «Сопка-2» жүйесі үшін регенерационды бөліктің номиналды ұзындығынан асып кетеді. Сондықтан магистральді регенераторды қөп міндетті түрде керек.

 Сонымен трасса екі регенерациялы бөлікке бөлінеді, ол былай құрылады:

 • Тараз-ШУ  - 250 км.
 • НРП осындай қойылуы көп ыңғайлы, сондықтан дистанционды қоректенуді ұйымдастыру жойылып, демек, бұл жүйенің техникалық эксплуатациясын қысқартуға әкеледі.

 

 2.7 Кодердің принципиалды схемасын жасау және оның есебі

 

 Принципиалды схема келесі жолмен тұрғызылады (дипломдық жұмыстың №   сызба қағазында).

 1. Аналогты бөлім

Кіретін УС1, УС2 күшейткіштері, Д6, Д7 микросхемасында жасалған. R4, R8, R7, R9 резисторлары беріліс коэффициентін  қамтамасыз етеді және 1-ге тең болады.

Құрылғының кілтті элементі ретінде АИМ-2 (S1, S2) алынады, 2ДС 523ВР жинақтары қолданылады (Д10, Д11).

Жұмысты басқаруға арналған импульстерді қалыптастырғыш V2, V4 диодтарынан, R12, R13, R15, R16 резисторынан тұрады.

 Сақтау сыйымдылығы мен дифференциалды күшейткіш гибридті-қабықшалы орындалуды (микросхема Д13) орынды. R17 резисторы кодердің күшейткішін реттеуге арналған. Компоратор гибридті қабықшалы орындалуды жасалады. Келәсу схемасы компоратордың шығысын КМОП-пен келістіріп, оның сандық кодер жағында болады.

 Тоқ түрлендіргіші (ПТ) код-тоқ-түрлендіргіші (ТКТ) гибрдті қабықшалы орындалуда болады (микросхема Д16, Д17, Д14).

 Коммутациялық логикалық схемасы Д1, Д5 микросхемасында орындалады. Д3, Д4, Д8, Д9, Д12 микросхемалары ТТ (тоқты түрлендіргіш) кірімен келісу үшін қажет. КМОП сериялы микросхема жұмыс істейді.

 Нольді коррекция жасайтын аналогты бөлімі R18, R19, R21, R23 резисторында бөлгіштерді және екі С8, С6 жинақтағы сыйымдылықты құрайды.

 V5 транзисторы мен R26, R27 резисторы кернеуді 6В тұрақтандырышы қызметін атқарады.

Біз R2, R3, R4, R5-ті С2, С3, С4, С5 сыйымдылығына + 12В қоректенетін фильтр қызмет атқарады.

2. Сандық бөлімі

 Басқару регистрі 8 триггерден тұрады, олар Д2.2, Д2.3, Д4.1, Д7.1, Д4.4, Д7.2, Д9.3, Д7.3, Д11.2, Д13.1, Д14.1, Д13.2, Д14.4, Д13.3, Д18.3, Д19.2 микросхема элементтерінен және Д2.4, Д4.2, Д4.3, Д9.1, Д9.2, Д9.4, Д11.1, Д11.3, Д11.1, Д14.2, Д14.3, Д18.1, Д18.2, Д18.4, Д17.4 сәйкес келу логикалық элементі бар микросхемалар. Регистрдің жұмысымен импульсті тізбектеліктерден Р1-Р8 шығатын регистр жылжуы болады.

Строб импульсі элемент  шығысына сәйкес келгенде, Д20.1 Р7 импульсімен  сәйкес келеді. Осы триггердің логикалық  «0» жағдайына қою, келесі уақыт  интервалында немесе кері байланыс Z тізбегінде интервалдың бар кезінде болады (Д22.2 элементтің шығысы) немесе жалпы қою сигналымен болады.

 Кері байланысты д қалыптастыру Д20.1, Д17.2, Д21.1, Д22.2 микросхема элементтерінде орындалады.

 Белгілі қалыптастыру схемасы Д 21.2, Д 21.3 логикалық элементіндегі триггерлерді құрайды және Д 20.2, Д 21.1 элементтерінде екі сәйкес келу схемасымен орындалады.

 Белгілі анықтау Р7 пер.уақыт кезінде пайда болады. Осы түйіннің шығысында екі «реверс d1» және «реверс d2» сигналы жасалады, олар дешифратордың шығысын бір түрлендіргішке қосып, бір тоқ түрлендіргішімен код А4 қондырғысын қосады.

 Дешифратор Д5, Д10, Д15.1, Д19.1, Д13 элементтерімен сәйкес келу схемасында орындалады. Нольдің коррекциясының сандық бөлімі Д22.3, Д22.4 және Д15.2, Д15.3 екі сәйкес келу схемасымен, элементтерден тұратын триггерлер.

 Кодердің шығатын сигналдарын қалыптастырушы Д5, Д12, Д3, Д1.2 элементтерінен тұрады. Шығатын кодтау сигналы фазамен Р8 разрядында сәйкес келеді.

 Жылжу регистрі Д23, Д3 элементтерімен орындалады. Д3 микросхемасына сәйкес келетін Д16, Д17.1 схемасы беріледі. Кодердің принципиалды схемасы суретте көрсетіледі. Элементтердің тізімі А қосымшасында берілген. Принципиалды схеманың қалыптастырушы басқарушы регистрі шығысынан түсіретін параллель кодты түрлендіруге арналған. Осындай түрлену Ү1-Ү8 сигналын басқару арқылы жүзеге асырылады, яғни ол Р7 Пер сигналының тізбектілікпен жылуы жолымен қалыптасады.

 Сигналдың қалыптастырудың жалпы логикалық функциясы мына түрде болады:

Z = X1Y1 + X2Y2 + X3Y3 + X4Y4 + X5Y5 + X6Y6 + X7Y7 + X8Y8

Осы функцияны Де-Морган заңымен түрлендіреміз:

Z = (X1Y1) (X2Y2)(X3Y3)(X4Y4) + (X5Y5)(X6Y6)(X7Y7)(X8Y8)

Берліген логикалық  функция екі сегіз кірісті  және екі төрт кірісті И-НЕ элементтер мен ИЛИ-НЕ екі кірісті бір  элементімен таралады. 564ИР2 сериялы  регисторлардың екі төрт рарядты бірігу жолымен регистр жылжуы қалыптасады. Д түріндегі регисторлардың осы түріндегі триггердің барлығы болады. И-НЕ логикалық функциясы 564ЛА7 және ЛО8 сериялы микросхемасында таралады. ИЛИ-НЕ логикалық функциясы 564ЛГ5 сериялы микросхемасында таралады (сурет 15).

 Д5, Д12, Д3, Д1.2 элементтерінде шығатын сигналды қалыптастырушы принципиалды схемасында таралады.

 Енді шығатын сигналдарды қалыптастырудың әрекет етуін, қайта қосу кезінде уақытын жалпы есептеу көмегімен бағалаймыз.

564ЛЕ5 = 110 нс; Д1

564ЛА7 = 160 нс; Д2, Д3

564ЛА8 = 160 нс; Д4, Д5

564ИР2 = 970 нс; Д6, Д7

жалпы кідіріс уақыты келесі мәндерден аспайды:

Ткідіріс = 160+110+160 = 330 нс.

 Бұл мән сигналдарды 2048 Гц жиілікті өңдеу үшін жеткілікті.

 

2.8  КОДЕРДІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ СХЕМАСЫ

 

 Кодердің функционалды схемасы аналогты және сандық бөлімінен тұрады (сурет 2.5) дипломдық жоба сызбасында мен бұл схеманы № 2 сызба жұмысымда көрсетемін.

Кодердің аналогтық  бөлімі келесідей жалпы жұмыс  істейді:

 • АИМ-2 топтың сигналдарын, импульстің тегіс шыңдарын қалыптастыру;
 • эталонды сигналдарды қалыптастыру;
 • АИМ-2 импульс амплитудаларын эталонды сигнал шамасымен салыстыру.

Ал кодердің сандық бөлімі екілік кодтау символдарын жазу сақтау үшін арналған, олар сомпораторлар  қалыптасып, кодердің шығатын сигналдарын келтіріп, және нөль коррекциясының аналогты бөлімін басқаруға арналған.

Кодердің АБ (аналогты бөлімі) мынаны құрайды:

 • УС2, УС2 екі күшейткіш (усилители);
 • S1, S2 екі кілтін;
 • ДУ дифференциалды күшейткіш;
 • СС келіс схемасы (схема согласования);
 • ФЭС эталонды сигналдарды қалыптастырғыш;
 • АКН-нольді коррекциялаудың аналогты бөлімі.

Кодердің аналогты бөлімі бөгетке қорғанысы өте жақсы  қамтамасыз ету мақсатында ол симметриялы  схемамен орындалады.

УС1, УС2 күшейткіштері кіретін сигналды қоректендіру ретінде қолдануға арналған.

Сигналдарды өңдеу процесі, Схр конденсаторы қайта зарядтау процесі болып табылады. Оның нәтижесінде конденсатордағы кернеу, УС1, УС2 шығысындағы кернеуге тең болады.

 

 

                                                                                                 обр.св.А                  ук7                  ук1                                                                                                                                                                                                                                    


   


                                                                                                 обр.св.В             ур0                              ур5


                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                      С.К.     


                                                        R    2R          R   R     


                


                                                       s7  s6    s2     s1  s0                                                                                                                                                     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Сурет 2.5– Кодердің функционалды схемасы 

  Схр конденсаторы АИМ-сигналдарының импульстері жазық шыңдарын қалыптастыру үшін арналған, және сақтап қалу процесінде кодтау уақыты қалыптасады.

 ФИ, S1, S2 кілттерінің жұмысын басқарады. Дифференциалды күшейткіштің үлкен кіретін кедергісі бар, ол Схр конденсаторына аз тоқ ағынын қамтамасыз етеді.

 Компоратор АИМ-2 амплитуда импульстерін, эатолны сигналдар шамасымен салыстыруға арналған.

Келісу сигналы компоратор сигналдары шығысынан сигналдарды  түрленіруге арналған, олар кодердің сандық бөлімі орындалған 564 сериялы микросхемамен келіседі.

ФЭС эталонды сигналдарды  қалыптастыру үшін эәне өзіне екі  бірдей тоқты түрлендіргіш (ПТ) және код – тоқ түлендіргіш (ПКТ) енгізеді.

Коммутацияның логикалық  схемалары ФЭС-ты бөлімін қосу үшін және 564 сериялы микросхеманың сандық бөлімін қосу үшін арналған.

Бақылау сигналдары КИ 14, КИ30 кодер кірісіне 2 үлкен берілісімен  беріледі.

Нөль кодерінің коррекциялау үшін кірісінен «корпус А» беріліп, КИ14, КИ30 Ц1 циклді береді.

Кодердің СБ (сандық бөлімі) келесі түйіндерден тұрады:

 • басқару регистрі бР (РУ);
 • дешифратор (Д);
 • шығатын сигналдарды қалыптастыру (ФВС);
 • жылжыту регистрі ЖР (РС);
 • белгіні қалыптастыру схемасы (ФЗ);
 • строб және қалыптастыру схемасы (ФС);
 • нөльді коррекциялаудың сандық бөлімі (ЦКИ).

Басқару регистрі екілік кодтың символдарын сақтап жазу үшін қызмет етеді, ол Z кері байланыс қалыптастырушы шығысынан түседі.

Z сигналының қалыптасушы  және строб S сигналдарын келесі  алгоритммен жазылады:

мұндағы:

А және В «А кері байланыс» сигналы мен «В кері байланыс» сигналы;

d1 және - белгі разрядының символдары.

Сигналдарды басқаруды  қалыптастыру үшін, кілттерді басқару  келесі түрде жазылады:

мұндағы:

В, С, Д – басқару регистрінің шығысындағы сигналдар.

Сонымен кодердің шығысындағы  сигналды қалыптастырушы параллельді  кодты түрлендіреді.

d1 белгісінің қалыптасу схемасы ақпаратты сақтау үшін қолданылады. Жылжу регистрі кодер түйіндерін басқару жұмысына арналған. Жылжу регистрінің шығысында Р1-Р8 разряд торы қалыптасады. Кодердің СБ (сандық бөлімі) уақытша диаграммасы 2.6. суретте көреміз. Дипломдық сызбада ол № 3 қағазда көрсетілген.

 


Р7Пер


Обр.св.А


Обр.св.В


строб.


строб.


строб. С


Р8


Р1


Р2


Р3


Р4


Р5


Р6


Р7


Общ.


Сбр.


В


С


Д


УР2


УР3


УР4


УР5


УК0


 


                                    D1  D2   D3  D4   D5 D6   D7  D8                Вых. код.


 

 

Сурет 2.6 Кодердің уақытша жұмысының диаграммасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3  Талшықты-оптикалық автоматтандыру құрылғының сенімділігін  есептеу

 

         Сенімділік деп объектінің, жүйенің, өнімнің берілген функцияны орындау қасиетін айтамыз.

Сенімділіктің, беріктіліктің жетіспеушілігі өнім, бұйым шығарудың төмендеуіне, жөндеу шығындарының көбеюіне, көптеген экономикалық шығындарға әкеліп соғуына байланысты, бітіруші қалпына келетін және қалпына келмейтін жүйелер сенімділігінің көрсеткішін анықтау керек.

Дипломдық жұмыстың теориялық бөлімінде, қарастыратын бөлімдердің негізгі қағидалары, түсініктері берілген, есептеудің жолдары сипатталған.

Сенімділік теориясы білімгердің өзіндік жұмысы үшін, инженерлік есептерді ЭЕМ-де қолданып, сенімділік теориясының негізгі процестерін басқару, қолдану үшін орындалады.

Сенімділік – эксплуатацияның  берілген шарттарында функционалдық  және технологиялық функциялардың  орындалуын қамсыздандыратын, қойылған шектерде және уақыт аралығында барлық параметрлер сақталынатын технологиялық құрамы.

Информация о работе Қалалық телефон желісінде электрондық талшықты-оптикалық беріліс жүйесін тұрғызудың ерекшеліктері