Індивідуально- психологічні особливості ефективності міжособистісних комунікацій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2013 в 18:43, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження - шляхом теоретичного аналізу літератури вітчизняних та зарубіжних науковців виділити та встановити загальні закономірності становлення професійної діяльності.
Завдання:
1) Здійснити теоретичний аналіз літератури вітчизняних та зарубіжних науковців за темою « Психологічні закономірності становлення творчої професійної діяльності»
2) Визначити загальні принципи становлення професійної діяльності
3) Визначити методи посилення ефективності професійної діяльності
4) Сформулювати методичні рекомендації

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 16.62 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Курсова робота

на тему: 
«Психологічні закономірності становлення творчої професійної діяльності»

 

 

Виконала: студентка ФФБС

І курсу 2 групи

Жукова Вікторія

Науковий керівник:

Корольчук Микола Степанович

 

Київ-2013

Вступ

Жити — значить працювати. Праця є життя людини. 
Вольтер

Для кожної мислячої людини професійна діяльність - це ціле життя, те, до чого він прагне, те,про що він мріє, то,що він вивчає,пізнає, усвідомлює та змінює. Професійна діяльність поглинає більшу частину життя людини і є її своєрідним джерелом. Саме в цій діяльності людина починає  пізнавати себе.

Цінність професійної  діяльності заклечається і в тому, що вона є затребувана, і людина може усвідомлювати себе в якості її значимого  «організма».

Шлях в професійну діяльність – багатоетапний і складний, супроводжуваний  кризами професійного становлення  людини як особистості. Позитивний соціально  спрямований рух по цьому шляху  вимагає від людини розумної активації  всіх його сил ( духовних,психічних  та фізичних).

Рухаючись по цьому шляху, людина має здолати на кожному  етапі ( оптації, професійної освіти, професійної адаптації,майстерності та ін.) кризи професійного становлення.

Особистість є суб'єктом  своєї професійної діяльності, отже суб'єктивність дуже тісно пов'язана  з поняттям “професійна діяльність”, і розуміти її можна як індивідуальну реалізацію особистості у її діях та вчинках. Суб'єктом професійної діяльності виступає інтегральна цілісність особистості, а сутність її активності - не тільки у набутті способів діяльності, створенні та управлінні людськими відносинами, а й у самореалізації своєї суб'єктивності.     

Професійна діяльність особистості - це процес поетапного вирішення комплексу  протиріч, узгодження різноманітних  тенденцій і вимог, які задаються  базовим протиріччям між соціально-професійними вимогами, що ставляться до суб'єкта професійної  діяльності та його бажанням і можливостями з їх реалізації.

В різні часи проблему становлення  професійної особистості досліджували такі вчені як А.К.Марков, Е.А.Клімов,Т.В.Кудрявцев, М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, Є.М. Іванова. І хоча становлення професіонала є динамічним процесом, проте варто виділити деякі закономірності цього явища, що вдалося зробити завдяки науковим працям, які створили ці вчені.

 

 

Об’єктом даного дослідження є процес становлення професійної діяльності особистості

Предмет дослідження – загальні психологічні закономірності становлення професійної діяльності

Мета дослідження - шляхом теоретичного аналізу літератури вітчизняних та зарубіжних науковців виділити та встановити загальні закономірності становлення професійної діяльності.

Завдання:

  1. Здійснити теоретичний аналіз літератури вітчизняних та зарубіжних науковців за темою « Психологічні закономірності становлення творчої професійної діяльності»
  2. Визначити загальні принципи становлення професійної діяльності
  3. Визначити методи посилення ефективності професійної діяльності
  4. Сформулювати методичні рекомендації

Актуальність

ХХІ століття – час, коли більшу частину свого життя людина проводить на роботі, по суті, являється  трудоголіком, хоче вона цього,чи ні. Саме зростання . Самсе така ситуація в сучасному суспільстві призвела до виокремлення нового напряму в сучасній психології – «Психологія професійної діяльності».

Пізнання професійної  діяльності в більшій мірі,ніж  будь-яка інша дозволяє зрозуміти  ті суб’єктно- об’єктні зв’язки,які обумовлюють дії та поведінку людини. Це пов’язано з тим, що трудова діяльність об’єктивно задана і нормативно зафіксована в спеціальній документації, яка є орієнтиром, в рамках якого людина реалізує себе як індивід, активний діяч та спеціаліст.

Всі люди, незалежно від  професії, проходять в своєму професійному становленні ряд схожих етапів, їх професійний розвиток виявляє загальні в тій чи іншій мірі закономірності, вивчення яких допомагає глибше та чіткіше зрозуміти людину як суб’єкта професійної діяльності,його мотиви та вчинки.

В різні часи проблему становлення  професійної особистості досліджували такі вчені як А.К.Марков, Е.А.Клімов,Т.В.Кудрявцев, М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, Є.М. Іванова. І хоча становлення професіонала є динамічним процесом, проте варто виділити деякі закономірності цього явища, що вдалося зробити завдяки науковим працям, які створили ці вчені.


Информация о работе Індивідуально- психологічні особливості ефективності міжособистісних комунікацій