Індивідуально – психологічні відмінності між людьми

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2014 в 18:07, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження - теоретично дослідити поняття, своєрідність і характеристику індивідуальності особистості, вивчити індивідуально-психологічні відмінності між людьми.
Об'єкт дослідження – індивідуально-психологічні особливості особистості.
Предмет дослідження – індивідуально-психологічні відмінності між людьми.
Завдання дослідження :
1) визначити підходи в розумінні індивідуального і типового в особистості.
2) розглянути питання розвитку основних концепцій індивідуальності особистості .

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………...3
РОЗДІЛ І. Проблема своєрідності особистості ………………....5
1.1.Індивідуальне і типове у особистості…………………………………..5
1.2.Концепції індивідуалізації особистості в зарубіжній та вітчизняній психології…………………………………………………………………..10
Висновки до розділу І………………………………………………………15
РОЗДІЛ ІІ. Розвиток індивідуальності…………………….………..16
2.1.Основні форми розвитку індивідуальності особистості …..………...16
2.2.Самоактуалізація особистості, як прояв її індивідуальності…...…....19
Висновки до розділу ІІ……………………………………………………...23
Висновки……………………………………………………………………..24
Список використаних джерел ………………………………………25

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 143.50 Кб (Скачать документ)

2. Сукупності індивідуальних психічних якостей і їх поведінкових проявів вивчаються, головним чином, на прикладах особливих (не завжди адекватні) способів соціальних взаємодій - відхилень і акцентуації характеру. Теоретично вони мають конституціональну основу, але змінюються під впливом середовища. Підсумок вивчення, перехідний від теорії до практики, - докладна емпірична класифікація цих сукупностей як окремих груп або типів, яка містить багатий матеріал для більш широких узагальнень[28, c.115].

3. Цілісні системи індивідуальних засобів управління поведінкою, що визначаються загальними способом життя людини, його відносин з миром, становлення якого пов'язане з розвитком особистості. Теоретичне дослідження таких способів направлено на повне виділення і пояснення їх принципових основ з подальшим побудовою типології. Виділення та пояснення можливих індивідуальних типів мають важливу практичну мету: при правильному розумінні вони можуть стати засобами усвідомлення, осмислення людиною власної індивідуальності, його самовизначення і спрямованих продуктивних змін[28, c.115].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Самоактуалізація особистості, як прояв індивідуальності.

У кожній людини є той чи інший характер, більш або менш різноманітні здібності, кожен носить в собі безліч простих і складних ролей. Нарешті, у кожній людині, навіть самої примітивної, є свій внутрішній світ, свої потреби, особисті цінності, які повідомляють сенс усьому, з чим людина стикається. Характер, здібності й ролі служать кращій адаптації, пристосуванню людини до конкретних навколишніх умов і обставин. Внутрішній світ, смислова сфера особистості пов'язує її з реальністю світу як цілого і регулює її життєдіяльність згідно системі відносин особистості зі світом. Але в цю схему не укладаються прояви самодетермінації особистості, коли особистість здійснює не тільки зовнішнє чи внутрішнє регулювання, скільки навпаки, подолання будь-яких регуляцій на основі усвідомленого вибору. Особисто є щось таке, що дозволяє їй не тільки управляти своїм характером, здібностями, але і своїми спостереженнями та сенсами, довільно змінювати значущість і спонукальну силу різних альтернатив, причому це дано не кожному.

Основна потреба людини, згідно гуманістичної теорії особистості, - це самоактуалізація, прагнення до самовдосконалення і вираз самого себе. Визнання чільної ролі самоактуалізації ріднить між собою всіх представників даного теоретичного напряму. Самоактуалізація активізується відносно тих рис, властивостей і якостей людини, які раціонально і морально прийнятні і підтримуються в суспільстві. Між тим, людина є такою, якою вона зробила себе сама, наскільки вона сам себе відчуває [19 ,c.306] .

Отже, соціальна система, історичні обставини, природно-екологічні умови, соціальне оточення, і навіть випадок, обумовлюють прояв активності людини. Однак людина може реалізувати свою "самість", оскільки здатна усвідомлювати свою цінність, піднятися над обставинами, мати плани і цілі діяльності, враховувати реальну ситуацію і окремі наслідки. Критерій самореалізації, який входить в оціночну систему психічної діяльності кожної людини, відображає задоволеність суспільства особистістю і задоволеність особистості соціальними умовами. Ефективність самореалізації буде залежати не тільки від реальних зовнішніх умов, але і від того, як людина розуміє і оцінює їх по відношенню до себе. Це відношення, оцінки обумовлені знаннями і практичним досвідом, особистісними характеристиками і соціальними вміннями.

Самореалізація грає найважливішу роль на всьому життєвому шляху особистості, по суті справи визначає його. Передумови до самореалізації закладені в самій природі людини і існують як задатки, які з розвитком людини, з формуванням її особистісних властивостей, стають основою здатності до самореалізації. Однак умовою самореалізації є динамічна функціональна єдність, де образ миру і образ "Я" як би врівноважені через адекватне розуміння свого місця у світі і використання адекватних соціальних умінь [18 ,c.68] .

Я - це форма переживання людиною своєї особистості, форма, в якій особистість відкривається сама собі. Я - має кілька граней, кожна з яких була у свій час предметом інтересу тих чи інших психологічних шкіл і напрямків.

Перша грань Я - це так зване тілесне або фізичне Я, переживання свого тіла, переживання фізичних дефектів, усвідомлення здоров'я або хвороби. Роль тілесного Я можна проілюструвати відкритим на початку минулого сторіччя ефектом компенсації і надкомпенсації органічних дефектів. Цей ефект проявляється в тому, що люди, які в дитинстві страждали реальними фізичними вадами, або тілесними недоліками суто психологічного властивості (малий зріст), докладають подвоєні зусилля, щоб компенсувати цей дефект розвитком тих або інших рис характеру, здібностей і умінь, і це не тільки їм часто вдається, але й нерідко призводить до видатного розвитку тих чи інших здібностей.

Друга грань Я - це соціально-рольове Я, що виражається у відчутті себе носієм тих або інших соціальних ролей і функцій, оскільки у кожній людини Я включає в себе певні соціально-рольові компоненти. Людина визначає себе у термінах виконуваних нею функцій і ролей. Це досить важлива, хоч і не головна характеристика.

Третя грань Я - психологічне Я. Воно включає в себе сприйняття власних рис, диспозицій, мотивів, потреб і здібностей і відповідає на запитання "який Я? " Психологічне Я складає основу того, що в психології називають образом Я або Я-концепцією, хоча тілесне і соціально-рольове Я теж входять до нього.

Четверта грань Я - це відчуття себе джерелом активності або навпаки, пасивним об'єктом впливу, переживання своєї волі або несвободи. Це Я, яке є не поданням про себе, а деякою первинною точкою відліку будь-яких уявлень про себе, то Я, яке присутнє у формулах: "Мислю - отже існую", " На тому стою і не можу інакше". Його можна назвати екзистенціальним Я, оскільки в ньому відображаються особистісні особливості вищого, екзистенціального рівня, особливо не якихось конкретних особистісних структур, а загальних принципів відносин особистості з навколишнім її світом.

Нарешті, п'ята грань Я - це самовідношення або сенс Я. Найбільш поверхневим проявом самовідношення виступає самооцінка - загальне позитивне або негативне ставлення до себе. Важливою характеристикою самовідношення є ступінь його цілісності, інтегрованості, а також автономності, незалежності від зовнішніх оцінок.

Самовідношення є механізмом зворотного зв'язку, воно не є або, принаймні, не повинно бути самоціллю або самоцінністю. Але насправді може стати інакше. Головною метою для людини може стати збереження позитивної самооцінки або уникнення негативної будь-якою ціною. У такому разі самооцінка перестає відображати стан реальних життєвих процесів, затуляє від людини світ, а деколи спотворює його, якщо правдива картина світу загрожує її самооцінку. Активність людини у світі виявляється в цьому випадку лише засобом підтримки високої самооцінки. Але цей шлях веде в глухий кут. Висока самооцінка відноситься до таких речей, які можуть бути доступні людині лише як побічний результат її активності, але вислизають від неї, як тільки вона намагається зробити їх метою. Як приклад, слідом за В.Франклом, можна назвати щастя і самоактуалізацію [20 ,c.247] .

В іншому зв'язку Франкл нагадував про те, що призначення бумеранга - не в тому, щоб повертатися до що його кидав, а в тому, щоб вразити ціль. Повертається тільки той бумеранг, який не потрапив в ціль. Занадто велика увага, що приділяється людиною своєму Я - ознака того, що вона не досягла успіху в реалізації своїх життєвих цілей. "Якщо я хочу стати тим, чим я можу, мені треба робити те, що я повинен..." (Франкл В. Людина в пошуках сенсу).

Самоактуалізація і самореалізація є двома нерозривними сторонами одного процесу, процесу розвитку і зростання, результатом якого є людина, максимально розкрив і використовує свій людський потенціал, самоактуалізована особистість.

Узагальнююче (найбільш повне) визначення самоактуалізації виглядає так: Самоактуалізація - це переживання, всепоглинаюче, яскраве, самозабутнє; це процес, це вибір у кожній ситуації на користь зростання; передбачає, що є якась "самість", що підлягає "актуалізації"; це чесність і прийняття на себе відповідальності за свій вибір; чесність і свобода у вираженні своїх прав, нонконформізм; це не тільки кінцева станція, але і сама подорож і рушійна сила подорожі; це не гонитва за вищими переживаннями, вони самі наздоганяють людини, якщо він це заслужив.

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до розділу ІІ

Індивідуальність людини є інтегральним феноменом, що виявляється на різних стадіях особистісного розвитку. У людини при цьому формується інтегральна індивідуальність, як своєрідний характер зв'язку між всіма властивостями людини і індивідуальний стиль, як спосіб адаптації до конкретної професійної середовищі, соціальній групі і суспільству в цілому. Індивідуальний стиль сприяє ефективному просування людини до вершин особистісного і професійного розвитку. Творче саморозвиток особистості визначається акміологічною діяльністю в інтропсихіченому просторі. Результатом цієї діяльності є ауто психологічна компетентність - одне з головних психічних умов активізації особистісного потенціалу, що забезпечує розвиток людини в контексті його індивідуальності.

Самоактуалізація є невід'ємним якістю індивідуальності. Самоактуалізація не обов'язково повинна приймати форму творчих зусиль, що виражаються у створенні творів мистецтва. Батько, спортсмен, студент, викладач або робочий біля верстата - всі можуть актуалізувати свій потенціал, виконуючи найкращим чином те, що вони роблять; специфічні форми самоактуалізації дуже різноманітні. Саме на цьому вищому рівні ієрархії потреб люди найсильніше відрізняються один від одного.

Самоактуалізація є атрибутом самого існування людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

В даний час проблема вивчення індивідуальності людини є однією з центральних тем теоретичних і прикладних досліджень в психології. Сучасні вчення про індивідуальність характеризується різноманіттям і багатоманітністю.

В психології склалося кілька розумінь індивідуальності. Спочатку індивідуальність розглядалася як одиничність, як неповторність поєднання різних за ступеням виразності, але властивих всім без винятку особистісних рис. Це розуміння було виявленням вектора потенційних патологічних змін. 
Інше розуміння індивідуальності пов'язано з виділенням в індивіда властивих тільки йому особистісних рис, генетично пов'язані з якими-то випадковими обставинами. У цьому випадку індивідуальність виступає в ролі своєрідного доповнення до особистості-носія істотних властивостей і якостей, і визначалася як сукупність індивідуальних особливостей, що відрізняють одну людину від іншої. І, нарешті, третє розуміння.

Індивідуальність, як гармонія частин. Індивідуальність завжди являє собою певну гармонію і володіє своєю формою і своєї відносною стійкістю системи. Кожна людина як ціле завжди є індивід, і особистість, і суб'єкт діяльності. Однак далеко не кожний є індивідуальність, не в сенсі індивідуальних відмінностей на кожному рівні організації, а в сенсі їх гармонійних відносин, єдності різнорівневих властивостей.

Основною функцією індивідуальності як интеграта є збереження і редагування своєї надсоціальної, родової суті, не обмеженою лише рамками існуючого соціального порядку, розвитку внутрішнього світу, доповнюючого особистісні дефіцити і компенсуючого недосконалості світу зовнішнього.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1. Берулова Г.А . Стиль индивидуальности: теория и практика/ Г.А. Берулова.  - М.: Педагогическое общество России, 2001

2. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные труды/ Н.С. Лейтес. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: «МОДЭК», 2008. – 480 с. – (Серия «Психологи России»).

3.Психология индивидов и групп субъекта под ред. Брушлинского// Психологический журнал, 2003, том 24, № 2, с. 95-106

4. Гамезо М., Атлас по психологии. Информационно методическое пособие по курсу "Психология человека"/ М. Гамезо И. Домашенко.- М.: Педагогическое общество России, 2004 - 276 с.

5.Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности/ В.Н. Колесников. — М.: "Институт психологии", 1996. — 224 с

6. Первин Л., Психология личности: Теория и исследования /Пер, с  англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна/ Л. Первин О. Джон. — М.: Аспект  Пресс, 2001.— 601 с.

7. Китов А. И. Личность и перестройка; Заметки психолога,— М.: Профиздат, 1990. — 179 с.

8. Душков Б.А. Психология типов  личности. - Екатеринбург Деловая  книга, М.: Академический проект, 1999. — 495 с.

9. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя/ Ю. М. Орлов. — М.: Просвещение, 1991. — 155 с.

10. Столяренко Л. Д. Основы психологии, 4-е изд/ Л. Д. Столяренко.— Ростов  н/Д: Феникс, 2001. - 665 с.

11. Кириленко Г.Г., Философия. Высшее  образование / Г.Г.Кириленко, Е.В. Шевцов. - М.: "ЭКСМО"", 2003. - 664 с.

12. Щукин М. Р. Индивидуальный стиль деятельности и интегральная индивидуальность: проблемы и подходы/ М. Р. Щукин // Психол. журн.- 1995.- № 2.-С.16-19.

13. Белоус В.В. Место и роль интегральной индивидуальности в современной науке. / В.В. Белоус //  Психологический журнал.-1998.- № 1. – С. 47-53.   

14. Ильин Е.П.Психология индивидуальных  различий/ Е.П.Ильин СПб.: Питер, 2004 - 701 с. (Серия "Мастера психологии") 

15. Роберт Ф.,  Личность и личностного роста / Ф Роберт., Джеймс Ф , 5 изд., 2002

16. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении /Пер. с англ. А. Анастази.  — М.: ЭКСМО- Пресс, 2001. — 752 с. (Серия «Кафедра психологии»).

17. Ахвердова О. А., Дифференциальная  психология: теоретические и прикладные  аспекты исследования интегральной индивидуальности: учеб. пособие / О. А. Ахвердова Н. Н.Волоскова, Т. В.Белых. — СПб.: Речь, 2004. — 168 с.

Информация о работе Індивідуально – психологічні відмінності між людьми