Виникнення грошей як етап розвитку ринку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2013 в 17:28, реферат

Краткое описание

У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин розкривають і причини виникнення товарного обігу і ринку. Разом з тим ринок (як окремий елемент) - ця складне утворення, він має свою власну структуру, для його функціонування і розвитку необхідні специфічні умови. З часу виникнення ринку різні напрями і школи економічної думки неоднозначно тлумачили його сутність.
Ринок як одна з категорій товарного виробництва в процесі еволюції випробував важливі кількісно-якісні зміни, які не могли не позначитися на його визначенні в останні зверху два століття.

Содержание

Умови виникнення ринку.
Товарне виробництво, як етап формування ринку.
Виникнення грошей як етап розвитку ринку.
Список використаної літератури.

Прикрепленные файлы: 1 файл

політ економія.docx

— 35.89 Кб (Скачать документ)

План

  1. Умови виникнення ринку. 
  2. Товарне виробництво, як етап формування ринку. 
  3. Виникнення грошей як етап розвитку ринку. 
  4. Список використаної літератури. 

 

 Умови виникнення ринку 

У процесі становлення  і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший  їх елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин розкривають  і причини виникнення товарного обігу і ринку. Разом з тим ринок (як окремий елемент) - ця складне утворення, він має свою власну структуру, для його функціонування і розвитку необхідні специфічні умови. З часу виникнення ринку різні напрями і школи економічної думки неоднозначно тлумачили його сутність.

Ринок як одна з  категорій товарного виробництва в процесі еволюції випробував важливі кількісно-якісні зміни, які не могли не позначитися на його визначенні в останні зверху два століття. У роботах А. Смітта і Д. Рикардо термін "ринок" не придбав чіткого політекономічного визначення, оскільки його відносили до зовнішніх явищ ринкової економіки, а тому використовували переважно для характеристики ринкового попиту.

Першу спробу дати наукове визначення ринку зробив французький економіст О. Курний. На його думку, цей термін позначає "будь-який район, на якому взаємостосунки покупців і продавців вільні, тому ціни на одні  і ті ж товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися". Англійський економіст А. Маршалл затверджував, що "чим досконаліший ринок, тим сильнішою є тенденція до того, щоб у всіх його пунктах в одне і  теж час платили за одну  і тугіше річ однакову ціну". У підручнику "Економікс" ринок розглядається як "інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг".

Ринок - поняття  більш широке і містке, ніж ми іноді думаємо. Це і універмаги, універсами, різні намети, де купують продукти харчування, одяг, взуття, товари щоденного вживання. Існують ринки, на яких продають і купують цінні папери (акції, облігації), - це фондові біржі.

На товарних біржах, де продають товари (зерно, цемент, цукор) по стандартних показниках якості, покупці і продавці вступають  у конкретні відносини. Два учасники, або більше, беруть на себе юридичні зобов'язання, якими визначаються їх дії і відповідальність. Ці і інші відносини між продавцями і покупцями з приводу існуючих і потенційних товарів формують ринки.

Як явище господарського життя ринок з'явився багато сотень років тому унаслідок розвитку виробництва і обміну, які породили товарне господарство. Відбулося це через розвиток суспільного розподілу праці, поява економічно самостійних, юридично незалежних суб'єктів господарювання і переходу від натурального виробництва до прямого продуктообміну, а потім і до товарного обміну  і ринку.

Хоча товарне  виробництво, ринок, конкуренція існують  дуже давно, не слід забувати, що людство  велику частину своєї історії  прожило без ринку — в царстві натурального господарства. В подібній моделі господарства продукти проводяться общиною або сім'єю для внутрішньогосподарчого споживання при прямому — командному — розпорядженні ресурсами і зрівняльному розподілі створеного продукту. Проте при всій своєї егалітарності, тобто рівності окремих індивідів, натуральне господарство було основою бідності, а не багатства, що пов'язане з вузькістю економічних відносин, відсутністю спеціалізації, обмеженістю виробництва і капіталу.

Перехід від натурального господарства до товарного пов'язаний з формуванням таких основних передумов, як економічна відособленість або автономність товаровиробників, можливість або свобода для кожного економічного суб'єкта прагнути забезпечення своїх приватних інтересів і розподіл праці між товаровиробниками.

Історичні умови  виникнення ринку були наступними:

Перша умова  — суспільний розподіл праці, що виник  в глибокій старовині. Історія знає ряд крупних ступенів суспільного  розподілу праці. Перша з них  — відділення скотарства від землеробства, друга — виділення ремесла  як самостійної галузі, третя —  виникнення купецтва. Потім стали дробитися галузі, заглиблювалася спеціалізація окремих виробництв. Цей процес нескінченний, він об'єктивно пов'язаний із зростанням продуктивності праці.

Розподіл праці  неминуче вимагає обміну. Вже стародавні скотарі потребували продуктів  землеробства, а землероби відповідно в їжі. Обмін все більш розширявся. Спочатку він йшов лише усередині общини, потім виник міжгромадський обмін. Спочатку він мав примітивні форми.

Бартер — одна з найпростіших форм обміну. Звичайно, йому ще далеко до справжнього ринку. Адже інтереси «покупця» і «продавця» могли не співпадати. Тоді доводилося скоювати не один, а декілька обмінів, щоб за свій продукт одержати те, що було потрібне.     Розвиток обміну привів до появи грошей, яка розширила стимули до виробництва тих або інших товарів спеціально для продажу. Тільки тоді і змогло з'явитися товарне виробництво в справжньому значенні слова, тобто виробництво таких виробів, які потрібні їх виробнику не для власного споживання, а як носій вартості, що дозволяє одержати замість десятки інших потрібних для нього предметів. Іншими словами, з'явилося виробництво на ринок, для задоволення потреб інших людей.

Друга умова  — це економічна відособленість або автономність виробників, можливість або свобода для кожного економічного суб'єкта прагнути забезпечення своїх часткових інтересів і розподіл праці між товаровиробниками. Товарний обмін обов'язково припускає прагнення до еквівалентності. Ніхто не хоче програти, тобто хоче одержати замість свого товару еквівалентна кількість іншого. А таке прагнення виникає на основі економічної обмеженості, відособленості інтересів. Ця відособленість історично виникає на базі приватної власності. Надалі вона почала спиратися і на колективну власність, але обов'язково обмежену якимсь локальним кругом інтересів (кооперативи, товариства, акціонерні суспільства, державні підприємства, змішані підприємства, тобто з державною участю, і т.д.).

Третя умова пов'язана з розвитком і поглибленням суспільного розподілу праці, у тому числі відносин спеціалізації і кооперації виробництва. На певному етапі розвитку натурального господарства було ясно, що будь-яке численне співтовариство людей не зможе прожити за рахунок повного самозабезпечення при зростаючих потребах, тому різні групи виробників починають спеціалізуватися на випуску одного якого-небудь продукту, пропонуючи його в обмін на решту все необхідних йому для життя. поступово така практика розширяється і приводить до руйнування натурального господарства, утворення товарного виробництва. 

Наявність подібних передумов в суспільстві і  робить ринкову, товарну форму зв'язків  переважаючою. Ринок з властивою  йому конкуренцією створює міцну  основу товарного господарства (виробництва), стає головним елементом цього механізму. Безліч «внутрішніх світів», якими є виробничі системи незалежних автономних товаровиробників, повсякденно виштовхують в «зовнішню сферу», на ринок свою продукцію. Товари одних виробників стикаються на ринку з товарами інших, вступаючи з ними в конкуренцію за гроші покупця. 

Ринок — поняття  багатовимірне, тому достатньо важко  охарактеризувати його однозначно. В  спрощеному, вузькому розумінні ринок  можна розглядати як будь-яке місце  торгівлі (обміну) товарами і послугами. Характерний, що в побутовому представленні  людей ринок як місце купівлі-продажу асоціювався перш за все з колгоспними продовольчими ринками, ринками сільськогосподарської і кустарної продукції, а також з базарами і ярмарками. Магазини роздрібної і оптової торгівлі не прийнято було називати ринками. Звідси спотворене, звужене уявлення про ринок навіть в найпростішому розумінні цього слова. Адже якщо ринок є місце купівлі і продажу, то немає різниці, в якій будівлі, під яким дахом або просто на вільному повітрі відбувається торгівля.

В більш узагальненому  значенні ринок є вся сукупність процесів торгівлі, актів купівлі-продажу незалежно від того, де вони відбуваються. В даному випадку ринок розуміється як торгівля в широкому значенні слова, як ринковий процес об'єднання продавця з покупцем і характеризується багатьма екстериторіальними ознаками, такими, як вид товарів, що продаються, об'єм продажів і покупок (місткість ринку), спосіб торгівлі, рівень цін (дорогий, дешевий).

Вищеназвані визначення ринку неповними і односторонніми. Ринок є системою економічних  відносин між людьми, підприємствами, державами, що спирається, перш за все на принцип, згідно з яким все в світі продається і купується, обмінюється на вільній основі, без примусу, але з дотриманням правил платності. Інакше кажучи, ринок — це економічні відносини, що будуються на основі ринкових законів і принципів. 

Товарне виробництво, як етап формування ринку

Є.Ф.Борісов зазначає, що “товарне виробництво – така система організаційно-економічних відносин, за якої корисні продукти створюються для їхнього продажу на ринку”. Система товарного виробництва має три найважливіші специфічні ознаки:

- відкрите господарство;

- розподіл праці;

- непрямі звязки.

Ці ознаки визначають відповіді на основні проблеми будь-якої економічної системи: що створювати, як застосовувати для цього фактори виробництва і для кого призначаються вироблені продукти.

Розгляну докладніше кожну з вищезгаданих основних рис  товарного господарства.

По-перше, товарне  виробництво грунтується на суспільному  поділі праці, що склався між окремими господарськими одиницями. Розвиток поділу праці передбачає прогрес виробництва: зростання кваліфікації і вміння працівників, а також винайдення машин, що полегшують і скорочують працю, дозволяють одній людині виконувати роботу декількох. Збільшення виробництва благ на спеціалізованому підприємстві створює можливість і необхідність обмінювати їх надлишок на масу корисних речей, створених на іншому виробництві.

Ще один з класиків політичної економії Адам Сміт високо оцінював значення поділу праці для  зростання добробуту всіх одноосібних  власників: “Кожен працівник може мати значну кількість продуктів своєї  праці понад ту кількість, яка  необхідна для задоволення його власних потреб; і оскільки всі інші працівники опиняються в такому самому становищі, він виявляється спроможним обміняти більшу кількість своїх продуктів на більшу кількість виготовлених ними продуктів…”.

Таким чином, можна  зробити висновок, що товарне господарство дає широкий простір загальному економічному закону поділу праці. У відповідності до цього закону економіка прогресує внаслідок дедалі якіснішої диференціації трудової діяльності. Зрештою виникає декілька форм поділу праці:

1) міжнародний поділ  пораці (між країнами);

2) загальний (між великими секторами національної економіки: промисловістю, сільським господарством тощо);

3) особливий (поділ  всередині секторів на окремі галузі і види виробництва);

4) одиничне (всередині  підприємств на окремі підрозділи).

Звичайно, одинична диференціація праці на підприємстві, пов’язана з незакінченим виготовлення якоїсь частини готового продукту, не може породжувати товарного обміну, Такий обмін виникає внаслідок інших видів поділу праці. Міжнародний поділ праці породжує зовнішню торгівлю, загальний та особливий – внутрішню торгівлю.

По-друге, товарне господарство уявляє собою відкриту систему організаційно-економічних відносин. За умов тогварного виробництва працівники створюють корисні продукти не для власного споживання, а для продажу іншим людям. Весь обсяг новостворених речей за звичай виходить за межі кожної виробничої одиниці і надходить на ринок для задоволення попиту покупців.

По-третє, товарному господарству притаманні непрямі, опосередковані зв’язки між виробництвом і споживанням. Вони розвиваються за формулою: виробництво – обмін – споживання. Виготовлена продукція спочатку надходить на ринок для обміну на інші вироби чи на гроші й тільки потрім потрапляє у сферу споживання. Ринок підтверджує (або не підтверджує) необхідність виготовлення даного виду продукції. Саме за допомогою ринкового обміну встановлюються економічні відносини між виробниками і споживачами товарів.

“Отже, розвиток поділу праці, відкритість і ринковий характер господарських зв’язків зняли ті перешкоди для прогресу економіки, на які прирікало її натуральне господарство. Потенційні можливості протилежного йому товарного виробництва такі, що йому властивий закон розширеного відтворення”. left;">Виникнення грошей відбувалось шляхом поступового, стихійного виділення із загальної маси товарів такого, який починав відігравати роль головного предмета обміну. При цьому в того товару, який стає ще і грішми, з'являється крім основної корисності (споживної вартості) як предмета побуту та споживання, ще й додаткова корисність загального еквівалента.

На початкових етапах розвитку гроші були представлені певними  споживчими продуктами, причому їх вартість дорівнювала витратам виробництва  цих продуктів. Такі гроші за ознаками свого матеріального тіла отримали назву продуктових грошей. Проте худоба, зерно, хутро та інші види продуктових грошей мали певні недоліки як загальний еквівалент. Це, в першу чергу, неможливість довільного поділу таких продуктів без втрати ними своїх споживчих властивостей, а також неможливість тривалого зберігання деяких з цих продуктів. Саме через ці обставини поступово почався перехід до нових грошей, які отримали назву металевих. Металеві гроші — це такі гроші, матеріальне тіло яких виготовлено з певного металу, а загальним еквівалентом вони стають завдяки великим витратам виробництва на видобуток цього металу.

Такі споживчі властивості  матеріалу, з якого виготовлялись  металеві гроші, як однорідність, легка  подільність, здатність до тривалого  зберігання та висока трудомісткість за невеликої ваги привели до того, що цей вид грошей набув значного поширення. Слід додати, що протягом історії  людства різні метали визнавались у різних суспільствах як гроші. Історії відомі мідні, залізні, свинцеві, бронзові, олов'яні та інші металеві гроші. Так, залізні гроші використовували стародавні спартанці, бритти, японці, деякі африканські народи. Олов'яні вживались у стародавній Мексиці, Римській імперії, середньовічній Англії, на острові Ява. Свинцеві кульки використовувались для дрібних платежів у Північній Америці. І тільки з IV—III ст. до н. е. функції грошей перебирають на себе благородні метали — срібло та золото. При цьому протягом тривалого часу ці два метали використовувались як гроші паралельно. Через це система грошового обігу, яка базувалась на використанні в ролі грошей двох різних металів, отримала назву біметалічної. Проте потрібно зазначити, що паралельне використання двох металів як грошей мало свої вади. Найважливіша полягала в тому, що кількісне обмінне співвідношення між цими металами мало бути закріплене державою законодавчо. У той самий час реальне обмінне співвідношення, яке визначалось співвідношенням витрат виробництва на видобуток цих металів, постійно змінювалось під впливом багатьох чинників. А це викликало необхідність постійної зміни законодавчо встановлених пропорцій обміну цих металів між собою, що фактично ніколи своєчасно та оперативно не робилось, тому призводило до значних втрат як для окремих суб'єктів економіки, так і для держави. Через це остання робила дуже багато для того, аби суспільство визнало як гроші лише один метал. І в XIX ст. під впливом зростання сили та могутності держави в більшості країн роль грошей монопольно була закріплена за золотом, що означало встановлення золотого стандарту та перехід від біметалічної грошової системи до монометалічної. Монометалічною називається така грошова система, в межах якої лише один певний метал визнається за матеріальну основу грошей.

Информация о работе Виникнення грошей як етап розвитку ринку