Демографічна ситуація

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2015 в 15:00, курсовая работа

Краткое описание

Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці – з іншого, забезпечує матеріальне виробництво. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ у відповідності з наявними природними ресурсами

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВ У РОЗМІЩЕННІ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Прикрепленные файлы: 1 файл

Демографічна ситуація.docx

— 42.48 Кб (Скачать документ)

 

 

Курило І. Про медико–демографічні чинники формування і відтворення трудового потенціалу населення України // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 8. – С. 35-42.

 

 

Мельник С.А. Управління регіональною  економікою: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 

 

Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. –299 с.

 

 

Політекономія: Підручник / За ред. Ю.В.Ніколаєнка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

 

 

Прибиткова І. Демографічна  ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Соціологія: теорія, методи,  маркетинг. – 2002. – № 3. – С. 133-142.

 

 

Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1995. – 252 с.

 

 

Пшеничнюк О. В. Соціологія: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: Вид. Паливода А. В., 2005. – 169 с.

 

 

Розміщення продуктивних сил України / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа, 1998. – 375 с.

 

 

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник. – 9-те вид., перероб. і допов. / За ред. В.В. Ковалевського. – К. : Знання, 2009. – 373 с.

 

 

Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К.: Техніка, 2008. – 645 с.

 

 

Статистичний щорічник України за 2008 рік. – К: Державний комітет  статистики України, 2008. – 650 с.

 

 

Стешенко В. Демографічна криза в Україні – криза національна // Україна. – 2003. – № 5. – С. 17-18.

 

 

Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2001. – 374 с.

 

 

Шевчук П. Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу / Рада по вивченню продуктивних сил України. // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 1. – С. 18-22.


Информация о работе Демографічна ситуація