Індивідуалізація навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2013 в 23:35, статья

Краткое описание

Педагогічна діяльнісь є однією з найважливіших для суспільства, оскільки без вчителя не можливо досягти позитивного результату у розвитку дитини. Сучасна педагогіка ставить перед собою завдання виховати високоморального, духовно багатого, фізично розвинутого та творчого громадянина. Наша освіта має виховати гармонійно розвинену особистість. Щоб досягти відповідного результату необхідно не забувати що учень виховується та навчається не лише в стінах навчального закладу, а й поза його межами.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Індивідуалізація навчання та врахуванні.doc

— 39.00 Кб (Скачать документ)

Індивідуалізація навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів

Волинець Алла, студентка УГПК ім. Т.Г. Шевченка

Науковий керівник: Любченко І.І.

Педагогічна діяльнісь  є однією з найважливіших для  суспільства, оскільки без вчителя  не можливо досягти позитивного результату у розвитку дитини. Сучасна педагогіка ставить перед собою завдання виховати високоморального, духовно багатого, фізично розвинутого та творчого громадянина. Наша освіта має виховати гармонійно розвинену особистість. Щоб досягти відповідного результату необхідно не забувати що учень виховується та навчається не лише в стінах навчального закладу, а й поза його межами. Відповідний вплив на розвиток психіки та розумової діяльності дитини чинить вулиця, міжособистісні стосунки в сім’ї, з однолітками і т.д. Не маловаждивим у навчанні та вихованні є урахування індивідуальних особливостей, та забезпечення індивідуалізації навчання.

Індивідуалізація навчання – це система засобів, яка сприяє усвідомленню учнем своїх сильних і слабких можливостей навчання, підтримці і розвитку самобутності з метою самостійного вибору власних сенсів навчання.

До індивідуальних особливостей відноситься: своєрідність сприймання,  мислення, пам’яті, уяви,  інтересів, нахилів, здібностей.

Урахування індивідуальних особливостей - це пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних особистостей з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку особистостей [2].

Для досягнення ефективності у навчальному процесі та відповідного результату важливо враховувати рівень знань учнів. Якщо ж для класу було запропоновано певне завдання і частина впоралась раніше, як правило у вчителя має бути завдання складнішого рівня. Учитель завжди має бути озброєним додатковими завданнями.

На сьогоднішній день, в епоху інноваційних технологій, необхідно враховувати, що окрім багатьох освітніх та розвиваючих можливостей з’являються проблеми формування самостійності мислення учнів, їхньої здатності осмислювати отриману інформацію, фільтрувати її, відображати та відтворювати у різних ситуаціях. З метою розвитку мислення учнів та виявленню їх здібностей необхідно приділяти особливу увагу матеріалу який вивчається на уроках, поясненню невідомих термінів з метою збагачення словникового запасу дитини. Учні мають усвідомлювати що отримувати корисну та повчальну інформацію можна не лише з вуст вчителя, а й за допомогою інтеренет ресурсів. При вивченні нового матеріалу ефективно застосовуються тематичні відеоролики, презетації та відповідні аудіозаписи (пісні). Психологами доведено, що увага довго не зосереджується на чомусь одному, тому для досягнення вчителем поставленої мети при вивченні нового матеріалу важливо озброїтись різними формами викладу інформації. Після викладу теоретичного матеріалу запропонувати для перегляду тематичний відеоролик, що носить відповідно виховуючий, чи то повчальний характер.

Під час навчального процесу  та вихованні дитини, потрібно враховувати пріоритетні принципи навчання, такі як гуманізація, єдність загальнолюдського та національного, розвиваючий характер навчання, співробітництво і співтворчість учня та вчителя, диференціація та індивідуалізація навчання, а також відкритість навчально-виховного заклад щодо інноваційних перетворень з метою досягення високої культури особистості. Для ефективності принципів та реалізації мети педагог має враховувати психолого-педагогічні, виховні, навчальні, та методологічні аспекти. При правильному та раціональному використанні принципів навчання та врахуванні їх аспектів забезпечить формування гармонійно розвинутої особистості, здатної до творчого пошуку, самовдосконалення, зростання та самореалізації в подальшому житті.

Учня, який виявляє талант хоча б до одного навчального предмета, має помітити школа. Що ж до предметів, до оволодіння якими учень не виявив відповідних здібностей, то тут слід давати передусім найважливішу інформацію, заощаджуючи при цьому його час і зусилля до оволодіння знаннями обраного предмету. Занадто велику кількість інформації учень з низьким рівнем розвитку такої сталої якості, як інтелігентність не може засвоїти. Тому для нього треба ретельно виділяти найважливішу  інформацію яку він, безумовно, повинен засвоїти, не гаючи часу на спроби засвоєння менш важливої та занадто деталізованої. Навпаки, учневі з високим рівнем інтелігентності не потрібно звужувати кола проблем, а давати різноманітну інформацію і сприяти його участі в дискусіях.

«Дитина, - писав В.О. Сухомлинський, - найкраще сприймає, осмислює і запам’ятовує знання тоді, коли вона їх переживає. Без емоційного ставлення до знань, без інтересу, подиву, задоволення, радості, захоплення, впевненості та інших позитивних переживань неможливе успішне навчання» [2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Розвиток креативності обдарованих  учнів шляхом впровадження інноваційних  технологій. Режим  доступу:  http://zakon-ua.com/docs/index-5274.html (дата  звернення: 13.10.2013 р.)

2. Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/pochatkove-navchannya-ta-vixovannya/972-navchannya-z-uraxuvannyam-ndivdualnix.html (дата звернення: 13.10.2013 р.).


Информация о работе Індивідуалізація навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів